ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЛІТКОВОЇ ДЕПРЕСИВНОСТІ

Міжособистісні відносини в родині і підліткова депресивність

У вітчизняній психології та педагогіці традиційно визнається провідна роль дорослого в психічному розвитку дитини (роботи Л. С. Виготського, Д. Б. Ельконіна, Л. І. Божович, І. В. Дубровиной, М. І. Лісіна). З перших же днів життя дитини соціальне середовище представлена йому як система сімейного взаємодії. Встановлено, що такі поширені явища, як дисгармонійні види сімейного виховання, служать фактором високого ризику різноманітних порушень загального психічного і особливо особистісного розвитку. Показано провідну роль сімейного неблагополуччя та неправильного виховання в формуванні неврозів у дітей (А. І. Захаров, Е. Г. Ейдеміллер). У своїй праці по психогенним розладів у дітей та підлітків А. Дюрссен висловлює думку, що в підлітковому віці можливий розвиток досить глибоких депресивних розладів, які часом мало чим відрізняються від таких у дорослих (A. Duhrssen, 1954). Причиною їх розвитку автор називав насамперед неправильну поведінку батьків (цит. За: Дмитрієва, 1981).

Вельми значуща в переживаннях депресивного дитини втрата відчуття реальності в навколишньому світі. Це породжує почуття неповноцінності, власної неспроможності і заниженої самооцінки. При цьому діти часто відчувають страх втратити любов матері або батька, і цей страх може посилювати депресію. Діти в неповних сім'ях часто зазнають труднощів у відносинах з матір'ю, що виражається у фрустрації, прагненні до контактів з батьком. Одночасно діти можуть відчувати страх втрати любові матері, особливо якщо вони при цьому слабо адаптуються в школі і серед однолітків. Це психологічне переживання страху може стати зовнішнім чинником, що провокує депресію. В цьому випадку психокорекція подібних психологічних переживань призводить до зворотного розвитку депресії (Фрежавіль, 1994).

Як показують численні дослідження, депресивні підлітки частіше виходять з сімей з високим рівнем психопатології або ж з неблагополучних сімей того чи іншого виду (Livingston et al., 1985; Dwyer & Delong, 1987; Mitchell et al., 1989; Puig-Antich et al ., 1989; Weissman et al., 1987, 1992; Kutcher & Marton, 1991). Існує безліч можливих механізмів, які могли б пояснити такий зв'язок. Це і генетичні процеси, і експозиція сімейного порушення, і моделювання батьківських негативних стилів і т.д. Генетичну теорію підтримують факти, що свідчать про те, що діти депресивних батьків мають тенденцію показувати ті ж самі психічні порушення, що і у їх батьків. Так, за даними одного з досліджень, 38% дітей, які мають серйозні депресивні порушення, був поставлений той же діагноз, що і їх батькам (Weissman et al, 1987). Однак депресивні симптоми виявлялися і у 24% дітей, батьки яких були здорові. Ці знахідки не доводять факт генетичного відтворення депресії. Щоб довести генетичне походження депресії, потрібно побудувати таке дослідження, яке ефективно розділило б вплив генів і середовища, наприклад, дослідження близнюків і прийомних дітей (Rutter et al., 1990а, 1990b). Деякі генетичні дослідження потрібні, щоб розглянути ймовірність прямих генетичних ефектів на емоціональнорегуляторную систему. Але також потрібно мати на увазі шляхи, по яких можуть передаватися непрямі генетичні ефекти, коли індивід створює свою власну обтяжуючих середу (Scarr, 1992). Однак всі ці теорії схильні пояснювати депресію через лінійні ланцюжка причин і ефектів. На відміну від них системний підхід до розуміння механізмів депресії у дітей та підлітків заснований на ідеї загальної причинності і гомеостазиса (ціле якісно відрізняється від своїх частин). Депресія, таким чином, може бути зрозуміла як наслідок дисфункционального розвитку сімейної рівноваги (Harrington, 1995). Два лонгитюдних дослідження показали, що діти матерів з уніполярні депресією мають більш високий ризик виникнення депресії, ніж діти матерів з біполярними порушеннями (Hammen et al., 1990а; Radke-Yarrow et al., 1992). Ці знахідки суперечать прогнозам генетичної теорії, на підставі якої можна припускати, що ризик повинен бути більше у дітей, матері яких страждають біполярної депресією, так як біполярні порушення мають більш сильний генетичний компонент. Таким чином, батьківська депресія не може тлумачитися як єдина гомогенна змінна з односпрямованим ефектом щодо виникнення депресії у підлітків.

Деякі дослідники відзначають, що організація і структура сім'ї допомагають ефективно долати або переживати проблеми (Oster & Саго, 1990). У сім'ях, неблагополучних щодо міжособистісних взаємодій, рух підлітка до незалежності розглядається як відхід від батьків, що ще більше погіршує відносини в родині і веде до розвитку депресії. У сім'ях, де прийнято уникати зовнішніх взаємодій і де встановлюються надлояльного ставлення один до одного, розвиток підліткових депресивних синдромів може бути наслідком міфу сімейного єдності. Депресивні симптоми можуть також з'являтися внаслідок того, що підліток дзеркально відображає симптоми батьків, або тому, що підлітки в таких сім'ях часто соціально ізольовані і самотні. В цьому відношенні важливо помітити, що двонаправлений ефект також дуже ймовірний (Dodge, 1990). Наприклад, у депресивних матерів можуть бути важкокерована діти, що в кінцевому рахунку веде до збільшення депресії у самих матерів; або діти можуть діяти таким чином, що провокують виникнення тих же проблем і невдач, які привели до депресії їх матерів (Field et al., 1990; Hammen, Burge & Stansbury, 1990b; Hammen, 1991). Виявлене в одному дослідженні тісне тимчасове відношення між материнською і дитячою депресією підтримує ідею загальних факторів ризику (Hammen, Burge & Adrian, 1991).

Виявлено зв'язок депресивних симптомів з кількістю конфліктів між дітьми і батьками (Forehand et al., 1988). Була вивчена родинне середовище одинадцяти депресивних дітей (дистимической порушення), п'ятнадцяти дітей з депресивності і тривожністю, десяти дітей з тривожністю і п'ятнадцяти здорових дітей. У порівнянні з контрольними дітьми діти з порушеннями в афективної сфері сприймали своє сімейне середовище як менш підтримуючу і більш дестабілізуючу (Stark et al., 1990).

Одна з проблем досліджень такого типу полягає в тому, що фокус ідеї лежить на двобічної, а знаряддя дослідження Односпрямована. Більш того, депресивний стан через самої зо природи індивідуальної поведінки дуже важко вивести на визначення, залежне від зовнішніх чинників. Це интрапсихический феномен, який може існувати в дитині без того, щоб інші люди усвідомлювали його. Справді, ця риса емоційних симптомів відрізняється від поведінкових проблем, які здебільшого визначаються взаємодією між індивідом і середовищем (Harrington, 1995).

В результаті можна зробити висновок, що депресія батьків і їх дітей пов'язана через різні механізми, хоча даних по їх відносної значущості поки небагато. Вже отримані результати можуть бути пояснені самим різним чином. По-перше, може бути прямий генетичний ефект на регуляторні системи. По-друге, генетичні ефекти можуть бути опосередковані через інші фактори, які збільшують ризик депресії. По-третє, може бути прямий середовищної ефект батьківської симптоматики на дітей. По-четверте, може існувати реакція на батьківську діяльність. І нарешті, необхідно брати до уваги, що депресія у дітей і батьків може бути пов'язана деяким третім чинником, таким як особистісні характеристики і соціальні обставини.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >