ФОРМИ ПИСЬМОВИХ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Управлінські документи

Слід визнати, що до теперішнього часу в доку- ментоведеніі не існує чіткої класифікації систем документації, видів і різновидів документів, яка б використовувалася всіма структурами [1] .

Очевидно розподіл всіх документів на офіційні та документи особистого характеру (особисте листування, спогади (мемуари), щоденники та ін.).

Офіційні документи ділять на управлінські, наукові, технічні (конструкторські), технологічні, виробничі та ін. Управлінські документи становлять ядро засновницької документації, саме вони забезпечують керованість об'єктів як в рамках держави, так і окремої організації. Управлінські документи представлені такими основними видами (системами) документації:

 • • організаційно-правова документація;
 • • планова документація;
 • • розпорядча документація;
 • • інформаційно-довідкова та довідково-аналітична документація;
 • • звітна документація;
 • • договірна документація;
 • • документація по забезпеченню кадрами (по особовому складу);
 • • документація по забезпеченню фінансами;
 • • документація по матеріально-технічному забезпеченню;
 • • документація з документаційного та інформаційного забезпечення діяльності установи та ін .;
 • • документація по основній діяльності установи, організації або підприємства, наприклад, на виробничому підприємстві - це виробнича документація (технологічна і конструкторська документація та ін.), В лікувальному закладі - медична документація (медичні карти, страхові документи та ін.), В вузі - документація з вищої освіти (навчальні плани, екзаменаційні відомості та ін.).

 • [1] Див .: Павлюк II. А. Конспект лекцій з дисципліни «Службова документація в Росії і за кордоном»: навч, посібник. М .: Изд-во РУДН 2009.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >