КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Дайте визначення туристської діяльності.
 • 2. Перелічіть і охарактеризуйте суспільні відносини в сфері туризму, що підлягають правовому регулюванню.
 • 3. Визначте специфіку методів правого регулювання відносин у сфері туризму.
 • 4. Розкрийте етапи розвитку політики в сфері туризму.
 • 5. Визначте принципи державного регулювання туристської діяльності.
 • 6. Визначте цілі державного регулювання туристської діяльності.
 • 7. Перерахуйте і охарактеризуйте способи державного регулювання туристської діяльності.
 • 8. Розкрийте зміст форм державно-правового регулювання діяльності в сфері туризму.
 • 9. Розкрийте специфіку програмування і прогнозування як форму регулювання відносин у сфері туризму на регіональному рівні.
 • 10. Визначте специфіку федеральних, регіональних і муніципальних програм, спрямованих на розвиток туризму. Конкретизуйте відповідь.
 • 11. Визначте місце звичаю в системі джерел права в туризмі.
 • 12. Охарактеризуйте специфіку внутрішніх джерел права.
 • 13. Визначте місце міжнародних нормативних актів в системі джерел права в туризмі.
 • 14. Складіть схематичне зображення системи джерел права в сфері туризму.
 • 15. Охарактеризуйте роль і функції міжнародних організацій в правовому регулюванні туристської діяльності. Конкретизуйте

відповідь.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >