ЗРАЗКОВІ ВПРАВИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ТЕХНІКОЮ СТРИБКІВ-МНОГОСКОКИ

 • 1. Стрибки по «купинах» (розмітка), розташованих один від одного на відстані, в 10 см перевищує довжину бігового кроку (60-90 см). Учні виконують вправи по розмітці, відповідної їх фізичної підготовленості.
 • 2. Після 3-4 кроків розбігу стрибки по «купинах», розташованим на відстані 60; 90; 120 см.
 • 3. Те ж, але з поступовим збільшенням відстані між «купинами» - з 60 до 75, з 90 до 110, з 120 до 140 см.
 • 4. Контрольні многоскоки (8 стрибків) з місця на результат: оцінка «5» - «А» - «3» хлопчики: 11,5 - 9,0 - 6,0 м; дівчинки: 10,80 - 8,0 - 5,50 м.

У 3-му класі головна навчальна завдання передбачає освоєння учнями основ техніки стрибків у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» і в висоту з прямого розбігу. Разом з тим, важливе значення набуває вміння виконувати високо-далекі стрибки, такі як потрійний і п'ятикратний з місця. Триває вдосконалення досвіду стрибків у довжину з місця, стрибків з висоти до 60 см. Потрібно постійно вимагати від учнів м'якого і стійкого приземлення в ускладнених умовах стрибка: з поворотами, різними рухами рук під час польоту, в естафетах і рухливих іграх, при необхідності точного приземлення в коло діаметром 30-50 см. Рекомендується спочатку повторити всі вправи в наіригіваніі на перешкоду і спригіваніі з висоти, а також в стрибках в довжину з розбігу, вивчені в 1-2-му класах.

Основне завдання навчання стрибків у довжину з розбігу в 3-му класі полягає в тому, щоб навчити дітей правильно виконати відштовхування з певного місця - із зони шириною 30-50 см і поєднувати його з наростаючою швидкістю розбігу, а також навчити стрибати якомога далі.

Приватні завдання навчання третьокласників стрибків у довжину з розбігу такі:

 • • вдосконалення відштовхування при поступово збільшується швидкості розбігу і з акцентом на зниження стопорящую зусиль;
 • • освоєння польоту в стрибку в «кроці»;
 • • навчання цілісного виконання стрибка в довжину з розбігу;
 • • розвиток швидкісно-силових здібностей.

Техніка стрибка у довжину способом «зігнувши ноги». На початку навчання слід звернути увагу на розбіг (рис. 3.4). Для виконання стрибка здійснюють розбіг з прискоренням. Кроки розбігу повинні бути легкими, вільними, з активною загрібати постановкою ноги на передню частину стопи. Довжина розбігу залежить від здатності стрибуна без зайвої напруги досягти оптимальної швидкості. Оптимальною буде та найвища швидкість, на якій можна виконати ефективне відштовхування. Довжина розбігу в учнів 3-го класу сягає 5-7 бігових кроків. Розбіг можна починати з різних вихідних положень. Найбільш поширено положення, при якому стрибун стоїть на лінії розбігу, злегка нахиливши тулуб вперед, одна нога попереду (на 30-40 см). Починається розбіг так само, як швидкий біг з високого старту: учень робить перші кроки з великим нахилом тулуба, з активним виносом стегна. Техніка розбігу в стрибках в довжину не відрізняється від техніки звичайного бігу.

ЗА. Розбіг в стрибку в довжину

Мал. ЗА. Розбіг в стрибку в довжину

Розбіг повинен виконуватися без напруги, не викликати скутості рухів. У міру розвитку швидкості нахил тулуба зменшується. До останніх кроків розбігу тулуб має прийняти вертикальне положення. При виконанні передостаннього кроку важливо, щоб таз НЕ обігнав плечі. Останній крок - найкоротший - повинен виконуватися швидше попереднього. Толчковая нога ставиться на місце відштовхування активним бігових рухом, при цьому тулуб зберігає вертикальне положення. В учнів 8-9-річного віку постановка стопи поштовхової ноги відбувається через п'яту з швидким перекатом на передню частину.

У відштовхуванні (рис. 3.5) тіло стрибуна, зберігаючи вертикальне положення, активно проходить вперед-вгору через поштовхову ногу, яка починає розгинатися при проходженні тулубом вертикалі. Махова нога в момент поштовху згинається в колінному суглобі і енергійно виноситься вперед-вгору, що створює початкове прискорення в русі тіла і багато в чому визначає ефективність відштовхування. Відштовхування закінчується активним випрямленням ноги в усіх суглобах. Руки під час відштовхування продовжують рухатися майже так само, як при розгоні, але з більш широкою амплітудою. Завершивши відштовхування, стрибун переходить в фазу польоту. Починається вона з вильоту «за крок» - толчковая нога залишається трохи позаду, тулуб зберігає вертикальне положення. Після цього стрибун підтягує поштовхову ногу до махової і групується, нахиляючи трохи плечі вперед з одночасним рухом руками вперед. Перед приземленням ноги в колінних суглобах розгинаються, при цьому гомілки виводяться вперед. Торкнувшись п'ятами піску, (учень згинає ноги, забезпечуючи м'яке приземлення без падіння назад.

Відштовхування в стрибку в довжину

Мал. 3.5 . Відштовхування в стрибку в довжину

Нижче наводяться деякі прийоми навчання відштовхування в стрибках в довжину:

 • 1) перебуваючи за півметра від краю стрибкової ями або мата, з вихідного положення стоячи на махової нозі, толчковая ззаду на шкарпетці, зробити крок поштовховою ногою вперед з активною постановкою її на всю стопу, швидко відштовхнутися, приземлитися на обидві ноги;
 • 2) потім цей же стрибок виконати ще 5-6 разів з розбігу в 3-5 кроків, відштовхуючись однією і тією ж ногою.

Учитель повинен уважно стежити за правильністю виконання окремих елементів стрибка і своєчасно пропонувати учням спеціальні вправи для виправлення допущених ними помилок:

 • а) при неправильній постановці ноги при відштовхуванні (розтягнутий останній біговій крок) розбіг слід проводити по розмітками - поперечним лініях, нанесеним на підлогу (грунт);
 • б) якщо учні під час відштовхування піднімають махову ногу вперед майже випрямленою, їм слід запропонувати виконувати стрибки через мотузку, натягнуту на висоті 30-40 см у місця відштовхування, або через набивні м'ячі;
 • в) якщо при відштовхуванні учень не встигає повністю випрямити поштовхову ногу, то для виправлення цієї помилки доцільно виконувати стрибки з діставанням підвішених предметів або виконати стрибок з відштовхуванням з підкидного гімнастичного містка;
 • д) у разі нестійкого приземлення повторюють стрибки з висоти.

При навчанні точності попадання поштовховою ногою в зону відштовхування (30-50 см) використовують наступний методичний прийом. Хлопчики в складі відділення встають у лінії, розташованої у 5-7 бігових кроках від даної зони. За командою вчителя «Марш!» Вони швидко розбігаються, намагаючись потрапити поштовховою ногою в «зону», і пробігають її, не знижуючи швидкості - «пробіжка по розгону». За допомогою дівчаток учитель підраховує кількість заступів поза «зони». Потім те ж завдання виконують дівчинки. Головує відділення (хлопчики або дівчатка), яка зробила меншу кількість помилок після виконання 2-3 таких вправ.

В процесі навчання стрибків у довжину широко використовуються стрибки через смугу. Стрибки на точність приземлення здійснюють, використовуючи три відповідні смуги. Для хлопчиків першу смугу наносять, починаючи з відстані 110 см від зони відштовхування, другу - 150, третій - 190 см. Для дівчаток початок першої смуги - 100, другий - 140, третій - 180 см. Учням дають завдання точно приземлитися в ту чи іншу смугу. Стрибки на точність приземлення сприяють розвитку м'язового почуття, умінь орієнтуватися в просторі і координувати свої рухи. Вони мають і прикладне значення (наприклад, при перестрибуванні через струмок слід правильно оцінити свої зусилля і відстань).

Стрибки на задану відстань можна проводити у формі гри-вправи. Клас ділиться на 3-4 відділення, які будуються в шеренги один за одним за лінією початку розбігу. За сигналом учні виконують розбіг, відштовхуються в «зоні» і приземляються в задану смугу. Виграє відділення, в якому було здійснено більше точних приземлень, за умови відштовхування з «зони». Протягом уроку можна провести

5-6 таких стрибків. У цьому випадку вчитель стежить за вмінням учнів поєднувати швидкий розгін з сильним відштовхуванням. Це досягається багаторазовим повторенням вправи. Характерна така помилка: учень потрапляє поштовховою ногою в «зону», але не встигає її повністю випрямити, що веде до неповноцінного по силі або несвоєчасного (з запізненням) відштовхування. Для усунення цієї помилки потрібно зменшити довжину розбігу до 2-3 кроків, а потім знову поступово її збільшувати. Далеко-високі стрибки мають і велике прикладне значення. Шляхом включення різноманітних і все ускладнюються перешкод у школярів виховують сміливість, рішучість, упевненість в своїх силах.

Правильному становленню кінематичної структури стрибка в довжину з розбігу сприяють освоєння стрибка в кроці. Стрибок в «кроці» відпрацьовують за допомогою вправ в напригі- вання на перешкоди, стрибків з діставанням коліном предметів, підвішених на рівні грудей, далеко-високих стрибків через розставлені перешкоди (кількість перешкод поступово збільшують від одного до трьох). Перша перешкода у місця відштовхування (навчальний бар'єр, м'яч) змусить учня сильно відштовхнутися і високо підняти стегно махової ноги. Наступне більш високу перешкоду (бар'єр, мотузочок) перешкодить йому передчасно підтягнути поштовхову ногу, завдяки чому і фіксується «крок». Останню перешкоду, знову низьке, сприяє виробленню вміння викидати ногу вперед перед приземленням.

Спеціальні вправи, що закріплюють виліт в кроці.

1. Імітація рухів поштовховою і махової ніг при відштовхуванні на місці.

З вихідного положення, коли толчковая нога попереду на повній стопі, активно винести зігнуту в коліні махову вгору-вперед і, випрямляючи поштовхову ногу, піднятися на передню частину стопи.

 • 2. Стрибок з місця поштовхом однією ногою і приземленням в положенні випаду. Вправа виконують подібно до попереднього, але з невеликим стрибком вперед і приземленням в положенні випаду маховою ногою.
 • 3. Стрибок з одного кроку, приземляючись в положенні випаду. Зробивши один крок розбігу, виконати виліт «за крок». Перед стрибками здійснити імітацію цієї вправи.
 • 4. Стрибок з короткого розбігу (1-3 б / ш), приземляючись в положенні випаду.
 • 5. Звертати увагу на виліт «за крок» і приземлення в цей же стан.
 • 6. Стрибок «за крок» з короткого розбігу з підтягуванням поштовховою і махової ніг під час приземлення. Приземлення на обидві ноги. Толчковую ногу підтягувати до махової перед самим приземленням, намагаючись довше зберегти в польоті положення випаду.
 • 7. Стрибок «за крок» з короткого розбігу з підтягуванням ніг, зігнутих в колінах, до грудей. Приземлення на обидві ноги в угрупованні.
 • 8. Стрибок «за крок» з короткого розбігу, дістаючи рукою підвішені предмети (прапорець, кільце і т.д.).
 • 9. Стрибок з місця в довжину поштовхом обох ніг. При приземленні виконати угруповання з активним виносом ніг і рук вперед.

У 3-му класі виконують стрибки на м'яке перешкоду висотою до 50-60 см. Стрибки на високі перешкоди вимагають значної сили ніг, яка розвивається спеціальними вправами:

 • 1. Багаторазове підстрибування на обох ногах не згинаючи ніг в колінних суглобах, відштовхуючись тільки стопою.
 • 2. Стрибки з однієї ноги на іншу зі скакалкою і без неї.
 • 3. Стрибки на обох ногах через набивні м'ячі або кубики з махом рук вперед-вгору і з максимальним підтягуванням колін до грудей.
 • 4. Вистрибування вгору з положення стоячи однією ногою на гімнастичній лавці, а інший - на підлозі.
 • 5. Присідання на одній нозі, тримаючись рукою за рейку гімнастичної стінки.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >