ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ І (АБО) ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.

Чинне законодавство, що регулює перерозподіл земель, узаконило можливість не тільки перерозподілу декількох суміжних земельних ділянок, а й також земель, що перебувають у державній або муніципальній власності (тобто частини земної поверхні, не оформленої і не зареєстрованої в якості об'єкта права - земельної ділянки) . Разом з тим землі можуть бути залучені в перерозподіл, тільки якщо в ньому бере участь хоча б один оформлений земельну ділянку.

Передбачені випадки і підстави перерозподілу земель і (або) земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, між собою. Такий перерозподіл допускається, якщо все перерозподіляються ділянки:

  • - не були надані громадянам, юридичним особам, органам державної влади або місцевого самоврядування і не обтяжені правами третіх осіб, за винятком сервітуту. В цьому випадку перерозподіл земель і (або) земельних ділянок здійснюється на підставі угод між уповноваженими органами влади;
  • - надані на одному виді права одному і тій же особі (органу влади). В цьому випадку перерозподіл земель і (або) земельних ділянок здійснюється на підставі рішення відповідного органу влади.

Існують також вимоги щодо укладення та змісту зазначених угод і рішень, а також встановлено вичерпний перелік обставин, що перешкоджають оскільки він розглядався перерозподілу державних і муніципальних земель і (або) земельних ділянок. В основному перешкоди пов'язані або із захистом прав правовласників перерозподілених ділянок (наприклад, відсутність згоди власника всіх перерозподілених ділянок), або з необхідністю дотримання вимог містобудування та кадастрового обліку (зокрема, якщо кордону бере участь в перерозподілі ділянки потребують уточнення).

Крім того, перераховані випадки, коли дозволено перерозподіл земель і (або) земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, та земельних ділянок, які перебувають у приватній власності. Тепер такий перерозподіл допустимо, якщо воно здійснюється:

  • - в межах забудованої території, щодо якої укладено договір про розвиток забудованої території, з метою приведення меж земельних ділянок у відповідність до затвердженого ПМТ;
  • - з метою освіти ділянок для розміщення об'єктів капітального будівництва, передбачених ст. 49 ЗК РФ, в тому числі з метою вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб;
  • - з метою приведення меж земельних ділянок у відповідність до затвердженого ПМТ для виключення вклинювання, украпленням, зламана кордонів, черезсмужжя;
  • - щодо земель і (або) земельних ділянок, призначених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, садівництва, дачного господарства, індивідуального житлового будівництва.

В останніх двох випадках площа земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, може бути збільшена в результаті перерозподілу, але не більше ніж до встановлених граничних максимальних розмірів земельних ділянок. При цьому таке збільшення площі земельних ділянок за рахунок державних і муніципальних земель і (або) земельних ділянок здійснюється за плату, розмір якої визначається Урядом РФ, уповноваженими органами державної влади суб'єкта РФ або місцевого самоврядування (в залежності від приналежності відповідних земель і земельних ділянок).

Перерозподіл державних і муніципальних земель і (або) земельних ділянок і приватних земельних ділянок здійснюється на підставі угоди між уповноваженими органами та власниками земельних ділянок, яке повинно відповідати затвердженому ПМТ або (за відсутності такого) затвердженою схемою розташування земельної ділянки.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >