РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ КОЛЬКВІТЦА-МАРССОНА.

Одні види розвиваються тільки в забруднених полісапробной водах, інші можуть існувати лише в чистих, багатих киснем басейнах. Різне ставлення гідробіонтів до ступеня забруднення водоймища обумовлюється двома основними причинами: потребою організму в органічних речовинах як в їжі; ступенем витривалості організмів, здатністю їх існувати в забруднених водах.

У міру посилення забруднення водних систем токсичними речовинами виникла необхідність вдосконалення термінології та методики досліджень. Ступінь сапробности водойм - хороша характеристика їх евтрофікації. Разом з тим шкала сапробності в її будь-яких варіантах малопридатна для оцінки рівня токсичного забруднення, найбільш важливого в сучасних умовах. В середині XX століття був запропонований термін - «антісапробная зона» (Cyrus, 1947), яку Фьердінгстад (Fjerdingstad, 1964) запропонував конкретизувати на хемібіонтную (гідробіонти є) і хемо токсичну (гідробіонти відсутні).

В.І. Жаднюг (1964) запропонував ввести і експериментально обгрунтувати шкалу організмів-індикаторів токсобності. Так, він рекомендував використовувати по три шкали ступенів забруднення і показових організмів: сапробности, токсобності і сапротоксобності. Організми - показники токсобного і сапротоксобного забруднення майже не вивчені. Поки що відомі лише деякі види, здатні витримувати високі концентрації токсичних речовин. Наприклад, личинки двокрилих Cricotopus bicinetus здатні розвиватися при концентрації: Сг - до 25 мг / л, Сі - до 2,2 мг / л, ціанідів - до 3,2 мг / л.

Л.А. Лісників (1973) виділив чотири зони забруднення: олиго-, Р-мсзо-, а-мезо- і політоксіческую. При дії фізичних факторів виділяється також кріптосапробная зона, а при забрудненні радіоактивними речовинами - радіосапробная зона (Sladecek, 1966, 1967). Існує інша термінологія для характеристики полісапробной вод - гіперсапробная (Cyrus, 1947), капрозойная (Fjerdingstad, 1964), ультрасапробная (Sladecek, 1966,1967). Л. А. Лісників (1973) вважає за потрібне в системі сапробности протиставляти забруднюючі речовини, що мають аналогію з їх дії в природі (органічні речовини, хлориди і сульфати лужних і лужноземельних металів, біогенні солі і т.д.), речовин, в природі не зустрічаються. При забрудненні речовинами першої групи створюється система зон, в яких певні організми знаходять для себе оптимальні умови.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >