ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ

Урок 1 . Цей урок проводиться в 1-3-му класах. Завдання ', навчити учнів умінню управляти актами вдиху і видиху. У ситуаціях, коли виникає необхідність штучно подовжувати і вкорочувати, прискорювати і сповільнювати вдих або видих, рекомендуються такі комплекси дихальних вправ.

Методичні вказівки. При виконанні вправ дихання здійснюється через ніс. При швидких, форсованих вдихів і видихах необхідно підключати також дихання через рот. Кожну вправу виконують 2-4 рази. Тривалість вдиху і видиху в процесі заняття можна поступово збільшувати до 3-4 рахунків в 1-2-му класах і до 5-8 рахунків - в 3-4-му класах.

Комплекс I.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1-2 - повільний глибокий вдих; 3-4 - повільний глибокий видих.
 • 2. В. п - те саме. На рахунок 1-3 - повільний глибокий вдих; 4-6 - повільний глибокий видих.
 • 3. В. п - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 5-8 - повільний глибокий видих.
 • 4. І.П. - те саме. На рахунок 1-8 - вільне дихання.

Комплекс II.

Оволодіння навичкою повільного, тривалого вдиху з наступним швидким, форсованим видихом.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1-2 - повільний глибокий вдих; 3 - швидкий повний видих.
 • 2. І.М. - те саме. На рахунок 1-3 - повільний глибокий вдих; 4 - швидкий повний видих.
 • 3. В. п - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 5 - швидкий повний видих; 6-8 - вільне дихання.
 • 4. І.П. - те саме. На рахунок 1-8 - вільне дихання.

Комплекс III.

Вправи передбачають оволодіння навичкою виконання швидкого, форсованого вдиху з подальшим повільним, тривалим видихом.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1 - швидкий повний вдих; 2 -3 - повільний глибокий видих.
 • 2. В. п - те саме. На рахунок 1 - швидкий повний вдих; 2-4 - повільний глибокий видих.
 • 3. І.М. - те саме. На рахунок 1 - швидкий повний вдих; 2-5 - повільний глибокий видих.
 • 4. І.П. - те саме. На рахунок 1-8 - вільне дихання.

Урок 2. Даний урок проводиться в 1-4-му класах. Завдання: навчити учнів переривчастих диханню.

При виконанні фізичних вправ у школярів часто спостерігаються короткочасні затримки дихання на вдиху, видиху. Причому затримки ці мають місце не тільки при виконанні силових, але і при виконанні різних стрибкових вправ. У багатьох випадках причиною припинення подальшого виконання вправ є не стомлення, а часті затримки дихання.

Методичні вказівки. У 1-2-му класі паузу (затримку дихання) можна доводити до рахунку 2-4, в 3-4-му класі - до 4-6. Кожна вправа повторюється 1-2 рази. Відпочинок - 1,5-2 хв в положенні лежачи на спині, зігнувши ноги, руки за голову.

Разом з тим слід мати на увазі, що затримки дихання в деяких вправах - явище неминуче. У зв'язку з цим просто необхідно спеціально готувати дихальний апарат школяра для виконання таких вправ. Навчати дітей вмінню правильно виконувати вдих і видих, щоб вони відповідали певним фазам руху, починають за допомогою спеціальних дихальних вправ. Їх основна мета - формування навички переривчастого або порційного дихання, вміння затримувати дихання. Для цього пропонуються такі дихальні вправи.

Комплекс I.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1 - вдих через ніс невеликою порцією; 2 - затримка дихання на вдиху; 3 - не видихаючи, провести знову вдих невеликою порцією; 4 - затримка дихання на вдиху; 5-6 - повільний, глибокий видих. 1-8 - вільне дихання.
 • 2. В. п - те саме. На рахунок 1 - вдих невеликою порцією; 2 - затримка дихання на вдиху; 3 - не видихаючи, додатковий вдих невеликою порцією; 4 - затримка дихання на вдиху; 5 - не видихаючи, додатковий вдих невеликою порцією; 6 - затримка дихання на вдиху; 7-8 - повільний глибокий видих. 1-8 - вільне дихання.

У міру тренування в кожному наступному вправі передбачати певну затримку дихання або паузи збільшується на один рахунок.

3. В. п - те саме. На рахунок 1 - вдих через ніс невеликою порцією; 2-3 - затримка дихання; 4 - НЕ видихаючи, додатковий вдих невеликою порцією; 5-6 - затримка дихання; 7-8 - глибокий видих. 1-8 - вільне дихання.

Після цього завдання приступають до навчання дітей вмінню виконувати швидкий форсований видих після тривалого переривчастого вдиху.

4. І.П. - те саме. На рахунок 1 - вдих невеликою порцією; 2 - затримка дихання; 3 - вдих через ніс невеликою порцією; 4 - затримка дихання; 5 - швидкий форсований видих ротом; 6-8 - вільне дихання. Поступово від уроку до уроку тривалість затримки дихання збільшують на один рахунок.

Потім дітей навчають непостійного видиху після глибокого повільного, а також після швидкого форсованого вдиху.

Комплекс II.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1-3 - повільний глибокий вдих; 4 - затримка дихання на вдиху; 5 - видих невеликою порцією; 6 - затримка дихання на видиху; 7 - видих невеликою порцією; 8 - затримка дихання на видиху; 1 - видих. 2-8 - вільне дихання.
 • 2. В. п - те саме. На рахунок 1 - швидкий форсований вдих; 2 - затримка дихання на вдиху; 3 - видих невеликою порцією; 4 - затримка дихання на видиху; 5 - видих невеликою порцією; 6 - затримка дихання на видиху; 7 - видих невеликою порцією; 8 - затримка дихання на видиху; 1 - видих. 2-8 - вільне дихання.

Урок 3 . Проводиться в 4-6-му класах. Завдання : навчити учнів умінню затримувати дихання. Основна мета даних дихальних вправ полягає в тому, щоб підготувати дихальний апарат учнів до виконання різних фізичних: силових, з обтяженнями, перенесенням вантажу, в опорі, статичних позах, вправ в метанні, стрибках, спринтерському бігу і т.д.

Методичні вказівки. Тривалість затримки дихання можна контролювати за секундоміром або за підрахунком. Затримка дихання більш

9-12 з не рекомендується. Важливо, щоб вона поступово збільшувалася, а потім знижувалася до вихідного рівня. Як правило, затримка дихання після видиху трохи менше, ніж після вдиху. Кількість виконань вправ - 1-2 рази з інтервалами відпочинку 1,5-3 хв, в залежності від віку та підготовленості займаються; відпочинок виконується в положенні лежачи на спині, зігнувши ноги, руки за голову.

Комплекс /.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 5-7 (або 3 з) затримка дихання; 8 - видих. 1-8 - вільне дихання.
 • 2. В. п - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 6 з затримка дихання; видих. 1-8 - вільне дихання.
 • 3. В. п - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 9 з затримка дихання; видих. 1-8 - вільне дихання.
 • 4. І.П. - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 12 з затримка дихання; видих. 1-16 - вільне дихання.
 • 5. І.П. - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 9 з затримка дихання; видих. 1-12 - вільне дихання.
 • 6. І.П. - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 6 з затримка дихання; видих. 1-8 - вільне дихання.
 • 7. І.П. - те саме. На рахунок 1-4 - повільний глибокий вдих; 3 з затримка дихання; видих. 1-8 - вільне дихання.

Комплекс II.

Якщо в попередньому комплексі затримка дихання здійснювалася після попереднього вдиху, то мета даного комплексу виробити вміння виконувати затримку дихання після попереднього видиху.

 • 1. І.П. - упор сидячи ззаду. На рахунок 1-2 - глибокий вдих; 3-4 - глибокий видих; 5-7 (або 3 з) затримка дихання; 8 - вдих; 1-8 - вільне дихання.
 • 2. В. п - те саме. На рахунок 1-2 - глибокий вдих; 3-4 - глибокий видих; 6 з затримка дихання; вдих. 1 - 12 - вільне дихання.
 • 3. В. п - те саме. На рахунок 1-2 - глибокий вдих; 3-4 - глибокий видих; 9 з затримка дихання; вдих. 1 - 16 - вільне дихання.
 • 4. І.П. - те саме. На рахунок 1-2 - глибокий вдих; 3-4 - глибокий видих; 6 з затримка дихання; вдих. 1 - 12 - вільне дихання.
 • 5. І.П. - те саме. На рахунок 1-2 - глибокий вдих; 3-4 - глибокий видих; 3 з затримка дихання; вдих, 1-8 - вільне дихання.

Запропоновані комплекси дихальних вправ дозволяють не тільки оволодіти навичками дихання, але і зміцнюють дихальну мускулатуру. Одночасно вони є важливим оздоровчим і гігієнічним засобом. Їх можна виконувати на уроках фізичної культури, физкультпаузу, рухливих перервах, індивідуально перед ранковою зарядкою. Слід включати дихальні вправи в домашні завдання. Спочатку в домашнє завдання із наступних комплексів можна включати окремі дихальні вправи, що дозволяють удосконалювати певні навички дихання. Потім дітям пропонують окремі серії з одного-двох дихальних вправ кожного комплексу, пізніше - комплекси в цілому.

Урок 4. Рекомендується закріпити в 4-7-му класах. Завдання : навчити учнів умінню відтворювати задану величину вдиху і видиху.

Методичні вказівки. Спочатку на «сухому» спірометрі діти визначають свою життєву ємність легенів. Потім відтворюють ЖЕЛ, що дорівнює 50%, одночасно контролюючи себе за шкалою спірометра. У процесі повторення під контролем вчителя вони домагаються точного відтворення заданої величини ЖЕЛ, що дорівнює 50%, спочатку із зоровим контролем, а йотом і без нього. Після вироблення навички точно відтворювати величину ЖЄЛ, що дорівнює 50%, домагаються вироблення навичок відтворення величини ЖЕЛ, рівній 75 і 25%. Методика навчання аналогічна. Після 2-3 спроб пропонується відпочинок 1,5-2 хв. Таким чином, учні повинні навчитися точно диференціювати свої м'язові зусилля при відтворенні заданої величини ЖЕЛ, рівній 75, 50 і 25%. У початковій стадії формування досвіду необхідно дотримуватися сувору послідовність в навчанні, тобто чергувати одне повне відтворення ЖЕЛ з двома-трьома спробами відтворення ЖЕЛ, що дорівнює 50%. Заключний етап тренування можна проводити у вигляді гри. Клас ділять на команди, і за завданням вчителя школярі повинні відтворити запропоновану величину ЖЄЛ. Виграє команда, яка найбільш точно відтворить задану величину ЖЄЛ.

Урок 5. Цей урок проводиться в 4-8-му класах. Завдання : навчити учнів різних типів дихання.

При виконанні деяких фізичних вправ виникають моменти, коли необхідно переключитися з одного типу дихання на інший. В силу анатомо-фізіологічних і вікових особливостей діти, як правило, володіють лише якимось одним типом дихання: грудним, черевним або змішаним. Практика показує, що учні успішно можуть опанувати всіма трьома типами дихання. Однак цього їх треба спеціально навчати. Для навчання школярів різних типів дихання можна рекомендувати кілька способів. Найбільш ефективним є використання спеціальної жилетки, яка застібається на різних рівнях.

Методичні вказівки. Одягти жилетку і застебнути її знизу до мечоподібного відростка, ускладнюючи (або виключаючи) тим самим черевний подих. Потім стати боком до дзеркала і виконати глибокі вдихи-видихи «грудио», візуально контролюючи свої дії в дзеркалі. Після 4-6 дихальних рухів 1,5-2 хв відпочинок. Повторити 2-4 рази. Те ж саме завдання, але з фіксованим положенням в грудній частині (жилетка застебнута зверху до мечоподібного відростка), для навчання черевному типу дихання. Через 3-4 заняття можна ці ж вправи виконувати вже без жилетки, але із зоровим контролем в дзеркалі, а потім і без контролю.

Другий спосіб більш простий, і його можна використовувати на уроці з цілою групою учнів або класом. Всі займаються приймають вихідне положення - лежачи на спині, зігнувши ноги. Найкраще перед дзеркалом. Якщо немає дзеркала, то можна контролювати правильність виконання того чи іншого типу дихання самостійно. Потім із зазначеного вище вихідного положення покласти одну руку долонею на живіт, а іншу на груди і по команді вчителя виконати повільні глибокі вдохі- видихи «животом», контролюючи себе по руху руки. Правильним вважається такий стан, коли одна рука нерухома, а інша здійснює рухи, відповідні грудному або черевному типу дихання. Необхідно пам'ятати, що спочатку навчають черевному типу дихання, потім грудному і лише потім змішаного твань. Після оволодіння всіма типами дихання в положенні лежачи переходять до виконання цих же завдань в положенні стоячи. Кількість виконань: 4-6 вдихів - видихів поспіль, потім 1,5-2 хв відпочинку (вільне дихання).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >