ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

В економічній теорії раціональність споживачів довгий час відігравала важливу роль, але для цілей маркетингу найбільш цікавим є питання про психологічні ефекти нераціональності, найчастіше визначальне прийняття індивідами господарських рішень. Чітке усвідомлення того, що реальна споживча поведінка може сильно відрізнятися від теоретичних передбачень, прийшло до економістів в 1958 р, коли Г. Саймон ввів в науковий обіг концепцію обмеженої раціональності. Він показав, що економічні агенти майже ніколи нс приймають рішення відповідно до принципу повної раціональності. Навпаки, в складному, інформаційно насиченому і вкрай динамічному світі, з огляду на обмеженість людських когнітивних здібностей, господарські рішення часто грунтуються на простих евристичних прийомах (наприклад, «правило великого пальця» -rule of thumb). Фірми можуть експлуатувати деякі психологічні особливості покупців для підвищення ефективності управління ціноутворенням.

Розглянемо окремі психологічні закономірності, які відіграють важливу роль при розробці та проведенні підприємством цінової політики [1] .

  • [1] Skouras Т., Avlonitis GJ, Indounas К. A. Economics and Marketing on Prices: How and WhyDo They Differ? // Journal of Product and Brand Management. 2005. Vol. 14. № 6. P. 364-366.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >