̲   ò    >

ʲ

  • 1. ' ' - , - .
  • 2. , , , , .

  • 1. - ?
  • 2. - ?
  • 3. ?
  • 4. , .
  • 5. ?
  • 6. , / / ?
 
  ̲   ò    >