Частина 3. Професійні комунікації

Комунікації в організаціях

Характеристики групових процесів в організації

Комунікації в організаціях розвиваються за законами і відповідно до динамікою розвитку комунікації в малих групах. Тому для початку ми познайомимося з основними законами і особливостями малих груп.

Група сама по собі не є простою сумою увійшли до неї людей, а являє самостійне цілісне соціально-суспільне явище зі своїми власними характеристиками, що не зводиться до індивідуальних характеристик се членів, власною історією розвитку і закономірностями життєдіяльності.

Група - це самостійний суб'єкт соціально-громадській діяльності, який може бути розглянутий з погляду своїх властивостей, процесів і структур. Малою групою зазвичай називають невелике число людей, ховаю знають один одного, постійно взаємодіючих між собою, обмежене загальними або співпадаючими інтересами, цілями і ареалом діяльності.

Ознаки малої групи:

  • o контактність - можливість кожного члена групи регулярно спілкуватися один з одним, сприймати і оцінювати іншого члена групи, обмінюватися інформацією;
  • o цілісність - соціальна та психологічна спільність індивідів, що входять в групу, що дозволяє сприймати їх як єдине ціле;
  • o стабільність складу, обумовлена, насамперед, індивідуальною неповторністю і незамінністю учасників;
  • o стійкість взаємодії, що забезпечують взаємну позитивним підкріпленням активності, спрямованої на успіх групи в цілому. Якщо який-небудь член групи перестає вносити необхідний внесок у задоволення потреб інших, то він просто випадає або виганяється з даної групи;
  • o наявність внутрішньої структури, що включає систему неформальних соціальних ролей і статусів, норми і правила поведінки, а також механізм соціального контролю;
  • o задоволення особистих запитів через приналежність до групи. Мала група на відміну від великої задовольняє найбільшу кількість життєво важливих потреб людини. Якщо задоволення, одержуване в групі, стає нижче певного рівня, індивід покидає її.

Функції групової комунікації (за М. А. Василик)

Комунікація в малій групі, крім інформативної, виконує такі функції: формування згоди, забезпечення узгоджених дій, складання особливої культури групи.

Однією з головних функцій комунікації в малій групі виступає не просто зміна установок або поведінки члена групи під впливом зовнішніх стимулів, а й формування загальної картини світу учасників групи. Це безперервний процес, який складається з послідовного ряду взаємодій, в результаті якого відбувається взаємопроникнення картин світу учасників групи і виникає згода між ними. Це дозволяє кожному члену групи розуміти точки зору інших.

І комунікація відіграє в цьому процесі важливу роль. Особлива самобутня і своєрідна культура групи формується саме в результаті комунікації. У малих групах люди спілкуються один з одним інакше, ніж зі сторонніми. У результаті спілкування членів групи між собою встановлюється особлива комунікація, завдяки чому формується своєрідна культура спілкування, характерна саме для даної групи і яка може включати в себе свої особливі власні форми прояви, такі як мова, норми і правила поведінки, міфи, традиції та ритуали. У групах також існує і система певних санкцій, які прийняті тільки в даній групі по відношенню до порушників групових норм і правил.

Таким чином, комунікація в малій групі виконує функції соціального сполучного явища та обміну інформацією між її членами, а також комплекс функцій, спрямованих як на підтримку відносин, так і на підтримку самої групи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >