ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ ЯВИЩ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Труднощі диференціальної діагностики депресивних явищ призвели до усвідомлення фахівцями необхідності врахування психологічних аспектів виникнення і розвитку даних явищ у підлітків. На підставі наявних в літературі даних можна виділити ряд напрямків і підходів до дослідження психологічного змісту депресії, механізмів її виникнення і стабілізації.

Когнітивні підходи до пояснення депресивних явищ у дітей і підлітків

Когнітивна модель депресії грунтується на тому положенні, що провідні симптоми депресії, такі як печаль, слабкість або повна втрата мотивації, суїцидальні бажання, знаходяться в залежності від порушення пізнавальних процесів (Beck, 1967; 1976). Виділяється комплекс когнітивних порушень, що став класичним: негативний бачення навколишнього світу і життєвих подій, негативне уявлення про себе і негативна оцінка майбутнього, так звана когнітивна депресивна тріада. За даними А. Бек (A. Beck, 1967), когнітивні спотворення при депресії впливають на переробку інформації. При цьому наголошується, що депресивні хворі роблять необґрунтовані висновки, ігнорують минулий досвід, перебільшуючи свою провину і применшуючи свої сили і досягнення, що сприяє створенню і закріпленню негативних образів свого «Я». Основним в когнітивної теорії депресії вважається положення про те, що самозвіт пацієнтів представляють швидше відображення їх негативних установок, ніж дійсний стан речей, тобто реалістичність самокритики депресивних пацієнтів виявляється оманливою, а проблеми людини в значній мірі є наслідком певних перекручених уявлень про реальність, що базуються на помилкових передумовах (Beck, 1976). У своєму первісному варіанті когнітивна теорія депресії не дає відповіді на питання: «Як і чому депресивні пацієнти приходять до стійкого негативного погляду на навколишній світ і на себе?»

Саме це було основним предметом критики когнітивної теорії депресії (Izard, 1980).

Багато депресії, зокрема реактивні і депресії, що грунтуються на почуттях реальної втрати і образи, пояснюються з позиції теорії вивченої безпорадності (Seligman, 1975). Поширюючи результати досліджень на тваринах на поведінку людини, М. Селігман припустив: все ситуації, що викликають депресію, сходяться в тому, що в них буде неможливо контроль над подіями, які найбільш важливі для індивіда. У людини в депресії розвивається відчуття марності всіх спроб, очікування наслідків, що не залежать від його поведінки, в результаті чого виникає стан пасивності, печаль, безнадійність, занижена самооцінка. Усвідомлена втрата контролю, втрата можливості впливати на події, відсутність соціального підтвердження - причинні детермінанти розвитку депресії (Seligman, 1975).

Теорія когнітивної мотивації грунтується на результатах досліджень А. Бандури і ін. (Bandura, 1977; Abramson, 1978). Основна ідея зводиться до того, що детермінантами поведінки можуть бути інтерес самопізнання, усвідомлене самовизначення і компетентність, очікування самоуспешності, самоефективності. В рівній мірі вони можуть породжувати установки і поведінкові тактики.

Позиція Левінсона (Lewinsohn, 1974) заснована на тенденції аналізувати депресивний поведінку, спираючись на умовні рефлекси. Депресивний людина розглядається з точки зору порога збудження: активні відповіді зменшуються через недостатність позитивного підкріплення.

Багато важливих ідеї теорії депресії у дорослих можуть бути застосовані для пояснення механізму депресії у дітей та підлітків. Наприклад, в дослідженнях було виявлено, що після невдачі деякі восьмирічні діти не проявляють активності, щоб досягти успіхів; вони, схоже, ставали «вивченої безпорадності» (Dweek & Reppucci, 1973). Більш того, в реакції на невдачу відзначалися статеві відмінності: хлопчики показували більш високу стійкість до невдач і менший песимізм, ніж дівчатка. Було показано, що хоча старші діти демонструють ситуативно-специфічну вивчену безпорадність, у молодших дітей цього помічено не було (Dweek et al., 1978; Rholes et al., 1980).

Щоб перевірити відносини між депресивними симптомами і атрибутивною стилем, Селігман і Петерсон (Seligman & Peterson, 1986) провели дослідження на 96 дітях з двох початкових шкіл.

Атрибутивний стиль вимірювався за допомогою опитувальника CASQ ( Children's Attributional Style Questionnaire). Дослідження дозволило авторам дійти такого висновку: статеві відмінності при депресії можуть не бути пов'язаними з видом статевих відмінностей в атрибутивном стилі. Це дослідження, як і деякі інші (Kaslow, Rehm & Siegel, 1984), спирається на гіпотетичні ситуації за оцінкою атрибутивного стилю. Відповідно виникає питання: оцінюють діти, відповідаючи на питання, свої установки на актуальні події (т. Е. Що вони мають на увазі)? Це питання було досліджено декількома вченими за допомогою визначення характеристик каузальних атрибуций (Meyer, Dych & Petr- inack, 1989). Депресивні діти оцінювали себе більш негативно, ніж їх однолітки, не дивлячись на тотожну діяльність щодо вирішення завдань, і показували більш негативні очікування щодо себе самих як до, так і після діяльності щодо вирішення завдань. Однак всупереч прогнозам, заснованим на теорії атрибуций, депресивні діти не розглядали ситуацію як що знаходиться поза їхнім контролем, і в цьому не було різниці між депресивними і недепресивні дітьми. Але це не означає, що дані результати можуть бути механічно перенесені і на клінічні випадки. Проведені дослідження з вибірками госпіталізованих і амбулаторних хворих показали, що депресивні симптоми асоціювалися з більш прийнятною дефіцитом самоконтролю (Weizs et al., 1987, 1989). Автори акцентували увагу на ролі особистісної безпорадності (коли випробовувані сприймають себе менш компетентними в порівнянні з іншими при відтворенні необхідного поводження) в порівнянні з універсальною безпорадністю. Хоча деякі дослідники не підтримують ідею про те, що депресивні діти розглядають себе як менш компетентних, ніж інші, в принципі все погоджуються, що ці уявлення можуть бути як наслідком депресії, так і її причиною. Для з'ясування причинності були проведені лонгітюдние дослідження. Селігман і Петерсон провели на неклінічну вибірці два виміру вираженості депресії і атрибутивного стилю з перервою в шість місяців (Seligman & Peterson, 1986). Це дозволило їм зробити висновок, що атрибутивний стиль введений в депресію. Однак інші вчені не зуміли відтворити ці знахідки в своїх дослідженнях (Наш- men, Adrian & Hiroto, 1988). Вони знайшли, що депресія краще передбачається початковими симптомами і значущими життєвими подіями, але не атрибуциями і установками на негативний вихід. Пізніше виявили, що безпорадність була дуже слабким предиктором подальшої депресивної симптоматики (Nolen-Hoeksema, Girgus & Seligman, 1992). Ще два дослідження дітей з депресивними порушеннями показали, що у випадках депресивних порушень не виявляється значного переважання негативного атрибутивного стилю (Asarnow & Bates, 1988; McCauley et al., 1988). Селігман і Петерсон знайшли кореляцію між материнським атрибутивною стилем до поганих подій і атрибутивною стилем її дитини (Seligman & Peterson, 1986). Ця кореляція була так само значима, як і кореляція між депресивності матері і депресивності дитини. Відповідно можна припустити, що атрибутивний стиль не просто є результатом депресії. У дослідженнях дітей депресивних матерів виявилося, що самокритичні зауваження дітей жорстко співвідносяться з критицизмом матерів (Jaenicke et al., 1987).

Деякі дослідження показали зв'язок між негативними когнітивними поглядами і депресією у дітей і підлітків. Було виявлено, що діти з депресивними симптомами більш схильні до само- покаранням, ніж недепресивні діти (Kaslow, Rehm & Siegel, 1984). Діти з депресивними симптомами також демонстрували більш низьку самооцінку (Kaslow et al., 1984), і більш часте переживання відчуття безпорадності, (Kazdin et al., 1983b; McCauley et al., 1988), і значно гірше відтворення позитивного досвіду, ніж недепресивні діти (Whitman & Leitenberg, 1990). В одному з досліджень автори, використовуючи різні вибірки, знайшли, що когнітивне функціонування депресивних дітей характеризується більш негативними самооцінками, ніж у недепресивні (Kendall, Stark & Adam, 1990). Цікаво, що в зазначеному дослідженні не виявили факту, що підлітки скорочують когнітивний темп або виявляють дефіцит в процесі когнітивної роботи при роботі з завданнями. З цього випливає висновок: депресія у підлітків, пов'язана з деякими порушеннями в мисленні, не є дефектом мислення.

Деякі дослідження показали, що позбавлення від депресії у дітей пов'язано з поліпшенням пізнавальних функцій (Eccau et al., 1999). Це призвело до утвердження, що слабкі пізнавальні функції - залежна характеристика депресії. При інтерпретації цього висновку часто було оскаржено твердження, що наявність когнітивної дисфункції може призводити до депресії. Оскільки депресія значно корелює з тривогою (Yotlib & Сапі, 1989), на висновки з досліджень когнітивного функціонування депресивних дітей може вплинути наявність інших значущих чинників. Специфічні чи пізнавальні дисфункції для депресії? Аналіз отриманих в «Бременському дослідженні молоді» (Bremen Jugendstudie ) результатів дає підставу вважати, що когнітивна дисфункція є спільною для тривожних і депресивних розладів (Essau & Petermann, 1997).

В інтерпретації результатів досліджень депресивних явищ у підлітків, виконаних в руслі когнітівістского теорій, слід мати на увазі ряд істотних моментів.

  • 1. Більшість цих досліджень було проведено з використанням різних вимірів депресивної симптоматики на неклінічних вибірках. Їх результати механічно переносяться і на клінічні випадки.
  • 2. Деякі використовувані опитувальники піддаються істотній критиці.
  • 3. Не зовсім ясно, чи є виявлені види пізнавальних порушень специфічними тільки для депресії.
  • 4. Незрозуміло, чи є ці пізнавальні характеристики вторинними або первинними по відношенню до депресії.

Незважаючи на деякі обмеження, когнітивні підходи до депресії мають дуже велике значення: вони відстежують зв'язок того чи іншого життєвого досвіду підлітка з депресивними явищами. Когнітивна теорія також використовується для пояснення: а) статевих відмінностей в депресії; б) збільшення частоти депресії в ранньому підлітковому віці (Harrington, 1995).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >