МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПІДЛІТКОВОЇ ДЕПРЕСІЇ

Характеристика загальних вимог до системи методів вивчення підліткової депресивності

При організації дослідження ми спиралися на результати аналізу проблеми підліткової депресивності, проведеного нами в попередньому розділі; передбачався підбір певних умов, які дозволили б отримати відповіді на поставлені нами запитання. Ми потребували підборі таких умов, які, по-перше, дозволили б явним чином зафіксувати базовий феномен (депресивність підлітків) і стабільність його прояви, а по-друге, допускали б можливість варіювання факторів, які, за нашим припущенням, служать чинниками ризику в щодо виникнення депресивних станів у підлітків (соціально-економічне становище сім'ї, психологічний клімат в родині, дитячо-батьківські відносини та ін.). Відповідно повинні були бути підібрані або спеціально розроблені методи, адекватні даним завданням.

Ясно, що емоційний стан підлітка тісно пов'язаний з ключовими характеристиками віку (Виготський, 1984): соціальною ситуацією розвитку, що відображає місце дитини в системі суспільних відносин, діяльністю дитини, новоутвореннями в сфері свідомості і особистості. Такий зв'язок може служити джерелом психологічного як благополуччя, так і неблагополуччя підлітка. Соціальна ситуація розвитку включає наступні складові: об'єктивні умови онтогенезу і соціогенезу, соціальний статус дитинства, соціальні ролі дитини, реалізують його загальну соціальну позицію (Карабанова, 2002). Це означає, що для розуміння закономірностей виникнення депресивності в підлітковому віці необхідно враховувати перераховані вище взаємозалежні характеристики реальної та конкретної життєдіяльності сучасного підлітка і значимого для нього соціального оточення. Іншими словами, для розкриття цих закономірностей слід не тільки встановити базовий феномен - ступінь представленості депресивності у тих чи інших груп сучасних підлітків і його зв'язок з різними психологічними характеристиками самих підлітків, - але і з'ясувати, як цей феномен пов'язаний з основними характеристиками соціальної ситуації розвитку підлітка .

Часто обговорювані в зарубіжній літературі кореляційні зв'язки між депресивності батьків і підлітків опосередковані всій багатоскладовий тієї конкретної соціальної ситуації розвитку, в яку включені сучасні підлітки. Тому застосовується для дослідження підліткової депресивності методичний інструментарій повинен зачіпати ті основні сфери життєдіяльності підлітка, які конституюють соціальну ситуацію його розвитку. Перш за все це відноситься до суб'єктивно сприймається підлітком (а не батьками, що, зрозуміло, далеко не одне й те саме) характером відносин з батьками, стилю батьківської поведінки, а також до найбільш позитивно або негативно значущим для підлітка життєвих подій.

Надзвичайно динамічні зміни, що відбуваються в суспільстві, роблять не завжди відслідковують і, зрозуміло, нелінійні впливу на реєстровані психологічні змінні. З цієї точки зору більш кращою представляється така вибірка випробовуваних, яка досить тривалий час (по крайней мере, в межах оцінюваних тимчасових інтервалів) живе у відносно стабільних соціально-економічних умовах. З огляду на сучасні реалії, на жаль, доводиться говорити про стабільність на дуже низькому рівні. Крім того, корисною може виявитися недоступна в пілотному дослідженні інформація про конкретну соціально-економічної ситуації сім'ї і, відповідно, про зв'язок цієї ситуації з психологічною атмосферою в родині.

У зарубіжній літературі постійно обговорюється характер зв'язку стану здоров'я підлітків і депресивності. При цьому відкритою залишається проблема причини і наслідки: стійкі чи проблеми зі здоров'ям викликають пригніченість і в підсумку - депресивність або навпаки - стабільне депресивний стан призводить врешті-решт до об'єктивних або удаваним проблем зі здоров'ям. На нашу думку, зазвичай використовуються способи отримання подібної інформації виявляються недостатніми, особливо в тому, що стосується зіставлення самооцінок, даних підлітками, і дуже відрізняються від них відповідних висловлювань батьків. Це змушує замислитися про необхідність одночасної реєстрації як об'єктивного стану здоров'я підлітка, так і суб'єктивно дається їм оцінки свого здоров'я.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >