ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

Порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади встановлено Постановою про затвердження правил діловодства.

При обробці, розгляді, узгодженні і підписанні електронних документів в системі електронного документообігу у внутрішньому документообіг федерального органу виконавчої влади можуть використовуватися способи підтвердження дій з електронними документами, при яких електронний підпис не використовується, за умови, що програмні засоби, що застосовуються в державному органі виконавчої влади , дозволяють однозначно ідентифікувати особу, яка підписала документ [1] .

Склад електронних документів, що звертаються в системі електронного документообігу, визначається керівником федерального органу виконавчої влади на основі рекомендацій Федерального архівного агентства і відповідно до переліку документів, створення, зберігання і використання яких може здійснюватися виключно у формі електронних документів.

Перелік документів, створення, зберігання і використання яких може здійснюватися виключно у формі електронних документів, затверджується керівником федерального органу виконавчої влади за погодженням з Федеральним архівним агентством.

Правилами передбачено, що:

  • • прийом і відправка електронних документів здійснюються службою діловодства;
  • • при отриманні електронних документів служба діловодства здійснює перевірку справжності електронного цифрового підпису;
  • • при передачі надійшли електронних документів на розгляд керівника федерального органу виконавчої влади, напрямку електронних документів в структурні підрозділи і відповідальним виконавцям федерального органу виконавчої влади, відправлення електронних документів і зберіганні електронних документів разом з електронними документами передаються (зберігаються) їх реєстраційні дані;
  • • виконані електронні документи систематизуються в справи відповідно до номенклатури справ федерального органу виконавчої влади;
  • • при складанні номенклатури справ вказується, що справа ведеться в електронному вигляді;
  • • електронні документи після їх виконання підлягають зберіганню в установленому порядку в державному органі виконавчої влади протягом строків, передбачених для аналогічних документів на паперовому носії;
  • • після закінчення терміну, встановленого для зберігання електронних справ (електронних документів), на підставі акта про виділення їх до знищення, що затверджується керівником федерального органу виконавчої влади, зазначені електронні справи (електронні документи) підлягають знищенню.

  • [1] Правила діловодства в федеральних органах виконавчої влади.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >