«ДЕПРІСКОП»: ПРАВИЛА ОБРОБКИ ДАНИХ

Як зазначалося вище, мова в цьому розділі буде йти про підрахунок двох показників: показника DNOW, що відображає кількість пунктів (тобто симптомів), за якими випробовуваний мав переживання протягом останніх 24 годин. Показник DNOW може теоретично варіювати від 0 до 31. DNOW є сумою дихотомически (0/1) оброблених відповідей випробуваного, де «0» означає, що пункт не відзначений випробуваним як відповідний переживань, які мали місце протягом останніх 24 годин; «1» - пункт відзначений випробуваним як відповідний переживань, які мали місце протягом останніх 24 годин.

Найбільш важливим показником, що випливають з застосування методики «Депріскоп», є DINTRUS, або показник ступеня втручання депресивності в сферу переживань підлітка. Цей показник відображає ступінь випробуваного підлітком подібного втручання в свою душевну життя протягом останніх трьох місяців, що передували дню заповнення опитувальника. Розрахунок цього показника вимагає перш за все щоб ми визначили, чи дійсно той чи інший симптом втручався в душевне життя випробуваного. «Втручання» в даному випадку означає, що ми визначаємо (для кожного симптому окремо), відчував чи підліток даний симптом в значній мірі. Потрібно мати на увазі, що деякі депресивні симптоми досить часто зустрічаються і серед, так би мовити, «нормальних», що не депресивних індивідуумів. Операционально «в значній мірі» означає переживання випробуваним даного симптому протягом більшої кількості днів, ніж це має місце щонайменше у 50% піддослідних. У першому дослідженні, коли проводилася апробація методики «Депріскоп» [1] , для всіх пунктів були розраховані розподілу частот і відповідні медіани.

Ці медіани стали в свою чергу основою для розрахунку критичних чисел, представлених в табл. 2.

Ці критичні числа виявилися тотожними подібним числах, розрахованим для наступних міжнародних проектів, які були виконані під керівництвом П. Хейманса і А. І. Подільського. Таким чином, правило підрахунку було загальним для всіх згадуваних досліджень. Депресивний втручання є сумою показників, розрахованих для 31 індикатора по кожному випробуваному, де «1» по кожному пункту означає, що даний симптом зустрічався у цього випробуваного принаймні стільки ж (або більше) днів, ніж вказує критичне число з табл. 2. Відповідно «О» означає, що даний симптом зустрічався у цього випробуваного меншу кількість днів, ніж вказує відповідне критичне число з табл. 2.

Таблиця 2

Мінімальна кількість днів, необхідне для того, щоб вважати депресивний втручання симптому «значним»

пункт

«Депріскопа»

м Сміла

м Чільне

пункт

«Депріскопа»

м Сміла

м Чільне

1

9

5

17

1

1

2

10

11

18

1

1

3

1

1

19

3

3

4

5

4

20

1

1

5

6

6

21

1

1

6

1

1

22

5

6

7

3

2

23

3

4

8

2

2

24

3

4

9

4

3

25

1

3

10

1

1

26

5

5

11

4

4

27

3

2

12

2

3

28

2

2

13

1

1

29

10

6

14

2

4

30

5

3

15

1

1

31

3

2

16

1

1

Примітка: критичні числа представлені окремо для підлітків міста Чільне Московської області та підлітків міста Сміла Черкаської області України.

Відповіді піддослідних на питання «Депріскопа» про кількість днів, протягом яких вони відзначали відповідні переживання, можуть бути представлені і ще двома досить очевидними способами.

Перший з них, показник NDEPDAYS, складається з суми днів, позначених піддослідним за всіма пунктами. Але щоб підрахувати ступінь втручання того чи іншого симптому, ми повинні враховувати тільки кількість тих днів, коли даний симптом мав ефект втручання (враховується, чи є число днів з цього симптому досить високим, т. Е. Дорівнює або перевищує критичне число з табл. 2 ). У цьому випадку мова йде про показник NBURDENDAYS.

  • [1] Проект EU INTAS «Social-Moral Development of Russian Adolescents» (1994-1998), керівники проекту - професор П. Хейманс і професор А. І. Подільський.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >