ВИСНОВКИ

Ринок нерухомості є складовою частиною спільного ринку, і його розвиток має дуже велике значення для розвитку національної економіки. Оцінка майна та бізнесу є невід'ємним атрибутом ринку нерухомості.

Оцінка майна та бізнесу для нашої країни є досить молодою галуззю знань, тому методичні підходи в цій сфері в науковому та практичному планах слабо опрацьовані.

Російські оцінювачі для оцінки бізнесу (підприємства) взяли за основу американські методичні підходи з урахуванням особливостей нашої країни.

Розрізняють такі методичні підходи до оцінки вартості підприємства (бізнесу): порівняльний, витратний і прибутковий. Кожен з них має свої особливості і область застосування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що відноситься до нерухомості?
 • 2. Розкажіть про сутність ринку нерухомості.
 • 3. Що таке ринкова вартість, інвестиційна вартість, вартість відтворення, вартість заміщення, ліквідаційна вартість, заставна вартість і балансова вартість?
 • 4. Що слід розуміти під оцінкою бізнесу (підприємства)?
 • 5. Для чого необхідна оцінка бізнесу (підприємства)?
 • 6. Які ви знаєте фактори, що впливають на оцінку вартості підприємства?
 • 7. Перерахуйте основні методичні підходи до оцінки бізнесу.
 • 8. Які сутність і область застосування порівняльного підходу до оцінки бізнесу?
 • 9. Які сутність і область застосування витратного підходу до оцінки бізнесу?
 • 10. Які сутність і область застосування дохідного підходу до оцінки бізнесу?
 • 11. У чому полягає сутність методу прямої капіталізації?
 • 12. У чому полягає сутність методу дисконтованого грошового потоку?
 • 13. Визначення підсумкової ринкової вартості бізнесу.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >