РОЗПОВІДЬ

Розповідь представляє собою живе і образне виклад суті справи. Зазвичай він будується двома шляхами: індуктивним (коли йдуть від окремих фактів до узагальнень) і дедуктивним(Коли йдуть від загальних положень до окремих фактів). Вважається, що якщо слухач по типу темпераменту холерик, то він віддає перевагу дедуктивний шлях, а якщо флегматик, то індуктивний. Така кореляція не абсолютна, проте досить точна: холерикові притаманний швидкий темп психічної діяльності, звідси він віддає перевагу узагальнень; флегматик ж, маючи уповільнений темп, схильний сприймати спочатку окремі факти, а потім уже узагальнення. При індуктивному викладі на початку розповіді можна поставити питання, відповіддю на який і стане весь наступний розповідь. Практика показує, що коли виклад передує питанням, то основне повідомлення сприймається активно. При дедуктивному ж викладі питання ставиться після повідомлення головної думки. Якщо питання поставити перед повідомленням головної думки, то подальша потім аргументація виявляється зайвою. Якщо неможливо визначити темперамент слухача, то його відносять до середнього типу і намагаються бачити в ньому мислячої людини. Роль оповідача тут близька до ролі популярного письменника.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >