КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 • 1. Документальне оформлення управлінських дій і кадрових процедур є невід'ємним обов'язком будь-якого роботодавця, незалежно від організаційно-правової форми та масштабів його діяльності.
 • 2. В умовах зростаючої ролі діловодства в ефективному функціонуванні організації одним з найважливіших факторів підвищення професійної компетентності працівників кадрових служб стає глибоке знання ними діючих нормативних правових актів і методичних документів, неухильне дотримання їх вимог в процесі роботи з документами і усвідомлення того, що юридичну силу документа забезпечують не тільки відповідність чинному законодавству, компетенція видав органу і встановлений порядок формленія, а й високий рівень грамотності.
 • 3. Розширення функцій кадрових служб в світлі змін трудового законодавства в цілому і правового забезпечення державної цивільної служби зокрема актуалізує проблему професійного розвитку працівників кадрових служб як державної, так і недержавної сфери, забезпечення кожного з них сумою необхідних знань, умінь і навичок в роботі з документами.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Які види документів складають групу організаційної документації?
 • 2. Чому документи з особового складу виділені в окрему групу організаційно-розпорядчої документації?
 • 3. Які види документів включає в себе група документації по особовому складу?
 • 4. Які види документів складають групу документів з працевлаштування, обліку та роботі з кадрами?
 • 5. Назвіть нормативний акт, в якому представлені форми кадрових документів і містяться рекомендації по їх заповненню.
 • 6. Який правовий акт визначає порядок ведення трудових книжок?
 • 7. Яким нормативним документом регламентується діловодство в федеральних органах влади?
 • 8. Яким нормативно-правовим актом визначаються зміст і порядок ведення особової справи державного службовця і які його особливості?
 • 9. У якому правовому акті містяться вимоги до оформлення адресата вихідного документа і в чому полягає їх новизна?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >