ЦІНОВОЇ КАРТЕЛЬ.

Тут мова йде про угоду конкуруючих виробників про встановлення єдиної ціпи, а також спільному збуті, квотою на обсяг випуску для окремих виробників і т.д.

В рамках орієнтації па конкурентів можливий також сценарій, який практично не відрізняється від орієнтації на покупців. Йдеться про орієнтацію на порівняльну цінність продуктів, пропонованих конкурентами і продаються самою компанією. Прив'язка до цепам конкурентів при такому підході означає виявлення сприймаються покупцем відмінностей продукту компанії від конкурентів але всієї сукупності значущих для нього характеристик [1] .

Визначення цін з орієнтацією на конкуренцію запобігає виникненню цінової війни з невідомим результатом, але в разі її виникнення є велика небезпека того, що всі беруть участь в ній конкуренти виявляться в гіршому становищі, ніж до її початку. Однак цей метод має і недоліки. З одного боку, існує небезпека того, що фірма не використовує можливості, закладені в ціні, і таким чином, добровільно відмовляється від шансів збільшення власного виручки. З іншого боку, збільшуються (особливо на картелізірованних ринках) ризики проникнення нових конкурентів, які можуть порушити сформовану спокій на ринку. Конкуренти мають різну структуру витрат, різні цілі, збутові та фінансові можливості. Крім того, товар даного підприємства може сприйматися як значно кращий, ніж товар конкурента. Відмова від врахування цих факторів може призвести до недоотримання фірмою потенційного прибутку.

  • [1] Гладких І. В. Цінова стратегія компанії: орієнтація на споживача. С. 391.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >