СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Відповідно до ст. 5 Закону про основи туристської діяльності стандартизація і класифікація в туристській індустрії здійснюється відповідно до законодавства РФ. При цьому, оскільки немає спеціального закону, за допомогою норм якого могла б здійснюватися стандартизація і класифікація в сфері туризму, застосовуються норми Федерального закону від 27 грудня 2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання в Російській Федерації» (ред. Від 28.11. 2015).

Згідно ст. 2 Закону про технічне регулювання, стандартизація - его діяльність по встановленню правил і характеристик з метою їх добровільного багаторазового використання, спрямована на досягнення впорядкованості та підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг. Стосовно сфери туризму, спираючись на закріплене в Законі про основи туристської діяльності визначення туристичного продукту, можна говорити про стандартизацію послуг.

Згідно з нормою тієї ж статті Федерального закону «Про технічне регулювання в РФ», стандарт в сфері туризму - его документ, в якому з метою добровільного багаторазового використання встановлюються правила здійснення і характеристики процесів надання послуг. Стандарти розробляються суб'єктами туристичної індустрії, державними органами і громадськими організаціями у сфері туризму. Державним органом, який займається розробкою стандартів в РФ, є Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології. В рамках Росгехрегулірованія діє спеціальний технічний комітет (ТК 199 «Туристські послуги і послуги засобів розміщення»), який розробляє стандарти туристських послуг і засобів розміщення.

Відповідність послуг, що надаються тим чи іншим стандартам в сфері туризму, як і в інших сферах, здійснюється за допомогою процедури сертифікації. Це форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності послуг вимогам стандартів, зводів правил або умов договорів. Сертифікація здійснюється юридичною особою або індивідуальним підприємцем, акредитованими в установленому порядку для виконання робіт з сертифікації. В результаті проходження відповідної сертифікації акредитований орган видає сертифікат відповідності, який засвідчує відповідність об'єкта положенням стандартів або умовам договорів.

В даний час в сфері туризму діє ряд затверджених державних стандартів, що лежать в основі сертифікації туристичних послуг:

ГОСТ 32611-2014 - Туристські послуги. Вимоги щодо забезпечення безпеки туристів;

ГОСТ 32612-2014 - Туристські послуги. Інформація для споживачів. Загальні вимоги;

ГОСТ 32613-2014 - Туристські послуги. Послуги туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Загальні вимоги;

ГОСТ 50935-2007 - Послуги громадського харчування. Вимоги до персоналу;

ГОСТ Р 50681-2010- Туристські послуги. Проектування туристичних послуг;

ГОСТ Р 50690-2000 - Туристські послуги. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 51185-2008- Туристські послуги. Засоби розміщення. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 51185-2014 - Туристські послуги. Засоби розміщення. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 52113-2014 - Послуги населенню. Номенклатура показників якості;

ГОСТ Р 53423-2009 - Туристські послуги. Готелі та інші засоби розміщення туристів. Терміни та визначення;

ГОСТ Р 53522-2009 - Туристські й екскурсійні послуги. Основні положення;

ГОСТ Р 53998-2010 - Туристські послуги. Послуги туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 54599-2011 - Послуги засобів розміщення. Загальні вимоги до послуг санаторіїв, пансіонатів, центрів відпочинку;

ГОСТ Р 54600-2011 - Туристські послуги. Послуги турагентств. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 54601-2011 - Туристські послуги. Безпека активних видів туризму. Загальні положення;

ГОСТ Р 54602-2011 - Туристські послуги. Послуги інструкто- рів-провідників. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 54604-2011 - Туристські послуги. Екскурсійні послуги. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 54605-2011 - Туристські послуги. Послуги дитячого та юнацького туризму. Загальні вимоги;

ГОСТ Р 54606-2011 - Послуги малих засобів розміщення. Загальні вимоги

ГОСТ Р 55881-2013 - Туристські послуги. Загальні вимоги до послуг гірськолижного туризму;

ГОСТ Р 56197-2014 - Туристський інформаційний центр. Туристська інформація та послуги прийому. вимоги;

ГОСТ Р 56221-2014- Туристські послуги. Річкові круїзи. Загальні вимоги;

ГОСТ Р ЕН 14804-2012 - Туристські послуги. Організатори освітніх мовних турів. Вимоги.

Відповідно до Закону про технічне регулювання застосування зазначених національних стандартів є добровільним за винятком обов'язкових вимог, що забезпечують досягнення цілей законодавства про технічне регулювання (ст. 46 Закону про технічне регулювання).

Класифікація об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі, здійснюється акредитованими організаціями в порядку, встановленому Міністерством культури РФ. Акредитація організацій, що здійснюють зазначену класифікацію, проводиться органами державної влади суб'єктів РФ в порядку, встановленому Міністерством культури РФ.

Наказом Мінкультури Росії від 11 липня 2014 р № 1215 був затверджений порядок класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси і пляжі, що здійснюється акредитованими організаціями [1] . Зазначений порядок класифікації об'єктів туристичної індустрії був розроблений відповідно до ст. 5 Закону про основи туристської діяльності і визначає умови і порядок проведення акредитованими організаціями класифікації об'єктів туристичної індустрії. Відзначимо, що основний зміст «Порядку класифікації» складають відповідні оціночні таблиці, легально роз'яснюють принципи і критерії класифікації. Разом з тим з метою організації порядку акредитації організацій, що здійснюють класифікацію, Мінкультури РФ був затверджений самостійний наказ s6 . В даному акті детально розглянуті питання організації акредитації, надання заявки на акредитацію та інших документів, розгляду заявки на акредитацію та інших поданих заявником документів, прийняття рішення про акредитацію (або про відмову в акредитації), оформлення і видачі атестата акредитації, переоформлення атестату акредитації, видачі дубліката атестата акредитації.

Отже, згідно з п. 2 розділу I «Порядок класифікації об'єктів туристичної індустрії», класифікація як форми державного регулювання туристської діяльності застосовується для об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі, розташованих на території Росії.

«Порядок класифікації об'єктів туристичної індустрії» визначає організацію проведення класифікації об'єктів туристичної індустрії відповідно до трьох системами класифікації (системою класифікації готелів та інших засобів розміщення; системою класифікації гірськолижних трас; системою класифікації пляжів), відбитими в додатках, закріплених у «Порядку класифікації об'єктів туристичної індустрії ». [2]

Згідно п. 6 «Порядку класифікації об'єктів туристичної індустрії» основними цілями класифікації об'єктів туристичної індустрії відповідно до зазначених системами класифікації є: надання споживачам необхідної та достовірної інформації про відповідність об'єкта туристичної індустрії категорії, передбаченої «Порядком класифікації»; підвищення конкурентоспроможності туристських послуг і привабливості об'єктів туристичної індустрії, спрямоване на збільшення туристичного потоку і розвиток внутрішнього і в'їзного туризму, за рахунок зміцнення довіри споживачів до оцінки відповідності об'єктів туристичної індустрії.

У зв'язку з цим відзначимо, що в чинну редакцію «Порядку класифікації» ие увійшла раніше представлена мета висловлювала прагнення до забезпечення якості туристичних послуг, що відповідає вимогам систем класифікації, який розроблено відповідно до міжнародних стандартів, рекомендаціями Всесвітньої туристської організації при Організації Об'єднаних Націй (ЮНВТО) і існуючої зарубіжною практикою. Дане вилучення видається необгрунтованим, перш за все, в зв'язку з необхідністю забезпечення відповідності міжнародним стандартам якості для організації належного прийому гостей в період проведення в РФ Кубка конфедерацій FIFA 2017 року і чемпіонату світу з футболу FIFA 2018 року.

Розгляд заяви об'єкта туристичної індустрії та представлених документів, а також прийняття рішення про проведення класифікації акредитованою організацією обмежені терміном в 10 календарних днів з моменту надходження документів від заявника. Підставою для прийняття рішення про відмову в проведенні класифікації є наявність недостовірної або перекрученої інформації в документах, поданих заявником.

Акредитована організація на підставі результатів оцінки приймає рішення про присвоєння об'єкту туристичної індустрії категорії, передбаченої відповідною системою класифікації, і оформляє свідоцтво. У разі невідповідності вимогам, що пред'являються до засобів розміщення заявленої категорії, акредитована організація відмовляє у привласненні заявленої категорії. Заявник інформується про це не пізніше 20 робочих днів після експертної оцінки.

Відзначимо, що в даний час передбачений апеляційний порядок оскарження рішення акредитованої організації про відмову [3] . У зв'язку з цим в структуру органів системи класифікації введена комісія з апеляцій Міпкультури Росії (п. 7).

В «Порядку класифікації» зазначено, що Комісія з апеляцій розглядає апеляції, подані в письмовому вигляді, протягом 30 календарних днів з моменту їх надходження. При цьому Комісія з апеляцій протягом 30 календарних днів може запитувати від учасників класифікації додаткові матеріали за скаргами в межах вимог, що містяться у Порядку класифікації. При цьому термін розгляду апеляцій збільшується не більше ніж на 30 календарних днів. Про результати розгляду Комісія з апеляцій інформує Раду за класифікацією Мінкультури Росії, який подав апеляцію учасника класифікації і сторону, рішення якої оскаржуються. У разі невідповідності об'єкта туристичної індустрії вимогам категорії, заявленої в Свідоцтві, Комісія з апеляцій інформує про це акредитованої організації, що видала Свідоцтво. Рішення комісії з апеляцій є обов'язковим до виконання для всіх учасників класифікації.

У разі позитивного результату класифікації акредитована організація спрямовує в Міпкультури Росії інформацію і копію свідоцтва про присвоєння категорії об'єкту туристичної індустрії. У той же час об'єкти туристичної іпдустріі, яким присвоєно категорію, передбачена відповідною системою класифікації, мають право застосовувати Знак категорії, встановлений в даній системі класифікації.

За результатами моніторингу класифікації Мінкульгури Росії формує перелік об'єктів туристичної індустрії, які пройшли класифікацію, і розміщує його на офіційному сайзі Міністерства культури РФ в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» (адреса сайту: класифікація-турізм.рф). Об'єкт туристичної індустрії, що пройшов класифікацію, отримує свідоцтво про присвоєння категорії на 3 роки, після закінчення терміну дії Свідоцтва у відповідному порядку проводиться повторна класифікація.

  • [1] Наказ Мінкультури Росії від 11 липня 2014 р № 1215 «Про утвержденііпорядка класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі ііние засоби розміщення, гірськолижні траси і пляжі, що здійснюється акредитованими організаціями»: (зареєстровано в Мін'юсті Росії 29.12.2014№ 35473) / / Російська газета (спеціальний випуск). 2015. 6 лютого. (№ 24/1).
  • [2] Наказ Мінкультури Росії від 29 квітня 2015 р № 1340 «Про затвердження порядку акредитації організацій, що здійснюють классіфікаціюоб'ектов туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси і пляжі»: (зареєстровано в Мін'юсті Росії 07.10.2015 № 39191) // Бюлетень нормативних актів федеральних органіввиконавчої влади. 2015. 23 нояб. (№ 47).
  • [3] Див. Пункт 15, 16 Наказу Мінкультури Росії «Про затвердження порядку акредитації організацій ...»: Наказ Мінкультури Росії від 29 квітня 2015 р № 1 340 «Про затвердження порядку акредитації організацій, що здійснюють класифікацію об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі і інші засоби розміщення, гірськолижні траси і пляжі »: (зареєстровано в Мін'юсті Росії 07.10.2015 №39191) // Бюлетень нормативнихактів федеральних органів виконавчої влади. 2015. 23 нояб. (№47).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >