КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які можливості таргетированной реклами в соціальних мережах ви знаєте?
 • 2. Що являє собою оптимізація і пошукове просування?
 • 3. У чому основні відмінності контекстної реклами від медійної?
 • 4. Які перспективні засоби комунікацій з цільовою аудиторією на основі сучасних інформаційних технологій?
 • 5. Яким чином відбувається вибір методів просування в мережі Інтернет?
 • 6. Чи відбувається контроль проекту пошукового просування сайту і якщо так, то ким контролюється процес?
 • 7. Яким чином створюється макет реклами для підвищення продажів за допомогою і нтернет- ко му н і Каці й?
 • 8. Що являє собою веб-сайт і які види сайтів ви знаєте?
 • 9. Які формати банерів нового покоління існують в даний час?
 • 10. Перелічіть мети застосування методів просування продукції в Інтернеті.
 • 11. Охарактеризуйте основні традиційні методи просування продукції в Інтернеті.
 • 12. Наведіть відомі вам приклади реалізації інноваційних методів просування продукції в Інтернеті.
 • 13. Охарактеризуйте цілі та основні етапи пошукової оптимізації та просування сайту в Інтернеті.
 • 14. Перерахуйте послідовність складання семантичного ядра сайту.
 • 15. Перелічіть і виділіть особливості відомих вам індексів цитування пошукових систем.
 • 16. Всі великі автовиробники мають свої сайти (наприклад, http: // www. Toyota.ru, http://www.nissan.ru, http://www.ford.ru). Відвідайте ці веб-сайти. У таблиці зіставте і порівняйте, як кожен з виробників використовує технології маркетингових комунікацій в Інтернеті для пропозиції своєї продукції на ринку.

Зіставлення використання технологій маркетингових комунікацій в Інтернеті на сайтах автовиробників

№ п / п

технологія

маркетингових

комунікацій

Характеристики використання технологій маркетингових комунікацій на сайтах автовиробника

Toyota

Nissan

Ford

1

2

N

Який з сайтів, на вашу думку, найбільш ефективний і зручний для потенційних споживачів? Обгрунтуйте свій вибір.

17. Безумовно, особою будь-якої компанії в Інтернеті є її веб-сайт. Основна мета сайту - надавати відвідувачам інформацію про компанію, бренд і асортименті продукції, тобто про все, що може знадобитися потенційному клієнту при здійсненні її вибору. На кожній сторінці сайту міститься інформація з того чи іншого елементу комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, збут). Особливо зростає роль інформаційного забезпечення комплексу маркетингу на сайтах підприємств сфери послуг, що пропонують ринку нематеріальні об'єкти. Як відомо, склад комплексу маркетингу таких підприємств включає сім елементів (крім перерахованих вище до них відносяться «персонал», «процес», «матеріальний доказ»). Відвідайте сайти готельних мереж або готелів: http://www.kempinski.com, http://marriott-moscow.com, http: //www.ukraina- hotel.ru. Оцініть експертним шляхом, наскільки добре представлені елементи комплексу маркетингу відповідної маркетингової інформацією в процентному відношенні до загального обсягу інформації, що міститься на с кордоні / розділі сай га. Розподіліть весь інформаційний контент, що міститься на сторінках сайту, по семи елементів. Сформулюйте свої пропозиції про те, якою інформацією можна було б додатково наповнити сайг.

Розподіл маркетингової інформації але змінним комплексу маркетингу на сайті компанії сфери послуг

Назва раз- справи або стра- ниці сайту

Частка маркетингової інформації по змінним комплексу

маркетингу,%

Основні

додаткові

продукція,%

ціпа,%

стимулювання,%

збут,

0 /

/ о

персонал,%

процес,

0 /

/ 0

матеріальний доказ,%

сторінка 1

сторінка 1

сторінка N

 • 18. Виберіть будь-яку компанію і відвідайте її сайт. Визначте перелік пошукових запитів (словосполучень і слів), які можуть використовуватися вмотивованою і цільовою аудиторією для пошуку в мережі продуктів або послуг обраної вами компанії. Для цього:
 • 1) виберіть терміни, які використовуються в інформаційному контенті сайту і в інших рекламних матеріалах компанії;
 • 2) припустімо, які додаткові терміни можуть використовуватися в пошукових запитах потенційно мотивованими відвідувачами;
 • 3) до отриманого переліку додайте синоніми і родинні слова, що сприяють найбільш повного охоплення цільової аудиторії;
 • 4) в онлайн-сервісах статистики запитів пошукових систем «Яндекс», «Рамблер», Google або інших перевірте кількість запитів по кожному з виявлених вами слів;
 • 5) доповніть список реально існуючими запитами по тій же тематиці з цих онлайн-сервісів.

На завершення складіть таблицю і оціните обсяг цільової аудиторії компанії в Інтернеті.

Складання семантичного ядра сайту і визначення обсягу цільової аудиторії компанії в Інтернеті

№ п / п

Пошуковий

запит

Популярність запиту в основних пошукових системах

«Яндекс»

«Рамблер»

Google

1

2

...

N

Разом:

Інтернет-ресурси: http://direct.yandex.ru, http://adstat.ramhler.ru/wrds, http: // www.google.com/trends

19. Пошукова оптимізація і просування сайту в пошукових системах - один з основних інструментів інтернет-маркетингу і маркетингових комунікацій в мережі. Чим вище сайт знаходиться в топі пошукової видачі, тим більше його цільова аудиторія і кількість потенційних клієнтів. Виберіть 7-10 пошукових запитів з семантичного ядра, складеного в попередньому завданні, і перевірте, на яких місцях в основних пошукових системах знаходиться сайт досліджуваної компанії. Для цього ви можете використовувати як пошуковики, так і спеціалізовані сервіси. Після заповнення таблиці зробіть висновок про те, за якими пошуковими запитами потрібне додаткове просування.

Аналіз результатів запиту за ключовими словами

№ п / п

Пошуковий запит

Номери позиції в пошукових системах

«Яндекс»

«Рамблер»

Google

1

2

...

N

Інтернет-ресурси: http://www.yandex.ru, http://www.rambler.ru, http: // www. google.ru, http://www.msurf.ru, http://www.siteposition.ru, http://mainspy.ru

20. Ґрунтуючись на результатах, отриманих в попередньому завданні, визначте сайти найближчих конкурентів досліджуваної компанії. Для цього в таблиці по вибраного списку пошукових запитів і відповідним їм місцях, які вони займають сайтом в пошукових системах, визначте сайти-конкуренти, що знаходяться па попередньої та подальшої позиціях. З отриманого списку виберіть три найбільш часто зустрічаються компанії.

Виявлення сайтів іредн

) Іятій-конкурентів в Інтернеті

№ п / п

Пошуковий

запит

Пошукова

система

займана

позиція

Сайт підприємства-конкурента

попередня

позиція

наступна позиція

1

2

N

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >