КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 • 1. Складовою частиною діловодства в ланцюжку «створення / над-ходження документа - ісполіеііе / отправлеііе документа - хропіння документа» є організація роботи з документами, що забезпечує раціональний документообіг, створення інформаційно-пошукових систем по документації, контроль виконання документів і підготовку документів до передачі в відомчий архів.
 • 2. Рух документа в організації починається з моменту реєстрації, тобто записи облікових даних про документ за встановленою формою, що фіксує факт його створення, відправлення або отримання і забезпечує облік документів, контроль за їх виконанням і створення банку даних про документи організації.
 • 3. Своєчасне і якісне виконання доручень, що містяться в документах, аналітичну інформацію, необхідну для оцінки діяльності підрозділів і окремих виконавців, забезпечує контроль виконання документів.
 • 4. Для угруповання виконаних документів у справи, систематизації та обліку справ, закріплення індексів справ, встановлення термінів їх зберігання в організації створюється спеціальний класифікаційний довідник багатоцільового призначення - номенклатура справ.
 • 5. Підготовка документів до зберігання - завершальний етап організації роботи з документами, що включає угруповання документів з метою формування справ, експертизу наукової і практичної цінності документів, оформлення справ, опис та знищення підлягають знищенню справ, забезпечення схоронності справ, передачу справ в архів організації.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Зіставте між собою поняття «діловодство» та «документообіг».
 • 2. Як розраховується обсяг документообігу в організації?
 • 3. Які способи реєстрації документів використовуються в організації і чим обумовлений вибір того чи іншого способу?
 • 4. В чому полягає попередній розгляд вхідних документів і яка його мета?
 • 5. У чому полягають особливості організації роботи з кадровими документами?
 • 6. Яким правовим актом встановлюється порядок роботи з усними та письмовими зверненнями громадян в державну організацію?
 • 7. У яких випадках автору звернення може бути відмовлено в розгляді по суті поставлених у ньому питань?
 • 8. Які форма та зміст номенклатури справ служби кадрів?
 • 9. За якими ознаками можуть групуватися документи організації в справу?
 • 10. Яким вимогам повинен відповідати порядок формування документів у справи?
 • 11. Які існують види архівних фондів?
 • 12. Які основні вимоги до режиму зберігання документів?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >