ВИСНОВОК

Розгляд методологічних проблем представляє інтерес не тільки для професійних релігієзнавців, а й для фахівців, що працюють в суміжних з религиоведением галузях гуманітарного знання. В останні роки вивченням різних аспектів релігії активно займаються філософи, історики, лінгвісти, літературознавці, мистецтвознавці, сходознавці, психологи, соціологи, культурологи, археологи, етнологи, економісти, правознавці, представники інших наук. Завдяки їх зусиллям знання про релігію значно розширилися і збагатилися. Вони забезпечують науку про релігію солідної емпіричної базою, відкривають незнайомі, іноді несподівані аспекти релігій минулого і сьогодення. Однак масове звернення гуманітаріїв до релігієзнавчої проблематики має і негативні наслідки. Доводиться з жалем констатувати, що для деяких вузьких фахівців характерно презирство до теоретичних і методологічних питань. Маючи в своєму розпорядженні дані про конкретні релігіях, вводячи в науковий обіг нові археологічні, етнологічні, текстові та інші матеріали, вони формулюють висновки, які в західному релігієзнавстві вважаються давно застарілими. Західне релігієзнавство накопичило за 150 років значний теоретичний потенціал, до якого наша наукова громадськість не мала широкого доступу. Незнання класичних і сучасних підходів до вивчення релігії, історії релігієзнавчих концепцій, типології релігій і релігійних феноменів, релігієзнавчого категоріального і понятійного апарату не дозволяє вузькоспеціалізованим вченим вийти на передові рубежі світової науки. Тому одним з найважливіших завдань вітчизняного релігієзнавства є забезпечення колег із суміжних галузей науки теоретичними знаннями і методологічними принципами, що дозволяють осмислити на сучасному рівні наявні в їхньому розпорядженні дані. У зв'язку з цим напрошується висновок про необхідність підготовки серії фундаментальних робіт за методологією релігієзнавства. Методологічні проблеми повинні широко обговорюватися на сторінках релігієзнавчої періодики, на що проводяться в Росії круглих столах, конференціях і конгресах. Головну увагу при цьому слід приділити принципам компаративізму, історизму, емпіричної достовірності, теоретичної несуперечності, об'єктивності, толерантності, конфесійної та політичної незаангажованості. Тільки на цьому шляху вітчизняне релігієзнавство зможе остаточно набути статусу наукової дисципліни і поступово увійти в світове религиоведческое співтовариство.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >