ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В КАНАДІ.

У Канаді на федеральному рівні не розроблено законодавство, яке регулює планування і прогнозування економічного розвитку, але при цьому є бюджетне законодавство. Тому процес прогнозування і планування збудований в рамках бюджетного процесу. Плани і прогнози зводяться, як правило, до оптимізації видаткової і дохідної частин бюджетів. Однак з початку 1970-х рр. всі міністерства і відомства почали розробляти довгострокові прогнози. А з 1990-х рр. почалася ще і розробка бізнес-планів. Даний досвід можна віднести до важливих і актуальних досягнень канадської системи державного планування і прогнозування. Його можна використовувати і в нашій країні, зобов'язавши все департаментів та підрозділів органів виконавчої влади на федеральному і регіональному рівнях розробляти плани свого розвитку.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.

У Великобританії розвиток прогнозування і планування почалося з середини XX ст. Основна увага приділялася, як і в багатьох країнах, стратегії розвитку держави і окремих галузей промисловості. Важливим досягненням в області прогнозування і планування стала програма «Форсайт», яка стартувала в 1994 р Сутність Форсайт-проекту полягала в аналізі та оцінці процесів і явищ, що впливають на економіку країни. У 1998 р в Великобританії був утворений Центр досліджень потенціалу та інновацій, завданням якого було головним чином визначення довгострокової політики держави. А в 2001 році був створений центр стратегії майбутнього, пізніше, в 2002 р, ці два органи були об'єднані в Стратегічний центр при прем'єр-міністрі (Prime Minister's Strategy Unit, PMSU). До складу PMSU входять державні службовці, представники громадськості та приватного сектора1. Треба відзначити, що діяльність органів державної влади Великобританії проте не зводиться тільки до довгострокового прогнозування та планування стратегій, приділяється також увага і короткостроковим стратегіям. Приклад розробки такої короткостроковій моделі була модель TREASURE.

Крім того, Великобританія накопичила великий досвід в побудові економетричних моделей, які є одним з ефективних засобів прогнозування і планування. Для створення таких моделей залучалися як державні органи влади, так і наукові інститути. Так, Національним інститутом економічних і соціальних досліджень була побудована модель NIESR, яка визначає загальні закономірності функціонування економіки Великобританії. Вона включала в себе 20 ендогенних і 14 екзогенних факторів, а зв'язки були описані лінійними рівняннями. В даний час для прогнозування економічного розвитку, як правило, використовуються економетричні моделі, однак вони вже включають понад 100 різних чинників і складаються з більш ніж 100 рівнянь, які переважно носять нелінійний характер.

Підводячи підсумок, треба зазначити, що досвід Великобританії в області прогнозування і планування має ряд особливостей:

  • - немає законодавства, повністю охоплює діяльність в області планування і прогнозування;
  • - основна увага приділяється довгостроковим і короткостроковим стратегіям. При цьому прогнозування грає не основну роль, а носить допоміжний характер;
  • - найбільш важливим при прогнозуванні є застосування економетричних моделей і визначення взаємозв'язків між різними показниками;
  • - на державному рівні регіональному прогнозуванню не приділяється достатньо уваги. Так, прогнози розвитку економіки країни будуються окремо від прогнозів розвитку окремих регіонів;
  • - головним досягненням в області прогнозування і планування є використання Форсайт-проектів.

При застосуванні досвіду Великобританії в області прогнозування в Росії варто пильну увагу звернути на застосовувані економетричні моделі і Форсайт-проекти.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >