КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ

Основи етики ділового спілкування

 • 1. Зміст моральних вимог зводиться до отримання насолоди і уникнення страждань в такій етичної концепції, як:
  • а) аскетизм;
  • б) гедонізм;
  • в) прагматизм;
  • г) перфекціонізм.
 • 2. Досягнення щастя як вищий прояв чесноти і основа моральних вчинків розглядається в такий етичної концепції, як:
  • а) стоїцизм;
  • б) утилітаризм;
  • в) евдемонізм;
  • г) гуманізм.
 • 3. Моральну мета і ідеал життя пов'язує з самообмеженням чуттєвих прагнень і задоволень така етична концепція, як:
  • а) аскетизм;
  • б) евдемонізм;
  • в) гедонізм;
  • г) стоїцизм.
 • 4. Установка «Коль людина не в змозі змінити що-небудь в навколишньої дійсності, то йому залишиться скоритися долі і стійко переносити її удари» характерна для такої етичної концепції, як:
  • а) стоїцизм;
  • б) прагматизм;
  • в) утилітаризм;
  • г) перфекціонізм.
 • 5. Прихильники цієї етичної концепції висунули в якості вищого морального критерію і моральної мети досягнення кінцевого практичного результату, заради якого дозволеними, по суті, вважаються будь-які засоби:
  • а) прагматизм;
  • б) утилітаризм;
  • в) перфекціонізм;
  • г) гуманізм.
 • 6. Моральна цінність поведінки або вчинку визначається його корисністю та значущістю в такий етичної концепції, як:
  • а) стоїцизм;
  • б) прагматизм;
  • в) утилітаризм;
  • г) перфекціонізм.
 • 7. Для прихильників цієї етичної концепції вищої моральної цінністю є досконалість, яке включає, перш за все, чесноти, а також розвиток властивих людині талантів і обдарувань:
  • а) прагматизм;
  • б) утилітаризм;
  • в) перфекціонізм;
  • г) гуманізм. [1]
  • в) стоїцизм;
  • г) евдемонізм.
 • 9. Етика капіталістичного суспільства, згідно з якою чеснотою є працьовитість, дбайливість, чесність, поміркованість в споживанні, носить назву:
  • а) погоджувальна етика;
  • б) протестантська етика;
  • в) господарська етика аморалізму;
  • г) класова етика.
 • 10. Етика капіталістичного суспільства, яка прагне вивести економічну діяльність за межі моральної оцінки і допускає прийнятність будь-яких засобів і способів дій заради наживи, носить назву:
  • а) погоджувальна етика;
  • б) протестантська етика;
  • в) господарська етика аморалізму;
  • г) класова етика.
 • 11. Володіння приватною власністю за своєю природою:
  • а) егоїстично;
  • б) антигуманно;
  • в) гуманістично;
  • г) злочинно.
 • 12. Суть громадянського суспільства полягає:
  • а) в неухильному виконанні законів;
  • б) у відсутності впливу церкви;
  • в) в реальній владі суспільної моралі;
  • г) в лібералізації економіки.
 • 13. Визнання цінності, неповторності кожної людської особистості, утвердження в повсякденній діяльності її прав не тільки на життя, здоров'я, але і на честь, гідність, свободу становить зміст такого принципу професійної етики, як:
  • а) принцип оптимізму;
  • б) принцип альтруїзму;
  • в) принцип гуманізму;
  • г) принцип патріотизму.
 • 14. Довірче, доброзичливе ставлення фахівця до колег по роботі, іншим людям становить зміст такого принципу професійної етики, як:
  • а) принцип оптимізму;
  • б) принцип альтруїзму;
  • в) принцип гуманізму;
  • г) принцип патріотизму.
 • 15. Турбота про інтереси своєї Батьківщини і готовність до діяльності в ім'я могутності своєї країни становить зміст такого принципу професійної етики, як:
  • а) принцип оптимізму;
  • б) принцип альтруїзму;
  • в) принцип гуманізму;
  • г) принцип патріотизму.

 • [1] Визнання людини найвищою цінністю, всепрощення і альтруїзм характернидля такої етичної концепції, як: а) гуманізм; б) утилітаризм;
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >