РОЗДІЛ II ФОРМАТИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП

В результаті освоєння глави 4 студент повинен: знати

 • • загальну характеристику публічного виступу;
 • • основні особливості композиції публічних промовах;
 • • основні принципи технології публічного виступу Поля сопер;

вміти

 • • виділяти елементи композиції публічних промовах;
 • • аналізувати технологію підготовки до виступу; володіти навичками
 • • оформлення введення публічних промовах;
 • • формування основної частини публічних промовах;
 • • підготовки висновку публічних промовах.

Загальна характеристика публічного виступу

Публічні виступи охоплюють багато аспектів людського життя. Немає таких професій і спеціальностей, де не знадобилося б мистецтво володіння словом. Але в деяких областях людської діяльності, до яких, зокрема, відноситься і бізнес, володіння мистецтвом мови є обов'язковим.

Однак, щоб добре говорити, мало знати, що сказати , треба ще знати, як сказати , тобто володіти інструментарієм ораторської мови, прийомами риторики.

Риторика - це, в перекладі з грецького, теорія красномовства. Ділова риторика є прикладним напрямком загальної риторики, орієнтованим на забезпечення керівників і фахівців правилами поведінки зі словом. Ділова риторика насамперед враховує фактори, що впливають на комунікативність, будучи інструментом ділового спілкування.

Красномовство - найважливіша ознака професійної придатності сучасного фахівця. Мистецтву говорити треба вчитися. Перш за все слід освоїти основні принципи мовної дії.

У діловій риториці використовуються такі принципи мовної дії: доступність, асоціативність, сенсор- ність, експресивність, інтенсивність.

Доступність передбачає виваженість змісту промови, облік культурно-освітнього рівня слухачів, їх життєвого і виробничого досвіду. Багато людей чують те, що хочуть чути. Тому слід брати до уваги соціальний склад аудиторії (пенсіонери, молодь, жінки, науковці тощо). Ефективний прийом актуалізації змісту, використання маловідомої інформації (новизна та оригінальність), поєднання різнохарактерних відомостей, їх достовірність.

Асоціативність означає виклик співпереживання і сораз- мислень, який досягається зверненням до емоційної і раціональної пам'яті слухачів. Для цього використовуються такі прийоми, як аналогії, посилання на прецеденти, образність висловлювання. Спеціальний ряд прийомів пов'язаний із залученням віршів, музики, живопису, відеофільмів і т.д.

Сенсорність передбачає широке використання кольору, світла, звуку, малюнків, моделей в комунікаційному спілкуванні. Чим грунтовніше і різнобічну задіяні людські відчуття, тим ефективніше проникає інформація в психіку людей і процес її освоєння йде активніше.

Експресивність передбачає емоційну напруженість мови, її емоційний підтекст, виразність міміки, жестів, пози виступаючого. Така зсередини йде розкриття виступає свідчить про його повної самовіддачі. Пристрасність, непідробна радість або смуток, співчуття - все це конкретні форми експресивності.

Інтенсивність характеризує темп подачі інформації, ступінь рухливості виступає під час спілкування. Різна інформація і різні люди потребують диференційованому темпі викладу і засвоєння почутого. Потрібно враховувати темперамент людей, їх підготовленість до прийняття конкретного виду інформації, особисту зацікавленість у ній. Наприклад, виступи на раді організації і презентації нового товару, природно, подаються в різному темпі. У зв'язку з цим важливі орієнтація виступає в настрої аудиторії, вміння запропонувати їй прийнятну швидкість засвоєння інформації.

Ці принципи ділового спілкування знаходять найбільшу виразність при вмілому використанні риторичного інструментарію. Його практичне призначення - впливати на думки і почуття людей. Даний риторичне інструментарій виступає у вигляді наступного набору комунікаційних ефектів: візуального іміджу, перших фраз, аргументації, квантового викиду інформації, інтонації і паузи, художньої виразності, релаксації, дисперсії.

Ефект візуального іміджу розрахований на враження від зовнішнього вигляду виступаючого, який викликає симпатію або антипатію ще до того, як виступаючий почав говорити.

Ефект перших фраз, як правило, закріплює коректує первісне враження від виступаючого. Головним критерієм ефекту початкових фраз є укладена в них приваблива інформація.

Ефект аргументації заснований на логіці виступу, яка надає йому обгрунтованість і переконливість. Якщо логіка - внутрішня організація мови, то її зовнішньою стороною є теоретична та практична аргументація. До теоретичної аргументації відносяться наукові положення, концепції, до практичної - конкретні факти, цифри, статистичні дані.

Ефект квантового викиду інформації є одним з дієвих риторичних прийомів для підтримки уваги аудиторії. Він заснований на заздалегідь продуманому розміщенні у всій мови нових думок і аргументів. Таким чином виступає активізує увагу, викидає через певні часові інтервали порції свіжої інформації.

Ефект інтонації і паузи - дуже доступний і продуктивний по результату риторичний інструмент. Фахівці стверджують, що інтонація і паузи сприяють 10-15% приросту інформації. Така особливість людського сприйняття.

Ефект художньої виразності пов'язаний з умінням перетворювати думки в відповідні слова, грамотно будувати речення, дотримуватися правил словоударения.

Ефект релаксації використовується оратором в допомогу слухачам. Важливе значення має вміння слухати. Чим складніше виступ, тим більші зусилля доводиться докладати слухачам для концентрації своєї уваги. Мета ефекту релаксації - зняти емоційну напруженість. Класичним прикладом цього є гумор. Завдяки гумору створюється природна пауза для відпочинку і з'являється можливість для відновлення емоційної енергії.

Ефект дисперсії. Наведемо такі дані: якщо за 100% позначити задум виступу, то його словесну форму знаходить 90%, з яких 80% отримали усне звучання, при цьому 70% були почуті аудиторією, з обсягу почутої інформації зрозумілі більше 60%, а в пам'яті залишилося близько 25%.

Таким чином, комунікаційний процес - це не переливання інформації з однієї судини в іншій. Йому властиві безперервна втрата інформації і суб'єктивне спотворення. На це є маса причин. Одна з них в риториці позначається поняттям «дисперсійні втрати». Під ними мається на увазі розсіювання інформації в міру отримання від виступаючого. Промовці часто роблять помилку, вважаючи, що вони готові до виступу, як тільки закінчили збір матеріалу. Зазвичай в цьому випадку мова виходить непослідовною і неясною по цілі. Такі оратори не беруть до поля зору необхідність грамотної організації свого матеріалу.

Краща з відомих нам робіт за технологією публічного виступу належить перу Поля Сопер і називається «Основи мистецтва мови» [1] . Основні положення сопер полягають в наступному.

 • 1. Мова - це людина в цілому. Кожне висловлювання і фактично, і в свідомості сприймає є миттєве розкриття всього досвіду і характеру, намірів і почуттів людини.
 • 2. Головна функція мови - спілкування. Будь-яке висловлювання - наслідок однієї з двох причин або їх поєднання: потреби висловити свої почуття і бажання поділитися думкою. Розумне усне спілкування докорінно відрізняється від письмового. Воно багато в чому більш життєво. У ньому є особа говорить і є слухачі, зайняті обговоренням особливого питання з того чи іншого приводу.
 • 3. Публічне мовлення в основному схожа на звичайну розмову. Для публічного виступу потрібні ті ж дані, що і в звичайній розмові. І все ж багато хто відчуває боязкість, коли їх просять виступити ... Більшість недосвідчених ораторів, коли доводиться звертатися до аудиторії, вважає за необхідне вести себе так, немов успіх залежить від того, наскільки далекі будуть їх мову, жести і голос від звичайних, придбаних за роки розмовної практики.
 • 4. Красномовство вимагає підготовки. Щирість і прагнення до спілкування, як не важлива їх роль, не можуть замінити вміння. Для хорошої мови необхідні знання предмета, цілеспрямованість і вміння.
 • 5. Публічний виступ - справа відповідальна.

Красномовство - сила. Промовці в міру свого впливу -

вожді суспільства; їх спеціальна сфера - вплив на людей. Це тягне за собою певні зобов'язання. Мистецтво корисно оратору, але якщо їм користуватися нечесно, воно нічого, крім шкоди, слухачеві не принесе. Людина, яка збирається стати оратором, повинен мати, що сказати. Він повинен відчувати всією душею, що це потрібно сказати. Йому повинні бути властиві доброзичливість і співчуття, які зливають його з аудиторією і роблять її часткою. Він впливає па слухачів так, що його посмішка відбивається на їхніх обличчях, вони плачуть його сльозами і биття його серця віддається в грудях у всіх присутніх.

 • 6. Вибір теми. Вибирайте тему, яка пов'язана з вашим особистим досвідом і по якій ви зможете в разі потреби одержання додаткової інформації в бібліотеці або в іншому місці. Тема повинна бути, за умови її належного опрацювання, цікавою і для вас, і для ваших слухачів. Вона не повинна бути ні занадто широкою, ні дуже складною. Більшість тем має занадто загальний характер: майже немає жодної надто специфічної або вузькою.
 • 7. Вирішення питання про мету мови. Щоб отримати чітке уявлення, чого ви домагаєтеся, викладіть в письмовому вигляді Ваші наміри у формі цілого пропозиції. Визначте цільові особливості мови.

розважальна мова

Така мова не містить іншої мети, крім полягає в пий самої. Вона сама по собі повинна розважити і потішити слухача. Можна було б сказати, що її мета - просто підтримати увагу і інтерес слухача, але тут мається на увазі цікавість - інтерес як самоціль.

інформаційна мова

Завдання інформаційної мови - не тільки пробудити допитливість, а й дати нове уявлення про предмет. Вона може бути розповіддю, описом, поясненням. Оповідання - це рух; опис розчленовує предмет, показує зокрема і надає їм наочний вид, як на картині; пояснення показує, який предмет в дії або яке його пристрій. У всіх інформаційних промовах переважає будь-яка одна з цих характерних рис.

надихаюча мова

Агітаційні мови в загальному можна розбити на три групи: мови з метою надихнути, мови з метою переконати й мови з метою викликати активну реакцію. На ділі ці три види загальних цільових установок нерідко перекривають частково один одного. Більшість промов з метою переконати викликають дієві пориви, як і мови, які схиляють до дії. Часто-густо буває важко сказати, де закінчується ясне розуміння питання і виникають змінилося переконання і потреба дії.

переконуюча мова

Переконати - значить логічними доводами довести або спростувати будь-яке положення. Це чисто логічне завдання. На практиці ці мови розглядають як агітаційні, в яких будь-якими методами - логічними і іншими - оратор переконує погодитися з ним в опорному питанні. Але хоча така мова прагне визначити спосіб мислення і поведінки, вона не представляє собою призову до безпосередньої дії.

Закликає до дії мова

Слухача закликали до дії: до нового, до продовження або припинення колишнього. Отже, його переконали. Заклик до дії буває прямим і непрямим; дія може наступити коли-небудь або негайно. Але маються на увазі дії самих слухачів, а не відсутніх.

Агітаційній промові властиві відмінні риси інших речей: вона повинна містити необхідні фактичні дані, пробуджувати психічну сприйнятливість, приводити до згоди. Понад це їй притаманний невід'ємний і характерний тільки для неї елемент: вона повинна змусити слухача відчути потребу зробити те, про що її просить оратор.

 • 8. Збирання матеріалу. Якщо зміст промови взято не тільки з особистих ваших переживань (що можливо в окремих випадках), черпайте матеріал не з єдиного джерела, а з багатьох. Прочитайте не одну, а кілька журнальних статей, зберіть інформацію не з однієї книги. Розкрийте точки зору різних авторів, зіставте їх.
 • 9. Введення. Ви повинні приготувати кілька вступних зауважень, що мають на меті викликати інтерес до повідомлення, сформулювати і пояснити свій намір.
 • 10. Розвиток головної частини мови.

При побудові головної частини зробіть все можливе, щоб план і допоміжні дані були зрозумілі і цікаві. Організуйте головні ідеї в міру ваших можливостей у вигляді простого, конкретного, стрункого плану. Викидайте все, що не має відношення до вашої мети. Дайте визначення незвичних термінів; використовуйте якомога більше конкретних прикладів; приводите в разі потреби висловлювання обізнаних осіб; задавайте питання, щоб підкреслити перехід від однієї думки до іншої.

 • 11. Висновок. Закінчуйте мова коротким узагальненням основних ідей, або цитатою, або ілюстрацією, що виражає ваш задум, або - що ще краще - тим і іншим.
 • 12. Проба мови. Виберіть час, коли можна використовувати приміщення, щоб ніхто не заважав, і стоячи, як би звертаючись до слухачів, спробуйте відтворити всю мова. Перший час вам не обійтися без докладних записів. Потім повторюйте мова, керуючись тільки ключовими словами і виразами, що відзначають головні розділи ваших побудов. Корисно, по крайней мере, окремі частини вимовляти перед дзеркалом.
 • 12. Проголошення промови. Коли вам нададуть слово, спокійно пройдіть до свого місця, вклоніться голові, потім зверніться до слухачів. Встановіть зоровий контакт з аудиторією і підтримуйте його протягом усієї промови. Не забувайте про жоден із слухачів. Тримайтеся осторонь від кафедри. Стійте попереду або поруч, але не за нею. Майте під рукою невелику картку з декількома крупно написаними основними положеннями. Але без особливої потреби не заглядайте в неї. Говоріть голосніше, чому, на вашу думку, це потрібно. Можливо, милозвучність голосу тоді буде достатньою. Не турбуйтеся про те, як звучить мова, як виглядаєте ви, забудьте про особисті відчуття. Зосередьтеся на одній меті - донести ваші думки до слухача.
 • 13. Як розвинути впевненість в собі.

Виступаючи перед аудиторією, «не бійтеся нічого, крім самого страху». Сором'язливість - досить звичайне явище у початківців ораторів. Промовці, як спортсмени і скакові коні, потребують зібраності перед виступом. Багато знаменитих оратори і актори зізнаються, що вони завжди нервують або відчувають страх перед тим, як «вийти на лінію вогню». По всій видимості, цей страх їм не шкодить. Як тільки охопило вас хвилювання пройде, ви будете відчувати фізичний і моральний підйом і виконайте завдання краще, ніж якби спочатку зовсім не хвилювалися. Безперервна практика публічних виступів - найкращий засіб проти збентеження і страху. Допомогти можуть і такі поради.

 • 1. Усвідомте причину свого страху.
 • 2. Виступайте в повній готовності.
 • 3. Зберігайте впевнений вигляд.
 • 4. Переборюйте страх дією.
 • 14. Види підготовки до виступу.

Речі можуть бути:

 • 1) написані повністю і завчені напам'ять;
 • 2) написані повністю і прочитані по рукописи;
 • 3) сказані експромтом і
 • 4) сказані з попередньою підготовкою, але без запису і без заучування.

Заучування напам'ять застосовується при читанні лекцій, при проголошенні проповіді, за обставин, що мають особливо офіційного характеру, а також в інших випадках, якщо у оратора для цього достатньо часу. Читання по рукописи найчастіше має місце при виступах по радіо, в політичних кампаніях, перед групою вчених фахівців. Імпровізована мова викликається вимогою моменту. Вона часто вимовляється на неофіційних зібраннях, на засіданнях комісій і може замінити підготовлену мова.

 • [1] Сопер П. Основи мистецтва мови. URL: http://krotov.info/libsec/18_s/sop/er_00.htm (дата звернення: 06.09.2012).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >