КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 • 1. Культура письмовій ділового мовлення передбачає певний вибір і організацію мовних засобів, які в діловій ситуації спілкування при дотриманні сучасних мовних норм і етики спілкування дозволять забезпечити найбільший ефект у досягненні поставленої комунікативної задачі. Знання норм сучасної ділової літературної мови - основна вимога культури ділового мовлення, найважливіша умова її професійної ефективності.
 • 2. Офіційно-діловий стиль мови - різновид сучасної російської мови, яка реалізується в сфері ділового спілкування. В офіційно-діловому стилі мови сучасної української літературної мови виділяється чотири підстилі: дипломатичний, юридичний, адміністративний, побутово-діловий.
 • 3. Мова документів - обов'язкова частина офіційно-ділового мовлення, що служить ділового спілкування за допомогою документів. Мова документів пройшов у своєму розвитку кілька етапів.
 • 4. Інтернаціональні властивості службового документа - наслідок універсальності функцій і завдань, які він покликаний вирішувати. Інтернаціональні особливості службового документа: точність і зрозумілість, колегіальність, адресність, тематична обмеженість, своєчасність і актуальність, достовірність, переконливість, повнота і стислість.
 • 5. Механічне перенесення мовних стандартів оформлення ділових паперів, прийнятих за кордоном, на практику вітчизняної ділової письмової мови не можна вважати правильним, оскільки саме національні особливості мови документа забезпечують необхідну стандартизацію документа на всіх мовних рівнях.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Назвіть основні аспекти культури ділового мовлення.
 • 2. Чим характеризується нормативний і етичний аспект сучасної ділової мови?
 • 3. Назвіть основні етапи розвитку документа і російського ділового мови. Дайте коротку характеристику кожному етапу.
 • 4. Які стилі мовлення ви знаєте? Назвіть основні відмінності офіційно-ділового стилю мови від інших стилів.
 • 5. Дайте визначення мови службового документа.
 • 6. Які інтернаціональні особливості мови службового документа ви можете назвати?
 • 7. Чим відрізняється оформлення документів і ділових паперів у вітчизняній практиці?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >