ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ І СТАН ЗДОРОВ'Я БАТЬКІВ

Таблиці 21-23 дають уявлення про зв'язок між депресивними станами підлітка, з одного боку, і освітою і станом здоров'я батьків - з іншого. Як випливає з табл. 21, ці показники мають різне значення. Так, при повній незначущості зв'язку депресивності з рівнем освіти матері освіту батька виявляє значиму зв'язок з депресивності підлітка, зареєстрованої в другому і третьому вимірах. Зворотна картина спостерігається у випадку охорони здоров'я батьків. Тут відсутній скільки-небудь значимий зв'язок підліткової депресивності і здоров'я батька, в той час як здоров'я матері виявляє досить значущі кореляції з підлітковою депресивності в першому і третьому вимірах. Слід звернути увагу на позитивний знак цієї кореляції, що означає (на перший погляд парадоксально) «вище показники здоров'я матері - вище рівень підліткової депресивності». В результаті ближчого знайомства з ситуаціями, в яких жили наші підлітки на момент проведення дослідження[1] , виявилося таку обставину: неможливість знайти роботу зі стабільним заробітком змусила багатьох жінок зайнятися пошуками роботи поза домом. Наочний приклад такої роботи - так звана «човникова» торгівля, т. Е. Закупівля недорогих товарів за кордоном (в Польщі, в країнах Південно-Східної Азії, в Туреччині, Китаї та ін.) Для подальшої їх реалізації, наступна поїздка за кордон для придбання нової партії товару, його реалізація і т.д. Зрозуміло, що подібний бізнес, з одного боку, вимагає значних зусиль, просто кажучи, доброго здоров'я, а з іншого - веде до тривалого відсутності жінки вдома. Але ж саме підлітки потребують довірчих, конфіденційних контактах з матір'ю, і неможливість або навіть недостатність подібних контактів може викликати стійкі негативні переживання, потенційно здатні перейти в стан емоційної пригніченості, депресивності. Звернемо увагу читача на протилежний (негативний) знак значущою кореляції між депресивності у юнаків і здоров'ям батька.

На перший погляд відзначається парадоксальна кореляція підліткової депресивності з рівнем освіти батька (вище освіту батька - вище підліткова депресивність). Але аналогічно розглянутим вище зв'язку підліткової депресивності і здоров'я матері це знаходить досить ясне пояснення в реальній соціальній та психологічній ситуації, яка домінувала під час проведення наших досліджень в регіонах, де вони проводилися. Дійсно, в перші роки після розпочатих реформ найбільше постраждала частиною суспільства на всьому пострадянському просторі виявилася науково-технічна інтелігенція - підприємства і НДІ, в основному «харчувалися» оборонними замовленнями, або закривалися, або якщо і працювали, то номінально. Це положення не могло не позначитися на стані працівників, яке незалежно від форми свого зовнішнього вираження (пригніченість, агресивність, апатія і т.п.), в свою чергу, створювало передумови для виникнення емоційного неблагополуччя підлітків. Важливо, що при цьому яка б то не було зв'язок між батьківською та юнацької депресивності відсутня (див. Нижче).

Таблиця 21

Зв'язок між депресивності підлітків (вибірка в цілому) і утворенням і суб'єктивною оцінкою стану здоров'я батьків

Відомості про батьків

1-й завмер

2-й завмер

3-й завмер

Освіта батька

-0,19 NS

-0,27 *

-0,21 *

Освіта матері

0,05 NS

0,04 NS

0,02 NS

здоров'я батька

-0,12 NS

-0,07 NS

-0,09 NS

здоров'я матері

0,22 4

0,15 NS

0,21 *

Примітка: * - р < 0,05; NS - кореляція незначущі.

Таблиця 22

Зв'язок між депресивності підлітків (юнаки) та утворенням і суб'єктивною оцінкою стану здоров'я батьків

Відомості про батьків

1-й завмер

2-й завмер

3-й завмер

Освіта батька

0,43 *

0,29 *

0,28 *

Освіта матері

0,13 NS

-0,13 NS

-0,10 NS

здоров'я батька

-0,39 *

-0,27 *

-0,23 NS

здоров'я матері

0,42 *

0,39 *

0,31 *

Примітка: * - р < 0,05; NS - кореляція незначущі.

Таблиця 23

Зв'язок між депресивності підлітків (дівчата) та утворенням і суб'єктивною оцінкою стану здоров'я батьків

Відомості про батьків

1-й завмер

2-й завмер

3-й завмер

Освіта батька

-0,01 NS

0,02 NS

-0,08 NS

Освіта матері

0,01 NS

0,01 NS

0,02 NS

здоров'я батька

-0,05 NS

-0,01 NS

-0,05 NS

здоров'я матері

0,03 NS

0,07 NS

0,10 NS

Примітка: * - р < 0,05; NS - кореляція незначущі.

Як і в раніше описаних вимірах, юнаки і дівчата демонструють істотно різні картини. У юнаків виявляється значуща зв'язок з усіма показниками, крім освіти матері, і як і у вибірки в цілому у них зареєстрована парадоксальна позитивна кореляція суб'єктивної оцінки стану здоров'я матері і рівня депресивності. Як випливає з табл. 23, жоден з підрахованих коефіцієнтів кореляції у дівчат не виявився значущим.

  • [1] Дані, наведені в табл. 21-23, відносяться до початкової стадії нашого дослідження, т. Е. До 1996-1997 рр.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >