БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЯК ЗАСІБ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРА

Договір банківської гарантії, що укладається туроператором як засіб фінансового забезпечення виконання його зобов'язань перед туристами поряд з нормами Закону про основи туристської діяльності регулюється також ст. 368-379 ГК РФ. Як ми вже вказували, гарантом по банківській гарантії може виступати банк, інша фінансова установа або страхова організація, зареєстрована і здійснює діяльність відповідно до законодавства РФ.

В силу банківської гарантії гарант дає на прохання принципала-туроператора письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару-туристу) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при представленні бенефіціаром письмової вимоги про її сплату (ст. 368 ЦК України). Разом з тим відповідно до ст. 17.5 Закону про основи туристської діяльності поряд з самим вимогою турист повинен надати копію документа, що свідчить про відмову туроператора в добровільному порядку задовольнити вимогу про відшкодування реального збитку, понесеного туристом і (або) іншим замовником в результаті невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, і (або) копію судового рішення про відшкодування туроператором реального збитку за позовом, винесеного з даного питання на користь туриста.

Таким чином, згідно зі ст. 17.4 Закону про основи туристської діяльності гарант зобов'язаний сплатити грошову суму за банківською гарантією на письмову вимогу туриста і (або) іншого замовника в разі відмови туроператора відшкодувати туристу реальний збиток, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань по реалізації турпродукту. Відмова туроператора відшкодувати туристу суму реального збитку оформляється їм в письмовому вигляді і вручається туристу. Копія відмови разом з іншими документами додається до вимоги (заяви) туриста до фінансового гаранта - банку, а реквізити цього документа вказуються в самій вимозі (заяві) туриста (ст. 17.5 Закону про основи туристської діяльності).

У деяких випадках туроператор зовсім не дає туристу будь-яких документів і не оформляє письмових відмов у відшкодуванні реального збитку. Такі ситуації виникають при невизнанні туроператором своєї відповідальності, ліквідації туроператора і ін. В подібних випадках туристу спочатку доведеться звернутися зі своїми вимогами до суду і потім надати банку-гаранта копію судового рішення, в якому буде визнана обов'язок туроператора відшкодувати реальний збиток за позовом туриста. Крім того, слід зазначити, що відповідно до ст. 17.4 Закону про основи туристської діяльності позов про відшкодування реального збитку, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту, може бути пред'явлений туристом туроператору або туроператору і страховикові (гаранту) спільно. При цьому законодавець підкреслив, що турист, який відмовився від екстреної допомоги, що надається об'єднанням туроператорів в сфері виїзного туризму за рахунок коштів компенсаційного фонду, а також і турист, який отримав таку допомогу, не позбавляється права звернутися з вимогою про відшкодування реального збитку до вказаних туроператору або страховика (гаранту).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >