Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи

Управління якістю

Аналіз процесу виробництва товарів і закономірностей формування якості показує, що окремі заходи не дають високої ефективності і прибутку. Сучасним підходом є комплексне управління якістю продукції, тобто встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості продукції на всіх стадіях життєвого циклу.

Комплексна система управління якістю продукції - це сукупність керуючих органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних та інформаційних засобів при управлінні якістю на рівні підприємства. Структура комплексної системи управління якістю продукції включає в себе всі підрозділи і служби підприємства, що беруть участь в управлінні і виробництві продукції.

Основними завданнями комплексної системи управління якістю продукції є: формування високого рівня якості при розробці, забезпечення заданого рівня якості при виробництві, ефективне використання продукції та підтримку досягнутого рівня якості на стадії обігу та експлуатації.

Для забезпечення цих завдань система виконує такі функції:

 • - Прогнозування;
 • - Планування;
 • - Розробка та постановка продукції на виробництво;
 • - Технологічна підготовка виробництва;
 • - Матеріально-технічне забезпечення;
 • - Метрологічне забезпечення;
 • - Забезпечення стабільного рівня якості;
 • - Оцінка відповідності продукції вимогам;
 • - Підбір і навчання кадрів;
 • - Стимулювання підвищення якості;
 • - Організація храпения;
 • - Контроль і нагляд;
 • - Правове забезпечення.

Поліпшення якості товарів забезпечує підвищення конкурентоспроможності. Високий рівень якості дозволяє підприємству зайняти найбільш стійкі позиції на ринку. Якість закладають на нульовій стадії життєвого циклу. Процес формування якості поширюється на виробничо-господарську діяльність в цілому, в якій беруть участь всі функціональні підрозділи і персонал підприємства.

Якість товарів у Росії регламентують національні стандарти, технічні регламенти.

З виходом на міжнародний ринок виникає необхідність відповідності товарів, їх виробництва стандартам серії ISO 9000, які були розроблені Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for Standardization) в Женеві (Швейцарія). Організація заснована в 1946 р, в даний час до її складу входять 146 національних організацій зі стандартизації. У їх числі 94 організації - повноправні члени ІСО, 37 - члени-кореспонденти, 15 - члени-передплатники.

Кожна країна представлена своєю національною організацією. США представлені Американським інститутом національних стандартів (ANSI). Об'єднання європейських країн у Європейський союз сприяло швидкому прийняттю загальних стандартів по всьому світу.

Стандарти ISO 9000 сприяють розвитку міжнародної торгівлі. Вони розроблені для впровадження систем управління, за допомогою яких організації проектують, виробляють, доставляють і підтримують свої товари та послуги, іншими словами, це стандарти, використовувані для побудови системи управління якістю. Слід зазначити, що дані стандарти не пов'язані з будь-яким конкретним товаром і їх нормованими показниками якості.

У Росії прийняті ГОСТ Р ІСО 9001-2001 і ГОСТ Р ІСО 9004-2001 як узгоджену пару стандартів на системи менеджменту якості для доповнення один одного, а також для незалежного використання.

Ці два стандарти розрізняються тільки ступенем охоплення:

 • - ГОСТ Р ІСО 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги" - для внутрішнього застосування організаціями з метою сертифікації чи контрактних;
 • - ГОСТ Р ІСО 9004-2001 "Системи управління якістю. Рекомендації щодо поліпшення діяльності" містить рекомендації щодо постійного поліпшення діяльності організації, підвищення її ефективності, проте не призначений для цілей сертифікації чи контрактних.

Організація, яка приймає стандарти ISO, проходить сертифікацію у незалежному агентстві як свідчення її відповідності стандартам. Пройдена сертифікація свідчить, що у підприємства є зареєстрована система якості.

ГОСТ Р ІСО 9001-2001 представляє автентичний текст стандарту ISO 9001-2000, має велике значення у формуванні якості виробленої ним продукції та послуг, відповідної законодавчим та іншим нормативним обов'язковим вимогам, вимогам як споживачів, так і інших зацікавлених сторін.

Основні напрями формування політики у сфері якості, зазначені в стандарті, можна назвати політикою підвищення конкурентоспроможності підприємства, серед яких слід отмстить: поліпшення економічного становища підприємства за рахунок підвищення якості продукції; досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень провідних підприємств і фірм; орієнтацію на задоволення вимог споживача певних галузей або певних регіонів; освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на нових принципах; поліпшення найважливіших показників якості продукції; зниження рівня дефектності виготовляється; збільшення термінів гарантії на продукцію; розвиток сервісу.

Підвищення та збереження якості товару вимагає від підприємства витрат. Регулювання витрат на якість - зміна за допомогою регулюючих впливів фактичних витрат і їх структури з метою забезпечення заданого ефекту. Економічний ефект від зміни якості - грошовий вираз економічного результату, пов'язаного зі зміною якості (може бути позитивним і негативним). Одним з важливих видів економічного ефекту при забезпеченні якості є відвернена збиток, тобто НЕ виник негативний економічний (результат) ефект завдяки забезпеченню якості. Економічний ефект за рахунок забезпечення якості може бути представлений сумою предотвращенного збитку в результаті проведення робіт із забезпечення якості у виготівника, посередника і споживача. Економічна ефективність забезпечення якості - характеристика одержуваного економічного ефекту за рахунок забезпечення якості в порівнянні з витратами, необхідними для забезпечення певного рівня якості.

За результатами діяльності підприємства проводять функціонально-вартісний аналіз (ФСА) - комплексне, системне дослідження діяльності підприємства, засноване на розгляді взаємозв'язку функцій, властивостей, якостей створюваних об'єктів, товарів і витрат на забезпечення цих функцій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук