КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які завдання можуть бути вирішені за допомогою маркетингових досліджень в Інтернеті?
 • 2. У чому особливості проведення маркетингового дослідження методом фокус-групи в форматі форуму?
 • 3. Що являє собою веб-аналітика і для кого вона корисна?
 • 4. Який алгоритм роботи веб-журналу? Перерахуйте переваги і недоліки використання веб-журналу.
 • 5. Перерахуйте і поясніть переваги маркетингових досліджень в мережі Інтернет.
 • 6. Охарактеризуйте існуючі на практиці технології проведення маркетингових досліджень в Інтернеті.
 • 7. Дайте характеристику трьох різновидів вибірок респондентів, які використовуються при проведенні маркетингових досліджень в Інтернеті.
 • 8. Що сприяє контролю і оперативного отримання споживачами інформації про товари і послуги?
 • 9. Чому структура аудиторії Інтернету протягом дня неоднорідна? Чим ви це поясните?
 • 10. Які дочірні дисципліни включає в себе інтернет-маркетинг?
 • 11. За допомогою чого в інтернет-маркетингу акумулюється необхідна інформація про потенційних і існуючих ринках?
 • 12. Що виступає характеристикою обсягу цільової аудиторії Інтернет?
 • 13. Які класифікаційні показники входять в структуру вибірки цільової аудиторії?
 • 14. Яка сутність основних методів проведення маркетингових досліджень рекламної аудиторії Інтернет?
 • 15. Які методи відносять до формалізованих в оцінці цільової аудиторії?

Зареєструйтеся на одному з перерахованих російських сайтів, які проводять

маркетингові дослідження в Інтернеті, і візьміть участь у проведених ними опитуваннях: https: // wz 0 w.askgfk.nl, http: // z 0 ww.platnijopros.n 1 , http://zmm.o.voprosnik.ru, http: // zvz 0 w.anketka.ni.

У наведеній нижче таблиці проведіть критичний аналіз анкети і сформулюйте свої пропозиції щодо поліпшення запропонованих вам формулювань питань і відповідей. Спробуйте припустити напрямки, тип і мети проведеного маркетингового дослідження.

Аналіз анкети маркетингового дослідження, проведеного в Інтернеті

№ питання

формулювання

питання

Варіанти відповідей

критичні зауваження

Питання № 1

Питання № 2

Питання № N

 • 16. Відвідайте сайт VirtualExS (http://www.virtualexs.ru), призначений для самостійного проведення професійних онлайн-досліджень. Складіть анкету для опитування споживачів з будь-якого відомого вам продукту. Залучіть до участі в опитуванні максимальне число респондентів з соціальних мереж ( Facebook , «Однокласники», «ВКонтакте» та ін.), Де ви зареєстровані. Зберіть і проаналізуйте первинну маркетингову інформацію, сформулюйте висновки і рекомендації, спрямовані на оптимізацію маркетингової діяльності підприємства - виробника обраного вами товару.
 • 17. За даними проведеного експертного опитування про перспективи обсягу продажів товару «X» через сайт інтернет-компанії складена таблиця опитування:

експерт

Прогноз обсягу продажів

експерт

Прогноз обсягу продажів

експерт

Прогноз обсягу продажів

1

21

11

17

21

22

2

14

12

16

22

15

3

19

13

21

23

18

4

18

14

20

24

16

5

16

15

18

25

19

6

22

16

18

26

23

7

14

17

16

27

17

8

15

18

21

28

19

9

18

19

16

29

19

10

20

20

19

30

17

Серед вибіркового опитування 1000 сімей в районі про те, чи користуються вони інтернет-продажами в своєму повсякденному житті, 400 сімей відповіли позитивно. Потрібно з ймовірністю 0,99 визначити частку сімей, які користуються Інтернетом у всьому районі, (вибірка 2%, механічна). Необхідно також, спираючись на вищеперелічені дані скласти опитувальний лист для цільової інтернет-аудиторії на прикладі конкретного товару.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >