ІНШІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЛІТКОВОЇ ДЕПРЕСИВНОСТІ

Сприймаються підлітком дитячо-батьківські відносини

Щоб дізнатися ставлення батьків до дітей і специфіку виховання, ми застосували опитувальник «Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» ( ADOR ) (Вассерман, Горькавого, Роміцина, 1995). Опитувальник «Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» вивчає установки, поведінку і методи виховання батьків так, як бачать їх діти в підлітковому і юнацькому віці. Базується ця методика на положенні про те, що виховний вплив батьків (так, як це описують діти) можна охарактеризувати за допомогою трьох факторних змінних:

  • • прийняття підлітків батьками - емоційне відкидання їх;
  • • директивность з боку батьків - психологічна автономія їх;
  • • послідовність - непослідовність у здійсненні батьками виховних принципів.

При цьому прийняття (позитивний інтерес) має на увазі безумовно позитивне ставлення до дитини незалежно від вихідних очікувань батьків і від конкретних успіхів дитини. Приймаючі підлітка батьки - це батьки, емоційно розуміють його, співчуваючі йому, своєчасно реагують на потреби підлітка. Тим самим такі батьки створюють у підлітка несвідому упевненість в тому, що він потрібен і цікавий іншим людям, в тому, що він володіє необхідними особистісними засобами для досягнення своїх цілей. Емоційне відкидання розглядається як негативне ставлення до дитини, відсутність до нього любові і поваги, або навіть ворожість. Переважання в дитячо-батьківських відносинах ігнорування потреб дитини, надмірної строгості і агресивності, як правило, призводить до формування у нього почуття небезпеки, недовіри до світу і людям, невпевненості в собі і стану тривожності. Директивність батьків розуміється як прагнення до лідерства і влади, причому це прагнення може виражатися як в домінантному поведінці батьків і їх прагненні керувати поведінкою підлітка, так і в нав'язуванні йому почуття провини і декларування своєї жертовної позиції. Незважаючи на те що директивні батьки змушують підлітка підкорятися нормам і правилам поведінки, прийнятим в суспільстві, саме в сім'ях з провідним директивним стилем взаємин найбільш яскраво виражені активні протестні форми поведінки підлітка: заперечення батьківських цінностей, негативізм, надмірне прагнення до незалежності і самостійності, що поєднуються з мінімальної покладається на них самих за те, що відбувається з ним. Під автономністю батьків розуміється насамперед відсутність уваги до потреб дитини, заглибленість у власні переживання і справи. Автономність може проявлятися також у надмірній неупередженості та формальності спілкування. Дефіцит батьківської чуйності на потреби дитини сприяє формуванню у останнього почуття безпорадності, самотності і власної непотрібності. Непослідовність виховної тактики з боку батьків проявляється в різкій зміні стилю відносин: від дуже суворого до ліберального і навпаки, від психологічного прийняття підлітка до різкого емоційного відкидання його. Переважання непослідовності в дитячо-батьківських відносинах позбавляє підлітка відчуття стабільності навколишнього світу, провокує підвищену тривожність і формує яскраво виражену екстернальну позицію і психологічний інфантилізм ( «Підліток на перехресті епох», 1997).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >