РОЛЬОВІ ПОЗИЦІЇ ФІРМИ В КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ

Одним з елементів аналізу конкуренції є діагностика конкурентного становища (рольової позиції) фірми на ринку. Компанії можуть займати такі рольові позиції в конкурентній боротьбі [1] :

  • • фірма - законний монополіст;
  • • фірм-лідер;
  • • фірма - претендент на лідерство;
  • • фірма-послідовник;
  • • фірма - мешканець ринкової ніші.

Розглянемо ці рольові позиції більш докладно. Ознаками рольової позиції зазвичай є займана частка в обсязі продажу товару на конкретному географічному ринку і конкурентна стратегія.

Законний монополіст. У цьому випадку фірма займає 100% ринку по якомусь виду товару. Фірма може мати законну монополію на ринку, як правило, в двох випадках. По-перше, в основі монополії може лежати володіння блоками патентів на технологію. Законних конкурентів немає через відсутність у інших фірм права виробляти товар на базі винаходу. Так, компанія Xeroxблизько 10 ліг була патентним монополістом по копіювальних апаратів. В монополію патентного монополіста може втрутитися тільки держава. Це може статися за таких обставин: якщо зроблене винахід пов'язано з обороною країни - держава може примусово викупити патент на такий винахід; винахід пов'язано з соціально значущим товаром - якщо мала фірма робить важливий винахід, пов'язане з соціально значущим товаром (наприклад ліки), то держава може змусити продати ліцензії на використання цього винаходу більш великим компаніям з метою якнайшвидшого нарощування масового виробництва товару.

Законна монополія існує також в областях, де конкуренція вважається економічно доцільною (транспортування газу, електрики, теплопостачання будівель і т.п.). Держава зазвичай видає таким фірмам спеціальні ліцензії і бере на себе регулюючі функції за рівнем цін і якості товару.

Фірма-лідер. Лідером вважається фірма, що має найбільшу частку в обсязі продажу товару на конкретному географічному ринку. Законодавством багатьох країн обмежується частка ринку, яку може мати компанія. Як правило, ця частка не повинна перевищувати 50%. Якщо ця частка перевищена, вважається, що фірма починає монополізувати ринок (домінуюче становище на ринку), і держава застосовує до неї різні економічні санкції (примусовий поділ компанії, вилучення частини прибутку і т.п.). Відповідно, якщо фірма близька до максимально дозволеної частки на ринку, вона змушена використовувати стратегії оборонної спрямованості. Такими стратегіями можуть бути представлені нижче варіанти.

  • [1] Молчанов Я. //., Муравйова О. С. Інноваційний маркетинг. СПб. : ОЦЕіМ, 2008.С. 42-45.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >