РОЗДІЛ V ЗБУТОВА ПОЛІТИКА І СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ФІРМИ

Після вивчення розділу V студент повинен: знати

 • • що таке попит, його ключові характеристики;
 • • основні методи прогнозування збуту;
 • • види та особливості посередницьких операцій;
 • • специфіку оптової та роздрібної торгівлі;
 • • зміст основних етапів планування збутової стратегії фірми;
 • • способи організації каналів збуту;
 • • цілі та особливості окремих елементів комплексу маркетингових комунікацій;
 • • суть процесу і моделі впливу маркетингових комунікацій на споживачів;
 • • основні етапи розробки програми просування;
 • • способи оцінки ефективності маркетингових комунікацій;
 • • можливості нових форм маркетингових комунікацій для розробки комунікативної стратегії фірми;

вміти

 • • прогнозувати обсяги збуту компанії на основі різних методів;
 • • виділяти особливості та переваги використання різних систем збуту;
 • • обґрунтовувати рішення про вибір посередників;
 • • оцінювати ефективність каналів збуту;
 • • оцінювати можливості і необхідність поєднання ATL- і В7Х-заходів в комплексі просування фірми;
 • • пов'язувати характер і інтенсивність маркетингових комунікацій зі стадією життєвого циклу товару;
 • • розробляти маркетингову комунікаційну стратегію підприємства;
 • • порівнювати переваги і недоліки використання різних форм інтернет-комунікацій;

володіти

 • • методами прогнозування обсягів збуту;
 • • основними принципами прийняття рішення про використання посередників;
 • • методикою вибору кращих посередників;
 • • базовими підходами до організації інформаційної взаємодії між виробниками і посередниками;
 • • навичками досліджень в галузі маркетингових комунікацій;
 • • методологією розробки програми маркетингових комунікацій;
 • • методами оцінки ефективності маркетингових комунікацій;
 • • сучасними технологіями просування товарів.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >