ПРОЕКТ MAMOS

Як ми вже згадували, цей проект реалізовувався в середніх школах російських міст з метою вивчення відносин між сприймається школярами моральною атмосферою, різними сторонами морального розвитку підлітків, а також їх емоційним станом. Одним з інструментів, що використовувалися в проекті, був «Депріскоп».

Ми маємо дані про 752 підлітків у віці від 13 до 16 років, які тричі обстежувалися протягом одного навчального року (1998/99). Для кожного вимірювання відзначена одна і та ж закономірність: відношення між загальною кількістю сімптомодней і показником DINTRUSION було таке, що починаючи з показника DINTRUSION, що перевищує значення 20, реєструвалося диспропорциональное збільшення сімптомодней (рис. 9-11).

Депресивність у підлітків, які брали участь у проекті MAMOS (претест). N = 752

Мал. 9. Депресивність у підлітків, які брали участь у проекті MAMOS (претест). N = 752

Депресивність у підлітків, які брали участь у проекті MAMOS (посттест 1). N = 752

Мал. 10. Депресивність у підлітків, які брали участь у проекті MAMOS (посттест 1). N = 752

Депресивність у підлітків, які брали участь у проекті MAMOS (посттест 2). N = 752

Мал. 11. Депресивність у підлітків, які брали участь у проекті MAMOS (посттест 2). N = 752

ОЦІНКА СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СИМПТОМІВ І ЧАСУ ІСНУВАННЯ НАБОРУ СИМПТОМІВ

Для того щоб математично оцінити співвідношення між кількістю симптомів і часом, протягом якого виникає даний набір симптомів, ми провели оцінку деяких регресійних моделей, де загальна кількість днів, протягом яких мали місце депресивні симптоми {NDEPDAYS ), є залежною змінною, а кількість симптомів , пережитих в значній мірі - предиктором ( DINTRUSION ). Це було зроблено для масиву даних, зібраних в рамках проектів RUKAD і MAMOS. Регресивні моделі складалися з: а) лінійної моделі; Ь) квадратичної моделі; с) кубічної моделі; d) статечної моделі; е) моделі зростання; f) експоненційної моделі. У табл. 11 представлені результати, отримані стосовно до різних вибірках.

Таблиця 11

Результати відповідності моделі зростання відношенню між загальною кількістю сімптомодней ( NDEPDAYS) і числом симптомів (DINTRUSION). Загальна форма моделі зростання: NDEPDAYS = е ** (а + b.DINTRUSION)

Проект, вибірка

Модель

Відповідність = R ** 2

Константа а

параметр видання

RUKAD, 1

зростання

0,58 (N = 431)

3,4

0,12

RUKAD, 2

зростання

0,58 (N = 362)

3,3

0,13

RUKAD, 3

зростання

0,59 (N = 516)

3,4

0,13

RUKAD, 4

зростання

0,62 (N = 247)

3,5

0,12

RUKAD, 5

зростання

0,62 (N = 400)

3,6

0,11

RUKAD, 6

зростання

0,50 (N = 465)

3,7

0,11

RUKAD, все вибірки

зростання

0,60 (N = 2421)

3,5

0,12

MAMOS, претест

зростання

0,54 (N = 685)

4,0

0,11

MAMOS, посттест

зростання

0,53 (N = 652)

4,1

0,10

MAMOS, посттест 2

зростання

0,57 (N = 554)

3,8

0,11

MAMOS, лонгитюд

зростання

0,54 (N = 1891)

4,0

0,11

Результати, наведені в табл. 11, показують істотну стабільність параметрів і відповідність рівняння кривої зростання для вибірок, що розрізняються як віком випробуваних, так і географічними і культурними умовами. Модель зростання виявила найбільшу відповідність з отриманими даними для всіх вибірок. Для сукупної вибірки по проекту RUKAD рівняння зростання щодо кількості повідомлених випробуваними депресивних симптомів (операціоналізіровать за допомогою підрахунку показника DINTRUSION ) і кількості сімптомодней (операціоналізіровать за допомогою підрахунку показника NDEPDAYS ) підпорядковується формулою:

Для даних по проекту MAMOS рівняння зростання буде таким: Ці криві представлені на рис. 12-14.

Комбіновані дані по шести вибірках проекту RUKAD - модель зростання

Мал. 12. Комбіновані дані по шести вибірках проекту RUKAD - модель зростання

Дані по трьом повторюваним вимірам в проекті MAMOS - модель зростання

Мал. 13. Дані по трьом повторюваним вимірам в проекті MAMOS - модель зростання

Лонгітюдние дані по проекту MAMOS (без нульових значень) - модель зростання

Мал. 14. Лонгітюдние дані по проекту MAMOS (без нульових значень) - модель зростання

Підводячи підсумок даної частини другого розділу, ми можемо зробити висновок, що ретельно проведене нами психометричне дослідження дає всі підстави стверджувати, що можливо і корисно застосовувати запропонований інструмент - опитувальник «Депріскоп» - в цілях отримання базового феномена, а саме для визначення рівня депресивності підлітків. Дійсно, незалежно від географії проведення замірів і соціокультурних особливостей вибірки ми з дивовижною постійністю реєстрували одну і ту ж закономірність: кількість днів, протягом яких випробуваний переживав один або більше депресивний симптом, експоненціально зростає зі збільшенням розміру включеного набору симптомів. Причому постійної залишається і функціональна форма такого диспропорційного збільшення. Перша частина кривої, яка описує це збільшення до показника DINTRUSION, рівного 20, може бути описана як лінійна, причому саме до цього показника, але НЕ після! Тобто показник DINTRUSION, рівний або перевищує 21, може бути розглянутий як відображення іншого емоційного стану, ніж відображає показник, значення якого дорівнюють 20 і нижче. Це значення може служити в якості порогового показника для ідентифікації підлітків, які можуть бути діагностовані як знаходяться в депресивному стані або як відносяться до групи високого ризику по відношенню до клінічної депресії.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >