ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Які умови створюють основу для інтеграції бюджетного простору?
 • 2. Які особливості бюджетного федералізму в Європейському союзі?
 • 3. Який вплив процесів глобалізації та інтеграції на формування співробітництва пострадянських суверенних держав?
 • 4. Чому регіональне міждержавне співробітництво базується на концепції різношвидкісної інтеграції?
 • 5. Які напрямки інтеграції в Європейському союзі?
 • 6. Що розуміється під субсидіарності з позицій європейського федералізму?
 • 7. Які цілі і завдання розвитку Союзної держави Росії і Білорусі?
 • 8. Яка структура бюджетної класифікації доходів і витрат Союзної держави Росії і Білорусі?
 • 9. Перерахуйте джерела формування доходів бюджету Союзної держави Білорусі і Росії.
 • 10. Які напрямки видатків бюджету Союзної держави Росії і Білорусі?
 • 11. Яким чином розділені повноваження учасників бюджетного процесу Союзної держави Росії і Білорусі?
 • 12. У чому полягає схожість і відмінність бюджетного процесу Союзної держави і бюджетного процесу РФ?
 • 13. Назвіть напрямки бюджетної політики Союзної держави Росії і Білорусі.
 • 14. Яке призначення цільових програм Союзної держави Росії і Білорусі?
 • 15. Як здійснюється фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів Союзної держави Росії і Білорусі?

практичні завдання

Завдання 1. За даними збірника Федеральної служби державної статистики «Росія і країни Співдружності Незалежних Держав» проведіть порівняльний аналіз динаміки соціально-економічних показників Білорусі та Росії: ВВП, обсяг промислового виробництва, експортно-імпортних операцій, стан взаєморозрахунків, міграційні зв'язки.

Оцініть вплив торгово-промислової, митної, міграційної політики Союзної держави на соціально-економічні показники Білорусі та Росії.

Завдання 2. Використовуючи дані збірника Мінстату Республіки Білорусь і Росстату «Білорусь і Росія», проведіть:

 • а) порівняння державного устрою Республіки Білорусь і Російської Федерації;
 • б) порівняльний аналіз соціально-економічних показників Білорусі та Росії;
 • в) порівняльний аналіз виконання і структури консолідованого бюджету Білорусі і Росії;
 • г) порівняльний аналіз витрат на освіту і охорону здоров'я та соціально-економічні показники діяльності цих галузей двох країн.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >