СТРУКТУРА І ЗМІСТ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Весь комплекс кадрових документів можна систематизувати за різними ознаками.

За цільової приналежності виділяють дві групи кадрових документів:

 • • документи з обліку особового складу працівників (накази про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, надання відпустки, звільнення, особова картка працівника та ін.), Включені до складу уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати;
 • • документи, пов'язані із здійсненням функцій з управління персоналом і організацією праці (правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурний підрозділ, посадові інструкції, структура і штатна чисельність, штатний розклад).

За типовим кадровим процедур розрізняють наступні види кадрових документів:

 • • документація по прийому на роботу (заяву про прийом на роботу, службовий контракт про призначення на посаду, наказ про прийом на роботу, протокол загальних зборів трудового колективу про прийом на роботу);
 • • документація по переводу на іншу роботу (заяву про переведення на іншу роботу, подання про переведення на іншу роботу, наказ про переведення на іншу роботу);
 • • документація по звільненню з роботи (заяву про звільнення, наказ про звільнення, протокол загальних зборів трудового колективу про звільнення);
 • • документація по оформленню відпусток (графік відпусток, заява про надання відпустки, наказ про надання відпустки);
 • • документація по оформленню заохочень (подання про заохочення; наказ про заохочення; протокол загальних зборів трудового колективу про заохочення);
 • • документація по оформленню дисциплінарних стягнень (доповідна записка про порушення трудової дисципліни, пояснювальна записка про порушення трудової дисципліни, наказ про накладення дисциплінарного стягнення, протокол загальних зборів трудового колективу про накладення дисциплінарного стягнення).

За видами використовуваних в кадровому діловодстві документів всю кадрову документацію можна розділити на три групи:

 • • організаційно-кадрові документи (структура і штатна чисельність персоналу, штатний розклад, положення про кадрову службу, правила внутрішнього розпорядку, положення про персонал);
 • • організаційно-розпорядчі документи (зміни штатного розкладу, розпорядження, графік відпусток, посадова інструкція / службовий контракт);
 • • документи з працевлаштування, обліку та роботі з кадрами (трудовий договір / службовий контракт, документи кадрового планування, накази по особовому складу, накази з кадрових питань, трудова книжка, особова картка працівника, особиста справа, особовий рахунок по заробітній платі, довідки персоналу організацій по лінії кадрових служб) [1] .

За порядком прийняття кадрові документи ділять на групи:

 • • потребують узгодження з первинним профспілковим органом (за умовами колективного договору);
 • • потребують врахування думки первинного профспілкового органу (графік відпусток);
 • • потребують врахування думки представницького органу працівників (локальний акт з оплати праці);
 • • потребують узгодження з посадовими особами відповідно до внутрішніх регламентами [2] .

 • [1] Рогожин М. Ю. Указ. соч.
 • [2] Митрофанова В. В. Ми оформляємо кадрові документи: настільна кнігапрактіка. СПб .: Пітер, 2014.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >