КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

Поняття конкуренції. Класифікації видів конкуренції

Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є конкуренція ( competition). Оволодіти інструментарієм сучасного маркетингу неможливо без дослідження конкуренції. Власне, сама потреба в маркетингу випливає з факту існування конкуренції як об'єктивного економічного явища. Радянська економічна модель була по своїй суті монополістичної. Цієї моделі теорія і практика маркетингу були особливо не потрібні. Система розвивалася в основному тільки за рахунок зовнішньої конкуренції (з боку інших країн). Відповідно і маркетинг мав місце тільки в області зовнішньоекономічних зв'язків. Звичайно, конкуренція являє загрозу для існування фірми, інших суб'єктів економіки, але без неї неможливий нормальний розвиток. Конкуренція є основним стимулом до вдосконалення і розвитку. Конкурент є джерелом інформації для вдосконалення. Таким чином, видно, що в основі заповіді «полюби ворогів своїх» є вельми прагматична основа.

Конкуренцію можна визначити, як боротьбу між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту товарів. Конкуренція являє собою досить складне явище. Основні види конкурентної боротьби представлені в табл. 7.1.

Таблиця 7 .1

Основні види конкуренції

п / п

класифікаційний

ознака

Види конкуренції, їх сутність

1

Залежно від застосовуваних методів

1.1. Цінова конкуренція: головним інструментом, який використовують фірми при такій конкуренції, є ціна. Маніпулюючи ціною (як правило, знижуючи її), фірми залучають нових покупців своєї продукції. Для того щоб використовувати такий метод конкуренції, фірма повинна мати відповідні фінансові резерви, а також високий науково-технічний потенціал для освоєння нових технологій, застосування яких лежить в основі зниження ціни на продукцію.

Закінчення табл. 7 .1

п / п

класифікаційний

ознака

Види конкуренції, їх сутність

1.2. Нецінова конкуренція: до нецінових методів можна віднести рекламу, надання покупцям цілого комплексу послуг при придбанні продукції (наприклад, сервісне обслуговування) і ін. У цьому випадку не ціна є вирішальним чинником, що визначає те, чи придбає цей товар споживач,

а інші характеристики, такі як якість, надійність, безпеку і т.д.

1.3. Незаконна конкуренція: основні методи такої конкуренції - це переманювання фахівців, промислове шпигунство, випуск піратської продукції і т.д.

2

З точки зору інноваційного процесу

  • 2.1. Функціональна конкуренція: виникає в тому випадку, якщо одна і та ж потреба покупців може бути задоволена за допомогою різного роду товарів і послуг.
  • 2.2. Видова конкуренція: з такою конкуренцією стикаються схожі між собою товари, що відрізняються лише якимось важливим параметром.
  • 2.3. Предметна конкуренція: виникає внаслідок того, що фірми виробляють фактично однакові товари, несуттєво відрізняються між собою, або не відрізняються зовсім

3

Залежно від ступеня гостроти конкуренції виділяють ринкові структури

3.1. Ринок досконалої конкуренції: є, по суті, «ідеальною моделлю». На такому ринку велика кількість і виробників, і споживачів, що діють незалежно. Можливості зробити істотний вплив на ціну суб'єкти такого ринку

не мають.

3.2. Ринок монополістичної конкуренції: кожен з безлічі виробників може запропонувати свій варіант товару, покупець же бачить різницю в пропонованої йому продукції

і в свою чергу готовий платити за неї но-різному. Успіх в конкуренції досягається за рахунок відмінних рис товару, що дозволяє захопити сегмент ринку.

  • 3.3. Ринок олігополістичної конкуренції: характеризується наявністю декількох великих фірм, кожна з яких володіє значною часткою ринку. Кількість виробників продукції на такому ринку обмежена, покупців таки досить багато.
  • 3.4. Чиста монополія: в цьому випадку існує один виробник, що володіє монопольною владою, однак і монополіст одного товару конкурує з виробниками інших товарів за гроші споживача

Природно, той чи інший вид конкуренції нс існує відокремлено від інших, тобто різні види конкуренції, можна сказати, накладаються один на одного (наприклад, використання методів цінової конкуренції може проходити в умовах дії предметної конкуренції і т.д.). Розглянемо тепер кожен вид більш докладно.

В економіці прийнято розділяти конкуренцію за її методам на цінову і нецінову, або конкуренцію на основі ціни і конкуренцію на основі якості (споживчої вартості) [1] .

Цінова конкуренція сходить до далеких часів вільного ринкового суперництва. Зниження ціни було тією основою, за допомогою якої промисловець (торговець) виділяв свій товар, привертав увагу до нього і, в кінцевому рахунку, завойовував собі бажану частку ринку. Коли ринки монополізовані, розділені між собою незначним числом великих фірм, які захопили ключові позиції, виробники прагнуть якомога довше утримати ціни постійними, щоб, цілеспрямовано знижуючи собівартість і витрати на маркетинг, забезпечити максимізацію прибутку. На монополізованих ринках ціни втрачають еластичність. Це не означає, звичайно, що на сучасному ринку не ведеться «війна цін» - вона існує, але не завжди в явній формі. «Війна цін» у відкритій формі можлива лише до того моменту, поки фірма не вичерпає резерви зниження собівартості товару, що випливають з розширення масштабу масового виробництва. Коли ж встановилася рівновага, нова спроба знизити ціну призводить до того, що конкуренти реагують точно так же. Позиції фірм на ринку не зазнають змін, однак норма прибутку падає, фінансовий стан фірм в більшості випадків погіршується, а це веде до зниження інвестицій в оновлення і розширення основних фондів, в результаті спад виробництва посилюється, замість очікуваних перемог і витіснення конкурентів наступають несподівані розорення і банкрутства. Ось чому в наші дні нерідко спостерігається не зниження цін у міру розвитку науково-технічного прогресу (НТП), а їх підвищення: приріст цін найчастіше не адекватний поліпшенню споживчих властивостей товарів, яке неможливо заперечувати.

Цінова конкуренція застосовується головним чином фірмами-аутсай- дсрамі в боротьбі з монополіями. Крім того, цінові методи використовуються для проникнення на ринки з новими товарами (цим не нехтують і монополії, там, де вони не мають абсолютну перевагу), а також для зміцнення позицій у разі раптового загострення проблеми збуту. При прямої цінової конкуренції фірми широко сповіщають про зниження цін на випускаються і наявні на ринку товари. При прихованої цінової конкуренції фірми вводять новий товар з істотно поліпшеними споживчими властивостями, а ціну піднімають непропорційно мало.

Нецінова конкуренція висуває на перший план більш високу, ніж у суперників, якість, більш сучасний дизайн і т.д. До нецінових методів відносять також надання великого комплексу послуг (в тому числі навчання персоналу), залік старого зданого товару в якості першого внеску за новий, поставку обладнання вже не «під ключ», а на умовах «готова продукція в руки». Менше енергоспоживання, запобігання забрудненню природи і інші аналогічні поліпшені споживчі властивості висунулися в останнє десятиліття на провідне місце в переліку нецінових аргументів на користь товару. Найсильнішим знаряддям нецінової конкуренції завжди була реклама, сьогодні її роль зросла багаторазово. За допомогою реклами фірми не тільки доносять до покупців інформацію про споживчих властивості своїх товарів, а й формують довіру до своєї товарної, цінової і збутової політики, прагнучи створити позитивний образ фірми.

Конкуренцію можна умовно розділити на добросовісну і незаконну.

  • [1] Молчанов II. II. Інноваційний процес: організація і маркетинг. СПб. : Издательство СПбГУ, 1995. С. 105.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >