СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Александров А. А. Про співпрацю лікаря і психолога в лікувальному процесі, завдання їх спільної підготовки на кафедрі медичної психології // Психотерапія: від теорії до практики. СПб., 1995.

Антропов Ю.Ф. Динаміка невротичної депресії у дітей та підлітків // Журнал неврології і психіатрії ім. С. С. Корсакова. 2002. №5.

Асмолов А. Г. Культурно-історична психологія та конструювання світів. М., 1996.

Божович Л. І. Етапи формування особистості в дитячому віці // Питання психології. 1979. №2, 4.

Божович Л. І. Вибрані психологічні праці: Психологія формування особистості. М., 1995.

Бурменская Г. В., Обухова Л. Ф., Подільський А. І. Сучасна американська психологія розвитку. М., 1986.

Валлерштейн Дж., Келлі Дж. Наслідки розлучення батьків: переживання дитини в період пізньої латентності // Лабіринти самотності / Под ред. Н. Е. Покровського. М., 1989.

Вассерман Л. І., Гор'кавая І. А., Роміцина Е. Е. Психологічна методика «Підлітки про батьків» і її практичне застосування. М., 1995.

Вісьнєвскі Л. Я. Огляд третього номера журналу «Європейська дитяча і підліткова психіатрія», 1992, 3 // Соціальний захист і клінічна психіатрія. 1994. №2.

Вісьнєвскі Л. Я. Огляд двох номерів журналу «Європейська дитяча і підліткова психіатрія», 1992, №4; +1993, №1 // Соціальний захист і клінічна психіатрія. 1995. №2.

Вітенберг Е. В. Соціально-психологічні чинники адаптації до соціальних і культурних змін: Дис. ... канд. психологічних наук. СПб., 1994.

Вікові індивідуальні особливості молодших підлітків / За ред. Е. В. Драгуновой. М., 1967.

Виготський Л. С. (1984). Зібрання творів: У 6 т. М .: Педагогіка. Т. 4.

Гаврилова Т. А. Нові дослідження особливостей підліткового і юнацького віку // Питання психології. 1984. №1.

Гальперін П. Я., Запорожець А. В., Карпова С. Н. Актуальні проблеми вікової психології. М., 1978.

Гезелл А. Педологія раннього віку. М., 1932.

Гирич Я. П. Клініка реактивної депресії у дітей та підлітків: Дис. ... канд. мед наук. М., 1971.

Гур'єва В. А., Семко В. Я., Гиндикин В. Я. Психопатологія підліткового віку. Томськ, 1994.

Дмитрієва Т. Б. Психогенні депресії в підлітковому і юнацькому віці (клініка, патогенез, лікування): Дис. ... канд. мед. наук, М., 1981.

Драгунова Т. В. Про деякі психологічні особливості підлітка // Питання психології особистості школярів. М., 1961.

Драгунова Т. В. Психологічний аналіз оцінки вчинків підлітками // Питання психології особистості школярів. М., 1961.

Драгунова Т. В. Проблема конфлікту в підлітковому віці // Питання психології. 1972. №2.

Дубровіна І. В. Шкільна психологічна служба. М., 1991.

Захаров А. І. Неврози у дітей і підлітків. Л., 1988.

Захарова Є. І. Дослідження особливостей емоційної сторони дитячо-батьківської взаємодії // Журнал практичного психолога. 1996. №6.

Забродін Ю. М. Розвиток радянської психології і завдання психологічної служби // Психологічний журнал. 1984. №6.

Ідобаева О. А. Дослідження емоційного неблагополуччя сучасних підлітків як передумова корекційної роботи шкільного психолога: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1998..

Ізард К. Емоції людини. М., 1980.

Іовчук Н. М. Дитячі депресії і шкільна дезадаптація // Актуальні питання неврології і психіатрії дитячого віку (Тези доповідей). Ташкент, 1984.

Іовчук Н. М., Північний А. А. Депресія у дітей та підлітків. М., 1999..

Іськольдський Н. В. Дослідження прихильності дитини до матері (в зарубіжній психології) // Питання психології. 1985. №3.

Карабанова О. А. Соціальна ситуація розвитку дитини: структура, динаміка, принципи корекції: Дис. ... докт. психол. наук. , 2002.

Кле М. Психологія підлітка: психосексуальний розвиток. М., 1991.

Ковальов В. В. Психіатрія дитячого віку: Керівництво для лікарів. М., 1995.

Ковальов Г. А. Психічне розвиток дитини і життєве середовище // Питання психології. 1993. №1.

Кон І. С. Відкриття «Я». М., 1978.

Кон І. С. Дружба. Етико-психологічний нарис. М., 1980.

Кон І. С. Психологія старшокласника. М., 1980.

Кон І. С. Дитина і суспільство. М., 1988.

Кон І. С. Психологія ранньої юності. М., 1989.

Краківський А. П. Про підлітків. М., 1970.

Фарбували А. І. Подолання об'єктивації як основна проблема і функція особистості // Журнал практичного психолога. 1998. №4.

Куликов Л. В. Проблема опису психічних станів // Психічні стану: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Куликов. СПб., 2001..

Кулигіна М. А. Психологічні чинники емоційної регуляції поведінки при депресії: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1992.

Лебединська К. С., Райська М. М., Грибанова Г. В. Підлітки з порушеннями в афективної сфері. М., 1988.

Лісіна М. І. Проблеми онтогенезу спілкування. М., 1986.

Личко А. Е. Підліткова психіатрія. Л., 1979.

Личко А. Е. Психопат і акцентуації характеру у підлітків. Л., 1983.

Лишин О. В. Психологічні умови становлення особистості підлітка і юнаки в умовах соціальних змін // Світ психології та психологія у світі. 1994. №0.

Лишин О. В. Сфера батьківських почуттів і її «дія» // Світ психології. 1996. №1.

Ломов Б. Ф. Методологічні та теоретичні проблеми психології. М., 1984.

Ломова Н. Г. Соціальний псіхотравматізм підлітків: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1994.

Кращі психологічні тести. СПб., 1993.

Лущук В. Динаміка соціального розвитку особистості в молодшому підлітковому віці: діагностика та корекція: Дис. ... докт. психол. наук. М., 1991.

Максимова М. Ю., Єфремов А. Г. Особистісні особливості хворих депресіями юнацького віку (діагностичне і прогностичне значення) // Журнал неврології і психіатрії ім. Корсакова. 2002. №6.

Мамцева В. Н. Білозьорова В. В. Больовий синдром в структурі депресії у дітей // Журнал невропатології і психіатрії ім. Корсакова. 1990. №8.

Міжнародна класифікація хвороб (10-й перегляд). Класифікація психічних і поведінкових розладів. Клінічні опису та вказівки по діагностиці. ВООЗ, Росія. СПб., 1994.

Мід М. Культура і світ дитинства. М., 1988.

Мудрик. В. Соціалізація і «смутні часи». М., 1990..

Наталевіч Е. С. Психогенні депресії в пубертатному періоді і їх судово-психіатрична оцінка // Судово-психіатрична експертиза: Зб. 34, М., 1980.

Наталевіч Е. С., Мазуро Г. Д., Харитонова Н. К. Психогенні депресії в підлітковому і юнацькому віці // Психогенні (реактивні) захворювання. М., 1979. Вип. 1.

Наталевіч Е. С., Посохова В. І. Психогенні депресії у підлітків в судово-психіатричній практиці // Соціальний захист і клінічна психіатрія. 1994. №2.

Обухова Л. Ф. Дитяча психологія: теорія, факти, проблеми. М., 1995.

Загальна психодіагностика. Основи психодіагностики, немедичною психотерапії і психологічного консультування / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. М., 1987.

Спілкування процес формування особистості школяра / Под ред. А. А. Бодалева, Р. Л. Кричевського. М., 1987.

Озерецковский С. Д. Депресивні стани при психопатії конституційно-пригніченого типу у підлітків // Огляд психіатрії та мед. психології ім. Бехтерева. 1995. №1.

Особливості навчання і психічного розвитку школярів 13-17 років / Под ред. І. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. М., 1988.

Пахал'ян В. Е. Психологічні особливості спілкування з дорослими в старшому шкільному віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1981.

Пирожков В. Ф. Закони злочинного світу молоді: Кримінальна субкультура. М., 1994.

Подільський А. І. Становлення пізнавального дії: наукова абстракція і реальність. М., 1987.

Подільський А. І. Про загальнотеоретичних і методологічних поглядах П. Я. Гальперіна // Вісник МГ У. 1992. Сер. 14, №3.

Підліток на перехресті епох / Под ред. С. В. Кривцова. М .: Генеза, 1997..

Положій Б.С. Стреси соціальних змін і розлади психічного здоров'я // Огляд психіатрії та мед. психології ім. Бехтерева. 1996. №2.

Посохова В. І. Про клінічних варіантах динаміки психогенних депресій у неповнолітніх // Судово-психіатрична експертиза: Зб. 34, М., 1980.

Практикум з психодіагностики. Психодиагностические матеріали. М., 1988.

Практикум з психодіагностики. Конкретні психодіагностичні методики. М., 1989.

Прихожан А. М., Толстих Н. Н. Діти без сім'ї. М., 1990..

Прихожан А. М. Психологічна природа і вікова динаміка тривожності (особистісний аспект): Дис .... докт. психол. наук. М., 1996.

Прихожан А. М. Тривожність у дітей та підлітків: психологічна природа і вікова динаміка. М., 2000..

Процеси психічного розвитку: в пошуках нових підходів / Под ред. А. І. Подільського, Я. тер Лаак, П. Хейманса. М., 1994.

Психічні стану: Хрестоматія / За ред. Л. В. Куликова. СПб., 2001..

Психологічні умови і механізми виховання підлітків / За ред. Д. І. Фельдштейна. М., 1983.

Психологія: Словник. М., 1990..

Психологія особистості в умовах соціальних змін / За ред. К. А. Абульхановой-Славської. М., 1993.

Психологія міжособистісного пізнання / Под ред. А. А. Бодалева. М., 1981.

Психологія сучасного підлітка / За ред. М. І. Анциферової. М., 1981.

Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б. А. Сосновського. М., 1994.

Ремшмидт X. Підлітковий і юнацький вік: Проблеми становлення особистості. М, 1994.

Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога в освіті: Навчальний посібник. М., 1995.

Роль спадковості і середовища у формуванні індивідуальності людини / Под ред. І. В. Равич-Щербо. М., 1988.

Романова Е. С., Усанова О. С., Потьомкіна О. Ф. Психологічна діагностика розвитку школярів в нормі та патології. М., 1990..

Рутцен В. Патогенез і лікування депресій - інтегративний підхід // Огляд психіатрії та мед. психології ім. Бехтерева. 1993. №4.

Ряшина В. В. Рефлексія проблемних життєвих ситуацій в юнацькому віці. Дис. ... канд. психол. наук. М., 1996.

Сім'я в психологічній консультації / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столиця. М., 1989.

Синицький В. Н. Депресивні стани. Київ, 1986.

Снєгірьова Т. В. Сприйняття однолітків і дорослих підлітками і старшокласниками // Питання психології. 1985. №5.

Соколова Е. Т., Чеснова І. Г. Залежність самооцінки підлітка від відносини батьків // Питання психології. 1986. №2.

Спиваковская А. С. Профілактика дитячих неврозів: Комплексна психологічна корекція. М., 1988.

Умарова Л. X. Проблеми і переживання підлітків, які перебувають в екстремальних умовах. Дис. ... канд. психол. наук. СПб., 1997..

Фел'дштейн Д. І. Психологічні особливості розвитку особистості в підлітковому віці // Питання психології. 1988. №6.

Фельдштейн Д. І. Психологія особистості, що розвивається. М., 1996.

Флейк-Хобсон К., Робінсон Б., Скін П. Розвиток дитини та її відносин з оточуючими. М., 1992.

Формування особистості в перехідний період від підліткового до юнацького віку / За ред. І. В. Дубровиной. М., 1987.

Формування особистості старшокласника / Под ред. І. В. Дубровиной. М, 1989.

Фрайследер Ф. Й., Тротт Г. Е. Диференціальна діагностика депресивних розладів в дитячому та підлітковому віці // Соціальний захист і клінічна психіатрія. 1994. №2.

Штутте X. Психіатрія дитячого та юнацького віку // Клінічна психіатрія / За ред. Г. грулю, Ю. Юнга, В. Майер-Гросса, М. Мюллера; Пер. з нім. М., 1967.

Еверлі Дж., Розенфел'д Р. Стрес: Природа і лікування. М., 1985.

Ейдеміллер Е. Г. Методи сімейної діагностики і психотерапії. М., 1996.

Ейдеміллер Е. Г., Кулаков С. А. Групова психотерапія у підлітків з прикордонними нервово-психічними розладами // Журнал невропатології і психіатрії ім. Корсакова. 1990. №5.

Ейдеміллер Е. Г., Юстицкий В. В. Сімейна психотерапія. СПб., 1994.

Ельконін Д. Б. Дитяча психологія. М., 1960.

Ельконін Д. Б. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці // Вибрані психологічні праці. М., 1989.

Емоційне здоров'я вашої дитини / Під ред. М. Гуайер. М., 1996.

Еріксон Е. Дитинство і суспільство. СПб., 1996..

Еріксон Е. Ідентичність: юність і криза. М., 1996.

Abramson, LY, Seligman, М. Е. Р. & Teasdale, JD (1978). Learned helplessness in humans: critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87.

Abramson, LY, Metalsky, GI & Alloy, LB (1989). Hopelessness depression: a theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96.

Achenbach, TM, Conners, С. K., Quay, HC, Verhulst, FC & Howell, С. T. (1989). Replication of empirically derived syndromes as a basis for taxonomy of child / adolescent psychopathology. Journal of Abnormal Child Psychology, 17.

Achenbach, TM (1997). What is normal? What is abnormal? Developmental perspectives on behavioral and emotional problems. In SS Luthar, JA Burack, D. Cicchetti, JR Weisz (Eds.), Developmental psychopathology: Perspectives on adjustment, risk, and disorder. Cambridge University Press.

Adams, M. & Adams, J. (1991). Life events, depression, and perceived problem solving alternatives in adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32.

Agras, S. (1959). The relationship of school phobia to childhood depression. American Journal of Psychiatry, 116, 6.

Altmann, EO & Gotlib, IH (1988). The social bechaviour of depressed children: an observational study. Journal of Abnormal Child Psychology, 16.

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-III-R, 3 rd end: revised. Washington: American Psychiatric Association.

American Psychiatric Association (1991). DSM-W Options Book: Work in Progress (9/1/91). Washington: American Psychiatric Association.

Angold, A., Costello, EJ (1987) The development of a questionnaire for use in epidemiological studies in children and adolescents. Unpublished manuscript, University of London.

Angold, A., Costello, EJ (1995). The epidemiology of depression in children and adolescents. In Depressed Child and Adolescent: Developmenta and Clinical Perspectives, ed. IM Goodyer. Cambridge, England.

Angold, A., Prendergast, M, et al. (1995) The child and adolescent psychiatric assessment (CAPA). Psychological Medicine 25: 739-753.

Asarnow, JR & Bates, S. (1988). Depression in child psychiatric inpatients: cognitive and attributional patterns. Journal of Abnormal Child Psychology, 16.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: Prentice Hall.

Beardslee, WR, Schultz, LH & Selman, RL (1987). Level of social- cognitive development, adaptive functioning, and DSM-III diagnoses in adolescent offspring of parents with affective disorders : implications of the development of the capacity for mutuality . Developmental Psychology, 23.

Beck, AT (1967). Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects. New York: Harper & Row.

Beck, AT (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: International Universities Press.

Berney, TP, Bhate, ST, Kolvin, I., Famuyiwa, O., Barrett, ML, Fundudis, T. & Tyrer, SP (1991). The context of childhood depression: the Newcastle Childhood Depression Project. British Journal of Psychiatry, 159.

Bird, H., et al. (1992) Aggregating data from multiple informants in child psychiatry epidemiological research. 31: 78-85.

Blotscky, MJ & Kimsey, LR (1970). Childhood depression. Texas: Medicine.

Boyle., M., et al. (1991) Ontario Child Health Study follow-up: evaluation of sample loss. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 30: 449-456.

Boyle, M., et al. (1991) Ontario Child Health Study follow-up: evaluation of sample loss. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 30: 449-456.

Brandenburg, N. (1990) The epidemiology of children psychiatric disorders: prevalence findings from recent studies. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 29: 76-83.

Brown, GW, Harris, TO & Bifulco, A. (1986). Long-term effects of early loss of parent. In M. Rutter, С. E. Izard & PB Read (eds), Depression in Young People: Clinical and Developmental Perspectives. New York: Guilford.

Cicchetti, D. & Schneider-Rosen, K. (1984). Toward a transactional model of childhood depression. In D. Cicchetty & K. Schneider-Rosen (eds), Childhood Depression ( New Directions for Child Development, No. 26). San Francisco: Jossey-Bass.

Cicchetti, D. & Schneider-Rosen, K. (1986). An organizational approach to childhood depression. In M. Rutter, С. E. Izard & PB Read (eds), Depression in Young People: Developmental and Clinical Perspectives. New York: Guilford.

Cicchetti, D., Rogosch, FA, & Toth, SL (1992). Ontogenesis, depressotypic organization, and the depressive spectrum. In SS Luthar, JA Burack, D. Cicchetti, JR Weisz (Eds.), Developmental psychopathology: Perspectives on adjustment, risk, and disorder. Cambridge University Press.

Coddington, R. (1972). The Significance of Life Events as Etiologic Factors in the Diseases of Children . IA Survey of Professional Workers. Journal of Psychosomatic Research, Vol. 16.

Coddington, R. (1972). The Significance of Life Events as Etiologic Factors in the Diseases of Children . II-A Study of a Normal Population. Journal of Psychosomatic Research, Vol. 16.

Cohen, LH (1988). Measurement of life events. In LH Cohen (Ed.). Life Events and Psychological Functioning (pp.ll-30).

Cole, DA (1990). Relation of social and academic competence to depressive symptoms in childhood . Journal of Abnormal Psychology, 99.

Cole, DA (1991). Preliminary support for a competency-based model of depression in children. Journal of Abnormal Psychology, 100.

Compas, В. E. (1987). Stress and life events during childhood and adolescence. Clinical Psychology Review, Vol. 7, pp. 275-302.

Compas, В. E., Howell, DC, Phares, V., Williams, RA, & Giunta, С. T. (1989). Risk Factors for Emotional / Behavioral Problems in Young Adolescents: A Prospective Analysis of Adolescent and Parental Stress and Symptoms . Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 57, N6, 732-740.

Compas, B., Ey, S. & Grant, K. (1993). Taxonomy, assessment, and diagnosis of depression during adolescence. Psychological Bulletin, 114.

Conger, RD, Conger, KJ, Elder, GH, Jr., Lorenz, FO, Simons, RL, & Whitbeck, LB (1993). Family Economic Stress and Adjustment of Early Adolescent Girls . Developmental Psychology, Vol 29. N2. 206-219.

Conger, RD, Ge, X., Elder, GH, Jr., Lorenz, FO, & Simons, RL (1994). Economic Stress, Coercive Family Process, and Developmental Problems of Adolescents. Child Development, 65.

Cytryn, L. & McKnew, DH (1972). Proposed classification of childhood depression. American Journal of Psychiatry, 129.

Cytryn, L., McKnew, DH, Logue, M. & Desai, RB (1974). Biochemical correlates of affective disorders in children. Archives of General Psychiatry, 31.

Cytryn, L., McKnew, DH & Bunney, WE (1980). Diagnosis of depression in children: a reassessment. American Journal of Psychiatry, 137.

Dodge, KA (1990). Developmental psychopathology in children of depressed mothers. Developmental Psychology, 26.

Dunn, J. & Kendrick, C. (1982). Temperamental differences, family relationships and young children's response to change within the family . In R. Porter & GM Collins (ed.), Temperamental Differences in Infants and Young Children. London: Pitman.

Dweck, CS, & Reppucci, ND (1973). Learned helplessness and reinforcement responsibility in children. Journal of Personality and Social Psychology, 25.

Dweck, CS, Davidson, W., Nelson, S. & Enna, B. (1978). Sex differences in learned helplessness. II: The contingencies of evaluative feedback in the classroom; and III: An experimental analysis. Developmental Psychology, 14.

Dweck, CS & Elliot, ES (1983). Achievement motivation. In EM Hetherington (ed.), Socialization, Personality and Social Development, vol. 4 ( Mussen's Handbook of Child Psychology, 4 th edn). New York: John Wiley.

Dwyer, JT & Delong, GR (1987). A family history study of twenty probands with childhood manic -depressive illness. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 26.

Elder, GH, Jr. (1974). Children of the Great Depression: Social change in life experience. Chicago: Universit у of Chicago Press.

Elder, GH, Jr., & Caspi, A. (1988) Economic stress in lives: Developmental perspectives. Journal of Social Issues, 13, 5-37.

Emminghaus, H. (1887). Die psychischen Stoerungen des Kindesalters. Tulbingen: Laupp.

Essau, S., Petermann, U. (1997) Mood depression. In Developmental Psychopathology: Epidemiology, Diagnostics, and Treatment, London.

Essau, S., Petermann, F. (Eds.) (1999) Depressive Disorders in Children and Adolescents: Epidemiology, Risk Factors, and Treatment. New Jersey- London.

Field, T., Healy, B., Goldstein, S. & Guthertz, M. (1990). Behavior state matching and synchrony in mother-infant interactions of nondepressed versus «depressed» dyads. Developmental Psychology, 26.

Fleming, J., et al. (1989) Prevalence of child and adolescent depression in the community . British Journal of Psychiatry 155: 647-654.

Forehand, R., Brody, G., Slotkin, J., Fauber, R., McCombs, A. & Long, N. (1988). Young adolescent and maternal depression: assessment, interrelations and predictors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56.

Friese, M. (1965). Depression in Children and Adolescents. British Journal of Medicine, 2.

Garmezy, N. (1985). Stress-resistant children - the search for protective factors. In: J. Stevenson (ed.), Recent Advances in Developmental Psychopathology. Oxford: Pergamon.

Ge, X., Conger, RD, Lorenz, FO, Elder, GH, Jr., Montague, RB, & Simons, RL (1992). Linking Family Economic Hardship to Adolescent Distress. Journal of Research on Adolescence, 2 (4), 351-378.

Gest, SD, Neemann, J., Hubbard, JJ, Masten, AS, & Tellegen, A. (1993). Parenting guality, adversity, and conduct problems in adolescence: Testing process-oriented models of resilience. Development and Psychopathology, 5.

Goodyer, IM, Wright, C. & Altham, PME (1989). Recenf friendships in anxious and depressed school-age children. Psychological Medicine, 19.

Goodyer, IM (1990). Life Experiences, Development and Chidhood Psychopathology. Chichester: John Wiley.

Goodyer, IM & Altham, PME (1991). Lifetime exit events and recent social and family adversities in anxious and depressed school -age children and adolescents. Journal of Affective Disorders. 21.

Hammen, C., Adrian, C. & Hiroto, D. (1988). A longitudinal test of the attributional vulnerability model in children at risk for depression . British Journal of Clinical Psychology, 27.

Hammen, C., Burge, D., Burney, E. & Adrian, C. (1990a). Longitudinal study of diagnoses in children of women with unipolar and bipolar affective disorder . Archives of General Psychiatry, 47.

Hammen, C., Burge, D., & Stansbury, K. (1990b). Relationship of mother and child variables to child outcomes in a high risk sample : a causal modelling analysis. Developmental Psychology, 26.

Hammen, C., Burge, D., & Adrian, C. (1991). Timing of mother and child depression in a longitudinal study of children at risk . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59.

Harrington R. (1995). Depressive Disorder in Childhood and Adolescence. John Wiley & Sons.

Heymans, R, Podolskij, A., Karabanova, O., Polivanova, K. & Zacharova, H. (1996). The acquisition of sociomoral competencies. Part 2: Personal development in Vidnoie's adolescents. Report on EEC / INTAS project # 93-2576. Utrecht University.

Heymans, P. (1996) Depression among Vidnoiels adolescents. Report on the Vidnoie Project. Utrecht, Dept, of Developmental Psychology, Utrecht University.

Heymans, P., Idobaeva, O. & Podolskij, A. (1997) Living in a family where one of the parents is depressed : the Obninsk study. Internal Report. Utrecht University.

Heymans, P. (1998) Adolescent depression and social situation of development (1998) (in co-authoring with Olga Idobaeva and Andrei Podolskij). Paper presented at the 6 th European Conference on Adolescence, Budapest, Hungary.

Jaenicke, C., Hammen, C., Zupan, B., Hiroto, D., Gordon, D., Adrian, C. & Burge, D. (1987). Cognitive vulnerability in children at risk for depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 15.

Joffe, RD, Dobson, KS, Fine, S., Marriage, K. & Haley, G. (1990). Social problem-solving in depressed, conduct-disordered, and normal adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 18.

Kanfer, FH, and Nay, WR (1982) Behavioral Assessment. In Contemporary Behavioral Therapy, ed. GT Wilson, and С. M. Franks. NY Kaslow, NJ, Rehm, LP & Siegel, AW (1984). Social-cognitive and cognitive correlates of depression in children. Journal of Abnormal Child Psychology, 12.

Kazdin, AE, French, NH, Unis, AS, Esveldt-Dawson, K. & Sherick, RB (1983). Hopelessness, depression and suicidal intent among psychiatricalli disturbed inpatient children . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51.

Kazdin, AE, Esveldt-Dawson, K., Sherick, RB & Colbus, D. (1985). Assessment of overt behaviour and childhood depression among psychiatrically disturbed children . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53.

Keeler WR (1954). Childrens reaction to the death of a parent. In PH Hoch, J. Zubin (eds), Depression. Stratton.

Kendall, PS, Stark, KD & Adam, T. (1990). Cognitive deficit or cognitive distortion in childhood depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 18.

Kendler, К. S., et al. (1992) Childhood parental loss and adult psychopathology in women. Archives of General Psychiatry 43: 930-937.

Kessler, RC (1997). The Effects of Stressful Life Events on Depression. Annual Review of Psychology, 48.

Kolvin, I. (1995). Childhood depression: clinical phenomenology and classification. In: I. Goodyer (Ed.) The depressed child and adolescent. Developmental and clinical perspectives. Cambrige Univercity Press.

Kovacs, M., Feinberg, TL, Crouse-Novak, MA, Paulauskas, SL & Finkelstein, R. (1984a). Depressive disorders in childhood. I: A Longitudinal prospective study of characteristics and recovery. Archives of General Psychiatry, 41.

Kovacs, M., Feinberg, TL, Crouse-Novak, M., Paulauskas, SL, Pollock, M. & Finkelstein, R. (1984b). Depressive disorders in childhood. II: A Longitudinal study of the risk for a subsequent major depression . Archives of General Psychiatry, 41.

Kovacs, M., Paulauskas, S., Gatsonis, C. & Richards, C. (1988). Depressive disorders in childhood. Ill: A Longitudinal study of comorbidity with and risk of conduct disorders . Journal of Affective Disorders, 15.

Kovacs, M., Gatsonis, C., Paulauskas, S. & Richards, C. (1989). Depressive disorders in childhood. IV: A Longitudinal study of comorbidity with and risk for anxiety disorders . Archives of General Psychiatry, 46.

Kovacs, M. & Goldston, D. (1991). Cognitive and social cognitive development of depressed children and adolescents . Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 30.

Kovacs, M., Devlin, B., Pollock, M., Richards, C. & Mukerji, P. (1997). A controlled family history study of childhood-onset depressive disorder. Archives of General Psychiatry, 54.

Kutcher, S. & Marton, P. (1991). Affective disorders in first degree relatives of adolescent onset bipolars , unipolars, and normal controls. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 30.

Kupersmidt, JB & Patterson, CJ (1991). Childhood peer rejection, aggression, withdrawal, and perceived competence as predictors of self- reported behavior problems in preadolescence . Journal of Abnormal Child Psychology, 19.

Lazarus, R. (1974). Cogninive and coping processes in emotion. In: B. Weiner (Ed.). Cognitive views of human motivation. New York: Academic Press.

Lazarus, R. (1996). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw Hill.

Lewinsohn, PM (1974). A behavioural approach to depression. In R J. Friedman & MM Katz (eds), Th Psychology of Depression: Contemporary Theory and Research. Washington, DC: Winston.

Livingston, R., Nugent, H., Rader, L. & Smith, GR (1985). Family histories of depressed and severely anxious children. American Journal of Psychiatry, 142.

Luthar, SS, & Zigler, E. (1991). Vulnerability and Competence: A Review of Research on Resilience in Childhood. American Journal Orthopsychiatry, 61 (1).

Masten, AS, Best, К. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity . Development and Psychopathology, 2.

McCauley, E., Mitchell, JR, Burke, P. & Moss, S. (1988). Cognitive attributes of depression in children and adolescents. Journal of Consulting Clinical Psychology, 56.

Meyer, NE, Dyck, DG & Petrinack, RJ (1989). Cognitive appraisal and attributional correlates of depressive symptoms in children . Journal of Abnormal Child Psychology, 17.

Mitchell, J., McCauley, E., Burke, P., Calderon, R. & Schloredt, K. (1989). Psychopathology in parents of depressed children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 28.

Nissen G. (1972). Depressive States in Childhood and Adolescence. Union of European Pedopsychiatrists, IV Congress, Stockholm.

Nolen-Hoeksema, S., Girgus, JS & Seligman, MEP (1992). Predictors and consequences of childhood depressive symptoms: a 5-year longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 101.

Nurcombe, B., Seifer, R., Scioli, A., Tramontana, MG, Grapentine, WL & Beauchesne, HC (1989). Is major depressive disorder in adolescence a distinct diagnostic entity ? Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 28.

Oster, GD & Caro, JE (1990). Understanding and Treating Depressed Adolescents and their Families. New York: John Wiley.

Patterson, GR & Capaldi, DM (1990). A mediational model for boys 'depressed mood. In J. Rolf, AS, Masten, D. Cicchetti, К. H. Nuechterlein & S. Weintraub (ed.), Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology. Cambridge: Cambridge University Press.

Podolskij, A., Idobaeva, O. (2000) Depressed adolescent: Characteristics of social activity. In: Proceedings of the 8 th European Conference of the EARA, Jena, Germany.

Prior, M. (1992). Childhood temperament. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33.

Puig-Antich, J., Lukens, E., Davies, M., Goetz, D., Brennan-Quattrok, J. & Todak, G. (1985a). Psychosocial functioning in prepubertal major depressive disorders. I: Interpersonal relationships during the depressive episode. Archives of General Psychiatry, 42.

Puig-Antich, J., Lukens, E., Davies, M., Goetz, D., Brennan-Quattrok, J. & Todak, G. (1985b). Psychosocial functioning in prepubertal major depressive disorders. II: Interpersonal relationships after sustained recovery from affective episode. Archives of General Psychiatry, 42.

Puig-Antich, J., Goetz, D., Davies, M., Kaplan, T., Davies, S., Ostrow, L., Asnis. L., Twomey, J., Iyengar, S. & Ryan, ND (1989). A controlled family history study of prepubertal major depressive disorder . Archives of General Psychiatry, 46.

Quinton, D. & Rutter, M. (1985). Family pathology and child psychiatryc disorder: a four year prospective study. In AR Nicol (ed.), Longitudinal Studies in Child Psychology and Psychiatry. Chichester: John Wiley.

Radke-Yarrow, M., Nottelmann, E., Martinez, P., Fox, MB & Belmont, B. (1992). Young children of affectively ill parents: a longitudinal study of psychosocial development. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 31.

Radke-Yarrow, M., & Klimes-Dougan, 1997. B. Children of depressed mothers: A developmental and interactional perspective. In SS Luthar, JA Burack, D. Cicchetti, JR Weisz (Eds.), Developmental psychopathology: Perspectives on adjustment, risk, and disorder. Cambridge University Press.

Rholes, WS, Blackwell, J., Jordan, C. & Walters, C. (1980). A developmental study of learned helplessness. Developmental Psychology, 16.

Rutter, M., Tizard, J. & Whitmore, K. (1970). Education, Health and Behaviour. London: Longman.

Rutter, M., Macdonald, M., Le Couteur, A., Harrington, RC, Bolton, P. & Bailey, A. (1990a), Genetic factors in child psychiatric disorders. II: Empirical findings. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31.

Rutter, M., Bolton, P., Harrington, RC, Le Couteur, A., Macdonald, M., & Simonoff, E. (1990b). Genetic factors in psychiatric disorders. I: A review of research strategies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31.

Rutter, M. (1992). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J. Rolf, AS Masten, D. Cicchetti, & S. Weinraub (Eds.), Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology . Cambridge: Cambridge University Press.

Sandler J., Joffe WG (1965). Notes on childhood depression. Int. J. Psychoanal.

Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: development and individual differences. Child Development, 63.

Seligman, MEP (1975). Helplessness: On Depression, Development and Death. San Francisco: Freeman.

Seligman, MEP & Peterson, C. (1986). A learned helplessness perspective on childhood depression: theory and research. In M. Rutter, С. E. Izard & PB Read (eds.), Depression in Young People: Developmental and Clinical Perspectives. New York: Guilford.

Spiel, W. (1961). Die endogenen psychosen des kindes und jugendalters. Basel-NY Stark, KD, Humphrey, LL, Crook, K. & Lewis, K. (1990). Perceived family environments of depressed and anxious children: child's and maternal figure's perspectives. Journal of Abnormal Psychology, 18.

Stutte, H. (1963). Psychosen in Kindersalter und in der Pubertat. Medizin. Klinik, 13.

Stutte, H. (1972). Depressive States in Childhood and Adolescence. Union of European Pedopsychiatrists, IV Congress, Stockholm.

Thomas, A. & Chess, S. (1982). Temperament and follow-up to adulthood. In R. Porter & GM Collins (eds), Temperamental Differences in Infants and Young Children. New York: NY University Press.

Toolan, JM (1962). Depression in Children and Adolescents. Am. J. Orthopsychiat, 32, 3.

Turner, RJ, & Wheaton, B. (1995). Checklist Measurement of Stressful Life Events. In S. Cohen, RC Kessler, & LU Gordon (Eds.), Measuring stress. A guide for mealth and. New York: Oxf. Univ. Press.

Weissman, MM, Gammon, D., John, K., Merikangas, KR, Warner, V., Prusoff, BA & Sholomskas, D. (1987). Children of depressed parents: increased psychopathology and early onset of major depression. Archives of General Psychiatry, 44.

Weissman, MM, Fendrich, M., Warner, V. & Wickramarante, P. (1992). Incidence of psychiatric disorder in offspring at high and low risk for depression . Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 31.

Weisz, JR, Weiss, B., Wasserman, AA & Rintoul, B. (1987). Control related beliefs and depression among clinic-referred children and adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 96.

Weisz, JR, Stevens, JS, Curry, JF, Cohen, R., Craighead, WE, Burlingam, WV, Smith, A., Weiss, B. & Parmelee, DX (1989). Control- related cognitions and depression among inpatient children and adolescents . Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 28.

Whitman, PB, & Leitenberg, H. (1990). Negatively biased recall in children with self-reported symptoms of depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 18.

Wilson, R. & Cairns, E. (1988). Sex-role attributes, perceived competence and the development of depression in adolescence . Journal of Child Psychology and Psychiatry, 29.

Нові видання з дисципліни «Психодіагностика» та суміжних дисциплін

Белякова Е. Г., Строкова I А. Психолого-педагогічний моніторинг: навч, посібник для вузів. М, 2018.

Льовкін В. Є. Психічні стану: навч, посібник для вузів. М, 2018.

Носі І. Н. Психодіагностика: підручник для академічного бакалаврату. 2-е изд., Перераб. і доп. М 2017.

Подільський А. І., Ідобаева О. А., Хейманс П. Г. Діагностика підліткової депресивності: навч, посібник для академічного бакалаврату. 2-е изд., Испр. і доп. М 2017.

Психоаналіз депресій: навч, посібник для бакалаврату, спеці Алітета і магістратури / Под ред. М. М. Решетнікова. 3-е изд., Испр. і доп. М, 2018.

Психодіагностика: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Под ред. А. Н. Кошелевої, В. В. Хороших. М, 2018.

Психодіагностика. Теорія та практика. У 2 ч. Частина 1: підручник для академічного бакалаврату / Под ред. М. К. Акімової. 4-е изд., Перераб. і доп. М 2017.

Психодіагностика. Теорія та практика. У 2 ч. Частина 2: підручник для академічного бакалаврату / Под ред. М. К. Акімової. 4-е изд., Перераб. і доп. М 2017.

Рамендік Д. М., Рамендік М. Г. Практикум з психодіагностики: навч, посібник для академічного бакалаврату. 2-е изд., Испр. і доп. М, 2018.

Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога. У 2 ч. Частина 1. Система роботи психолога з дітьми різного віку: практ. допомога. 4-е изд., Перераб. і доп. М 2017.

Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога. У 2 ч. Частина 2. Робота психолога з дорослими. Корекційні прийоми і вправи: практ. допомога. 4-е изд., Перераб. і доп. М, 2012.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ