СВІТОГЛЯДНІ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ АВАНГАРДУ В РОСІЇ.

Авангардизм в Росії з'явився практично одночасно з Європою. Не було й тіні вторинності або учнівства. Російський авангард відразу знайшов власне обличчя. Часто дослідники вказують на те, що молоді бунтарі відмовлялися від спадщини модерну. Л.С. Бакст, розмірковуючи про експерименти в живопису, писав: «Нехай художник буде зухвалий, нескладний, грубий, примітивний. Майбутня живопис кличе до лапідарного стилю, тому що нове мистецтво не виносить витонченого, воно переситилися їм ». На думку автора статті, нові художники просто «перевели погляд» з «гладкого мармуру» класики на дитячий малюнок.

Художники модерну, що заохочували будь-які пошуки, поставилися до нового течією холодно, але досить терпимо. Новатори ж, навпаки, відразу заявили про те, що часи витончених ліній і містичних символів безповоротно минули, а діячі «Світу мистецтва», «Блакитної троянди» і тим більше Союзу російських художників самі стали академістами, і їх роботи годяться тільки для архіву. Незважаючи на велику кількість назв «шкіл» і «школок» (кубофутурісти, футурокубісти, променисті, імажиністи, посткубісти, егофутуристів і т. П.), Можна виділити всього три позиції. По-перше, художня мова кубізму в усіх його варіаціях висловлювався через основні «цеглинки» живопису: колір, лінія, обсяг. По-друге, новаторів об'єднувала буквально залізна впевненість в тому, що вони створюють мистецтво майбутнього, т. Е. Футурістнчность просто зобов'язана бути присутньою в їх естетиці. По-третє, експериментатори абсолютизували свободу творчої особистості, вище за все звеличуючи власне «его».

У цьому поспішному бунтарстві, шаленої гонитві за самоствердженням власного стилю дійсно позначалися темп і характер духовного життя в наступаючому столітті техніки. Однак в Росії механістичні мотиви авангарду були захлеснуті широтою російської характеру. Коли в творчому середовищі звалився авторитет професорської вишколу і академізму виставок, коли індивідуальність художника і його талант були зведені в абсолют, запанувала самовпевнена формула «Я так бачу». Талант нових художників поєднувався з кричущим невіглаством і безмежним зарозумілістю. Критики не скупилися на визначення: «небувале змішання мов», «художній Вавилон», «культурне різномовність», «стовпотворіння живопису».

Художні школи не встигали закріпити результати своїх експериментів, як їх захльостує хвиля наступних новаторів. Стилі змішувалися і нестримно рвалися вперед - «за горизонт живопису». Футуристичність об'єднувала весь російський авангард.

Насторожує той факт, що футуристичний порив в мистецтві такої сили відзначений тільки в Італії, Німеччині та Росії, т. Е. В тих країнах, де в наступні десятиліття склалися тоталітарні системи правління. Чи було це збігом або проявом якоїсь глибинної закономірності?

Об'єднання «Бубновий валет» можна вважати основною школою авангарду. Через нього пройшли практично всі відомі художники-новатори, які представляли різні варіанти кубізму. В цьому відношенні їх можна вважати послідовниками Сезанна, який закликав: «трактується природу за допомогою циліндра, кулі, конуса». У кубизме форма отримала автономне буття. Природа, натура, по суті, ставали не потрібні.

Кубізм не опинився б, ймовірно, настільки потужним явищем, якби не подібні експерименти не тільки з об'ємом, але і з кольором, лінією, формою. Новатори намагалися вловити головну прикмету XX в. - рух. Класичним «відкриттям» кубізму було усвідомлення того, що «у біжать коней не чотири ноги, а двадцять, і їх руху трикутної». Деякі художники створювали картини, які були буквальним накладенням один на одного послідовних фаз руху, як це робиться в мультиплікації. Досліди та експерименти торкнулися і інші основи живописної мови - колір і лінію малюнка.

Послідовник Сезанна Петро Кончаловський з'єднував в картинах живу і неживу матерію. Його «Портрет Якулова» - змішання яскравого, майже живого інтер'єру і нерухомо сидячого людини, схожого на бовдура. Деякі мистецтвознавці порівнюють його манеру поєднувати яскраві фарби і пружність листи з віршованою манерою В.В. Маяковського. Густа зелень на картинах Р.Р. Фалька з його «Кримської серії» і демонстративна речовинність «Синіх злив» І.І. Машкова показують особливу любов раннього авангарду до предметного світу, яка доходила до милування, насолоди ім. Мистецтвознавці зазначають особливий «Машковський дзвін» у металевого посуду на його картинах.

У роботах А.В. Лентулова авангард виходить на межу безпредметного мистецтва. Паризькі друзі називали його «футуристом a'la russe».

Винайдений ним в картинах «грановане» простір і радісна колірна гамма створюють враження дорогоцінних сяючих виробів ( «Василь Блаженний», «Москва», 1913 г.).

«Бунт» авангардистів проти «академізму» модерну міг мати успіх, якщо б вони використовували інший художній мову. Спрямовані в майбутнє в маніфестах, авангардисти зверталися до стилістики народного примітиву, середньовічних традицій вуличного дійства, до масового мистецтва, до «стилю вивіски» і народного лубка. Так починали М. Шагал і К.С. Малевич.

Найбільші відчайдухи бунтарі в «Бубновийвалет» - М.В. Ларіонов і його дружина Н.С. Гончарова - прагнули до ще більшого новаторства - виходу за межі предметного зображення в живопису. Н.С. Гончарова винайшла назву свого стилю - «всечество» і стверджувала, що може написати один і той же предмет яким завгодно стилем. І дійсно, її картини дивно різноманітні за своїм художнім мови. На виставці 1913 року вона показала 773 картини. Серед них були і примітивістської «Баби з граблями», і тонка ретроспекція давньоруського мистецтва «Іконописні мотиви», і загадкова «Іспанка», і конструктивістський «Аероплан над поїздом». М.І. Цвєтаєва визначала художницю словами «дар і праця». Н.С. Гончарової вдалося сказати своє слово і в сценографії. Вона оформляла прославлену дягілев- ську постановку балету Стравінського «Золотий півник».

М.В. Ларіонов винайшов власний стиль - «лучизм», який художник називав «саморозвитком лінійного ритму речей». Його «променисті» пейзажі оригінальні і відносяться до нового варіанту авангардизму - безпредметного мистецтва, або абстракціонізму. М.В. Ларіонов із захопленням оформляв авангардистів в поезії - своїх друзів, поетів-футуристів Кручених, Бурлюка.

Виставки «пінгвін хвіст» і пошуки М.В. Ларіонова і Н.С. Гончарової означали розвиток російського авангарду за принципом «віяла», т. Е. Створення багатьох варіантів новаторства. Уже в 10-і рр. в авангардизм намітилися три переважаючих напрямки новаторських пошуків. Жодне з них не було завершено, і тому і поділ, і назви їх умовні.

Експресіоністський напрямок робило акцент на особливу яскравість враження, експресію і декоративність художнього мови. Прикладом може служити живопис М. Шагала. Живописець-самородок, поет і фантазер, він навіть у найсуворіших своїх критиків викликав докори лише в «розтріпаності», «дитячості» і «безглуздя».

Шлях до безпредметності через кубізм реалізовувався шляхом максимального виявлення обсягу предмета, його матеріальної структури. На цьому шляху багато зробив К.С. Малевич, який входить до числа «класиків» авангардизму. Помітний вплив на російський авангард 10-20-х рр. надали захоплення технічними можливостями людства і революційний романтизм в передчутті нового світу. Це був образ наступаючого століття з його машинної психологією, лінійної пластикою індустріалізму. На виставці з математичним назвою «0.10» в 1915 р К.С. Малевич виставив вразив усіх «Чорний квадрат».

Безумовно, тут присутній і момент скандалу, адже по богемним «правилами гри» можна було заявити про себе тільки так. Але не випадково один з «квадратів» прикрашає могилу художника. Малевич зробив крок до повного «алогізм» мистецтва. У «Маніфесті» 1915 року він пояснює своє відкриття. (Майже всі авангардисти супроводжували свої живописні відкриття «Маніфест», без пояснення було важко затвердити новаторство.) Коментуючи свій «Чорний квадрат», Малевич стверджував: «Коли зникне звичка свідомості бачити в картинах зображення ... тільки тоді ми побачимо чисто живописний твір» . На його думку, тільки «боягузтво і слабкість» людської свідомості прив'язують до предметного світу нас усіх - «від дикуна до академіка».

Отже, російський живопис у своїй пристрасті дійти до останнього «цеглинки» живопису, до останнього атома в пізнанні буття досягла дна. Адже «Чорний квадрат» К.С. Малевича - це дно, фінал самопізнання. Чорний колір взагалі не колір, це могила всіх кольорів і одночасно можливість їх відродження з-під чорної поверхні. Нова культура мала пізнати світ до кінця, зруйнувавши всі умовності і міфи свідомості. «Я перетворився в нулі форм», - писав художник. Пафосна футуристична спрямованість Малевича зробила його художній експеримент безсмертним. Культове значення творіння К.С. Малевича вгадав А.Н. Бенуа, назвавши його «чорним квадратом в білому окладі».

Виявлення лінійної конструкції світу, Технізація художніх образів були прямим шляхом до безпредметності. Показово конструктивістське творчість «беспрсдмстніков» В.В. Кандинського, В.Є. Татліна. Вони не писали картину, а «будували», конструювали її, максимально наближаючи до архітектури і музиці. Реальний предмет для них - лише привід для «гри просторовими відносинами» на площині полотна. Такий принцип «діяння» картини дав назву цілій течією - конструктивізму.

В нестримному експериментаторстві В.Є. Татлін шукав «четвертий вимір» через подолання площині полотна. Він запропонував жанр конструктивістській композиції, складеної з реальних предметів: дерев'яних брусків, шматків жерсті, труб, обривків друкованого тексту і т. П. Захоплення «просторовими конструкціями» привело його до спроб змусити свої «композиції» ще й рухатися. Чи не розумів авангардистських вишукувань критик С.К. Маковський називав це «витонченістю здичавіння» і «нетрями краси». Сам винахідник називав свої творіння «рельєфами» і «контррельєфи». Майбутнє показало, що це була одна з тупикових гілок авангарду: «звідси немає доріг». Однак в культурі ніякої експеримент не буває марним.

Російський авангард саме тому склав окрему і славну сторінку європейського живопису, що він мав чітке власне обличчя. Напрямок, який відкидав минулий досвід, зберегло ту ж пристрасність почуттів, любов до насичених кольорів і мрійливість, що відрізняють російську культуру в цілому.

Ця «російськість» проступає навіть у самого «європейського» авангардиста Василя Кандинського, якого можна назвати одночасно російською та німецькою художником. Він керував в Німеччині об'єднанням «Синій вершник», багато працював за кордоном. Пік його творчості припав на 1913-1914 рр., Коли він написав кілька книг з теорії нового живопису ( «Сходинки. Текст художника»). Власний шлях до безпредметності виражений формулою «зашифрувати предметне середовище, а потім порвати з нею». Він так і робить. Його роботи «Човни» і «Озеро» - це зашифрована, ледь вгадувана природне середовище, а його численні «Композиції» і «Імпровізації» - вже свобода від неї.

Пафосне устремління авангарду в майбутнє призвело його до безпредметності мистецтва, яке оцінювалося художниками цього напрямку як вищий результат і «планетарне призначення мистецтва».

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >