ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В 5-9-МУ КЛАСАХ

Навчальна робота по предмету проводиться в рамках традиційної системи класно-урочної занять при безпосередньому організаційному та методичному посібнику вчителі. Сполучною ланкою між перспективним і етапним плануванням стає річний план-графік проходження навчального матеріалу. Річний план є фрагментом багаторічної програми або замінює її багаторічного плану, деталізований в менш великому масштабі часу. Залежно від повноти фактичних даних, особливостей контингенту що займаються, стабільності умов майбутніх занять, досвіду дослідника, річний план може мати різну ступінь виправданою деталізації і різні форми вираження, але в будь-якому варіанті він повинен представляти основні розділи багаторічного плану або програми в межах охоплюваного часу. У своїй технологічній основі річного плану постає у вигляді мережевого плану-графіка, де на горизонталь виносяться навчальні чверті із зазначенням фактичного обсягу навчального часу в кожній чверті, а по вертикалі розноситься порядок вивчення програмного матеріалу відповідних навчальних розділів, підрозділів і тим. Найчастіше вид документа річного планування представлений наочно-образним або схематичним зображенням (хрестики, фігури і т.п.), а в нашому випадку у вигляді дробу, де в чисельнику вказується кількість годин, відведених на вивчення того чи іншого розділу навчальної програми, в знаменнику - порядкові уроки (табл. 4.16). Такий документ, по суті, - це схема послідовного проходження навчального матеріалу по уроках фізичної культури.

У розробляється документі важливо передбачити і інші форми занять фізичними вправами, їх побудова в режимі навчального та продовженого дня і поза його рамками - у позакласних і позашкільних заняттях, оскільки тільки різноманіття використовуваних форм занять забезпечує цілісну систему безперервного педагогічної впливу (табл. 4.17, 4.18, см. табл. 4.16). «Легка атлетика» як навчальний розділ вивчається учнями 5-9-го класів переважно в I і IV чверті в обсязі 21ч. Нижче наводяться робочі графіки послідовності проходження матеріалу але легкої атлетики в 5-9-му класах.

Таблиця 4.16

Приблизний річний план-графік проходження предмета «Фізична культура» учнями 1-11-го класів

розділи програми

клас

1-4-й

5-9-й

10-11-й

уроки з

Фізичної культури, всього

Легка атлетика

1-15,91-96 / 21 урок

Рухливі і спортивні ігри

16-27, 73-78 / 18 уроків

гімнастика

28-45 / 18 уроків

лижна підготовка

55-72 / 18 уроків

Російські народні ігри

46-48, 49-54, 79-90 / 21 урок

Дстска легка атлетика ІААФ. Золота шиповка

97-102 / 6 уроків

Таблиця 4.17

Приблизний річний план-графік проходження предмета «Фізична культура» учнями 5-6-го класів

(По тріадах)

індекс

Розділ програми, форма занять

Витрати часу

Тріада навчального року, кількість уроків

1

II

III

36 уроків

33 уроку

33 уроку

Місяць (календарний)

IX

X

XI

XII

I

п

III

IV

V

I

Класно-урочні заняття

102

13

14

9

13

8

12

10

13

10

1

Базова частина

75

основ

и знань

- в процесі уроків

1.1

Легка атлетика:

21

13

8

1.1.1

вивчення ДД

10

9

1

1.1.2

виховання ФК

8

3

5

1.1.3

контроль

3

1

2

1.2

гімнастика:

18

5

13

1.2.1

вивчення ДД

10

5

5

1.2.2

виховання ФК

6

6

1.2.3

контроль

2

2

1.3

Спортивні ігри:

18

14

4

1.3.1

вивчення ДД

10

10

1.3.2

виховання ФК

6

3

3

1.3.3

контроль

2

1

1

1.4

Лижна підготовка:

18

8

10

1.4.1

вивчення ДД

10

5

5

1.4.2

виховання ФК

6

2

4

1.4.3

контроль

2

1

1

2

Врятовано частина:

27

Основи знань - в процесі уроків

2.1

Російська гилка:

15

13

2

2.1.1

вивчення ДД

5

5

2.1.2

виховання ФК

8

8

2.1.3

Контроль, ігри

2

2

2.2

бадмінтон:

12

2

10

2.2.1

вивчення ДД

4

2

2

2.2.2

виховання ФК

6

6

2.2.3

Контроль, ігри

2

2

індекс

Розділ програми, форма занять

Витрати часу, ч, раз

Тріада навчального року

I

II

III

Місяць (календарний)

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

II

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня

II.1

Вступна гімнастика

18-20

2

2,5

1,5

2,5

1,5

2

2

2,5

1,5

11.2

фізкультхвилинки

8-12

1,5

1,5

1

1,5

1

1,5

1,5

1,5

1

Н.З

рухливі зміни

70-100

8

10

6

10

6

8

8

10

8

11.4

час здоров'я

  • 170-
  • 220

18

22

16

22

16

18

18

22

18

III

Позакласна робота: 100-300 год

III.1

Заняття в групах ОФП

  • 100-
  • 140

12

8

10

12

12

10

Заняття в групах оздо- рів. гімнастики

12

12

8

111.2

Заняття в гуртках ФК

300

и більше

Заняття в спортивних секціях

Заняття в групах ДЮСШ

32

48

28

44

28

32

40

48

32

IV

Загальношкільні фізкультурно-масові і спортивні заходи

IV.3.1

Дні здоров'я і спорту

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IV.3.2

Шкільні змагання

5

1

1

1

1

1

IV.3.3

фізкультурні свята

3

1

1

1

IV.3.4

Відвідування, зльоти

1

1

Приблизний річний план-графік проходження предмета «Фізична культура» учнями 5-го класу (по чвертях)

Таблиця 4.18

розділ програми

кількість

годин

Кількість уроків в чверті при триразових заняттях

чверть

I

II

III

IV

всього

102

27

21

30

24

I. Базова частина

75

27

18

24

6

1.1. Основи знань про фізичну культуру

Кількість годин / в процесі уроків

1.2. Спортивні ігри

18

1.3. Гімнастика з елементами акробатики

18

1.4. Легка атлетика

21

1.5. лижна підготовка

18

І. Врятовано частина:

27

3

6

18

2.1. Російська гилка

15

3 /

/ 46-48-й

6 /

/ 49-54-й

6 /

/ 97-102-й

2.2. Легка атлетика

12

У табл. 4.19-4.41 наведені тематичні плани-графіки закріплення і вдосконалення умінь і навичок в легкоатлетичних дисциплінах і виховання фізичних якостей в учнів 5-9-го класів.

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 5-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Таблиця 4.19

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

1 чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Високий старт і стартовий розгін

+

+

+

+

1.2. Техніка бігу по прямій

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Упр. па швидкість реакції, частоту

+

+

+

2.2. Робота рук, імітація роботи ніг на місці

+

+

+

2.3. Біг з контролем довжини кроків за відмітками

+

+

+

2.4. Біг на частоту кроків через лінії

+

+

+

2.5. Біг з прискоренням по прямій 30-40 м

+

+

+

2.6. Високий старт і стартовий розгін

+

+

+

+

+

+

2.7. Положення високого старту, команди

+

+

+

2.8. Стартові кроки, старт падінням

+

+

+

2.9. Біг з прискоренням з високого старту 10-15 м

+

+

+

+

2.10. Біг 20-40 м по руху з високого старту

+

+

+

2.11. Біг в упряжці, з опором

+

+

2.12. Швидкісний біг до 40 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням максімальнойскорості 5-6 з

4

4

2.14. Біг 60 м на результат

+

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

+

+

+

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

4

4

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

4

4

4

4

3.3. Спеціальні вправи бігуна-спринтера

+

+

+

+

+

+

4

4

4

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

4

4

4

3.5. Біг з полегшенням і утрудненням (в упряжці, з опором партнера)

+

4

4

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

4

+

4

3.7. Рухлива гра «Фізкульт-УРА»

+

+

+

3.8. Рухлива гра в квача «Салки»

+

+

4

3.9. Естафети з бігом

4

4

4

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

5,3 - 5,5 - 6,2

5,4 - 5,6 - 6,3

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х Юм

+

4.3. Біг на 60 м на результат

4

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

10,0 - 10,6 - 11,2

10,4 - 10,8 - 11,4

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 5-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Таблиця 4.20

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про з

фізичної культури

1.1. Правила змагань з бігу

+

1.2. Техніка бігу на середні дистанції

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Спеціальні вправи бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.3. Біг в чергуванні з ходьбою 200-300 м

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями по 10 м

+

+

2.5. хвилинний біг

+

+

+

+

2.6. Біг з контролем швидкості ЧСС 3-4 хв

+

2.7. Біг зі змінною швидкістю 1-2 хв

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 8-12 хв

+

2.9. Інтервальний біг до 800 м (по 100 м)

+

2.10. Біг 2-3 рази по 1 хв

+

2.11. Біг 1-2 рази по 2 хв

4

2.12. Біг 2 + 1 + 1 хв

+

2.13. Тест Купера: 6 або 12 хв

+

2.14. Біг з природними перешкодами до 200 м

+

+

2.15. Крос на місцевості до 15 хв

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. амортизатори, еспандери

+

+

+

+

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

+

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра в квача «Салки»

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Боротьба за вимпел»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних вправ бігуна

+

+

+

+

+

+

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3x10 м

+

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

8,5 - 8,8 - 9,3

8,9

-

9,3 - 9,7

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

1300 - 1100 - 1000

1100

-

1000 -

850

зі

4 ^

Таблиця 4.21

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок стрибків і виховання фізичних якостей в учнів 5-го

класу. Стрибки в довжину

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Правила змагань зі стрибків

+

+

1.2. Відштовхування і розбіг в стрибках в довжину

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

+

+

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

+

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Постановка ноги на відштовхування

+

+

+

2.5. Стрибки в кроці і махові руху

+

+

+

2.6. Розбіг з відштовхуванням, ритм

+

+

+

+

2.7. Пробіжки по розгону, на доріжці

+

+

+

+

+

2.8. Стрибки з 3-5 б / ш, повне приземлення

+

+

+

4

+

2.9. Стрибки з 5-7 б / ш, повне приземлення

+

+

+

+

2.10. Стрибки з 7-9 б / ш. на результат

+

+

2.11. Спригіванія з висоти 80 см

+

+

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 відштовхувань

+

+

2.13. З місця, потрійний, п'ятикратний

+

+

2.14. Стрибки зі скакалкою

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в ходьбі, бігу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Біг з полегшенням і утрудненням

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

3.7. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

+

3.8. Силові вправи, з власною вагою, в парах

+

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Постановка ноги на відштовхування

+

+

4.2. Стрибок в довжину в кроці, техніка

+

+

+

4.3. Швидкість і ритм розбігу (час 10 хв)

+

+

4.4. Стрибок в довжину з розбігу

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3,10 -

- 2,90 - 2,60

3,00

- 2,60

2,20

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок метань і виховання фізичних якостей

Таблиця 4.22

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культу

ее

1.1. Різниця кидка і метань

+

+

1.2. Метань м / м в ціль і на дальність

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні вправи метальника

+

+

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

2.3. Метання м / м з скрестного кроку

+

+

+

2.4. Метання м / м з 1, 2, 3 кидкових кроків

+

+

+

+

+

2.5. Метання м / м в ціль з 6-8 м

+

+

+

+

2.6. Метання м / м на дальність відскоку від стіни

+

+

2.7. Метання м / м на задану відстань

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 5-6 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг від грудей з місця

+

-h

+

2.11. Кидки н / м через голову з кроку

+

+

2.12. Кидки н / м знизу-вперед-вгору

+

+

+

в учнів 5-го класу

2.13. Кидки н / м знизу-вгору на максимум

+

+

2.14. Ловля н / м двома руками зверху

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей метальника

3.1. Вправи на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Вправи на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Вправи з гантелями, парні вправи

+

+

+

+

3.4. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

+

3.5. Многоскоки, скачки, стрибки

+

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Снайпери»

+

+

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка скрестного і кидкових кроків

+

+

+

4.2. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 3 повтору.

+

+

Нормативи, раз: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3-2-1

3-2-1

4.3. Метання м / м на дальність

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

34 - 27 - 20

21 - 17 - 14

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 6-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Таблиця 4.23

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Високий старт з опорою на одну руку

4

4

4

4

1.2. Вхід і вихід з повороту

4

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

4

4

2.2. Біг по повороту різного радіусу

4

4

4

2.3. Біг зі зміною довжини і частоти кроків

4

4

4

2.4. Біг з варіюванням швидкостей

4

4

4

2.5. Біг з прискоренням 30-50 м по повороту

4

4

4

2.6. Високий старт з опорою на одну руку

4

4

4

4

4

4

2.7. Старти з різних І.П. по прямій

4

4

4

2.8. Старт без сигналу і по сигналу

4

4

4

2.9. Біг з прискоренням з високого старту 15-30 м

4

4

4

4

2.10. Біг 30-50 м по руху з опорою на руку

4

4

4

2.11. Біг в упряжці, в парах, під ухил

4

4

2.12. Швидкісний біг до 50 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням максимальної швидкості 6-8 з

+

+

2.14. Біг 60 м на результат

+

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Спеціальні вправи бігуна-спринтера

+

+

4

+

+

+

+

+

+

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

3.5. Біг з полегшенням і утрудненням

+

+

+

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Виклик номерів»

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Розвідники і часові»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

5,2 - f

i, 4 - 6,0

5,3 - 5,5 - 6,2

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х 10 м

+

4.3. Біг на 60 м на результат

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

9,8 - 10,4 - 11,1

10,3 - 10,6 - 11,2

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 6-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Таблиця 4.24

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Правила змагань з бігу

+

1.2. Техніка бігу на довгі дистанції

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Підводять і імітаційні вправи

+

+

+

2.3. Спеціальні вправи бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями але 10-20 м

+

+

2.5. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

+

2.6. Біг з контролем часу на відрізках

+

+

2.7. Інтервальний біг з ординарним відпочинком

+

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 8-15 хв

+

+

2.9. Біг 3-4 рази по 1 хвилині

+

+

2.10. Біг 2 рази по 2 хвилини

+

+

2.11. Біг 2 + 2 + 1 хв

4

4

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

4

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

4

2.14. Біг з природними перешкодами до 300 м

4

2.15. Змагання 600/800 (1200) м

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

4

4

+

+

4

+

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

4

+

+

+

4

+

4

4

3.3. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

4

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

4

+

+

+

4

+

4

4

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

4

+

4

+

4

4

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра в квача «Салки»

4

+

4

3.8. Рухлива гра «Боротьба за вимпел»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

4

4

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних вправ бігуна

+

+

4

+

+

4

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3 х Юм

+

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

8,3 - 8,6 - 9,0

8,8-9,1 -9,6

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

1350 - 1200 - 1100

1150 - 1050 - 900

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок стрибків і виховання фізичних якостей

Таблиця 4.25

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Техніка стрибка способом «зігнувши ноги»

+

+

1.2. Політ і приземлення в стрибках в довжину

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

+

+

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

+

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Відштовхування і виліт в кроці

+

+

+

+

2.5. Ритм, пробіжки по розгону

+

+

+

+

2.6. Політ і приземлення

+

+

+

+

+

2.7. Стрибки з правого і лівого

+

+

+

+

2.8. Відштовхування з підкидного моста

+

+

+

+

2.9. Стрибки з 5-7 б / ш, повне приземлення

+

+

+

+

+

2.10. Стрибки з 7-9 б / ш. на результат

+

+

2.11. Спригіванія з висоти 80 см

+

+

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 опал кивання

+

+

у учнів 6-го класу. Стрибки в довжину

2.13. Многоскоки і скачки до 10 відштовхувань

+

+

2.14. Біг з вистрибуванням за крок на 3, 5 ш.

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в ходьбі, бігу через перешкоди

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Біг з полегшенням і утрудненням

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

3.7. Вправи з гантелями і гирями

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Розбіг, відштовхування, махові руху

+

+

4.2. Стрибок в довжину в кроці, техніка

+

+

+

4.3. Швидкість і ритм розбігу (біг на час, останні 10 м розбігу)

+

+

4.4. Стрибок в довжину з розбігу

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3,60 - 3,30 - 2,70

3,30 - 2,80 - 2,30

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок метань і виховання фізичних якостей

Таблиця 4.26

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Правила змагань з метань

+

+

1.2. Кидкові кроки в метаннях

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні вправи метальника

+

+

2.2. Метання м / м з скрестного кроку

+

+

2.3. Скрестного кроки в ходьбі і бігу

+

+

+

2.4. Метання м / м з 4 (5) кидкових кроків

+

+

+

+

+

+

2.5. Метання м / м в ціль з 8-10 м

+

+

+

+

2.6. Метання м / м на дальність відскоку від стіни

+

+

2.7. Метання м / м на задану відстань

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 5-6 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг від грудей з місця

+

+

+

2.11. Кидки н / м через голову з кроку

+

+

у учнів 6-го класу

2.12. Кидки н / м знизу-вперед-вгору

+

+

+

2.13. Кидки н / м знизу-вгору на максимум

+

+

2.14. Ловля н / м двома руками зверху

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. виховання з

Фізичних якостей метальника

3.1. Вправи на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Вправи на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Вправи з гантелями і гирями

+

+

+

+

3.4. Вправи з гумовою стрічкою

+

+

+

+

3.5. Спригіванія, многоскоки, стрибки

+

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

3.7. Рухливі ігри: квача з м'ячем, «Погоня»

+

+

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка скрестного кроків в ходьбі

+

+

4.2. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 3 пп.

+

+

4.4. Метання м / м на дальність

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

36 - 29 - 21

23 - 18 - 15

Таблиця 4.27

Тематичний план-графік закріплення умінь і навичок стрибків і виховання фізичних якостей у учнів

5-6-го класів. Стрибки у висоту

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

і

12

13

14

15

10

і

12

13

14

15

Номер уроку з початку чверті

5-й клас I чверть

6-й клас I чверть

10

і

12

13

14

15

10

і

12

13

14

15

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Стрибок способом «переступання»

+

4

1.2. Відштовхування і перехід планки

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

4

4

4

2.2. Стрибки у висоту з розбігу

4

4

4

4

4

4

4

4

2.3. Техніка відштовхувань і махових рухів

4

4

4

4

2.4. Розбіг по відмітках, прискорення в розбігу

4

+

4

4

2.5. Пробіжки по розгону в 5-7 б / ш

4

4

4

4

2.6. Вистрибування на зліт з 5 кроків розбігу

4

-1-

4

4

2.7. Перехід і відхід від планки

4

4

4

4

4

4

2.8. Стрибок у висоту з 3-5 б / кроків

+

4

4

4

4

4

2.9. Стрибок у висоту з 5-7 б / кроків

4

4

4

4

4

4

2.10. Стрибок у висоту на результат

4

4

2.11. Стрибки зі скакалкою

4

4

2.12. Стрибки через бар'єри, м'ячі

+

+

2.13. Многоскоки (3-й, 5-й, 10-й)

+

2.14. Спригіванія-напригіваніем

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки на двох, одній нозі в ходьбі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. Біг стрибками, з вистрибуванням

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

3.6. Спеціальні вправи стрибуна висоту

+

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Лисиця і кури»

+

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Вудка проста»

+

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. вертикальне відштовхування

+

+

4.2. Техніка стрибків у висоту «переступання»

+

+

+

+

4.3. Стрибок у висоту з місця

+

+

4.4. Стрибок у висоту з розбігу

+

+

Нормативи, м: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

1,15 - 1,10 - 0,90

1,10

- 1,00 -

0,85

Таблиця 4.28

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 7-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Високий старт з опорою на одну руку

+

+

4

+

1.2. Финиширование

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. техніка финиширования

+

+

+

2.2. Біг зі зрадою довжини і частоти кроків

+

+

+

2.3. Біг з варіюванням швидкостей

+

+

+

2.4. Біг з прискоренням 40-60 м

+

+

+

2.5. Біг максимальний по прямій і поворот) '

+

+

+

2.6. Високий старт з опорою на одну руку

+

+

+

+

+

+

2.7. Старт по команді з різних І.П.

+

+

+

2.8. Біг під різні сигнали в поворот

+

+

+

2.9. Біг з прискоренням з високого старту 30-40 м

+

+

+

+

2.10. Біг 40-60 м по руху, за завданням

+

+

+

2.11. Біг в упряжці, під «ворота», в гору

+

+

2.12. Швидкісний біг до 60 м з ходу

4

+

2.13. Біг з утриманням максимальної швидкості 6-8 з

4

4

2.14. Біг 60 м на результат

4

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

4

+

4

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

4

4

+

4

4

+

4

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3.3. Спеціальні вправи бігуна-спринтера

+

+

4

4

+

4

4

4

4

3.4. Прискорення, спурти, спринт

4

4

+

4

4

4

3.5. Біг з полегшенням і утрудненням

4

4

4

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

4

4

3.7. Рухливі ігри «Гонки поїздів»

4

+

4

3.8. Рухливі ігри «Біг командами (сороконіжка)»

4

4

4

3.9. Естафети з бігом

4

4

4

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м

4

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

5,0 - 5,3 - 5,9

5,2 - 5,5 - 6,1

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х 10 м

4

4.3. Біг на 60 м на результат

4

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

9,4 - 10,2 -11,0

9,8 - 10,4 - 11,0

Таблиця 4.29

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей

в учнів 7-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

І

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Оздоровчий біг в школі

+

1.2. Техніка бігу на середні і довгі

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Підводять і імітаційні вправи

+

+

+

2.3. Спеціальні вправи бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями по 10-20 м

+

+

2.5. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

+

2.6. Біг з контролем часу на відрізках

+

+

2.7. Фартлек з ординарним відпочинком

+

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 15-20 хв

+

+

2.9. Біг 3-5 рази по 1 хв

+

+

2.10. Біг 2-3 рази по 2 хв

+

+

2.11. Біг 3 + 2 + 1 хв

+

+

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

+

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

+

2.14. Біг з природними перешкодами до 400 м

+

2.15. Змагання 600/1000 (1500) м

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Вправи з амортизаторами, еспандерами

+

+

+

+

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

+

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. Рухлива гра «Посадка картоплі»

+

+

+

3.8. Рухлива гра «Бери і тікай»

+

+

+

3.9. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних вправ бігуна

+

+

+

+

+

+

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3x10 м

+

+

Нормативи, з: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

8,3 - 8,6 - 9,0

8,7 -

9,0 -

9,5

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

1400 - 1250 - 1150

1200 -

1100

- 950

Таблиця 4.30

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 7-го класу. Стрибки в довжину

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Техніка стрибка способом «зігнувши ноги»

+

+

1.2. Ритм розбігу; перший крок розбігу

4

+

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні вправи стрибуна

+

+

4

2.2. Імітаційні, що підбивають вправи

+

+

4

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

4

4

4

+

4

+

+

4

4

4

2.4. Відштовхування і виліт в кроці

4

+

4

4

2.5. Ритм, пробіжки по розгону

4

4

4

4

2.6. Перший крок, точність відштовхування

4

4

+

+

+

2.7. Політ і приземлення

4

4

4

4

2.8. Відштовхування з підкидного моста

4

4

4

4

2.9. Стрибки з 7-9 б / ш, повне приземлення

4

4

4

4

4

2.10. Стрибки з 9-11 б / ш на результат

4

4

2.11. Спригіванія з висоти 80 см

4

4

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 відштовхувань

+

+

2.13. Многоскоки і скачки до 10 відштовхувань

+

+

2.14. Біг з вистрибуванням за крок на 3,5 крок

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в ходьбі, бігу, на місцевості

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи з полегшенням і утрудненням

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

3.7. Вправами з малими, середніми обтяженнями

+

+

+

+

3.8. Естафети з бігом, стрибками, метанням

+

+

+

+

3.9. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Розбіг, відштовхування, приземлення

+

+

4.2. Стрибок в довжину в кроці, техніка

+

+

+

4.3. Розбіг, потрапляння місце відштовхування

+

+

4.4. Стрибок в довжину з розбігу з 7-9-11 б / ш

+

+

Нормативи, м: М / Д; оцінка «5» - «4» - «3»

3,80 - 3,50 - 2,90

3,50 - 3,00 - 2,40

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок метань і виховання

Таблиця 4.31

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. кроки розбігу

+

+

1.2. Техніка метань з розбігу

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні упр. метальника

+

+

+

+

2.2. Метання м / м з скрестного кроку

+

+

2.3. Метання м / м з 4 (5) кидкових ш.

+

+

4

2.4. Метання м / м з розбігу в 4 (5) б / ш.

+

4

+

+

+

+

+

4

2.5. Метання м / м в задані зони

+

+

+

2.6. Метання м / м на дальність відскоку

4

+

+

2.7. Метання м / м на задану відстань

+

4

2.8. Метання м / м в коридор 10 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

4

4

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг з місця

+

+

+

2.11. Кидки н / м 2 кг з кроку

+

+

4

фізичних якостей в учнів 7-го класу

2.12. Кидки н / м 2 кг з 2-3 кроків

+

+

+

2.13. Кидки н / м знизу-вгору на максимум

+

+

2.14. Ловля н / м двома руками зверху

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей метальника

3.1. Упр. на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Упр. на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. з гантелями і гирями

+

+

3.4. Спригіванія, многоскоки, стрибки

+

+

+

+

+

+

3.5. Упр. з набивними м'ячами

+

+

+

+

+

+

3.6. Елементи кругового тренування

+

+

+

+

3.7. Методи повторного вправи

+

+

+

+

+

+

3.8. диференційовані завдання

+

+

+

+

+

3.9. Рухлива гра «Російська гилка»

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка скрестного кроків у бігу

+

+

+

4.2. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

+

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 10-12 м

+

4.4. Метання м / м на дальність, м

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

39 - 31 - 23

26-19- 16

Таблиця 4.32

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей в учнів 8-го класу. Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

е

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Низький старт і стартовий розбіг

+

+

+

+

1.2. Финиширование

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Закріплення техніки в / старту

+

+

+

2.2. Біг по дистанції і фінішування

+

+

+

2.3. Біг макс., Варіювання швидкостей

+

+

+

2.4. Біг з прискоренням до 80 м

+

+

+

2.5. Техніка бігу на відрізках 20, 40, 60 м

+

+

+

2.6. Низький старт і його варіанти

+

+

+

+

+

-1-

2.7. Команди «На старт!», «Увага!», «Марш!»

+

+

+

2.8. Біг з низького старту без колодок і з колодок

+

+

+

2.9. Стартовий розбіг і біг по дистанції

+

+

+

+

2.10. Біг максимальний з низького старту 30 м

+

+

+

2.11. Біг з тягою, в упряжці, за відмітками

+

+

2.12. Швидкісний біг до 70 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням макс / швидкості 8-10 з

+

4

2.14. Біг 100 м на результат з низького старту

4

2.15. Човниковий біг 3 х Юм, варіанти

4

4

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

4

4

4

4

4

+

+

4

4

3.2. загально-розвиваючі вправи

4

4

+

4

+

+

+

+

4

3.3. Спеціальні упр. бігуна-спринтера

+

4

4

4

+

+

+

4

4

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

4

+

+

4

4

3.5. Біг в гору, з гори, в підвісці, з тягою, в ухил

4

4

+

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

4

+

3.7. Рухливі ігри «Боротьба за вимпел»

+

4

+

3.8. Естафети з бігом

4

4

+

3.9. Російська гилка

+

4

4

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м, з

4

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,7 - 5,0 - 5,5

5,0 - 5,3 - 6,0

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х Юм

4

4.3. Біг на 60 м на результат, з

4

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

9,2-9,7- 10,5

9,7- 10,2- 10,7

Таблиця 4.33

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок в бігу і виховання фізичних якостей

в учнів 8-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Способи контролю навантаження на уроці

+

1.2. Техніка бігу на середні і довгі

+

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Техніка бігу по прямій і повороту

+

+

+

2.2. Підводять і імітаційні упр.

+

+

+

2.3. Спеціальні упр. бігуна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Повільний біг з прискореннями по 20-25 м

+

+

2.5. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

+

2.6. Біг з контролем часу на відрізках

+

+

2.7. Фартлек з жорсткими інтервалами відпочинку

+

+

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 15-20 хв

+

+

2.9. Біг 5-6 разів по 1 хв змінно

+

+

2.10. Біг 3 рази по 2 хв повторно

+

+

2.11. Біг 3 + 2 + 1 хв повторно

+

+

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

4

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

4

2.14. Біг з природними перешкодами до 500 м

4

2.15. Змагання 600/1000 (2000) м

4

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

4 *

+

+

+

+

+

4

4

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

4

+

+

+

4

4

4

3.3. Упр. амортизатори, еспандери

+

+

4

4

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

4

4

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

4

4

4

4

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

3.8. Рухлива гра і естафети з бігом

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних упр. бігуна

+

+

+

+

4

4

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3 х 10 м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

8,0 - 8,3 - 8,7

8,6

- 9,0 - 9,

4

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу, м

+

4

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

1450 - 1300 - 1200

1250

- 1150 - 1000

Таблиця 4.34

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 8-го класу. Стрибки в довжину

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

е

7

8

9

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Техніка стрибка способом «зігнувши ноги»

4

4

1.2. Рим розбігу; вибір довжини розбігу

+

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні упр. стрибуна

4

4

4

2.2. Імітаційні, що підводять упр.

+

4

4

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

+

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.4. Відштовхування і виліт в кроці

4

4

4

4

2.5. Політ і приземлення

4

4

4

4

2.6. Вибір довжини розбігу

4

4

4

4

4

2.7. Ритм, пробіжки по розгону

4

4

4

4

2.8. Точність, стабільність індив. розбігу

4

4

4

4

2.9. Стрибки з середнього, повного розбігу

4

4

4

4

4

2.10. Стрибки з 11 - 13 б / ш, на результат

4

4

2.11. Спригіванія з висоти 90 см

4

4

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 Отт.

+

+

2.13. Многоскоки і скачки до 10 Отт.

+

+

2.14. Стрибки з 7-9 б / ш через 2 перешкоди

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки в бігу, тирсі, піску, траві

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.5. Упр. з малими, середніми обтяженнями

+

+

+

+

+

+

3.6. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи змінного вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка стрибка у довжину з розбігу

+

+

4.2. Розбіг, самостійний підбір

+

+

+

4.3. Розбіг, потрапляння місце відштовхування

+

+

4.3. Стрибок в довжину з розбігу з 11 - 13 б / ш, м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,10 - 3,70 - 3,10

3,60

- 3,10 - 2,60

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок метань і виховання

Таблиця 4.35

Учсбни й матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Метання м'яча різними способами

+

+

1.2. Техніка м / м «вперед-вниз-назад»

+

+

+

+

+

-1-

Т.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні упр. метальника

+

+

+

+

2.2. Метання м / м з 4 (5) кидкових ш.

+

+

2.3. Метання м / м з розбігу в 6 (7) б / ш.

+

+

+

+

2.4. Метання м / м з розбігу в 8 (9) б / ш.

+

+

+

+

+

+

2.5. Метання в ціль, задані зони

+

+

+

2.6. Метання м / м в далекі зони

+

+

2.7. Метання м / м на дальність відскоку

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 10 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 2 кг з місця

+

4

+

2.11. Кидки н / м 2 кг з 1-4 кроків

+

+

+

фізичних якостей в учнів 8-го класу

2.12. Імітація кидків м / м «вперед-вниз-назад»

+

+

2.13. Прикладні способи метання

+

+

2.14. Тримання гранати, ядра та ін.

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. виховання з

Фізичних якостей метальника

3.1. Упр. на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Упр. на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.4. Вправи зі штангою

+

+

+

+

+

3.5. Упр. ядрами, гантелями, гирями

+

+

+

+

+

+

3.6. кругова тренування

+

+

+

+

3.7. Методи змінного вправи

+

+

+

+

3.8. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

3.9. Рухлива гра «Російська гилка»

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

4.2. Метання з розбігу в поєднанні зі скрестного кроками

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, на 12-16 м

+

4.4. Метання м / м на дальність с / р, м

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

42 - 37 - 28

27 - 21 - 17

Таблиця 4.36

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 7-8-го класу. Стрибки у висоту

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

Номер уроку з розпочато чверті

7-й клас I чверть

8-й клас I чверть

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Стрибок способом «переступання»

4

4

1.2. Розбіг і відштовхування

+

+

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні упр. стрибуна

4

4

+

4

2.2. Стрибки у висоту з розбігу

+

+

4

+

4

4

4

4

2.3. Удосконалення відштовхування

4

4

4

4

2.4. Ритм останніх 3 кроків розбігу

4

4

+

+

2.5. Пробіжки по розгону в 5-7 б / ш

+

+

4

4

2.6. Стрибок у висоту з 3-5 б / кроків

4

4

4

4

2.7. Стрибок у висоту з 5-7 б / кроків

4

4

+

4

4

4

2.8. Стрибок у висоту з 7-9 б / кроків

4

4

4

4

4

4

2.9. Індивідуальний повний розбіг

+

4

2.10. Стрибок у висоту на результат

4

4

2.11. Стрибки зі скакалкою

+

4

2.12. Стрибки через бар'єри, м'ячі

+

+

2.13. Многоскоки (3-й, 5-й, 10-й)

+

+

2.14. Спригіванія-напригіваніем

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки на двох, одній нозі в ходьбі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. Біг стрибками, з вистрибуванням

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

3.6. Спеціальні вправи стрибуна у висоту

+

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи сполученого вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготов.

юнності

4.1. Техніка стрибка «переступання»

+

+

+

+

4.2. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: М, оцінка «5» - «4» - «3»

125 - 115 - 100

130-

120- 105

4.3. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: Д, оцінка «5» - «4» - «3»

110 - 100 - 90

115 -

105 - 9

5

Таблиця 4.37

Тематичний план-графік вдосконалення техніки бігу і виховання фізичних якостей в учнів 9-го класу.

Біг на короткі дистанції (спринтерський біг)

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер уроку з початку чверті

I чверть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Низький старт і стартовий розбіг

+

+

+

+

1.2. Техніка бігу на короткі дистанції

+

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в бігу на короткі дистанції

2.1. Техніка бігу на короткі дистанції

+

+

+

2.2. Біг з максимальною швидкістю, варіювання швидкостей

+

+

+

2.3. Біг з прискоренням до 80 м

+

+

+

2.4. Експрес-тест в бігу на 30 м

+

+

+

2.5. Біг з гандикапом на відрізках 40, 60, 80 м

+

+

+

2.6. Низький старт і стартовий розбіг

+

+

+

4

+

+

2.7. Установка колодок і біг з низького старту

+

+

+

2.8. Вистрибування з колодок в яму

+

+

+

2.9. Стартовий розбіг і біг по дистанції

+

+

-1-

+

2.10. Біг максимальний з низького старту 60 м

+

+

+

2.11. Біг з низького старту в парах 20, 30, 40 м

+

+

2.12. Швидкісний біг до 80 м з ходу

+

+

2.13. Біг з утриманням макс, швидкості 8-10 з

4

+

2.14. Біг 100 м на результат з низького старту

+

2.15. Човниковий біг 3x10 м, варіанти

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-спринтера

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Спеціальні упр. бігуна-спринтера

+

+

+

+

+

+

-1-

+

+

3.4. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

3.5. Біг в гору, з гори, в підвісці, з тягою, в ухил

+

+

+

3.6. Многоскоки, скачки, стрибки

+

+

+

3.7. диференційовані завдання

+

+

+

+

3.8. Рухливі ігри та естафети з бігом

+

+

+

+

+

+

3.9. Російська гилка

-1-

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Експрес-тест в бігу на 30 м, з

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,6 - 4,8 - 5,2

4,9 - 5,2 - 5,9

4.2. Експрес-тест в човниковому бігу 3 х 10 м

+

4.3. Біг на 60 м на результат, з

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

8,8 - 9,2 - 10,0

9,4 - 10,0 - 10,5

Тематичний план-графік вдосконалення техніки бігу і виховання фізичних якостей в учнів 9-го класу. Біг на середні дистанції (стаєрський біг)

Таблиця 4.38

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Взаємозв'язок навантаження і відпочинку в бігу

4

1.2. Техніка бігу на середні і довгі дистанції

4

4

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в бігу на середні дистанції

2.1. Підводять і імітаційні упр.

4

4

4

2.2. Спеціальні упр. бігуна

+

4

4

4

+

+

+

4

4

4

4

4

2.3. Біг з контролем швидкості по ЧСС

+

4

2.4. Повільний біг з прискореннями по 30-50 м

4

4

2.5. Біг з контролем швидкості і часу

4

4

2.6. Темпові біг із завданням швидкості

4

4

2.7. Фартлек з жорсткими інтервалами відпочинку

+

4

2.8. Біг з рівномірною швидкістю 15-20 хв

+

+

2.9. Біг 5-6 разів по 1 хв змінно

4

4

2.10. Біг 3 рази по 2 хв змінно

4

+

2.11. Біг 3 + 2 + 1 хв змінно

+

+

2.12. Тест Купера 6 або 12 хв

+

+

2.13. Крос на місцевості до 15 хв

+

2.14. Біг з природ. перешкодами до 500 м

+

2.15. Змагання 600/1000 м (2000 м)

+

1.3. Виховання фізичних якостей бігуна-стайєра

3.1. Ходьба, біг, стрибки в русі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. амортизатори, еспандери

+

+

+

+

3.4. Стрибки в довжину і висоту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Прискорення, спурти, спринт

+

+

+

+

+

+

+

+

3.6. Човниковий біг, варіанти

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

3.8. Рухлива гра і естафети з бігом

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка спеціальних упр. бігуна

+

+

+

+

+

+

4.2. Експрес-тест човниковий біг 3 * 10 м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - << 3 »

7,7 - 8,0 - 8,4

8,5 - 8,8 - 9,3

4.3. Експрес-тест в 6-хвилинному бігу, м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

1500 - 1350 - 1250

1300 - 1200 - 1050

Тематичний план-графік вдосконалення техніки стрибків та виховання фізичних якостей

Таблиця 4.39

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

4

5

6

7

8

9

91

92

93

94

95

96

11омер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культур

е

1.1. Техніка стрибка способом «прогнувшись»

4

+

1.2. Техніка стрибка у змаганнях

4

4

4

4

4

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Спеціальні упр. стрибуна

4

4

4

2.2. Імітаційні, що підводять упр.

+

4

+

2.3. Стрибки в довжину з розбігу «зігнувши ноги»

+

4

4

+

4

4

4

+

+

4

2.4. Відштовхування, політ, приземлення

+

+

4

4

2.5. Розбіг і відштовхування

4

4

+

+

2.6. Стрибки з короткого розбігу

4

4

+

+

4

2.7. Стрибки з середнього розбігу

4

4

+

+

2.8. Стрибки з повного розбігу

+

4

+

+

2.9. Стрибки способом «прогнувшись»

+

4

+

+

4

2.10. Стрибки з 11 - 13 б / ш, на результат

+

4

2.11. Спригіванія з висоти 90 см

4

+

у учнів 9-го класу. Стрибки в довжину

2.12. Многоскоки і скачки понад 10 Отт.

+

+

2.13. Многоскоки і скачки до 10 Отт.

+

+

2.14. Стрибки з 7-9 б / ш через 2 перешкоди

+

+

+

+

2.15. Стрибки по завданнях

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки по тирсі, піску, траві

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Спринтерський біг на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.4. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

+

3.5. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.6. Упр. зі штангою

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи інтервального вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка стрибка у довжину з розбігу

+

+

4.2. Біг з вистрибуванням за крок на 3, 5 ш

+

+

+

4.3. Розбіг, потрапляння місце відштовхування

+

+

4.4. Стрибок в довжину з 11-13 б / ш розбігу, м

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

4,30 - 3,80 - 3,30

3,70 - 3,30 - 2,80

Таблиця 4.40

Тематичний план-графік вдосконалення техніки метань і виховання фізичних якостей в учнів 9-го

класу

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

91

92

93

94

95

96

Номер уроку з початку чверті

I чверть

IV чверть

10

І

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Прикладні способи метань

+

+

1.2. Техніка прикладних способом метань

+

+

+

+

+

+

Т.2. Навички та вміння в метаннях

2.1. Спеціальні упр. метальника

+

+

2.2. Метання м / м з 4 (5) кидкових кроків

+

+

2.3. Метання м / м з короткого розбігу

+

+

+

+

2.4. Метання м / м з повного розбігу

+

+

+

+

+

+

2.5. Метання м / м мета, зони орієнтири

+

+

+

2.6. Метання м / м по рухомій цілі

+

+

2.7. Метання м / м з коліна, лежачи

+

+

2.8. Метання м / м в коридор 10 м

+

+

2.9. Метання м / м на дальність

+

+

+

+

+

+

2.10. Кидки н / м 3 кг двома руками з місця

+

+

+

2.11. Кидки н / м 3 кг з 1-4 ш.

+

+

+

2.12. Метання, «вперед-вниз-назад» з б б / ш

+

+

+

+

2.13. Граната, імітація з місця

+

+

2.14. Граната, кидкові кроки

+

+

2.15. Метання за завданнями

+

+

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей метальника

3.1. Упр. на координацію і швидкість

+

+

+

+

+

+

3.2. Упр. на рухливість і гнучкість

+

+

+

+

+

+

3.3. Упр. на тренажерах

+

+

+

+

3.4. Упр. зі штангою

+

+

+

+

3.5. Упр. ядрами, гантелями, Сприга.

+

+

+

+

+

+

3.6. кругова тренування

+

+

+

+

3.7. Методи інтервального вправи

+

+

+

+

3.8. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

+

+

3.9. Рухлива гра «Російська гилка»

-1-

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка 4 (5) кидкових кроків

+

4.2. Техніка розбігу і відведення м'яча

+

+

4.3. Кидки м / м в ціль 1x1 м, 12-18 м

+

4.4. Метання м / м на дальність с / р, м

+

+

+

Нормативи: М / Д, оцінка «5» - «4» - «3»

45 - 40 -31

28 - 23 - 18

Таблиця 4.41

Тематичний план-графік закріплення і вдосконалення навичок стрибків і виховання фізичних якостей

в учнів 9-10 класу. Стрибки у висоту

Навчальний матеріал

Номер уроку з початку року

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

Номер уроку з початку чверті

9-й клас I чверть

10-й клас I чверть

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

I. Базова частина. 1.1. Основи знань про фізичну культуру

1.1. Стрибок способом «перекидний»

+

+

1.2. Розбіг, відштовхування, перехід планки

+

+

+

+

1.2. Навички та вміння в стрибках

2.1. Стрибки способом «переступання»

+

+

+

2.2. Стрибок у висоту з 7-9 б / ш.

+

+

+

2.3. Стрибки способом «перекидний»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4. Техніка відштовхувань і махових рухів

+

+

+

+

2.5. Обертання тіла в польоті

+

+

2.6. Перехід і відхід від планки

+

+

2.7. Вистрибування на зліт з 3 ш. розбігу

+

+

+

+

2.8. Розбіг по відмітках, прискорення в розбігу

+

+

+

+

2.9. Пробіжки по розгону в 3-5 б / ш.

+

+

+

+

2.10. Стрибок у висоту з 5-7 б / ш.

+

+

+

+

2.11. Стрибок у висоту з 7-9 б / ш.

+

+

+

2.12. Стрибок у висоту на результат

+

2.13. Стрибки зі скакалкою

+

+

+

+

2.14. Многоскоки (3-й, 5-й, 10-й)

+

+

+

+

2.15. Спригіванія-напригіваніем

+

+

+

+

1.3. Виховання фізичних якостей стрибуна

3.1. Стрибки на двох, одній нозі в ходьбі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.2. Біг стрибками, з вистрибуванням

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-h

3.3. загально-розвиваючі вправи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4. Вправи на швидкість

+

+

+

+

+

+

3.5. Швидкісно-силові вправи

+

+

+

+

3.6. Спеціальні вправи стрибуна у висоту

+

+

+

+

+

3.7. кругова тренування

+

+

+

+

3.8. Методи сполученого вправи

+

+

+

+

3.9. індивідуальні завдання

+

+

+

+

+

+

1.4. Контроль рухової підготовленості

4.1. Техніка стрибка «перекидний»

+

+

+

+

4.2. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: М, оцінка «5» - «4» - «3»

130 - 125 - 110

135 - 130 - 120

4.3. Стрибок у висоту з розбігу, м

+

+

Нормативи: Д, оцінка «5» - «4» - «3»

115 - 110 - 100

120 - 115 - 110

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >