КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 • 1. Визначальною особливістю мови документа є мовної стандарт. Необхідність мовного стандарту в документі обумовлена екстралінгвістичним фактором точності і однозначності тлумачення змісту документа.
 • 2. Мовна стандартизація документа істотно підвищує його інформативність, помітно полегшує його сприйняття і оцінку адресатом, що сприяє більшій оперативності документообігу.
 • 3. Володіння діловим стилем - це в значній мірі знання спеціальних слів і мовних стійких формул і вміння їх вживати.
 • 4. Стандартизація мови документа - явище закономірне, яке проявляється на всіх мовних рівнях: на рівні слова, на рівні словосполучення, на рівні пропозиції і на рівні цілісного тексту.
 • 5. Стандартні канцелярські вирази (мовні кліше і штампи), функціонально необхідні мови документа, збіднюють і спрощують мову художньої літератури, мова публіцистики, усну розмовну мову.
 • 6. Загальні положення, що стосуються оформлення реквізитів документів, включають в себе вимоги мовного характеру. Ці вимоги можуть бути сформульовані за допомогою різних правил: правил правопису великої або малої літери в найменуваннях; правил написання дат і чисел; правил відмінювання прізвищ; правил графічних та лексичних скорочень і ін.
 • 7. Знання ключових мовних формул діловій письмовій мові, в тому числі і ділового листа, допоможе фахівця якісно складати ділові папери і листи, а також успішно організувати весь процес діловодства.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Які лінгвістичні особливості документа ви знаєте?
 • 2. Що таке мовної стандарт? Чому він необхідний при складанні ділової папери і службового документа?
 • 3. Наведіть приклади мовних кліше (штампів) на рівні слів і словосполучень, які активно використовуються в документах.
 • 4. У чому проявляється стандартизація фрази і тексту в документі? Наведіть приклади.
 • 5. З якими мовними труднощами стикається укладач документа при оформленні реквізитів документа?
 • 6. Які основні правила правопису малих і великих літер в назвах державних організацій і установ?
 • 7. Як грамотно оформити реквізит «Адресат»?
 • 8. Чи можна скорочувати слова в документі? Які правила скорочень слів ви знаєте?
 • 9. Як здійснюється рубріцірованіе в тексті документа?
 • 10. Як оформляти дати і цифри в документі?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >