ВИСНОВКИ ПО П'ЯТОМУ РОЗДІЛІ

У змісті глави здійснено аналіз поняття «завдання» на трьох рівнях - методологічному, теоретичному і методичному.

На методологічному рівні поняття «завдання» розкрито на основі системного підходу, системного аналізу і теорії діяльності. Філософський рівень дозволив розглядати задачу як складну систему, що складається із заданої і вирішальною підсистем, кожна з яких може бути представлена в якості самостійної системи.

На теоретичному рівні розкриті поняття «завдання» і процес її рішення в сучасній психолого-педагогічної та методичної літератури.

На методичному рівні обґрунтовано сутність поняття «завдання» як дидактичної категорії, яка є умовою і результатом засвоєння знань, засобом формування понять і розвитку мислення.

Обгрунтовано методологічні, дидактичні та методичні принципи побудови системи навчальних завдань в процесі вивчення курсу фізики. Рішення задач є найважливішим методом у формуванні логічного мислення учнів.

Реалізовано діяльнісний підхід до вирішення фізичних завдань, що забезпечує цілеспрямоване засвоєння понять «рішення задач» і «навчання вирішення завдань».

Автором розкрито узагальнена структура діяльності за рішенням фізичних завдань але молекулярної фізики та термодинаміки.

У змісті глави показані місце і роль задач у формуванні та подальшому розвитку мислення у студентів.

Виділені автором підходи до процесу вирішення фізичних завдань можуть ефективно використовуватися при вирішенні задач з інших навчальних предметів, зокрема з хімії.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >