Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ III

Питання і завдання для самоперевірки

Контрольні питання

 • 1. Чому необхідно сегментувати ринок?
 • 2. Що собою являє процес сегментації?
 • 3. У чому переваги і недоліки апріорного і апостеріорного підходів до сегментації?
 • 4. Чому відрізняються принципи сегментування споживчих і промислових ринків?
 • 5. Які принципи сегментування споживчих ринків ви відносите до найбільш важливим? Складіть проранжувати список.
 • 6. Для яких компаній найбільш підходить стратегія концентрованого маркетингу?
 • 7. Поясніть, чому стратегія масового маркетингу не може носити постійний характер?
 • 8. Що таке конкуренція?
 • 9. Чому важливі інновації в конкурентній боротьбі фірм в будь-яких ринкових структурах?
 • К). Що дає для розуміння положення фірми на ринку модель галузевої конкуренції М. Портера?
 • 11. Які моменти слід враховувати компанії при виборі конкурентної стратегії?
 • 12. Які рольові позиції фірм у конкурентній боротьбі ви знаєте? Як вони співвідносяться з конкурентними стратегіями?
 • 13. У чому плюси і в чому мінуси монополістичної структури ринку?
 • 14. Перерахуйте відмінності ринку чистої конкуренції від ринку монополістичної конкуренції.
 • 15. Чому в рамках такої ринкової структури, як монополістична конкуренція, неможливо довгострокове отримання надприбутку?
 • 16. Які можливі варіанти взаємин на ринку дрібних і великих компаній?
 • 17. Чому використання термінології з тваринного світу може бути застосовано по відношенню до характеристик конкурентних стратегій?
 • 18. Сформулюйте поняття бенчмаркінгу.
 • 19. Назвіть види бенчмаркінгу.
 • 20. Перерахуйте етапи бенчмаркінгу. Назвіть форми використання результатів бенчмаркінгу для розвитку фірми.
 • 21. Назвіть завдання фірми з моніторингу конкуренції.
 • 22. Які джерела інформації про конкурентів ви знаєте?
 • 23. Що являє собою комерційна інформація?
 • 24. Що дає для бенчмаркінгу аналіз конкурентів па базі концепції 4Р2
 • 25. Чому важливий 5№ г 07'-аналіз в бенчмаркинге?
 • 26. Що можна підкреслити з публікацій в традиційних ЗМІ?
 • 27. Чому може виявитися важливим опитування клієнтів про конкурента?
 • 28. Чому контроль за процесом впровадження позитивного досвіду не повинен стати формальністю в фірмі, перенимающей цей досвід?

завдання

завдання 3.1

Спираючись на рис. 6.1, постарайтеся описати основні риси характеру та купівельні мотиви кожної з груп споживачів.

завдання 3.2

Використовуючи модель VALS - 2, опишіть цільової сегмент і його вимоги до продукту для компанії - забудовника котеджного селища середньої цінової категорії.

завдання 3.3

Проведіть процес сегментування по освітніх послуг вашого ВНЗ згідно з наступною схемою:

 • • відберіть всі принципи сегментування, які можна застосувати до даної послуги (організації);
 • • відберіть ті принципи сегментування, які найбільш ефективні в даній ситуації;
 • • визначте сегменти, які можна виділити згідно кожного з обраних принципом, і розробіть їх профіль;
 • • проведіть мікросегментацію (складіть функціональну карту сегментування по товару);
 • • складіть макет оціночної картки для відбору кращих сегментів.

завдання 3.4

Фірма вирішила використовувати стратегію товарно-диференційованого маркетингу. Відберіть кращий сегмент ринку на основі даних, представлених в таблицях нижче.

Критеріальна оцінка сегментів, бали

критерій

коефіцієнт

значущості

Бальна оцінка критерію

сегмент А

сегмент Б

сегмент В

1. Ємність сегмента

0,3

1

4

5

2. Динаміка продажів на сегменті

0,2

3

5

3

3. Рівень конкуренції

0,1

4

3

1

4. Рентабельність

0,3

4

2

3

5. Відповідність товару

0,1

4

3

2

Дані для визначення витрат на розробку маркетингового комплексу

вид витрат

Сегмент Л, тис. Дол.

Сегмент Б, тис. Дол.

Сегмент В, тис. Дол.

Витрати на доведення товару до рівня вимог сегмента

15

5

5

Витрати на доведення собівартості товару до рівня вимог сегмента

10

15

15

Витрати на створення каналу збуту для роботи з даним сегментом

5

5

15

Витрати на створення сервісної мережі для роботи з даним сегментом

25

25

5

Витрати на просування товару на даному сегменті

40

15

10

Дані для визначення розміру коштів, які фірма здатна інвестувати в свій бізнес в даний час

джерела інвестування

Обсяг коштів, тис. Дол.

Прибуток фірми, що інвестується в свій бізнес

60

Розмір кредиту, доступного для фірми

30

Засоби, які можна виручити від розміщення цінних паперів на ринку

30

Дохід від продажу непотрібного майна

40

завдання 3.5

Наведіть приклади ринків:

 • 1) функціональної конкуренції;
 • 2) видової конкуренції;
 • 3) предметної конкуренції;
 • 4) конкуренції за рубль покупця (методи впливу на покупця).

завдання 3.6

Наведіть приклади цінової конкуренції і нецінової конкуренції. завдання 3.7

Наведіть приклади застосування незаконних методів конкуренції:

 • 1) промисловий, комерційний шпигунство;
 • 2) переманювання фахівців, які володіють секретами;
 • 3) торгове піратство;
 • 4) поширення неправдивих, перекручених відомостей, здатних заподіяти шкоду іншому господарюючому суб'єкту;
 • 5) некоректні порівняння в процесі рекламної діяльності своїх товарів з товарами інших господарюючих суб'єктів;
 • 6) введення споживача в оману щодо якостей і властивостей товару, місця і способу його виготовлення;
 • 7) недостовірна реклама; недобросовісна реклама.

завдання 3.8

Наведіть приклади фірм, що займають такі рольові позиції на ринку:

 • 1) законний монополіст;
 • 2) фірма-лідер;
 • 3) фірма - претендент на лідерство;
 • 4) фірма-послідовник;
 • 5) фірма-натіент;
 • 6) фірма-експлерент;
 • 7) фірма-коммутант.

завдання 3.9

Наведіть приклади застосування наступних стратегій:

 • 1) ешелонованої оборона;
 • 2) мобільна оборона;
 • 3) випереджала оборона;
 • 4) стискає оборона;
 • 5) контратака;
 • 6) фронтальна атака иа лідера;
 • 7) флангова атака на лідера;
 • 8) обхід лідера;
 • 9) охоплення лідера;
 • 10) слідування за лідером;
 • 11) нишевая стратегія.

завдання 3.10

Виберіть реально існуючу фірму. Визначте для неї:

 • 1) тип ринку, на якому фірма працює;
 • 2) рольову позицію, яку вона займає на ринку;
 • 3) методи конкурентної боротьби, які вона використовує;
 • 4) конкурентну стратегію, яку вона застосовує.

Використовуйте аналіз і концепцію для аналізу її конкурентоспроможності.

завдання 3.11

Розробіть програму дослідження конкурента методом «таємничий покупець».

завдання 3.12

Проведіть конкурентний аналіз основних операторів послуг стільникового зв'язку по 4Р, використовуючи табл. 8.1. Як приклад розгляньте компанію Tele2 і її основних конкурентів - МТС, Мегафон і Білайн.

завдання 3.13

Розробіть програму дослідження конкурента методом «таємничий покупець».

завдання 3.14

Проведіть галузевий аналіз автомобілебудівної галузі на прикладі діяльності провідних автомобільних гігантів світу. Виявити принципові моменти лідерства цих компаній.

завдання 3.15

Проведіть порівняльний аналіз провідних косметичних брендів, представлених на російському ринку. Визначте ринкові позиції даних фірм.

завдання 3.16

Виберіть найбільш привабливу для вас російську або зарубіжну компанію. Оцініть доступність і повноту різних джерел інформації.

завдання 3.17

Сконцентруйтеся на аналізі комерційної інформації протягом місяця, яка публікується в таких бізнес-виданнях, як газета «Коммерсант» і «Ведомости». Підготуйте презентацію результатів свого аналізу, зробіть висновки.

завдання 3.18

Визначте правильну послідовність етапів бенчмаркінгу.

Збір інформації

Визначення об'єкта (-ів) для аналізу переваги

аналіз інформації

Створення системи постійного моніторингу щодо виявлення позитивного досвіду

Відбір джерел інформації про об'єкт переваги

Розробка програми по використанню позитивного досвіду і її реалізація

кейси

Кейс 3.1. «ШАР» в лузу '

Передмова. В даний час малий і середній бізнес, не дивлячись на всі програми по стимулюванню його розвитку, не демонструє

! Кейс підготовлений в 2011 р М. Ф. Колесникової на основі статей, опублікованих в газеті «Ведомости»: Авшалумова Р. Розмалюй Смішарики. 21.10.2011. № 199 (2965); Терентьєва А., Хрипунов К. Паперовий інвестор. 08.12.2008. № 232 (2254); Желобанов Д., Хуторних В. Хвиля дефолтів. 27.06.2008. № 114 (2136). Також була іскользована стаття: З бажаного зльоту. Це означає, що в даному секторі економіки труднощів більше, ніж привабливості. Однак можна навести приклади хорошої динаміки зростання, диверсифікації, а головне, чуйною і креативної реакції на запити і можливості ринку.

Історія розвитку бізнесу тульського підприємця І. Золотова дуже багата. Як вдається втриматися на плаву вже 20 років, тобто з самих витоків економічних перетворень в Росії? І не просто утриматися, а розвиватися і знаходити все нові і нові ділові «ніші» на локальних ринках? Як грамотно побудувати стратегію виходу на ринок для нового продукту?

Точка відліку . Кінець 1980-х рр. випускник Тульського політехнічного інституту з інженерним дипломом на руках, а також з низкою зареєстрованих винаходів в області застосування куль і кулястих деталей, І. Золотов пише дитячі вірші для сина і хоче їх надрукувати. Суворі друкарські правила цього не дозволяють. Збірка віршів «Казка про пурпурової капелюсі» зміг побачити світ лише після виходу закону «Про видання книг за рахунок коштів авторів». Ідея про відкриття власного видавництва не змусила себе довго чекати. Так в 1991 р в Тулі було зареєстровано ЗЛО «Куля».

Перші три роки компанія займалася поліграфією і рекламою. Свого обладнання не було. Розміщували замовлення в міських друкарнях. З папером в країні були великі проблеми. Скуповували в друкарнях залишки паперу в рулонах, розмотували, нарізали листи А4 і упаковували. Прибуток від такої діяльності нерідко перевищувала 500%.

У 1994 р в Банку реконструкції та розвитку був узятий кредит на 50 тис. Дол., І придбано перший друкований обладнання. Вдало підвернулася оренда приміщення старої радянської друкарні з рештою обладнанням на додачу. «Фактично з цього 1995 і почалася друкарня" Шар "», - каже Золотов. Заробляли на друку різних бланків, які були потрібні знову організовуються бізнесам в великих кількостях. У 1997 р на «Куля» вийшли представники найбільшого світового виробника поліграфічного обладнання Heidelberg і запропонували свої машини в розстрочку. Співпраця триває і донині.

Друкарня «Куля» стала спеціалізуватися на друку етикеток, листівок, буклетів, календарів, художніх альбомів і тому подібної поліграфії, а також на виробництві упаковки з картону мікрогофрокартону. Особливою гордістю Золотов вважає розробку, патентування і виробництво упаковки для знаменитих тульських пряників.

В області поліграфії ринок Тули не так багатий прямими конкурентами, однак замовлення можуть надходити і з інших регіонів, якщо дозволяють потужності. Шість-вісім компаній досить успішно розвиваються на ринку поліграфії, в чем-то перетинаючись, а в чомусь виділяючись по відношенню один до одного.

Ідея + віра + енергія = результат . У 2000 р Золотов з партнерами вирішив диверсифікувати бізнес і зацікавився переробкою макула-

ОЧуйков В. А. Можливий сценарій розвитку ринку гофроупаковки в 2011-2013 рр. // Тара та упаковка. 2011. № 1.

тури і можливостями виробництва упаковки з формувальної паперової маси. Але справа не пішла. Однак до макулатурної темі інтерес зберігся. У 2003 р, викупивши у партнерів їх частки в розстрочку, в 2006 р взявши кредит, Золотов інвестував у створення заводу по переробці макулатури понад 1 млн євро. Нове обладнання було придбано в Кореї. Сировина для переробки «Куля» закуповував, а також використовував власні відходи. Влізти в борги було непросто, але підприємець вірив в перспективи такого виробництва. Як випливає бізнес заробив тільки на початку 2008 р

Епідемія пташиного грипу зіграла чималу роль при виході на пакувальний ринок. Виробникам яєць було заборонено багаторазове використання упаковки. Дефіцит упаковки привів до миттєвого підвищення ціни з 75 коп. до 2 руб. за штуку. Роботою підприємство було забезпечене. Однак ...

Гіганти - вони і є гіганти . Практично весь ринок упаковки для яєць, за словами підприємця, поділений заводами, що випускають тару з формувальної паперової маси ще з радянських часів. Конкуренти в цьому сегменті - китайці з упаковкою з спіненого полістиролу.

За даними групи компаній ГОТЕК, 80% ринку продукції з формованої паперової маси припадає на упаковку для яєць. Щорічно в Росії продається 40-41 млрд яєць. Щорічно виробляється більше 1,1 млрд упаковок для яєць різного формату. Середня оптова ціна без ПДВ починається від 1,1 руб. за упаковку. Основні гравці на ринку - ГОТЕК (м Железногорськ Курської обл., Філія в Новомосковську Тульської обл.), Туймазінський КБК (Башкортостан), Хухтамакі (Фінляндія, російський підрозділ - Московська обл., Дер. Ивантеевка), Хартман (Данія). Найбільшим виробництвом серед відзначених є група компаній ГОТЕК (більше 2,5 тис. Зайнятих). Всі компанії мають диверсифіковану структуру з рядом пріоритетних напрямків. Однак всі вони виробляють пакувальну продукцію з формованої паперової маси. На думку В. Чуйкова, голови ради директорів групи підприємств ГОТЕК, приріст обсягів виробництва гофропродукції в 2015 р може коливатися в межах від 1,8% (помірно-песимістичний сценарій) до 3,1% (помірно-оптимістичний сценарій). Ємність ринку в 2014 р досягла 4636 млн кв. м. За розрахунками аналітиків цієї компанії завантаження потужностей вітчизняних виробників гофроупаковки на даний момент з урахуванням всіх обмежень досягає 75%.

На думку представника одного з найбільших російських виробників упаковки, після того, як з'явилося обладнання китайського і корейського виробництва, ринок став доступнішим для невеликих виробників, які все-таки не можуть скласти конкуренції великим гравцям і частіше працюють на локальних ринках. На частку невеликих виробників припадає також і виробництво неспецифічної продукції і формувальної паперової маси. Наприклад, упаковка для ламп розжарювання, вставки для взуття, виробництво вкладишів для склянок, упаковка для фармацевтики і т.п.

Що стосується компанії «Куля», то 75% припадає на поліграфію і близько 25% - на комплекс з переробки макулатури.

Без інновацій ніяк. У компанії створено відділ НДДКР, який експериментує і пропонує різні види виробів з паперової маси. Знайти фахівців в цій області було дуже складно. Технологів посилали вчитися за кордон. «Куля» першим запропонував ринку упаковку для перепелиних яєць за аналогією з курячими - саме форми, а не картонні перегородки. Устаткування дозволяє відлити тару практично під будь-які види виробів. На НДДКР Золотов щорічно виділяє 3-5% від обороту.

Директор фармацевтичної компанії «Верофарм» В. Головіна говорить, що виробника упаковки для своєї продукції шукали по співвідношенню ціни і якості. «З" Кулею "співпрацюємо більше п'яти років. Вони пропонують не тільки високу якість і гарну ціну, але і завжди оперативно реагують на всі наші запити ».

Успіх - справа тонка. Зараз кабінет Золотова заставлений паперовими різнокольоровими іграшками. Це вже закінчений вигляд продукції, яка пропонується для дітей, їх батьків, творчих гуртків. Спосіб доведення фантазій до завершення такий: треба буде склеїти відлиті паперові половинки, вирізати з упаковки контур і розфарбувати.

Давня ідея Золотова з виробництва іграшок з паперу отримала серйозний поштовх до втілення під час його нещодавньої поїздки до Мексики. Йому вдалося побачити, як діти разом з батьками розфарбовують фігурки з глини. Технології, якими володіє «Куля», дозволяють робити з пресованого паперу практично будь-які фігурки.

Першими Золотов вивів на ринок «Смішариків». Ліцензія на використання розкрученого бренду коштувала йому 600 тис. Руб. «Ми не продавали б права на використання бренду" Смішарики ", якби не були впевнені в успіху продукції, - каже С. Піддубна з агентства по управлінню правами" Мармелад медіа ". - Ідея чудова! ».

До Нового року «Шар-іапье» продає різдвяні набори, в яких представлені заготовки для дзвіночків, зірочок, кульок і сердечок. Є окремий набір з двох ангелів «Мальме» (його назва походить від дієслова «малювати»).

«Це дуже перспективна розробка і матиме успіх на ринку, - переконаний В. Чесноков, представник компанії" Новий диск "(дистрибуція товарів для дітей). - Ставка спочатку зроблена на розвивається сегмент ринку і на відомий бренд, відомий споживачами, тому продукт буде добре продаватися ». За словами Чеснокова, готовність поставити на полицю «Шар-пап'є» досягнута з такими мережами, як «Дитячий світ», «Дочки-синочки», обговорюється можливість реалізації через «Ашан» і «Азбуку смаку». Завдяки доступній ціні і яскравій упаковці ці набори, на його думку, можна продавати і через вуличні кіоски та невеликі магазини.

Мода на паперові іграшки. Треба сказати, що асортимент ринку паперових іграшок дуже різноманітний. Найбільший їх вибір демонструють великі міста. Тут можна говорити про різні варіанти іграшок для самостійної збірки зі спеціальних трафаретних листів: машини, літаки, військова техніка, ляльки з одягом, фігурки тваринок, будинки, театральні декорації і ін.

Папір, що використовується в цьому процесі, являє собою щільний, по добре розрізається ножицями картон. Деякі заготовки вже пофарбовані, супроводжуються точними схемами складання. Багато з них поширюються в кицьку періодичної преси як колекційні серії. Складні технічні паперові моделі продаються в спеціалізованих магазинах і в відповідних відділах великих дитячих торгових мереж, таких як «Дитячий світ», «ЮНІОР» та ін.

Напередодні Нового Року, як завжди, збільшується пропозиція новорічних паперових іграшок. В Інтернеті можна знайти сайти компаній, які видають барвисті брошури з виготовлення новорічних прикрас зі звичайної кольорового паперу. Особливим споживчим сегментом для виробників паперових іграшок є державні та приватні дитячі виховні установи, де на розвиваючих заняттях широко використовуються набори кольорового паперу, картону, паперові різновиди напівготового креативного матеріалу.

На російському ринку в великих містах з'явилися і перетворилися на своєрідне захоплення імпортні паперові набори орігамі, які оформлені барвисто і оригінально і можуть представляти гідний унікальний подарунок. Як правило, до складу цих наборів включені необхідні доповнення (наклейки, кольорові шнурки, схеми різних модифікацій складання). Вони поширюються в основному у франчайзингових мережах дитячих іноземних магазинів.

У регіонах ситуація досить схожа, однак пропозиція набагато скромніше. Зокрема, дорогі подарункові набори представлені в обмеженому асортименті, практично немає окремих спеціалізованих магазинів.

Питання і завдання для обговорення по кейсу

 • 1. Оцініть історію розвитку підприємництва групи компаній «Куля». Що вам здається особливо важливим в цій історії?
 • 2. Як можна оцінити позицію компанії «Куля» на ринку упаковки?
 • 3. Чи є у компанії конкурентні переваги перед великими гравцями ринку?
 • 4. Оцініть новий напрямок діяльності підприємця І. Золотова. Як воно узгоджується з двома наявними профілями компанії «Куля»?
 • 5. Поставте себе на місце підприємця І. Золотова та запропонуйте свій план маркетингової стратегії для виведення продукції «Шара-пап'є» на ринок. Зробіть необхідні коментарі.

тести

 • 1. Яку продукцію пропонує до реалізації кредит-бюро:
  • а) грошові кредити;
  • б) послуги з найму персоналу;
  • в) ділові портрети фірм;
  • г) кредитні довідки про фірму;
  • д) страхування компаній.
 • 2. Цінова конкуренція передбачає:
  • а) зниження ціни в порівнянні з конкурентами;
  • б) підвищення ціни в порівнянні з ринковою ціною;
  • в) сталість ціни;
  • г) всі зазначені заходи.
 • 3. Нецінова конкуренція включає:
  • а) рекламу;
  • б) сервісне обслуговування;
  • в) упор на якість продукції;
  • г) все, вказане вище.
 • 4. Для досконалої конкуренції характерні наступні моменти:
  • а) обмежене число виробників;
  • б) великий розмір фірм;
  • в) вхід на ринок обмежений;
  • г) істотний вплив на ціну;
  • д) всі, зазначене вище, неправильно.
 • 5. Надприбуток при монополістичної конкуренції зазвичай має місце:
  • а) в короткостроковому періоді;
  • б) в довгостроковому періоді;
  • в) постійно;
  • г) не має місця взагалі.
 • 6. Олігополія - це:
  • а) присутність однієї фірми на ринку;
  • б) неможливість впливати на ціни;
  • в) вільний вихід з галузі;
  • г) все, вказане вище, неправильно.
 • 7. Недобросовісна конкуренція може бути присутнім в таких сферах, як:
  • а) банківська справа;
  • б) торгівля;
  • в) інноваційний бізнес;
  • г) виробництво засобів програмного забезпечення;
  • д) виробництво косметичної продукції;
  • е) виробництво алкогольної продукції;
  • ж) всі, зазначене вище. [1]
  • д) інтенсивність наявної конкуренції;
  • е) всі, зазначене вище.
 • 9. Нові фірми не можуть виникнути на ринку, якщо:
  • а) продукт унікальний;
  • б) є патентний захист;
  • в) необхідні величезні капіталовкладення;
  • г) імідж виробника стійкий;
  • д) всі, вказане вище.
 • 10. Фірма-лідер працює:
  • а) всюди;
  • б) якщо частка фірми понад 50% ринку;
  • в) якщо у неї найнижча ціна на ринку;
  • г) якщо конкурентів немає;
  • д) нічого з вказаного вище.
 • 11. Фірми-лідери і претенденти на лідерство використовують:
  • а) стратегії віолентов;
  • б) стратегії коммутантов;
  • в) стратегії патієнтів;
  • г) стратегії Експлерент.
 • 12. Стандартні форми реакції на дії фірми-конкурента можуть виражатися:
  • а) у відсутності реакції;
  • б) в відстроченої реакції;
  • в) у вибірковій реакції;
  • г) в реакції «тигра»;
  • д) у випадковій реакції;
  • е) всі, зазначене вище.
 • 13. Які з перерахованих нижче стратегій не використовуються претендентом на лідерство:
  • а) стратегія «охоплення»;
  • б) стратегія «ешелонованої оборони»;
  • в) стратегія «флангової атаки»;
  • г) стратегія «мобільного оборони»;
  • д) стратегія «обходу»;
  • е) стратегія «контратаки».
 • 14. Продовжіть ряд сил конкуренції (по М. Портеру):
  • а) постачальники;
  • б) покупці;
  • в) конкуренція між фірмами, що вже діють на ринку;
  • г) поява нових фірм з аналогічним товаром;
  • д) вкажіть свій варіант_.
 • 15. Вкажіть, яка форма конкурентної боротьби існує між моделями автомашин «Лада» і «Рено Логан»:
  • а) функціональна;
  • б) об'єктна;
  • в) видова;
  • г) предметна.
 • 16. Бенчмаркінг - це:
  • а) принципово нове явище в управлінні компанії;
  • б) виявлення, оцінка та використання чужого позитивного досвіду, який має довготривалу історію, для поліпшення своєї діяльності;
  • в) модне слово, запозичене у англомовних бізнесменів.
 • 17. В основі явища бенчмаркінгу лежить:
  • а) конкуренція, природний відбір;
  • б) суб'єктивна думка керівництва компанії;
  • в) нав'язане ззовні лідерство закордонних виробників.
 • 18. Процес еволюції бенчмаркінгу як наукового знання включає в себе:
  • а) два етапи;
  • б) три етапи;
  • в) п'ять етапів.
 • 19. Бенчмаркінг особистості - его:
  • а) самореклама;
  • б) реклама індивіда в ЗМІ;
  • в) збір інформації та використання наявного зовнішнього досвіду окремою людиною для власного вдосконалення.
 • 20. Процес бенчмаркінгу базується на наступних принципах:
  • а) аналогичность;
  • б) вимірність;
  • в) достовірність;
  • г) все, вказане вище.
 • 21. Як джерела інформації при проведенні бенчмаркінгу можна використовувати:
  • а) звіти про діяльність фірм;
  • б) ЗМІ;
  • в) книги;
  • г) бази даних;
  • д) людську славу;
  • е) спеціалізовані конференції, семінари, ярмарки і т.п .;
  • ж) всі, крім пункту «д».
 • 22. Систематизація інформації про конкурентів дозволяє скласти:
  • а) фірмове досьє;
  • б) загальну картину торгових оборотів і фінансових потоків;
  • в) маркетинговий план дій для відділу персоналу;
  • г) бюджет витрат і доходів.
 • 23. 51КОГ-аналіз стосовно до дослідження конкурентів включає наступні елементи:
  • а) виявлення сили або слабкості конкурентів;
  • б) виявлення сили або слабкості власної фірми;
  • в) можливості розвитку бізнесу в залежності від мінливих зовнішніх умов;
  • г) можливості виникнення загроз з боку як конкурентів, так і зовнішнього середовища;
  • д) всі, вказане вище.
 • 24. На базі інновацій фірма здатна:
  • а) подолати конкурентні слабкості;
  • б) підвищити ціну своєї продукції;
  • в) обігнати фірму-лідера;
  • г) задовольнити запити топ-менеджерів.

Теми рефератів і доповідей

 • 1. Стратегії недиференційованогомаркетингу в автомобільній галузі.
 • 2. Сегментація за обставинами застосування.
 • 3. Сегментування ринку по відношенню до інновацій.
 • 4. Особливості стратегії концентрованого маркетингу для малих фірм.
 • 5. Практика використання різних критеріїв сегментації в маркетинговій діяльності російських фірм.
 • 6. Порівняльний аналіз ринків і типів конкурентної боротьби.
 • 7. Незаконна конкуренція: світовий досвід і ситуація в Росії.
 • 8. Антимонопольне законодавство: історія виникнення і застосування в різних країнах (США, Німеччина, Великобританія, Японія).
 • 9. Антимонопольне законодавство: досвід Росії.
 • 10. Конкурентні стратегії великих фірм при олигополистической структурі ринку.
 • 11. Конкурентні стратегії малих фірм.
 • 12. Історія «сходження на Олімп» автомобільних гігантів США.
 • 13. Великі хімічні концерни Німеччини: шлях до успіху.
 • 14. Конкурентний галузевий аналіз російської економіки.
 • 15. Конкурентні стратегії провідних виробників сучасного мобільного зв'язку.
 • 16. Методи моніторингу конкуренції.
 • 17. Історія зародження і розвитку бенчмаркінгу.
 • 18. Стан бенчмаркінгу в Російській Федерації.
 • 19. Джерела інформації про конкурентів.
 • 20. «Контрольна закупівля» і «таємничий покупець» - схожість і відмінності.
 • 21. Розвиток інноваційного процесу та бенчмаркінг.
 • 22. Світові автомобілебудівні концерни в Росії: практика бенчмаркінгу.

 • [1] Модель галузевої конкуренції М. Портера включає: а) загрозу появи нових конкурентів; б) силу постачальників; в) силу покупців; г) загрозу появи товарів-замінників;
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук