ВИСНОВКИ ПО ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ

В даний час при значному скороченні годин на вивчення теми «Основи термодинаміки» більш ніж коли-небудь потрібне посилення уваги на методику викладу даної теми.

Без знання таких питань як внутрішня енергія, способи її зміни, кількість теплоти, перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцессам в газі, принцип дії теплової машини не може бути правильного розуміння учнями природничо-наукової картини світу.

Звісно ж, що деякі основні термодинамічні явища і процеси доцільно викладати на основі двох законів (почав) термодинаміки, за допомогою методу кругових процесів, використовуючи при цьому слідства, отримані з них. Проте, в курсі фізики основної і середньої школи не вивчається другий закон термодинаміки.

У викладі матеріалу необхідно дотримуватися логіки науки, історії науки і на основі цього продовжувати процес формування в учнів логічного мислення.

Практика показує, що учні недостатньо ясно розуміють положення про неможливість створення теплової машини, єдиним результатом якої було б отримання корисної роботи. Досить часто зустрічається нерозуміння того, що ККД теплової машини не може бути рівним одиниці.

Виклад цієї теми має познайомити учнів з науковими принципами дії теплових двигунів, фізичними закономірностями перетворення енергії за допомогою таких машин і обгрунтувати напрямки подальшого їх вдосконалення.

Зазначені недоліки в знаннях учнів обумовлені в деякій мірі помітним відставанням змісту теми від сучасного рівня науки і практики.

Від правильного підібраних методів навчання учнів основних питань термодинаміки в певній мірі залежить їх рівень сфор- ванности природничо понять і, в цілому, наукового світогляду.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >