Навігація
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА». ЛЕГКА АТЛЕТИКА
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В 5-9-МУ КЛАСАХ

Навчальна робота по предмету проводиться в рамках традиційної системи класно-урочної занять при безпосередньому організаційному та методичному посібнику вчителі. Сполучною ланкою між перспективним і етапним плануванням стає річний план-графік проходження навчального матеріалу. Річний план є фрагментом багаторічної програми або замінює її багаторічного плану, деталізований в менш великому масштабі часу. Залежно від повноти фактичних даних, особливостей контингенту що займаються, стабільності умов майбутніх занять, досвіду дослідника, річний план може мати різну ступінь виправданою деталізації і різні форми вираження, але в будь-якому варіанті він повинен представляти основні розділи багаторічного плану або програми в межах охоплюваного часу. У своїй технологічній основі річного плану постає у вигляді мережевого плану-графіка, де на горизонталь виносяться навчальні чверті із зазначенням фактичного обсягу навчального часу в кожній чверті, а по вертикалі розноситься порядок вивчення програмного матеріалу відповідних навчальних розділів, підрозділів і тим. Найчастіше вид документа річного планування представлений наочно-образним або схематичним зображенням (хрестики, фігури і т.п.), а в нашому випадку у вигляді дробу, де в чисельнику вказується кількість годин, відведених на вивчення того чи іншого розділу навчальної програми, в знаменнику - порядкові уроки (табл. 4.16). Такий документ, по суті, - це схема послідовного проходження навчального матеріалу по уроках фізичної культури.

У розробляється документі важливо передбачити і інші форми занять фізичними вправами, їх побудова в режимі навчального та продовженого дня і поза його рамками - у позакласних і позашкільних заняттях, оскільки тільки різноманіття використовуваних форм занять забезпечує цілісну систему безперервного педагогічної впливу (табл. 4.17, 4.18, см. табл. 4.16). «Легка атлетика» як навчальний розділ вивчається учнями 5-9-го класів переважно в I і IV чверті в обсязі 21ч. Нижче наводяться робочі графіки послідовності проходження матеріалу але легкої атлетики в 5-9-му класах.

Таблиця 4.16

Приблизний річний план-графік проходження предмета «Фізична культура» учнями 1-11-го класів

розділи програми

клас

1-4-й

5-9-й

10-11-й

уроки з

Фізичної культури, всього

Легка атлетика

1-15,91-96 / 21 урок

Рухливі і спортивні ігри

16-27, 73-78 / 18 уроків

гімнастика

28-45 / 18 уроків

лижна підготовка

55-72 / 18 уроків

Російські народні ігри

46-48, 49-54, 79-90 / 21 урок

Дстска легка атлетика ІААФ. Золота шиповка

97-102 / 6 уроків

Таблиця 4.17

Приблизний річний план-графік проходження предмета «Фізична культура» учнями 5-6-го класів

(По тріадах)

індекс

Розділ програми, форма занять

Витрати часу

Тріада навчального року, кількість уроків

1

II

III

36 уроків

33 уроку

33 уроку

Місяць (календарний)

IX

X

XI

XII

I

п

III

IV

V

I

Класно-урочні заняття

102

13

14

9

13

8

12

10

13

10

1

Базова частина

75

основ

и знань

- в процесі уроків

1.1

Легка атлетика:

21

13

8

1.1.1

вивчення ДД

10

9

1

1.1.2

виховання ФК

8

3

5

1.1.3

контроль

3

1

2

1.2

гімнастика:

18

5

13

1.2.1

вивчення ДД

10

5

5

1.2.2

виховання ФК

6

6

1.2.3

контроль

2

2

1.3

Спортивні ігри:

18

14

4

1.3.1

вивчення ДД

10

10

1.3.2

виховання ФК

6

3

3

1.3.3

контроль

2

1

1

1.4

Лижна підготовка:

18

8

10

1.4.1

вивчення ДД

10

5

5

1.4.2

виховання ФК

6

2

4

1.4.3

контроль

2

1

1

2

Врятовано частина:

27

Основи знань - в процесі уроків

2.1

Російська гилка:

15

13

2

2.1.1

вивчення ДД

5

5

2.1.2

виховання ФК

8

8

2.1.3

Контроль, ігри

2

2

2.2

бадмінтон:

12

2

10

2.2.1

вивчення ДД

4

2

2

2.2.2

виховання ФК

6

6

2.2.3

Контроль, ігри

2

2

індекс

Розділ програми, форма занять

Витрати часу, ч, раз

Тріада навчального року

I

II

III

Місяць (календарний)

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

II

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня

II.1

Вступна гімнастика

18-20

2

2,5

1,5

2,5

1,5

2

2

2,5

1,5

11.2

фізкультхвилинки

8-12

1,5

1,5

1

1,5

1

1,5

1,5

1,5

1

Н.З

рухливі зміни

70-100

8

10

6

10

6

8

8

10

8

11.4

час здоров'я

  • 170-
  • 220

18

22

16

22

16

18

18

22

18

III

Позакласна робота: 100-300 год

III.1

Заняття в групах ОФП

  • 100-
  • 140

12

8

10

12

12

10

Заняття в групах оздо- рів. гімнастики

12

12

8

111.2

Заняття в гуртках ФК

300

и більше

Заняття в спортивних секціях

Заняття в групах ДЮСШ

32

48

28

44

28

32

40

48

32

IV

Загальношкільні фізкультурно-масові і спортивні заходи

IV.3.1

Дні здоров'я і спорту

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IV.3.2

Шкільні змагання

5

1

1

1

1

1

IV.3.3

фізкультурні свята

3

1

1

1

IV.3.4

Відвідування, зльоти

1

1

Приблизний річний план-графік проходження предмета «Фізична культура» учнями 5-го класу (по чвертях)

Таблиця 4.18

розділ програми

кількість

годин

Кількість уроків в чверті при триразових заняттях

чверть

I

II

III

IV

всього

102

27

21

30

24

I. Базова частина

75

27

18

24

6

1.1. Основи знань про фізичну культуру

Кількість годин / в процесі уроків

1.2. Спортивні ігри

18

1.3. Гімнастика з елементами акробатики

18

1.4. Легка атлетика

21

1.5. лижна підготовка

18

І. Врятовано частина:

27

3

6

18

2.1. Російська гилка

15

3 /

/ 46-48-й

6 /

/ 49-54-й

6 /

/ 97-102-й

2.2. Легка атлетика

12

У табл. 4.19-4.41 наведені тематичні плани-графіки закріплення і вдосконалення умінь і навичок в легкоатлетичних дисциплінах і виховання фізичних якостей в учнів 5-9-го класів.

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 5-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Таблиця 4.19

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

1 чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Високий старт і стартовий розгін

+

+

+

+

1.2. Техніка бігу по прямій

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Упр. па швидкість реакції, частоту

+

+

+

2.2. Робота рук, імітація роботи ніг на місці

+

+

+

2.3. Біг з контролем довжини кроків за відмітками

+

+

+

2.4. Біг на частоту кроків через лінії

+

+

+

2.5. Біг з прискоренням по прямій 30-40 м

+

+

+

2.6. Високий старт і стартовий розгін

+

+

+

+

+

+

2.7. Положення високого старту, команди

+

+

+

2.8. Стартові кроки, старт падінням

+

+

+

2.9. Біг з прискоренням з високого старту 10-15 м

+

+

+

+

2.10. Біг 20-40 м по руху з високого старту

+

+

+

2.11. Біг в упряжці, з опором

+

+

2.12. Швидкісний біг до 40 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням максімальнойскорості 5-6 з

4

4

2.14. Біг 60 м на результат

+

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

+

+

+

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

4

4

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

4

4

4

4

3.3. Спеціальні вправи бігуна-спринтера

+

+

+

+

+

+

4

4

4

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

4

4

4

3.5. Біг з полегшенням і утрудненням (в упряжці, з опором партнера)

+

4

4

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

4

+

4

3.7. Рухлива гра «Фізкульт-УРА»

+

+

+

3.8. Рухлива гра в квача «Салки»

+

+

4

3.9. Естафети з бігом

4

4

4

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

5,3 - 5,5 - 6,2

5,4 - 5,6 - 6,3

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х Юм

+

4.3. Біг на 60 м на результат

4

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

10,0 - 10,6 - 11,2

10,4 - 10,8 - 11,4

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 5-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Таблиця 4.20

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про з

фізичної культури

1.1. Правила змагань з бігу

+

1.2. Техніка бігу на середні дистанції

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Спеціальні вправи бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.3. Біг в чергуванні з ходьбою 200-300 м

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями по 10 м

+

+

2.5. хвилинний біг

+

+

+

+

2.6. Біг з контролем швидкості ЧСС 3-4 хв

+

2.7. Біг зі змінною швидкістю 1-2 хв

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 8-12 хв

+

2.9. Інтервальний біг до 800 м (по 100 м)

+

2.10. Біг 2-3 рази по 1 хв

+

2.11. Біг 1-2 рази по 2 хв

4

2.12. Біг 2 + 1 + 1 хв

+

2.13. Тест Купера: 6 або 12 хв

+

2.14. Біг з природними перешкодами до 200 м

+

+

2.15. Крос на місцевості до 15 хв

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. амортизатори, еспандери

+

+

+

+

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

+

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра в квача «Салки»

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Боротьба за вимпел»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних вправ бігуна

+

+

+

+

+

+

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3x10 м

+

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

8,5 - 8,8 - 9,3

8,9

-

9,3 - 9,7

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

1300 - 1100 - 1000

1100

-

1000 -

850

зі

4 ^

Таблиця 4.21

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок стрибків і виховання фізичних якостей в учнів 5-го

класу. Стрибки в довжину

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Правила змагань зі стрибків

+

+

1.2. Відштовхування і розбіг в стрибках в довжину

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

+

+

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

+

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Постановка ноги на відштовхування

+

+

+

2.5. Стрибки в кроці і махові руху

+

+

+

2.6. Розбіг з відштовхуванням, ритм

+

+

+

+

2.7. Пробіжки по розгону, на доріжці

+

+

+

+

+

2.8. Стрибки з 3-5 б / ш, повне приземлення

+

+

+

4

+

2.9. Стрибки з 5-7 б / ш, повне приземлення

+

+

+

+

2.10. Стрибки з 7-9 б / ш. на результат

+

+

2.11. Спригіванія з висоти 80 см

+

+

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 відштовхувань

+

+

2.13. З місця, потрійний, п'ятикратний

+

+

2.14. Стрибки зі скакалкою

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в ходьбі, бігу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Біг з полегшенням і утрудненням

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

3.7. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

+

3.8. Силові вправи, з власною вагою, в парах

+

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Постановка ноги на відштовхування

+

+

4.2. Стрибок в довжину в кроці, техніка

+

+

+

4.3. Швидкість і ритм розбігу (час 10 хв)

+

+

4.4. Стрибок в довжину з розбігу

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3,10 -

- 2,90 - 2,60

3,00

- 2,60

2,20

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок метань і виховання фізичних якостей

Таблиця 4.22

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культу

ее

1.1. Різниця кидка і метань

+

+

1.2. Метань м / м в ціль і на дальність

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні вправи метальника

+

+

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

2.3. Метання м / м з скрестного кроку

+

+

+

2.4. Метання м / м з 1, 2, 3 кидкових кроків

+

+

+

+

+

2.5. Метання м / м в ціль з 6-8 м

+

+

+

+

2.6. Метання м / м на дальність відскоку від стіни

+

+

2.7. Метання м / м на задану відстань

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 5-6 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг від грудей з місця

+

-h

+

2.11. Кидки н / м через голову з кроку

+

+

2.12. Кидки н / м знизу-вперед-вгору

+

+

+

в учнів 5-го класу

2.13. Кидки н / м знизу-вгору на максимум

+

+

2.14. Ловля н / м двома руками зверху

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей метальника

3.1. Вправи на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Вправи на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Вправи з гантелями, парні вправи

+

+

+

+

3.4. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

+

3.5. Многоскоки, скачки, стрибки

+

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Снайпери»

+

+

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка скрестного і кидкових кроків

+

+

+

4.2. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 3 повтору.

+

+

Нормативи, раз: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3-2-1

3-2-1

4.3. Метання м / м на дальність

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

34 - 27 - 20

21 - 17 - 14

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 6-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Таблиця 4.23

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Високий старт з опорою на одну руку

4

4

4

4

1.2. Вхід і вихід з повороту

4

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

4

4

2.2. Біг по повороту різного радіусу

4

4

4

2.3. Біг зі зміною довжини і частоти кроків

4

4

4

2.4. Біг з варіюванням швидкостей

4

4

4

2.5. Біг з прискоренням 30-50 м по повороту

4

4

4

2.6. Високий старт з опорою на одну руку

4

4

4

4

4

4

2.7. Старти з різних І.П. по прямій

4

4

4

2.8. Старт без сигналу і по сигналу

4

4

4

2.9. Біг з прискоренням з високого старту 15-30 м

4

4

4

4

2.10. Біг 30-50 м по руху з опорою на руку

4

4

4

2.11. Біг в упряжці, в парах, під ухил

4

4

2.12. Швидкісний біг до 50 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням максимальної швидкості 6-8 з

+

+

2.14. Біг 60 м на результат

+

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Спеціальні вправи бігуна-спринтера

+

+

4

+

+

+

+

+

+

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

3.5. Біг з полегшенням і утрудненням

+

+

+

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Виклик номерів»

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Розвідники і часові»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

5,2 - f

i, 4 - 6,0

5,3 - 5,5 - 6,2

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х 10 м

+

4.3. Біг на 60 м на результат

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

9,8 - 10,4 - 11,1

10,3 - 10,6 - 11,2

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 6-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Таблиця 4.24

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Правила змагань з бігу

+

1.2. Техніка бігу на довгі дистанції

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Підводять і імітаційні вправи

+

+

+

2.3. Спеціальні вправи бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями але 10-20 м

+

+

2.5. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

+

2.6. Біг з контролем часу на відрізках

+

+

2.7. Інтервальний біг з ординарним відпочинком

+

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 8-15 хв

+

+

2.9. Біг 3-4 рази по 1 хвилині

+

+

2.10. Біг 2 рази по 2 хвилини

+

+

2.11. Біг 2 + 2 + 1 хв

4

4

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

4

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

4

2.14. Біг з природними перешкодами до 300 м

4

2.15. Змагання 600/800 (1200) м

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

4

4

+

+

4

+

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

4

+

+

+

4

+

4

4

3.3. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

4

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

4

+

+

+

4

+

4

4

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

4

+

4

+

4

4

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра в квача «Салки»

4

+

4

3.8. Рухлива гра «Боротьба за вимпел»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

4

4

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних вправ бігуна

+

+

4

+

+

4

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3 х Юм

+

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

8,3 - 8,6 - 9,0

8,8-9,1 -9,6

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

1350 - 1200 - 1100

1150 - 1050 - 900

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок стрибків і виховання фізичних якостей

Таблиця 4.25

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Техніка стрибка способом «зігнувши ноги»

+

+

1.2. Політ і приземлення в стрибках в довжину

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

+

+

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

+

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Відштовхування і виліт в кроці

+

+

+

+

2.5. Ритм, пробіжки по розгону

+

+

+

+

2.6. Політ і приземлення

+

+

+

+

+

2.7. Стрибки з правого і лівого

+

+

+

+

2.8. Відштовхування з підкидного моста

+

+

+

+

2.9. Стрибки з 5-7 б / ш, повне приземлення

+

+

+

+

+

2.10. Стрибки з 7-9 б / ш. на результат

+

+

2.11. Спригіванія з висоти 80 см

+

+

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 опал кивання

+

+

у учнів 6-го класу. Стрибки в довжину

2.13. Многоскоки і скачки до 10 відштовхувань

+

+

2.14. Біг з вистрибуванням за крок на 3, 5 ш.

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в ходьбі, бігу через перешкоди

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Біг з полегшенням і утрудненням

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

3.7. Вправи з гантелями і гирями

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Розбіг, відштовхування, махові руху

+

+

4.2. Стрибок в довжину в кроці, техніка

+

+

+

4.3. Швидкість і ритм розбігу (біг на час, останні 10 м розбігу)

+

+

4.4. Стрибок в довжину з розбігу

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3,60 - 3,30 - 2,70

3,30 - 2,80 - 2,30

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок метань і виховання фізичних якостей

Таблиця 4.26

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Правила змагань з метань

+

+

1.2. Кидкові кроки в метаннях

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні вправи метальника

+

+

2.2. Метання м / м з скрестного кроку

+

+

2.3. Скрестного кроки в ходьбі і бігу

+

+

+

2.4. Метання м / м з 4 (5) кидкових кроків

+

+

+

+

+

+

2.5. Метання м / м в ціль з 8-10 м

+

+

+

+

2.6. Метання м / м на дальність відскоку від стіни

+

+

2.7. Метання м / м на задану відстань

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 5-6 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг від грудей з місця

+

+

+

2.11. Кидки н / м через голову з кроку

+

+

у учнів 6-го класу

2.12. Кидки н / м знизу-вперед-вгору

+

+

+

2.13. Кидки н / м знизу-вгору на максимум

+

+

2.14. Ловля н / м двома руками зверху

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. виховання з

Фізичних якостей метальника

3.1. Вправи на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Вправи на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Вправи з гантелями і гирями

+

+

+

+

3.4. Вправи з гумовою стрічкою

+

+

+

+

3.5. Спригіванія, многоскоки, стрибки

+

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

3.7. Рухливі ігри: квача з м'ячем, «Погоня»

+

+

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка скрестного кроків в ходьбі

+

+

4.2. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 3 пп.

+

+

4.4. Метання м / м на дальність

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

36 - 29 - 21

23 - 18 - 15

Таблиця 4.27

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок стрибків і виховання фізичних якостей у учнів

5-6-го класів. Стрибки у висоту

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

і

12

13

14

15

10

і

12

13

14

15

Номер уроку з початку чверті

5-й клас I чверть

6-й клас I чверть

10

і

12

13

14

15

10

і

12

13

14

15

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Стрибок способом «переступання»

+

4

1.2. Відштовхування і перехід планки

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

4

4

4

2.2. Стрибки у висоту з розбігу

4

4

4

4

4

4

4

4

2.3. Техніка відштовхувань і махових рухів

4

4

4

4

2.4. Розбіг по відмітках, прискорення в розбігу

4

+

4

4

2.5. Пробіжки по розгону в 5-7 б / ш

4

4

4

4

2.6. Вистрибування на зліт з 5 кроків розбігу

4

-1-

4

4

2.7. Перехід і відхід від планки

4

4

4

4

4

4

2.8. Стрибок у висоту з 3-5 б / кроків

+

4

4

4

4

4

2.9. Стрибок у висоту з 5-7 б / кроків

4

4

4

4

4

4

2.10. Стрибок у висоту на результат

4

4

2.11. Стрибки зі скакалкою

4

4

2.12. Стрибки через бар'єри, м'ячі

+

+

2.13. Многоскоки (3-й, 5-й, 10-й)

+

2.14. Спригіванія-напригіваніем

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки на двох, одній нозі в ходьбі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. Біг стрибками, з вистрибуванням

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

3.6. Спеціальні вправи стрибуна висоту

+

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Лисиця і кури»

+

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Вудка проста»

+

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. вертикальне відштовхування

+

+

4.2. Техніка стрибків у висоту «переступання»

+

+

+

+

4.3. Стрибок у висоту з місця

+

+

4.4. Стрибок у висоту з розбігу

+

+

Нормативи, м: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

1,15 - 1,10 - 0,90

1,10

- 1,00 -

0,85

Таблиця 4.28

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 7-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Високий старт з опорою на одну руку

+

+

4

+

1.2. Финиширование

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. техніка финиширования

+

+

+

2.2. Біг зі зрадою довжини і частоти кроків

+

+

+

2.3. Біг з варіюванням швидкостей

+

+

+

2.4. Біг з прискоренням 40-60 м

+

+

+

2.5. Біг максимальний по прямій і поворот) '

+

+

+

2.6. Високий старт з опорою на одну руку

+

+

+

+

+

+

2.7. Старт по команді з різних І.П.

+

+

+

2.8. Біг під різні сигнали в поворот

+

+

+

2.9. Біг з прискоренням з високого старту 30-40 м

+

+

+

+

2.10. Біг 40-60 м по руху, за завданням

+

+

+

2.11. Біг в упряжці, під «ворота», в гору

+

+

2.12. Швидкісний біг до 60 м з ходу

4

+

2.13. Біг з утриманням максимальної швидкості 6-8 з

4

4

2.14. Біг 60 м на результат

4

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

4

+

4

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

4

4

+

4

4

+

4

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3.3. Спеціальні вправи бігуна-спринтера

+

+

4

4

+

4

4

4

4

3.4. Прискорення, спурти, спринт

4

4

+

4

4

4

3.5. Біг з полегшенням і утрудненням

4

4

4

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

4

4

3.7. Рухливі ігри «Гонки поїздів»

4

+

4

3.8. Рухливі ігри «Біг командами (сороконіжка)»

4

4

4

3.9. Естафети з бігом

4

4

4

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м

4

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

5,0 - 5,3 - 5,9

5,2 - 5,5 - 6,1

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х 10 м

4

4.3. Біг на 60 м на результат

4

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

9,4 - 10,2 -11,0

9,8 - 10,4 - 11,0

Таблиця 4.29

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей

в учнів 7-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

І

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Оздоровчий біг в школі

+

1.2. Техніка бігу на середні і довгі

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Підводять і імітаційні вправи

+

+

+

2.3. Спеціальні вправи бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями по 10-20 м

+

+

2.5. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

+

2.6. Біг з контролем часу на відрізках

+

+

2.7. Фартлек з ординарним відпочинком

+

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 15-20 хв

+

+

2.9. Біг 3-5 рази по 1 хв

+

+

2.10. Біг 2-3 рази по 2 хв

+

+

2.11. Біг 3 + 2 + 1 хв

+

+

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

+

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

+

2.14. Біг з природними перешкодами до 400 м

+

2.15. Змагання 600/1000 (1500) м

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

+

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

+

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Посадка картоплі»

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Бери і тікай»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних вправ бігуна

+

+

+

+

+

+

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3x10 м

+

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

8,3 - 8,6 - 9,0

8,7 -

9,0 -

9,5

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

1400 - 1250 - 1150

1200 -

1100

- 950

Таблиця 4.30

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 7-го класу. Стрибки в довжину

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Техніка стрибка способом «зігнувши ноги»

+

+

1.2. Ритм розбігу; перший крок розбігу

4

+

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

+

4

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

4

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

4

4

4

+

4

+

+

4

4

4

2.4. Відштовхування і виліт в кроці

4

+

4

4

2.5. Ритм, пробіжки по розгону

4

4

4

4

2.6. Перший крок, точність відштовхування

4

4

+

+

+

2.7. Політ і приземлення

4

4

4

4

2.8. Відштовхування з підкидного моста

4

4

4

4

2.9. Стрибки з 7-9 б / ш, повне приземлення

4

4

4

4

4

2.10. Стрибки з 9-11 б / ш на результат

4

4

2.11. Спригіванія з висоти 80 см

4

4

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 відштовхувань

+

+

2.13. Многоскоки і скачки до 10 відштовхувань

+

+

2.14. Біг з вистрибуванням за крок на 3,5 крок

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в ходьбі, бігу, на місцевості

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи з полегшенням і утрудненням

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

3.7. Вправами з малими, середніми обтяженнями

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Розбіг, відштовхування, приземлення

+

+

4.2. Стрибок в довжину в кроці, техніка

+

+

+

4.3. Розбіг, потрапляння місце відштовхування

+

+

4.4. Стрибок в довжину з розбігу з 7-9-11 б / ш

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3,80 - 3,50 - 2,90

3,50 - 3,00 - 2,40

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок метань і виховання

Таблиця 4.31

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. кроки розбігу

+

+

1.2. Техніка метань з розбігу

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні упр. метальника

+

+

+

+

2.2. Метання м / м з скрестного кроку

+

+

2.3. Метання м / м з 4 (5) кидкових ш.

+

+

4

2.4. Метання м / м з розбігу в 4 (5) б / ш.

+

4

+

+

+

+

+

4

2.5. Метання м / м в задані зони

+

+

+

2.6. Метання м / м на дальність відскоку

4

+

+

2.7. Метання м / м на задану відстань

+

4

2.8. Метання м / м в коридор 10 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

4

4

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг з місця

+

+

+

2.11. Кидки н / м 2 кг з кроку

+

+

4

фізичних якостей в учнів 7-го класу

2.12. Кидки н / м 2 кг з 2-3 кроків

+

+

+

2.13. Кидки н / м знизу-вгору на максимум

+

+

2.14. Ловля н / м двома руками зверху

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей метальника

3.1. Упр. на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Упр. на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. з гантелями і гирями

+

+

3.4. Спригіванія, многоскоки, стрибки

+

+

+

+

+

+

3.5. Упр. з набивними м'ячами

+

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

+

3.7. Методи повторного вправи

+

+

+

+

+

+

3.8. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

3.9. Рухлива гра «Російська гилка»

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка скрестного кроків у бігу

+

+

+

4.2. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

+

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 10-12 м

+

4.4. Метання м / м на дальність, м

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

39 - 31 - 23

26-19- 16

Таблиця 4.32

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 8-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

е

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Низький старт і стартовий розбіг

+

+

+

+

1.2. Финиширование

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Закріплення техніки в / старту

+

+

+

2.2. Біг по дистанції і фінішування

+

+

+

2.3. Біг макс., Варіювання швидкостей

+

+

+

2.4. Біг з прискоренням до 80 м

+

+

+

2.5. Техніка бігу на відрізках 20, 40, 60 м

+

+

+

2.6. Низький старт і його варіанти

+

+

+

+

+

-1-

2.7. Команди «На старт!», «Увага!», «Марш!»

+

+

+

2.8. Біг з низького старту без колодок і з колодок

+

+

+

2.9. Стартовий розбіг і біг по дистанції

+

+

+

+

2.10. Біг максимальний з низького старту 30 м

+

+

+

2.11. Біг з тягою, в упряжці, за відмітками

+

+

2.12. Швидкісний біг до 70 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням макс / швидкості 8-10 з

+

4

2.14. Біг 100 м на результат з низького старту

4

2.15. Човниковий біг 3 х Юм, варіанти

4

4

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

4

4

4

4

4

+

+

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

4

4

+

4

+

+

+

+

4

3.3. Спеціальні упр. бігуна-спринтера

+

4

4

4

+

+

+

4

4

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

4

+

+

4

4

3.5. Біг в гору, з гори, в підвісці, з тягою, в ухил

4

4

+

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

4

+

3.7. Рухливі ігри «Боротьба за вимпел»

+

4

+

3.8. Естафети з бігом

4

4

+

3.9. Російська гилка

+

4

4

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м, з

4

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,7 - 5,0 - 5,5

5,0 - 5,3 - 6,0

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х Юм

4

4.3. Біг на 60 м на результат, з

4

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

9,2-9,7- 10,5

9,7- 10,2- 10,7

Таблиця 4.33

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей

в учнів 8-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Способи контролю навантаження на уроці

+

1.2. Техніка бігу на середні і довгі

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Підводять і імітаційні упр.

+

+

+

2.3. Спеціальні упр. бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями по 20-25 м

+

+

2.5. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

+

2.6. Біг з контролем часу на відрізках

+

+

2.7. Фартлек з жорсткими інтервалами відпочинку

+

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 15-20 хв

+

+

2.9. Біг 5-6 разів по 1 хв змінно

+

+

2.10. Біг 3 рази по 2 хв повторно

+

+

2.11. Біг 3 + 2 + 1 хв повторно

+

+

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

4

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

4

2.14. Біг з природними перешкодами до 500 м

4

2.15. Змагання 600/1000 (2000) м

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

4 *

+

+

+

+

+

4

4

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

4

+

+

+

4

4

4

3.3. Упр. амортизатори, еспандери

+

+

4

4

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

4

4

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

4

4

4

4

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

3.8. Рухлива гра і естафети з бігом

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних упр. бігуна

+

+

+

+

4

4

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3 х 10 м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

8,0 - 8,3 - 8,7

8,6

- 9,0 - 9,

4

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу, м

+

4

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

1450 - 1300 - 1200

1250

- 1150 - 1000

Таблиця 4.34

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 8-го класу. Стрибки в довжину

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

е

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Техніка стрибка способом «зігнувши ноги»

4

4

1.2. Рим розбігу; вибір довжини розбігу

+

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні упр. стрибуна

4

4

4

2.2. Імітаційні, що підводять упр.

+

4

4

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

+

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.4. Відштовхування і виліт в кроці

4

4

4

4

2.5. Політ і приземлення

4

4

4

4

2.6. Вибір довжини розбігу

4

4

4

4

4

2.7. Ритм, пробіжки по розгону

4

4

4

4

2.8. Точність, стабільність індив. розбігу

4

4

4

4

2.9. Стрибки з середнього, повного розбігу

4

4

4

4

4

2.10. Стрибки з 11 - 13 б / ш, на результат

4

4

2.11. Спригіванія з висоти 90 см

4

4

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 Отт.

+

+

2.13. Многоскоки і скачки до 10 Отт.

+

+

2.14. Стрибки з 7-9 б / ш через 2 перешкоди

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в бігу, тирсі, піску, траві

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.5. Упр. з малими, середніми обтяженнями

+

+

+

+

+

+

3.6. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи змінного вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка стрибка у довжину з розбігу

+

+

4.2. Розбіг, самостійний підбір

+

+

+

4.3. Розбіг, потрапляння місце відштовхування

+

+

4.3. Стрибок в довжину з розбігу з 11 - 13 б / ш, м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,10 - 3,70 - 3,10

3,60

- 3,10 - 2,60

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок метань і виховання

Таблиця 4.35

Учсбни й матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Метання м'яча різними способами

+

+

1.2. Техніка м / м «вперед-вниз-назад»

+

+

+

+

+

-1-

Т.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні упр. метальника

+

+

+

+

2.2. Метання м / м з 4 (5) кидкових ш.

+

+

2.3. Метання м / м з розбігу в 6 (7) б / ш.

+

+

+

+

2.4. Метання м / м з розбігу в 8 (9) б / ш.

+

+

+

+

+

+

2.5. Метання в ціль, задані зони

+

+

+

2.6. Метання м / м в далекі зони

+

+

2.7. Метання м / м на дальність відскоку

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 10 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг з місця

+

4

+

2.11. Кидки н / м 2 кг з 1-4 кроків

+

+

+

фізичних якостей в учнів 8-го класу

2.12. Імітація кидків м / м «вперед-вниз-назад»

+

+

2.13. Прикладні способи метання

+

+

2.14. Тримання гранати, ядра та ін.

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. виховання з

Фізичних якостей метальника

3.1. Упр. на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Упр. на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.4. Вправи зі штангою

+

+

+

+

+

3.5. Упр. ядрами, гантелями, гирями

+

+

+

+

+

+

3.6. кругова тренування

+

+

+

+

3.7. Методи змінного вправи

+

+

+

+

3.8. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

3.9. Рухлива гра «Російська гилка»

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

4.2. Метання з розбігу в поєднанні зі скрестного кроками

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, на 12-16 м

+

4.4. Метання м / м на дальність с / р, м

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

42 - 37 - 28

27 - 21 - 17

Таблиця 4.36

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 7-8-го класу. Стрибки у висоту

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

Номер уроку з розпочато чверті

7-й клас I чверть

8-й клас I чверть

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Стрибок способом «переступання»

4

4

1.2. Розбіг і відштовхування

+

+

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні упр. стрибуна

4

4

+

4

2.2. Стрибки у висоту з розбігу

+

+

4

+

4

4

4

4

2.3. Удосконалення відштовхування

4

4

4

4

2.4. Ритм останніх 3 кроків розбігу

4

4

+

+

2.5. Пробіжки по розгону в 5-7 б / ш

+

+

4

4

2.6. Стрибок у висоту з 3-5 б / кроків

4

4

4

4

2.7. Стрибок у висоту з 5-7 б / кроків

4

4

+

4

4

4

2.8. Стрибок у висоту з 7-9 б / кроків

4

4

4

4

4

4

2.9. Індивідуальний повний розбіг

+

4

2.10. Стрибок у висоту на результат

4

4

2.11. Стрибки зі скакалкою

+

4

2.12. Стрибки через бар'єри, м'ячі

+

+

2.13. Многоскоки (3-й, 5-й, 10-й)

+

+

2.14. Спригіванія-напригіваніем

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки на двох, одній нозі в ходьбі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. Біг стрибками, з вистрибуванням

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

3.6. Спеціальні вправи стрибуна у висоту

+

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи сполученого вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготов.

юнності

4.1. Техніка стрибка «переступання»

+

+

+

+

4.2. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: М, оцінка «5» - «4» - «3»

125 - 115 - 100

130-

120- 105

4.3. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: Д, оцінка «5» - «4» - «3»

110 - 100 - 90

115 -

105 - 9

5

Таблиця 4.37

Тематичний план-графік вдосконалення техніки бігу і виховання фізичних якостей в учнів 9-го класу.

Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Низький старт і стартовий розбіг

+

+

+

+

1.2. Техніка бігу на короткі дистанції

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Техніка бігу на короткі дистанції

+

+

+

2.2. Біг з максимальною швидкістю, варіювання швидкостей

+

+

+

2.3. Біг з прискоренням до 80 м

+

+

+

2.4. Експрес-тест в бігу на 30 м

+

+

+

2.5. Біг з гандикапом на відрізках 40, 60, 80 м

+

+

+

2.6. Низький старт і стартовий розбіг

+

+

+

4

+

+

2.7. Установка колодок і біг з низького старту

+

+

+

2.8. Вистрибування з колодок в яму

+

+

+

2.9. Стартовий розбіг і біг по дистанції

+

+

-1-

+

2.10. Біг максимальний з низького старту 60 м

+

+

+

2.11. Біг з низького старту в парах 20, 30, 40 м

+

+

2.12. Швидкісний біг до 80 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням макс, швидкості 8-10 з

4

+

2.14. Біг 100 м на результат з низького старту

+

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Спеціальні упр. бігуна-спринтера

+

+

+

+

+

+

-1-

+

+

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

3.5. Біг в гору, з гори, в підвісці, з тягою, в ухил

+

+

+

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

+

+

3.7. диференційовані завдання

+

+

+

+

3.8. Рухливі ігри та естафети з бігом

+

+

+

+

+

+

3.9. Російська гилка

-1-

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м, з

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,6 - 4,8 - 5,2

4,9 - 5,2 - 5,9

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х 10 м

+

4.3. Біг на 60 м на результат, з

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

8,8 - 9,2 - 10,0

9,4 - 10,0 - 10,5

Тематичний план-графік вдосконалення техніки бігу і виховання фізичних якостей в учнів 9-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Таблиця 4.38

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Взаємозв'язок навантаження і відпочинку в бігу

4

1.2. Техніка бігу на середні і довгі дистанції

4

4

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Підводять і імітаційні упр.

4

4

4

2.2. Спеціальні упр. бігуна

+

4

4

4

+

+

+

4

4

4

4

4

2.3. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

4

2.4. Повільний біг з прискореннями по 30-50 м

4

4

2.5. Біг з контролем швидкості і часу

4

4

2.6. Темпові біг із завданням швидкості

4

4

2.7. Фартлек з жорсткими інтервалами відпочинку

+

4

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 15-20 хв

+

+

2.9. Біг 5-6 разів по 1 хв змінно

4

4

2.10. Біг 3 рази по 2 хв змінно

4

+

2.11. Біг 3 + 2 + 1 хв змінно

+

+

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

+

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

+

2.14. Біг з природ. перешкодами до 500 м

+

2.15. Змагання 600/1000 м (2000 м)

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. амортизатори, еспандери

+

+

+

+

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

+

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

3.8. Рухлива гра і естафети з бігом

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних упр. бігуна

+

+

+

+

+

+

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3 * 10 м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - << 3 »

7,7 - 8,0 - 8,4

8,5 - 8,8 - 9,3

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу, м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

1500 - 1350 - 1250

1300 - 1200 - 1050

Тематичний план-графік вдосконалення техніки стрибків та виховання фізичних якостей

Таблиця 4.39

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

11омер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культур

е

1.1. Техніка стрибка способом «прогнувшись»

4

+

1.2. Техніка стрибка у змаганнях

4

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні упр. стрибуна

4

4

4

2.2. Імітаційні, що підводять упр.

+

4

+

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

+

4

4

+

4

4

4

+

+

4

2.4. Відштовхування, політ, приземлення

+

+

4

4

2.5. Розбіг і відштовхування

4

4

+

+

2.6. Стрибки з короткого розбігу

4

4

+

+

4

2.7. Стрибки з середнього розбігу

4

4

+

+

2.8. Стрибки з повного розбігу

+

4

+

+

2.9. Стрибки способом «прогнувшись»

+

4

+

+

4

2.10. Стрибки з 11 - 13 б / ш, на результат

+

4

2.11. Спригіванія з висоти 90 см

4

+

у учнів 9-го класу. Стрибки в довжину

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 Отт.

+

+

2.13. Многоскоки і скачки до 10 Отт.

+

+

2.14. Стрибки з 7-9 б / ш через 2 перешкоди

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки по тирсі, піску, траві

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Спринтерський біг на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.4. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.5. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.6. Упр. зі штангою

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи інтервального вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка стрибка у довжину з розбігу

+

+

4.2. Біг з вистрибуванням за крок на 3, 5 ш

+

+

+

4.3. Розбіг, потрапляння місце відштовхування

+

+

4.4. Стрибок в довжину з 11-13 б / ш розбігу, м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,30 - 3,80 - 3,30

3,70 - 3,30 - 2,80

Таблиця 4.40

Тематичний план-графік вдосконалення техніки метань і виховання фізичних якостей в учнів 9-го

класу

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Прикладні способи метань

+

+

1.2. Техніка прикладних способом метань

+

+

+

+

+

+

Т.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні упр. метальника

+

+

2.2. Метання м / м з 4 (5) кидкових кроків

+

+

2.3. Метання м / м з короткого розбігу

+

+

+

+

2.4. Метання м / м з повного розбігу

+

+

+

+

+

+

2.5. Метання м / м мета, зони орієнтири

+

+

+

2.6. Метання м / м по рухомій цілі

+

+

2.7. Метання м / м з коліна, лежачи

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 10 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 3 кг двома руками з місця

+

+

+

2.11. Кидки н / м 3 кг з 1-4 ш.

+

+

+

2.12. Метання, «вперед-вниз-назад» з б б / ш

+

+

+

+

2.13. Граната, імітація з місця

+

+

2.14. Граната, кидкові кроки

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей метальника

3.1. Упр. на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Упр. на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.4. Упр. зі штангою

+

+

+

+

3.5. Упр. ядрами, гантелями, Сприга.

+

+

+

+

+

+

3.6. кругова тренування

+

+

+

+

3.7. Методи інтервального вправи

+

+

+

+

3.8. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

3.9. Рухлива гра «Російська гилка»

-1-

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

4.2. Техніка розбігу і відведення м'яча

+

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 12-18 м

+

4.4. Метання м / м на дальність с / р, м

+

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

45 - 40 -31

28 - 23 - 18

Таблиця 4.41

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 9-10 класу. Стрибки у висоту

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

Номер уроку з початку чверті

9-й клас I чверть

10-й клас I чверть

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Стрибок способом «перекидний»

+

+

1.2. Розбіг, відштовхування, перехід планки

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Стрибки способом «переступання»

+

+

+

2.2. Стрибок у висоту з 7-9 б / ш.

+

+

+

2.3. Стрибки способом «перекидний»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Техніка відштовхувань і махових рухів

+

+

+

+

2.5. Обертання тіла в польоті

+

+

2.6. Перехід і відхід від планки

+

+

2.7. Вистрибування на зліт з 3 ш. розбігу

+

+

+

+

2.8. Розбіг по відмітках, прискорення в розбігу

+

+

+

+

2.9. Пробіжки по розгону в 3-5 б / ш.

+

+

+

+

2.10. Стрибок у висоту з 5-7 б / ш.

+

+

+

+

2.11. Стрибок у висоту з 7-9 б / ш.

+

+

+

2.12. Стрибок у висоту на результат

+

2.13. Стрибки зі скакалкою

+

+

+

+

2.14. Многоскоки (3-й, 5-й, 10-й)

+

+

+

+

2.15. Спригіванія-напригіваніем

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки на двох, одній нозі в ходьбі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. Біг стрибками, з вистрибуванням

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-h

3.3. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

3.6. Спеціальні вправи стрибуна у висоту

+

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи сполученого вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка стрибка «перекидний»

+

+

+

+

4.2. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: М, оцінка «5» - «4» - «3»

130 - 125 - 110

135 - 130 - 120

4.3. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: Д, оцінка «5» - «4» - «3»

115 - 110 - 100

120 - 115 - 110

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук