СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ І НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ

література

Абрамова, Н. В. Договори доручення, комісії. Агентські договори / Н. В. Абрамова. - 2-е изд., Перераб. - М., 2006.

Аладишева, К. Н. Який договір вибрати турагенту? / К. М. Алади- шева // Спрощенка. - 2006. - № 9.

Алфьорова, О. В. Агентирование в цивільному праві Росії і країнах «загального права» / О. В. Алфьорова // Деякі питання договірного права Росії і зарубіжних країн: зб. ст. аспірантів і молодих вчених / за ред. Т. Є. Абова. - М., 2003.

Алферьева, С. В. Продаж путівок через сайт / С. В. Алферьева // Спрощена бухгалтерія. - 2012. - № 9.

Амирханова, Б. Договір туристичного обслуговування / Б. Амирханова // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2010. - № 33.

Андрющенко, А. Турагент може розоритися на путівки / А. Андрющенко // Московський бухгалтер. - 2005. - № 7.

Аніщенко, А. Працівникам - путівки, бухгалтеру - облік / А. Аніщенко // Нова бухгалтерія. -2011.- Вип. 10.

Анохіна, О. Г. Коментар до Митного кодексу Митного союзу / О. Г. Анохіна. - М .: Проспект, 2011 року.

Антипина, Е. Б. До питання про уніфікацію і стандартизації понятійного апарату в сфері туризму / Є. Б. Антипина, А. А. Терещенко // Туризм: право і економіка. - 2004. - № 3.

Антошина, О. Туристська діяльність: облік загальногосподарських витрат / О. Антошина // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2007, -№32; 33; 34.

Ануфрієва, Л. П. Міжнародне приватне право. У 3 т. Т. 2. Особлива частина: підручник / Л. П. Ануфрієва. - 2-е изд., Перераб. і доп. -, 2002.

Ахріменко, М. А. Концепції гнучкого підходу до визначення права, що підлягає застосуванню до договорів в сучасному колізійного права держав Західної Європи та США: дис .... канд. юрид. наук / Ахріменко Марина Олександрівна. - М., 2006.

Ахтямова, Е. В. Особливості договорів про надання туристичних послуг / Є. В. Ахтямова // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2007. -№ 3.

Бабух, А. А. Оплата санаторно-курортних путівок для працівників організації: бухгалтерський облік та оподаткування / А. А. Бабух, П. А. Гусаро- ва // Податковий вісник. -2005. -№ 7.

Балашов, М. Застосування бланків суворої звітності форми «ТУ Р- 1» для оформлення туристичних путівок / М. Балашов, Н. Арбаева // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2001. - № 43.

Баринов, Н. А. Послуги (соціально-правовий аспект) / Н. А. Барінов. - М., 2001.

Бахин, С. В. Субправо (міжнародні склепіння контрактного права) / С. В. Бахін.-СПб., 2002.

Бєлобородова, Т. Бухгалтеру туристської організації. Порядок обчислення і сплати ПДВ / Т. Бєлобородова // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2001. - № 43.

Бєляєва, Н. А. Спрощена система оподаткування при здійсненні туристичної діяльності / Н. А. Бєляєва // Консультант бухгалтера. -2006. - № 12.

Бергман, В. «Про реформу зобов'язального права Німеччини» / В. Бергман // Вісник ВАС РФ. - 2003. - № 6-8.

Беспалов, М. В. Як заповнити Книгу обліку доходів і витрат. Керівництво для «спрощенця» / М. В. Беспалов. - М., 2010 року.

Бессонова, Ж. С. Чартерні перевезення повітряним транспортом: деякі проблеми правового регулювання / Ж. С. Бессонова // Актуальні проблеми російського права. - 2012. - № 1.

Богомяков, І. В. Використання земельних ділянок для популяризації об'єктів культурної спадщини за допомогою створення особливих економічних зон туристсько-рекреаційного типу / І. В. Богомяков // Майнові відносини в Російській Федерації. - 2010. -№ 7.

Богуславський, М. М. Міжнародне приватне право: підручник / М. М. Богуславський. - 5-е изд., Перераб. і доп. - М., 2004.

Борисенкова, Т. В. Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації»: проблеми термінології / Т. В. Борисенкова // Законодавство. - 2010. -№ 7.

Борисов, К. Г. Міжнародний туризм і право: навч, посібник / К. Г. Борісов.-М "1 999.

Бородкін, В. І. Зовнішньоекономічна діяльність: облік і податки / В. І. Бородкін, А. Ю. Павлова. - 2008. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Брагінський, М. І. Договірне право. Книга перша: Загальні положення / М. І. Брагінський, В. В. Витрянский. - 2-е вид. - М., 2005.

Брагінський, М. І. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг / М. І. Брагінський, В. В. Витрянский. -М., 2005.

Бризгалін, А. В. Податкове адміністрування у 2010 році / А. В. Бризгалін // Податки та фінансове право. - 2010 року.

Бугаєнко, Н. В. Судова практика у цивільних справах. Спори про захист прав споживачів / Н. В. Бугаєнко, М. В. Кратенко. - М., 2013.

Булаев, С. В. Виїзний туризм і ПДВ / С. В. Булаев // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2013. - № 3.

Булаев, С. В. Витрати туроператора / С. В. Булаев // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. -№ 2.

Булаев, С. В. Нововведення валютних операцій / С. В. Булаев // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. -№ 1.

Булаев, С. В. Витрати водіїв в міжміських і міжнародних рейсах / С. В. Булаев // Транспортні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2009. - № 3.

Булаев, С. В. Спрощені правила розрахунків для міжнародних перевізників / С. В. Булаев // Транспортні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. - № 2.

Бичков, А. Валютні ризики при здійсненні вексельних угод. Права і обов'язки учасників цивільного обороту / А. Бичков // Фінансова газета. -2013. -№28; 29.

Бичков, А. Особливості договору про реалізацію туристського продукту / А. Бичков // ЕЖ-ЮРИСТ. - 2011. - № 37.

Вавилин, М. Туристично-рекреаційні особливі економічні зони / М. Вавилин // Законність. - 2012. - № 1.

Васецкий, В. Н. Цивільно-правові засоби захисту в сфері туризму / В. Н. Васецкий // Законодавство і економіка. - 2011. - № 6.

Васильєв, А. Валютне регулювання: заборони зняті / А. Васильєв // Розрахунок. - 2007. - № 1.

Васильєв, Ю. А. Знайомимося з поправками до закону / Ю. А. Васильєв // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2012. -№ 3.

Вахмістрів, В. П. Правове забезпечення туризму: навч, посібник / В. П. Вахмістрів, С. І. Вахмістрова. - СПб .: Изд-во В. А. Михайлова, 2005.

Вілкова, Н. Г. Договірне право в міжнародному обороті / Н. Г. Вілкова. -М, 2002.

Онуків, Н. А. Правова природа договору про реалізацію туристського продукту / Н. А. Внуков // Право і економіка. - 2011. - № 3.

Волков, Ю. Ф. Законодавчі основи готельного сервісу / Ю. Ф. Волков. - Ростов н / Д., 2003.

Волошин, Н. І. Законодавство Російської Федерації про туристської діяльності / Н. І. Волошин // Журнал російського права. - 2002. - № 11.

Волошин, Н. І. Правове регулювання в туризмі: підручник / Н. І. Волошин. - 2-е изд., Испр. і доп. - М., 2004.

Вольвач, Я. В. Договір і путівка у відносинах з надання туристичних послуг / Я. В. Вольвач // Адвокат. - 2005. - № 6.

Вольвач, Я. В. Суб'єктний склад і статус споживача стосовно договору на туристичне обслуговування / Я. В. Вольвач // Законодавство і економіка. -2013. -№ 8.

Вольвач, Я. В. Послуга, пов'язана з туристичною діяльністю, і туристська послуга / Я. В. Вольвач // Адвокат. - 2008. - № 10.

Вострикова, Л. Г. Коментар до Федерального закону від 10 грудня 2003 року № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль» / Л. Г. Вострикова // Діловий двір. - 2009.

Гаврилов, В. В. Міжнародне приватне право: короткий навчань, курс / В. В. Гаврилов. - 2-е изд., Перераб. і доп. -, 2002.

Гаврилова, С. Що є туристичним продуктом? / С. Гаврилова // Фінансова газета. - 2011. - № 41.

Гаврильчак, І. Н. Основні принципи організації і розвитку міжнародного туризму: монографія / І. М. Гаврильчак. - СПб., 2001..

Галенская, Л. Н. Дія загальних принципів міжнародного права у сфері міжнародного приватного права / Л. Н. Галенская // Журнал міжнародного приватного права. - СПб., 1995. -№4 (10); 1996. - № 1 -4 (11-14).

Галушина, І. Н. Агентська угода: порівняльно-правовий аналіз регулювання в російському і англо-американському цивільному праві / І. Н. Галушина // Міжнародне публічне і приватне право. - 2005. - № 1 (22).

Ган, Н. А. Правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг в Російській Федерації: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Ган Наталія Олександрівна. - М., 2008.

Гасумянова, А. В. Коментар до Федерального закону від 22 липня 2005 № 116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» / А. В. Гасумянова, К. А. Михайлова, А. В. Пушкін. -2012. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Герчикова, І. М. Ділова етика і регулювання міжнародної комерційної практики: навч, посібник / І. Н. Герчикова. -, 2002.

Головатюк, А. В. Окремі аспекти організаційно-правового механізму розвитку туризму: застосування міжнародного досвіду в Росії / А. В. Головатюк. - М .: МАКС-Пресс, 2000. - 12 с.

Гордєєва, С. Н. Автобусні тури як напрямок турбізнесу / С. Н. Гордєєва // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2013. - № 5.

Гордєєва, С. Н. Платіжні термінали в турфірмах і готелях / С. Н. Гордєєва // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2012. - № 4.

Городоцька, М. І. Обліково-правові аспекти турагентської діяльності в рамках чинного податкового законодавства / М. І. Городецька // Нове в бухгалтерському обліку та звітності. - 2002. - № 17.

Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина третя. (Офіційний текст від 26 листопада 2001 року). Постатейний науково-практичний коментар / подред. А. Ерделевского. -М., 2002.

Цивільне та торгове право зарубіжних держав: підручник. У 2 т. Т. I / відп. ред. Е. А. Васильєв, А. С. Комаров. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М., 2004.

Цивільне та торгове право зарубіжних держав: підручник. У 2 т. Т. II / відп. ред. Е. А. Васильєв, А. С. Комаров.-4-е изд., Перераб. і доп. -М "2005.

Цивільне право Росії. Зобов'язальне право: курс лекцій / відп. ред. О. Н. Садіков.-М., 2004.

Цивільне право. Частина друга: підручник / відп. ред. В. П. Мозолін.-М "2004.

Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 1. / відп. ред. А. П. Сергєєв, Ю. К. Толстой. - 6-е изд., Перераб. і доп. - М., 2005.

Гришин, А. В. Комерційне представництво в підприємницької діяльності та його правовий захист (цивільно-правової та кримінально-правовий аспекти): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гришин Андрій Володимирович. - М., 2001..

Гуев, А. Н. Постатейний коментар до частини першої Цивільного кодексу РФ / А. Н. Гуев. - 2009. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Дедиков, С. В. Коментар законодавства, що регулює договори страхування відповідальності туроператорів / С. В. Дедиков // Нормативне регулювання страхової діяльності. Документи і коментарі. - 2007. - № 3; 4; 2008. -№ 2; 3.

Дедиков, С. В. Правові проблеми страхування відповідальності туроператорів / С. В. Дедиков // Юридична і правова робота у страхуванні. -2007. -№ 4.

Денисова, Г. Турбізнес: все враховано / Г. Денисова // Практична бухгалтерія. -2008. -№ 10.

Денисова, М. О. Закон про туристської діяльності / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. - № 2.

Денисова, М. О. Закон сирої, але це закон / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2009. -№ 3.

Денисова, М. О. Підсумки позитивні, а результати негативні / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2008. - № 2.

Денисова, М. О. Новий бланк туристської путівки: далі буде ... / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. - № 5.

Денисова, М. О. Визнання доходу в бухгалтерському обліку / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2010. -№ 6.

Денисова, М. О. Співробітник агентства поїхав в рекламний тур. Працює він або відпочиває? / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. - № 6.

Денисова, М. О. Що і як перевірить Росспоживнагляд? / М. О. Денисова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2007. -№ 5.

Долматов, Г. М. Міжнародний туристський бізнес: історія, реальність і перспективи / Г. М. Долматов. - Ростов н / Д., 2001..

Дурново, Д. В. Державний нагляд в туризмі / Д. В. Дурново // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2013. -№ 2.

Єгоров, А. В. Агентський договір: досвід порівняльного аналізу законодавчих і теоретичних конструкцій / А. В. Єгоров // Щорічник порівняльного правознавства. 2002 год. - М "2003.

Єгоров, А. В. Поняття посередництва в цивільному праві: ав- тореф. дис .... канд. юрид. наук / Єгоров Андрій Володимирович. -, 2002.

Єгоров, А. В. Предмет договору комісії / А. В. Єгоров // Актуальні проблеми цивільного права: зб. ст. Вип. 5 / під ред. В. В. Вітрян- ського. - М, 2002.

Єгоров, В. В. Як випадково не порушити валютне законодавство / В. В. Єгоров // Нове в бухгалтерському обліку та звітності. - 2006. - № 4.

Ємельянова, Є. В. Здача житлових приміщень в оренду / Є. В. Ємельянова // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2010. -№ 1.

Єрмакова, Т. Г. Договір страхування відповідальності туроператорів: цивільно-правові аспекти / Т. Г. Єрмакова, С. В. Дедиков // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2010. -№ 11.

Ерпилева, Н. Ю. Валютне регулювання в Росії: сучасна правова регламентація / Н. Ю. Ерпилева // Міжнародні банківські операції. -2007. -№ 2.

Ерпилева, Н. Ю. Механізм валютного регулювання в Росії: новели правової регламентації / Н. Ю. Ерпилева // Законодавство і економіка. - 2006. - № 4; 5; 6.

Ерпилева, Н. Ю. Поняття, форма та порядок укладання міжнародних комерційних контрактів / Н. Ю. Ерпилева // Зовнішньоторговельне право. -2005. -№ 2. -З. 12-16.

Ерпилева, Н. Ю. Сучасне валютне регулювання в російському банківському праві / Н. Ю. Ерпилева // Законодавство і економіка.-2011.-№ 12.

Єфімова, Л. Г. Коментар до інформаційного листа Президії ВАС РФ від 31 травня 2000 № 52 «Огляд практики вирішення арбітражними судами спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про валютне регулювання і валютний контроль» / Л. Г. Єфімова // Найбільш актуальні питання підприємницької діяльності. Коментарі судової практики ВАС РФ / відп. ред. Л. А. Новосьолова, М. А. Рожкова. - 2009. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Забаева, М. Н. Про перспективи та ризики страхування цивільної відповідальності туроператорів / М. Н. Забаева // Страхові організації: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2013. - № 1.

Забаева, М. Н. Ризики страховика при банкрутстві турагента / М. Н. Забаева // Страхові організації: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2012. - № 6.

Захожий, А. В. Коментар до визначення касаційної колегії Верховного Суду РФ від 10 липня 2008 року № КАС08-232 «Про визнання форми БСО" Туристська путівка "не суперечить законодавству» / А. В. Захожий // Нормативні акти для бухгалтера. -2008. -№ 15.

Звеков, В. П. Колізії законів у міжнародному приватному праві / В. П. Звеков. - М., 2007..

Звеков, В. П. Міжнародне приватне право: підручник / В. П. Звеков. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М., 2004.

Зенін, І. А. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч, посібник / І. А. Зенін. - М., 2008.

Золотовский, В. А. Право туриста на вчинення подорожей як основа режиму паспортно-візових формальностей в Російській Федерації / В. А. Золотовский // Актуальні проблеми захисту соціально-економічних прав людини в Росії, СНД і країнах Європейського Союзу: матеріали Міжнар. науч. конф., Волгоград, 6-7 червня 2014 року. Том. 2. Волгоградський інститут бізнесу. - Волгоград: Вид-во ВстгГМУ, 2014.

Золотовский, В. А. Регіональний і муніципальний аспект непрямого нормативно-правового регулювання туристської діяльності: на прикладі Волгоградської області і міста-героя Волгограда / В. А. Золотовский // Матеріали наукової сесії ВолДУ (21-25 квітня 2014 г.). - Волгоград, 2014.

Золотовский, В. А. «Реєстри» туристських ресурсів Волгоградської області: актуальний стан та проблема системного підходу в розробці регіональної туристської політики / В. А. Золотовский // Вісник Волгоградського державного університету. Серія 9, Дослідження молодих вчених. - Волгоград, 2015. - Вип. 13.

Зикін, І. С. Зовнішньоекономічні операції: право і практика / І. С. Зикін. -М., 1994.

Зикін, І. С. Договір у зовнішньоекономічній діяльності / І. С. Зикін.-М., 1990..

Зикова, І. В. Особливості захисту прав споживачів при наданні туристичних послуг / І. В. Зикова, К. А. Філатов // Адвокат. - 2004. - № 12.

Іванов, А. П. Правове регулювання міжнародних туристичних відносин: автореф. дисс .... канд. юрид. наук / Іванов А. П. - М., 1974.

Іванов, В. Є. Регулювання міжнародного туризму / В. Є. Іванов // Радянська держава і право. - 1969. - № 12.

Ілішева, А. М. Коментар до закону Ленінградської області від 15 жовтня 2009 р № 83-оз «Про внесення змін до обласного закон" Про туристської діяльності на території Ленінградської області "» / А. М. Ілішева // Нормативні акти для бухгалтера . - 2009. -№ 22.

Іоффе, О. С. Зобов'язальне право / О. С. Іоффе. - М., 1975.

Кабалкин, А. Ю. Договір надання послуг / А. Ю. Кабалкин // Відомості Верховної Ради. - 1998. -№ 3.

Казаков, Є. С. Коментар до Федерального закону від 3 травня 2011 року № 83-ФЗ «Про ратифікацію Договору про порядок переміщення фізичними особами готівкових коштів і (або) грошових інструментів через митний кордон митного союзу» / Є. С. Козаків // Акти і коментарі для бухгалтера. - 2011. - № 12.

Канашевскій, В. А. Зовнішньоекономічні операції: правове регулювання / В. А. Канашевскій. - М., 2003.

Канашевскій, В. А. Визначення застосовного права в практиці міжнародного комерційного арбітражу / В. А. Канашевскій // Міжнародне публічне і приватне право. - 2006. - № 6 (33).

Карпичев, М. В. Проблеми цивільно-правового регулювання представництва в комерційних відносинах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Карпичев Михайло Володимирович. -, 2002.

Карсакова, Н. А. Теорія lex mercatoria в юридичній доктрині і практиці: дис .... канд. юрид. наук / Карсакова Наталія Олександрівна. - М., 2006.

Кваніна, В. В. Договір на надання відплатних послуг / В. В. Кваніна. - Челябінськ., 2002.

Кисіль, І. В. Зобов'язання за участю третіх осіб: дис. ... канд. юрид. наук / Кисіль Ігор Володимирович. -, 2002.

Кичик, К. В. Державний (муніципальний) замовлення Росії: правові проблеми формування, розміщення та виконання: монографія / К. В. Кичик. - М., 2012.

Ковалевська, Н. С. Договір на користь третіх осіб-громадян: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Ковалевська Наталія Сергіївна. - Л., 1988.

Козирєва, Л. А. Про рахунках-фактурах, рекламних турах і розстрочення платежу / Л. А. Козирєва // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2012. - № 4.

Колоскова, Н. І. Спрощена система оподаткування: плюси і мінуси / Н. І. Колоскова // Нове в бухгалтерському обліку та звітності. - 2007.-№ II.

Колтакова, М. Продаємо відпочинок - вважаємо доходи / М. Колтакова // Практична бухгалтерія. - 2006. -№ 3.

Комаров, А. С. Договори про комерційне представництво: навч, - метод. посібник / А. С. Комаров. - М., 1994.

Комкова, Е. Укладення договору про туристичне обслуговування / Е. Комкова // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № I.

Коментар до Водного кодексу Російської Федерації від 3 червня 2006 № 74-ФЗ / під ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Л. Дубовик. - 2012. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до ГК РФ. Ч. 2 / за ред. проф. Т. Є. Абова, проф. А. Ю. Кабалкина. - М., 2003.

Коментар до Кодексу внутрішнього водного транспорту Російської Федерації від 7 березня 2001 г.№24-ФЗ / А. С. Аліхаджієва, Е. В. Артем'єв, О. В. Куликова, І. В. Свечникова. - 2012. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до Федерального закону «Про полювання та про збереження мисливських ресурсів та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» / під ред. О. Л. Дубовик. -2011.- Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до Федерального закону від 24 квітня 1995 № 52-ФЗ «Про тваринний світ» / під ред. О. Л. Дубовик. - 2010. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до Федерального закону від 10 грудня 2003 № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль» / Д. Г. Алексєєва [и др.]. - 2013. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до Федерального закону від 22 липня 2005 № 116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» (постатейний) / Т. А. Бірюкова [и др.]. - 2013. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до Федерального закону від 27 листопада 2010 року № 311-ФЗ «Про митне регулювання в Російській Федерації» / під ред. С.А. Овсянникова, Г.Н. Комкова. -2012. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Коментар до частини третьої ГК РФ / під ред. А. Л. Маковського, Е.А. Суханова. -М., 2002.

Комерційне право зарубіжних країн: навч, посібник / А. Ю. Бушів, О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. - Спб., 2004.

Копилова, А. Н. Громадянське і торгове (комерційне) право зарубіжних країн: навчальний посібник / А. Н. Копилова, І. В. Матвєєв, Л. А. Тищенко. - 2-е изд., Испр. - М., 2006.

Кораблін, В. В. Перспективи змін у валютному законодавстві з урахуванням формування єдиного економічного простору / В. В. Кораблін // Законодавство. - 2013. - № 4.

Корецький, В. М. Вибрані праці. У 2 кн. Кн. 1 / В. М. Корецький. - Київ: АН УРСР; Інститут держави і права, 1989.

Корчевська, Л. І. Фінансові Гарантії для туристів. Страхування відповідальності туроператорів / Л. І. Корчевська // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2007. -№ 9.

Косіхін, Д. Ю. Росспоживнагляд - туристу / Д. Ю. Косіхін // В курсі правового справи. - 2010. - № 19.

Кох, X. Міжнародне приватне право і порівняльне правознавство / X. Кох, У. Магнус, П. Вінклер фон Моренфельс. - М., 2001..

Красавчиков, О. А. Сфера обслуговування: цивільно-правовий аспект // Цивільне право і сфера обслуговування: межвуз. зб. науч. тр. / Подред. О. А. Красавчікова. - Свердловськ, 1984.

Кратенко, М. В. Захист прав споживачів послуг: довідник / М. В. Кратенко. - М.: Проспект, 2010 року.

Кратенко, М. В. Зловживання свободою договору: приватно і публічно-правові аспекти / М. В. Кратенко. - М.: Волтер Клу- вір, 2010 року.

Куцашкін, В. В. Актуальні питання міжнарод но го приватного права / В. В. Кудашкин. - М., 2004.

Кузнецов, С. А. Комерційне представництво по російському цивільному праву: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Кузнецов Сергій Анатолійович. - Краснодар, 2004.

Кузнєцова, О. В. Настільна книга туриста. Нове в законодавстві про туризм: порядок оформлення документів, захист прав туриста, митні правила: пракг. посібник / О. В. Кузнєцова. - М.: Діловий двір 2009.

Кулагін, М. І. Підприємництво і право: досвід Заходу / М. І. Кулагін. -М., 1992.

Куранова, М. В. Коментар до Федерального закону від 10 грудня 2003 № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль». - 2013. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Шматків, А. С. Компенсаційний фонд як спосіб забезпечення виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту / А. С. шматків // Право і економіка. - 2012. - № 7.

Шматків, А. С. Надання туристичних послуг: цивільно-правове регулювання / А. С. шматків, Н. В. Сірик. - М .: Юстіцінформ, 2013.

Шматків, А. С. Особливості правозастосовчої практики, пов'язаної з визначенням і компенсацією фактично понесених витрат в туристському бізнесі / А. С. Кусков // Законодавство. -2012. -№ 10.

Кухарев, А. М. Деякі питання договору на користь третьої особи / А. М. Кухарев // Громадянське право. - 2004. - № 2.

Лакша, Ю. Відпустка для дитини / Ю. Лакша // Розрахунок. -2012. -№ 3.

Ларпева, Л. Турагентська діяльність в установах культури / Л. Ларцева // Заклади культури та мистецтва: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2008. -№ 12.

Ласкіна, Н. В. Міжнародне торгове право. Курс лекцій: навч, посібник для вузів / Н. В. Ласкіна. - М., 2004.

Лебедєва, Н. В. У таких умовах гостинним бути важко! / Н. В. Лебедєва // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2007. - № 6.

Лебедєва, Н. В. Туроператор «довіряє» / Н. В. Лебедєва // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -

2007. -№ 5.

Леонтьєв, С. Є. Коментар до Федерального закону від 21 липня 2005 № 115-ФЗ «Про концесійні угоди» (постатейний) / С. Є. Леонтьєв // Діловий двір. - 2008.

Лермонтов, Ю. М. Застосування упрошенной системи оподаткування / Ю. М. Лермонтов // Бухгалтерський облік. - 2010. - № 3.

Лермонтов, Ю. М. Застосування упрошенной системи оподаткування / Ю. М. Лермонтов // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. - 2010. - № 1.

Локтєва, Ю. А. Туристська путівка / Ю. А. Локтєва // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2009. - №3.

Лунц, Л. А. Курс міжнародного приватного права. У 3 т. / Л. А. Лунц -

М "2002.

Мазаєв, Р. І. Актуальні питання застосування Принципів міжнародних комерційних договорів та Принципів європейського договірного права / Р. І. Мазаєв // Міжнародне публічне і приватне право. - 2004.-№ 6 (21).

Малкін, О. Ю. Автономія волі у зовнішньоекономічних угодах: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Малкін Олег Юрійович. - М "2005.

Маринин, М. М. Туристські формальності і безпеку в туризмі / М. М. Маринин. - М., 2003.

Марочкіна, М. В. Ціна вояжу: туристи проти юристів / М. В. Марочкіна // В курсі правового справи. -2009. -№ 14.

Медведєва, Т. М. Співробітник їде в санаторій / Т. М. Медведєва // Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування. - 2012. - № 14.

Міжнародне комерційне право: підручник / під ред. В. Ф. По- пондопуло. - М., 2006.

Міжнародне приватне право. Збірник нормативних актів / упоряд. Г. К. Дмитрієва, М. В. Філімонова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М., 2006.

Міжнародне приватне право: підручник / відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М., 2004.

Міжнародне приватне право: навч, для вузів / під ред. Н. І. Ма- ришевой. -М., 2000..

Мезенцева, Т. Оподаткування міжнародної туристської діяльності / Т. Мезенцева, Ю. Бичкова // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2001. - № 2.

Мельникова, Ю. А. Особливості застосування У СНО в туристичній галузі / Ю. А. Мельникова // Спрощена система оподаткування: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2009. - № 9.

Модернізація юридичних технологій в сучасних правових системах: держава-інформація-суспільство: монографія / І. В. Антропов [и др.]. - Волгоград: Изд. ВолДУ, 2015.

Монастирський, Ю. Е. Панівні доктрини колізійного права в США: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Монастирський Юрій Едуардович. -М., 1999..

Морозова, Ю. Г. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві: поняття та сучасний порядок застосування: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Морозова Юлія Геннадіївна. - М., 2001..

Мосс, Д. К. Автономія волі в практиці міжнародного комерційного арбітражу / Д. К. Мосс; під ред. д-ра юрид. наук А. А. Рубанова. -М., 1996..

Мусін, В. А. Міжнародні торговельні контракти / В. А. Мусін. - Л., 1986.

Наталюк, Н. В. Цивільно-правова відповідальність в сфері туристичних послуг / Н. В. Наталюк, Д. Ю. Косіхін // В курсі правового справи. - 2011.-№ 11.

Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. проф. В. П. Мозоліна, проф. М. Н. Малеин. - М., 2004.

Нікітін, В. В. Реалізуємо послуги в сфері туризму та освіти / В. В. Нікітін // ПДВ: проблеми і рішення. -2010. -№ 11.

Нуждин, Т. Договір на надання санаторно-курортних послуг в системі цивільного законодавства Російської Федерацііь / Т. Нуждин // Право і економіка. - 2009. - № 1.

Організація туризму: навч, посібник / під заг. ред. Н. І. Кабуш- кіна. - Мінськ, 2003.

Осакве, К. Порівняльне правознавство в схемах: загальна та Особлива частини: учеб.-практ. посібник / К. Осакве. - 2-е изд., Перераб. і доп. -, 2002.

Ошноков, А. Н. Цивільно-правові договори в сфері міжнародного туризму: дні .... канд. юрид. наук / Ошноков Алім Миколайович. -, 2002.

Павликова, Ю. Посадові інструкції працівників туристичної галузі / Ю. Павликова // Кадровик. Кадрове діловодство. - 2006. -№ 11.

Парний, Я. Е. Науково-практичний коментар Закону «Про основи туристської діяльності в РФ» / Я. Є. хлопця. - М "] 998.

Петров, М. І. Коментар до Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» від 15 серпня 1996 № 114-ФЗ (постатейний) / М. І. Петров // Діловий двір. - 2012.

Писаревський, Е. Л. Законодавство в галузі туризму. Тенденції та перспективи / Є. Л. Писаревський // Юрист. - 2002. - № 4.

Писаревський, Е. Л. Законодавство в сфері туризму. Стан і перспективи / Є. Л. Писаревський, Н. Н. Губенко // Туризм: право і економіка.-2003. -№ 1.

Писаревський, Е. Л. Правова природа туроператорської діяльності / Е. Л. Писаревський // Туризм: право і економіка. -2004. -№ 2.

Писаревський, Е. Л. Правове регулювання туристської діяльності: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Писаревський Євген Леонідович. СПб., 1999..

Писаревський, Е. Л. Туристська діяльність: проблеми правового регулювання / Е. Л. Писаревський. - Владивосток, 1999.

Подкопаев, М. В. Коментар до листа Міністерства фінансів Російської Федерації від 8 квітня 2011 року № 03-04-05 / 6-244 / М. В. Подкопаев // Акти і коментарі для бухгалтера. - 2011. - № 10.

Покровська, А. Б. Угода про право, що застосовується до цивільно-правовими угодами, ускладненим іноземним елементом / А. Б. Покровська // Актуальні проблеми міжнародного приватного права: зб. CT.-2002. -Вип. 5.

Польніков, В. В. Проблеми правового регулювання підприємницької діяльності іноземних юридичних осіб на території РФ: дис .... канд. юрид. наук / Польніков Віталій Вікторович. - М "2003.

Попондопуло, В. Ф. Комерційне (підприємницьке) право: підручник / В. Ф. Попондопуло. - М., 2003.

Потєхіна, М. А. Кому відповідати за затримку рейсу? / М. А. Потєхіна // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. -2010. -№ 3.

Право Європейського Союзу: навч, для вузів / під ред. С. Ю. Кашкі- на. -, 2002.

Правове забезпечення туризму: підручник / під заг. ред. Е. Л. Пі саревскош. -М., 2014.

Правове регулювання в сфері туризму: навч, посібник / під заг. ред. В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовский. - Волгоград, 2013.

Правові аспекти діяльності готельних підприємств. Охорона праці: учеб.-метод, посібник / Н. П. Куракіна [и др]. - М., 2003.

Пронічев, К. Туристичні колізії / К. Проничев // Розрахунок. -

2008. -№ 9.

Раапе, Л. Міжнародне приватне право / Л. Раапе. - М., 1960.

Витрати турагента. Палата податкових консультантів, листопад 2009 року - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Розенберг, М. Г. Міжнародний договір і іноземне право в практиці Міжнародного комерційного арбітражного суду / М. Г. Розенберг. -М., 2000..

Розенберг, М. Г. Співвідношення міжнародних договорів і російського цивільного законодавства при їх застосуванні в практиці МКАС / М. Г. Розенберг // Актуальні питання міжнародного комерційного арбітражу: зб. ст. / А. С. Комаров. -, 2002.

Романова, Ю. А. Правові основи туристської діяльності в Російській Федерації / Ю. А. Романова // Громадянин і право. - 2010. -№ 3.

Садиков, О. Н. Цивільно-правова відповідальність туристичної фірми перед туристом / О. Н. Садиков, А. В. Мякинино // Законодавство і економіка. - 2004. - № 2.

Самаріна, Т. Турагенти і туроператори: відмінності в оподаткуванні / Т. Самаріна // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2006, -№27.

Самойлов, І. В. Витрати підприємства на екскурсійне обслуговування працівників. Облік та оподаткування / І. В. Самойлов // Консультант бухгалтера. -2003. -№ 9.

Самойлов, І. В. Туристична діяльність - правові, облікові та податкові питання / І. В. Самойлов // Консультант бухгалтера.-2003 № 5.

Саприкін, Ю. С. Коментар до поправок до Закону про основи туристської діяльності / Ю. С. Саприкін. - М »2007.

Свиридов, К. С. Правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Свиридов Костянтин Сергійович. - Спб., 2003.

Семеніхін, В. В. Про визнання витрат на відрядження в закордонних відрядженнях / В. В. Семеніхін // Бухгалтерський облік в бюджетних і некомерційних організаціях. -2011. -№ 15.

Семеніхін, В. В. Особливості туристського бізнесу / В. В. Семеніхін // Аудит і оподаткування. - 2010. - № 7.

Семеніхін, В. В. Реалізація туристського продукту / В. В. Семеніхін // Аудит і оподаткування. - 2013. - № 7.

Семеніхін, В. В. Турфірми & готелі / В. В. Семеніхін // Аудит і оподаткування. - 2011. - № 6.

Семеніхін, В. В. Цінові стратегії турфірм / В. В. Семеніхін // Аудит і оподаткування. - 2011. - № 5.

Семеніхін, В. В. Ціноутворення в туризмі / В. В. Семеніхін // Аудит і оподаткування. - 2013. - № 8.

Семенов, М. В. Розрахунок з іноземними партнерами - зелене світло! / М. В. Семенов // Послуги зв'язку: бухгалтерський облік та оподаткування. -2007. -№ 1.

Сергєєв, В. Договір про надання міжнародних туристських послуг (теоретичні проблеми та практичні аспекти правовідносин туриста і турфірми в процесі укладення договору між ними) / В. Сергєєв // Право і економіка. - 1998. - Вип. 10.

Серебрякова, А. В. Туристична фірма на «спрощенку» / А. В. Серебрякова // Упрошенная система оподаткування: бухгалтерський облік та оподаткування. -2007. -№ 9.

Сибіряков, Н. Формування туристичного продукту / Н. Сибіряков // Аудит і оподаткування. - 2011. - № 4.

Сірик, Н. В. Договір надання туристичних послуг в цивільному праві Росії: дис .... канд. юрид. наук / Сірик Наталія Валеріївна. - М "2001.

Сірик, Н. В. Правила фінансування витрат на надання екстреної допомоги туристам з компенсаційного фонду / Н. В. Сірик, А. С. Кусков // Право і економіка. - 2013. - № 9.

Скловський, К. І. Представництво в цивільному праві і процесі / К. І. Скловський. - Харків, 1992.

Смірнікова, Ю. Л. Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства: колізії правового регулювання і проблеми правозастосування / Ю. Л. Смірнікова // Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2012. - № 3.

Снєгірьов, А. Г. Експорт послуг у вигляді в'їзного туризму / А. Г. Снєгірьов // Туристичні та готельні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2008. - № 6.

Сокіл, П. В. Проблеми поняття, правового регулювання і класифікації цивільно-правових послуг / П. В. Сокіл // Журнал російського права. -2009. -№ 8.

Соколов, Ю. Н. Міжнародний туризм і його правове регулювання: навч, посібник / Ю. М. Соколов. - М., 1969.

Сохновскій, А. Ф. Правове регулювання торговельного посередництва в сучасному цивільному обороті: автореф. дис .... канд. юрид. наук / Сохновскій А. Ф. - Саратов, 1972.

Степанов, Д. І. Послуги як об'єкт цивільних прав / Д. І. Степанов. -М., 2005.

Степанова, А. Туристський ПДВ / А. Степанова // ПДВ. Податок на додану вартість. - 2008. - № 11.

Стригунова, Д. П. Правові основи готельного та туристичного бізнесу: навч, посібник / Д. П. Стригунова. - М., 2012.

Суслова, Ю. Туристська діяльність: застосування бланків суворої звітності / Ю. Суслова // Фінансова газета. Регіональний випуск. -

2009. -№ 33.

Суслова, Ю. А. Туризм і відпочинок всередині країни: питання оподаткування / Ю. А. Суслова // Бухгалтерський облік. - 2010. - № 9.

Талалаева, І. В. Ввезення готівкової валюти: наслідки недотримання правил / І. В. Талалаева // Регламентація банківських операцій. Документи і коментарі. - 2008. -№ 5.

Терещенко, А. Про деякі недоліки в договірних відносинах туристських фірм з туристами / А. Терещенко // Туристичний бізнес. - 1999.-№ 1.

Толстих, В. Л. Міжнародне приватне право: колізійне регулювання / В. Л. Толстих. - Спб., 2004.

Третьюхіна, Е. А. Валютна лібералізація: значення і перспективи / Є. А. Третьюхіна // Міжнародні банківські операції. - 2006. - № 5.

Трикоз, Е. Н. Арбітражна справа «Експрес-тур» vs. «Туроператор" Відпочивай! "» / Е. Н. Трикоз // Арбітражне правосуддя в Росії. - 2008. -№ 7.

Тинель, А. Курс міжнародного торгового права / А. Тинель, Я. Функ, В. Хвалей.-2-е изд., 2000..

Ульянов, В. Петьовка для працівників / В. Ульянов // Практичний бухгалтерський облік. - 2012. - № 6.

Умнов, А. Якщо зірки запалюються, значить це комусь потрібно / А. Умнов // Туризм: практика, проблеми, перспективи. - 2003. -№ 10.

Феоктистов, І. А. Спрощена система оподаткування / І. А. Феоктистов; під ред. А. В. Касьянова. - 16-е изд., Ісп. і доп. - М., 2013.

Функ, Я. І. Курс зовнішньоторговельного права: основні зовнішньоторговельні операції / Я. І. Функ. - М., 2007..

Ходикін, Р. М. Нове в регулюванні договірних зобов'язань в аспекті міжнародного приватного права / Р. М. Ходикін // Вісник ВАС РФ. -2003. -№> 10.

Цвєтков, І. В. Зовнішньоторговельні операції: правозастосовна практика: практ. посібник / І. В. Цвєтков. - М "2002.

Чеботарьова, І. А. Співпраця держав щодо правового регулювання міжнародної туристської діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чеботарьова Ірина Олександрівна. - СПб, 2004.

Чепілко, Н. Г. Аудит касових операцій в організаціях-турагентів / Н. Г. Чепілко // Аудиторські відомості. - 2009. - № 4.

Чернов, В. А. Економічний аналіз туристської діяльності / В. А. Чернов // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 1999. -№ 11.

Чешир, Дж. Міжнародне приватне право // Дж. Чешир, П. Норт; під ред. і з вступ. ст. д-ра юрид. наук М. М. Богуславського. - М., 1982.

Що рік поточний нам готує: погляд практиків / П. Попов, І. Хаме- Нушкою, Е. Овчарова, І. Мармаліді // Консультант. -2013. -№ 5.

Чуцновскій, А. Д. Управління індустрією туризму: навч, посібник / А. Д. Чуцновскій, А. М. Жукова, В. С. Сенін. - М., 2004.

Шабров, Р. Правовий статус турагента / Р. Шабров // Корпоративний юрист. - 2009. - № 1.

Шаповаленко, А. С. Агентська угода в системі посередницьких угод в російському цивільному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шаповаленко Анна Сергіївна. - Краснодар, 2003.

Шевчук, Д. Договірні відносини стосовно туризму / Д. Шевчук // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2009. - № 21.

Шерстобитов, А. Є. Цивільно-правове регулювання договірних відносин у сфері обслуговування / А. Е. Шерстобитов. -М., 1987.

Шешенин, Е. Д. Класифікація цивільно-правових зобов'язань з надання послуг / Е. Д. Шешенин // Цивільне право і сфера обслуговування: межвуз. зб. науч. тр. - Свердловськ, 1984.

Шішкоедова, Н. Н. Санаторно-курортні послуги: документальне оформлення та бюджетний облік / Н. Н. Шішкоедова // Радник бухгалтера в охороні здоров'я. - 2009. - № 6.

Шмиттгофф, К. М. Експорт: право і практика міжнародної торгівлі / К. М. Шмиттгофф; ОГВ. ред. А. С. Комаров. - М., 1993.

Шутак, І. Д. Теорія і практика застережень в праві: система понять. Термінологічний словник / І. Д. Шутак. - СГ16., 1999..

Щенникова, Л. В. Цивільно-правове регулювання туризму в СРСР / Л. В. Щенникова // Радянська держава і право. - 1983. - № 8.

Юдіна, А. Б. Коментар до Федерального закону від 24 листопада 1996 № 132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» / А. Б. Юдіна, Н. А. Агешкіна, М. Г. Холкіна; під ред. Л. Л. Руденко). - 2013. - Доступ з информ.-правового порталу «Гарант».

Agency in Private International Law. The Hague Convention on the Law Applicable to Agency / HLE Verhagen. -The Hague: TMC Asser Institute, 1995.

Bagheri, M. International Contracts and National Economic Regulation. Dispute Resolution through International Commercial Arbitration / M. Bagheri. - The Hague: Kluwer Law International, 2000..

Contract Conflicts. The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study / ed. by PM North. - Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1982.

Hotel, Restaurant and Travel Law: A Preventive Approach / NG Cournover, AG Marshall, KL Morris. -NY: Delmar Learning, 2004.

International Commercial Law. Source Materials // WJH Wiggers.The Hague: Kluwer Law International, 2001..

The European Internal Market and International Trade: A Legal Analisys // P. Eeckhout. - Oxford: Oxford University Press, 1994.

TheTravel Industry / Ch. Y. Gee, DJL Choy, JC Makens. - Westport, Connecticut: The AVI Publishing Company, Inc., 1984.

Російська правова база [1]

«Конституція Російської Федерації»: (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993, з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ).

Федеральний конституційний закон від 17.12.1997 № 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації».

Федеральний конституційний закон від 21.07.1994 № 1 -ФКЗ «Про Конституційний Суд Російської Федерації».

Федеральний конституційний закон від 28.04.1995 № 1 -ФКЗ «Про арбітражних судах в Російській Федерації».

Федеральний закон від 30.05.2001 № 70-ФЗ «Про арбітражних засідателів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації».

Федеральний конституційний закон від 31.12.1996 № 1 -ФКЗ «Про судову систему Російської Федерації».

«Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)» від 30.11.1994№51-ФЗ.

«Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга)» від 26.01.1996 №14-ФЗ.

«Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя)» від

26.11.2001 №146-ФЗ.

«Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта)» від 18.12.2006 №230-Ф3.

«Повітряний кодекс Російської Федерації» від 19.03.1997 № 60-ФЗ. «Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації» від 30.04.1999 № 81-ФЗ.

«Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації» від 07.03.2001 № 24-ФЗ.

«Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення» від 30.12.2001 № 195-ФЗ.

«Трудовий кодекс Російської Федерації» від 30.12.2001 № 197-ФЗ. «Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації» від

24.07.2002 №95-ФЗ.

«Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації» від

14.11.2002 №138-Ф3.

Федеральний закон від 10.01.2003 № 18-ФЗ «Статут залізничного транспорту Російської Федерації».

Федеральний закон від 08.11.2007 № 259-ФЗ «Статут автомобільного транспорту та міського наземного електричного транспорту».

Федеральний закон від 4 грудня 2007 року № 329-ФЗ «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації».

Федеральний закон від 30.03.1995 № 38-ФЗ «Про попередження поширення в Російській Федерації захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)».

Федеральний закон від 10.01.2003 № 17-ФЗ «Про залізничний транспорт в Російській Федерації».

Федеральний закон від 18.07.2006 № 109-ФЗ «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації».

Федеральний закон від 08.08.2001 № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців».

Федеральний закон від 24.11.1996 № 132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації».

Федеральний закон сгг26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства».

Федеральний закон від 04.05.2011 № 99-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності».

Федеральний закон від 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Про особливо охоронюваних природних територіях».

Федеральний закон від 23.02.1995 № 26-ФЗ «Про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах».

Федеральний закон від 27.11.2010 № 311-ФЗ «Про митне регулювання в Російській Федерації».

Федеральний закон від 25.07.2002 № 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації».

Федеральний закон від 27.12.2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання».

Федеральний закон від 10.12.2003 № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль».

Федеральний закон від 26.07.2006 № 135-ФЗ «Про захист конкуренції».

Федеральний закон від 30.03.1999 № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення».

Федеральний закон від 15.08.1996 № 114-ФЗ «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію».

Федеральний закон від 17.09.1998 № 157-ФЗ «Про імунопрофілактику інфекційних хвороб».

Федеральний закон від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації».

Закон РФ від 07.07.1993 № 5338-1 «Про міжнародний комерційний арбітраж» (разом з «Положенням про Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації», «Положенням про Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації») .

Закон РФ від 27.04.1993 № 4866-1 «Про оскарженні до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян».

Закон РФ від 27.11.1992 № 4015-1 «Про організацію страхової справи в Російській Федерації».

Закон РФ від 15.04.1993 № 4804-1 «Про вивезення і ввезення культурних цінностей».

Закон РФ від 01.04.1993 № 4730-1 «Про Державну кордоні Російської Федерації».

Закон РФ від 07.02.1992 № 2300-1 «Про захист прав споживачів».

Закон РФ від 27.11.1992 № 4015-1 «Про організацію страхової справи в Російській Федерації».

Закон РФ від 25.06.1993 № 5242-1 «Про право громадян Російської Федерації на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації».

«Статут Волгоградської області» від 24.02.2012 № 1 -ОД.

Закон Волгоградської області від 01.10.2002 № 736-ОД «Про закони і інших обласних нормативних правових актах».

Закон Волгоградської області від 10.11.2008 № 1756 ОД «Про систему органів виконавчої влади Волгоградської області» (не діє).

Закон Волгоградської області від 27.12.1999 № 358-ОД «Про розвиток туризму в Волгоградської області».

Закон Волгоградської області від 15.03.2012 № 22-ОД «Про систему органів виконавчої влади Волгоградської області».

Указ Президента Російської Федерації від 13.04.2011 № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і захисту інтересів неповнолітніх громадян Російської Федерації».

Указ Президента РФ від 06.04.1994 № 667 «Про основні напрями державної політики у сфері обов'язкового страхування».

Указ Президента РФ від 25.04.1994 № 813 «Про додаткові заходи щодо розвитку туризму в Російській Федерації та про впорядкування використання державної власності в сфері туризму».

Указ Президента РФ від 21 грудня 1996 № тисячі сімсот п'ятьдесят два «Про основні документи, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації».

Указ Президента РФ від 07.07.1992 № 750 «Про обов'язкове особисте страхування пасажирів».

Указ Президента РФ від 22.12.1995 № 1284 «Про реорганізацію та розвитку туризму в Російській Федерації».

Указ Президента РФ від 12.03.1996 № 371 «Про вдосконалення порядку перетину державного кордону Російської Федерації».

Указ Президента РФ від 04.05.1998 № 488 «Про заходи щодо забезпечення права громадян Російської Федерації на вільний виїзд з Російської Федерації».

Указ Президента РФ від 18.11.2004 № тисячі чотиреста п'ятьдесят-три «Про Федеральному агентстві по туризму та Федеральному агентстві з фізичної культури і спорту».

Указ Президента РФ від 21.12.1996 № тисячі сімсот п'ятьдесят дві «Про основні документи, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації».

Указ Президента РФ від 09.03.2004 № 314 «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади».

Указ Президента РФ от21.05.2012 № 636 «Про структуру федеральних органів виконавчої влади».

Постанова Уряду РФ від 12.02.1994 № 100 «Про організацію робіт із стандартизації, забезпечення єдності вимірювань, сертифікації продукції та послуг».

Постанова Уряду РФ від 26.02.1996 № 177 «Про Федеральну цільову програму" Розвиток туризму в Російській Федерації "».

Постанова Уряду РФ від 25.04.1997 № 490 «Про затвердження Правил надання готельних послуг в Російській Федерації».

Постанова Уряду РФ від 15.08.1997 № 1036 «Про затвердження Правил надання послуг громадського харчування».

Постанова Уряду РФ від 01.12.1997 № 1508 «Про затвердження Положення про паспорт моряка».

Постанова Уряду РФ від 24.01.1998 № 83 «Про спеціалізовані служби щодо забезпечення безпеки туристів».

Постанова Уряду РФ від 01.10.1998 № 1142 «Про реалізацію окремих норм Федерального закону" Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію "(разом з" Положенням про надання допомоги по страхових випадках громадянам Російської Федерації, що знаходяться на території іноземної держави " ) ».

Постанова Уряду РФ від 11.12.1998 № 1488 «Про медичне страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають в Російській Федерації, і російських громадян при виїзді з Російської Федерації».

Постанова Уряду РФ від 11.02.2002 № 95 «Про ліцензування туроператорської та турагентської діяльності» (документ втратив чинність).

Постанова Уряду РФ від 19.06.2002 № 438 «Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб».

Постанова Уряду РФ від 09.06.2003 № 335 «Про затвердження Положення про встановлення форми візи, порядку та умов її оформлення і видачі, продовження терміну її дії, відновлення її в разі втрати, а також порядку анулювання візи».

Постанова Уряду РФ від 15.08.2003 № 500 «Про федеральному інформаційному фонді технічних регламентів і стандартів і єдину інформаційну систему з технічного регулювання».

Постанова Уряду РФ від 28.08.2003 № 532 «Про затвердження Положення про перебування на території Російської Федерації іноземних громадян - пасажирів круїзних суден».

Постанова Уряду РФ від 25.09.2003 № 594 «Про опублікування національних стандартів і загальноросійських класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації».

Постанова Уряду РФ від 16.10.2003 № 630 «Про Єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців, Правилах зберігання в єдиних державних реєстрах юридичних осіб і індивідуальних підприємців документів (відомостей) і передачі їх на постійне зберігання до державних архівів, а також про внесення змін і доповнень до постанови Уряду Російської Федерації від 19 червня 2002 № 438 і 439 »(разом з« Правилами ведення Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців і надання утримуючи щихся в ньому відомостей »).

Постанова Уряду РФ від 10.11.2003 № 677 «Про загальноросійських класифікаторах техніко-економічної та соціальної інформації в соціально-економічній області» (разом з «Положенням про опрацювання, прийняття, введення в дію, веденні та застосуванні загальноросійських класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації в соціально-економічній області »).

Постанова Уряду РФ від 27.11.2003 № 715 «Про затвердження Положення про порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації фізичними особами для особистого користування».

Постанова Уряду РФ від 17.06.2004 № 294 «Про Федеральному агентстві з технічного регулювання і метрології».

Постанова Уряду РФ від 30.06.2004 № 322 «Про затвердження Положення про Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини».

Постанова Уряду РФ від 16.08.2004 № 413 «Про міграційній карті».

Постанова Уряду РФ від 29.12.2004 № 872 «Про федеральних установах охорони здоров'я та федеральних установах оздоровчого профілю».

Постанова Уряду РФ від 31.12.2004 № 901 «Про затвердження Положення про Федеральному агентстві по туризму».

Постанова Уряду РФ від 02.02.2005 № 50 «Про порядок застосування засобів і методів контролю при здійсненні пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин через державний кордон Російської Федерації».

Постанова Уряду РФ від 02.03.2005 № 111 «Про затвердження Правил надання послуг з перевезень на залізничному транспорті пасажирів, а також вантажів, багажу і вантажобагажу для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності».

Постанова Уряду РФ від 18.11.2005 № 687 «Про затвердження зразків і опису бланків паспорта громадянина Російської Федерації, дипломатичного паспорта громадянина Російської Федерації та службового паспорта громадянина Російської федерації, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, що містять електронні носії інформації» ( в ред. Постанов Уряду РФ).

Постанова Уряду РФ від 18.11.2006 № 699 «Про внесення змін до Постанови Уряду Російської Федерації від 29 грудня 2004 № 872 (Про федеральних установах охорони здоров'я та федеральних установах оздоровчого профілю)».

Постанова Уряду РФ від 14.12.2006 № 767 «Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань ліцензування окремих видів діяльності».

Постанова Уряду РФ від 18.07.2007 № 452 «Про затвердження Правил надання послуг з реалізації туристичного продукту».

Постанова Уряду РФ від 29.05.2008 № 408 «Про міністерство спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації» (документ втратив чинність).

Постанова Уряду РФ від 29.05.2008 № 411 «Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань туризму».

Постанова Уряду РФ від 14.02.2009 № 112 «Про затвердження Правил перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом».

Постанова Уряду РФ від 24.02.2009 № 163 «Про акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з підтвердження відповідності» (разом з «Положенням про акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з підтвердження відповідності ») (документ втратив чинність).

Постанова Уряду РФ від 07.05.2009 № 397 «Про порядок перебування на території Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства, які прибувають в Російську Федерацію в туристичних цілях на поромах, які мають дозволи на пасажирські перевезення» (разом з «Положенням про перебування на території Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства, які прибувають в Російську Федерацію в туристичних цілях на поромах, які мають дозволи на пасажирські перевезення »).

Постанова Уряду РФ від 19.08.2009 № 676 «Про Правила обслуговування пасажирів і надання інших послуг, зазвичай надаються в морському порту і не пов'язаних із здійсненням пасажирами та іншими громадянами підприємницької діяльності».

Постанова Уряду РФ от04.03.2010 № 125 «Про перелік персональних даних, що записуються на електронні носії інформації, що містяться в основних документах, улостоверяющіх особистість фажданіна Російської Федерації, за якими фаждане Російської Федерації здійснюють виїзд з Російської Федерації та в'їзд в Російську Федерацію».

Постанова Уряду РФ від 31.05.2010 № 370 «Про затвердження положення про надання допомоги в поверненні в Російську Федерацію громадянам Російської Федерації, які опинилися на території іноземної держави без засобів до існування».

Постанова Уряду РФ від 02.08.2011 № 644 «Про федеральної цільової програми" Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018 роки) "».

Розпорядження Уряду Російської Федерації від 07.08.2009 № 1101-р «Про затвердження стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року».

Розпорядження Уряду РФ від 19.07.2010 № 1230-р «Про затвердження Концепції федеральної цільової програми" Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в РФ (2011-2016 роки) "».

Розпорядження Уряду РФ від 05.09.2011 № 1538-р «Про затвердження Стратегії соціально-економічного розвитку Південного федерального округу до 2020 року».

Розпорядження Уряду РФ від 27.12.2012 № 2567-р «Про затвердження державної програми Російської Федерації« Розвиток культури і туризму »на 2013-2020 роки».

«ОК 002-93. Класифікація послуг населенню »: (УГВ. Наказом Держстандарту України від 28.06.1993 № 163).

Постанова Держстандарту РФ від 30.01.2004 № 3 «Про визнання таким, що втратив чинність, Постанову Держстандарту РФ від 26.09.2001 № 82" Про створення та державної реєстрації Системи добровільної сертифікації послуг готелів і інших засобів розміщення на категорію. Росс ш.0001.ОЗУ Г00 "».

Постанови Держстандарту Росії від 27.06.2003 № 63 «Про національні стандарти Російської Федерації» ».

«ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Класифікація видів економічної діяльності »: (затв. Наказом Ростехрегулювання від 22.11.2007 № 329-ст.).

Постанова Мінпраці РФ від 10.10.2002 № 71 «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до Кваліфікаційні вимоги (професійні стандарти) до основних посад працівників туристичної індустрії, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 17 травня 1999 № 8» (документ фактично втратив силу).

Постанова Головного державного санітарного лікаря РФ від 04.04.2003 № 31 «Про введення в дію Державних санітарних правил" Санітарно-епідеміологічні вимоги до перевезення залізничним транспортом організованих дитячих колективів. СП 2.5.1277-03 "(разом з« СП 2.5.1277-03.2.5. Гігієна і епідеміологія на транспорті. Санітарно епідеміологічні вимоги до перевезення залізничним транспортом організованих дитячих колективів. Санітарно-епідеміологічні правила », затв. Головним державним санітарним лікарем РФ 31.03.2003) ».

Постанова Головного державного санітарного лікаря РФ від 17.03.2003 № 20 «Про введення в дію санітарно-епідеміологічних правил і нормативів СанПіН 2.4.4.1204-03» (разом з «СанПіН 2.4.4.1204-03.2.4.4. Гігієна дітей і підлітків. Оздоровчі заклади . Санітарно-епідеміологічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи заміських стаціонарних закладів відпочинку та оздоровлення дітей. Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи », затв. Головним державним санітарним лікарем РФ 16.03.2003) (зареєстровано в мін сте РФ 21.03.2003 № 4303).

Постанова Глави Волгоградської області від 02.11.2011 № 1207 «Про затвердження положення про комітет у справах молоді Адміністрації Волгоградської області».

Постанова Глави Волгоградської області від 22.11.2011 № 1269 «Про затвердження переліку державних послуг (робіт), що надаються (виконуються) підвідомчими Комітету у справах молоді Адміністрації Волгоградської області державними установами, відповідно до основними видами діяльності».

Постанова Уряду Волгоградської області від 19.03.2013 № 113-п «Про внесення змін до постанови Уряду Волгоградської області від 22 травня 2012 року № 101-п« Про затвердження Положення про міністерство культури Волгоградської області »».

Наказ Держстандарту РФ від 05.07.2000 № 251 «Про прийняття та введення в дію Рекомендацій з інформаційного забезпечення сертифікованих туристичних послуг і послуг засобів розміщення».

Наказ державного Комітету з фізичної культури і туризму Російської Федерації від 08.04.1996 № 117 «Про проведення паспортизації та одноразового обліку спортивних споруд».

Наказ МВС РФ від 25.07.2002 № 701 «Про організацію в системі МВС Росії оздоровчого туристичного відпочинку».

Наказ МЗС РФ № 19723А, МВС РФ № 1048, ФСБ РФ № 922 від 27.12.2003 «Про затвердження Переліку" Цілі поїздок ", використовуваного уповноваженими державними органами Російської Федерації при оформленні запрошень та віз іноземним громадянам та особам без громадянства».

Наказ Міністерства охорони здоров'я РФ від 12.03.2012№ 220н «Про затвердження Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, розділ" Кваліфікаційні характеристики посад працівників організацій сфери туризму "».

Наказ Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 31.12.2006 № 893 «Про затвердження адміністративного регламенту федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини виконання державної функції щодо здійснення санітарно-карантинного контролю в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації».

Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 30.10.2008 № 283 «Про затвердження адміністративного регламенту щодо виконання федеральною службою по екологічному, техісторіческому і атомного нагляду державної функції з організації та проведення державної екологічної експертизи федерального рівня».

Наказ Міністерства освіти та науки РФ від 12.05.2011 № 1611 «Про реалізацію Постанови Уряду Російської Федерації від 6 квітня 2011 року № 249» (разом з «Порядком обліку і зберігання в органі опіки та піклування дозволів на виїзд з Російської Федерації для відпочинку та (або) оздоровлення неповнолітніх громадян Російської Федерації, які залишилися без піклування батьків і перебувають в організаціях для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків »).

Наказ Міністерства освіти та науки РФ від 22.03.2010 № 201: (ред. Від 31.05.2011) «Про затвердження та введення в дію федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки 021000 Географія (кваліфікація (ступінь)" магістр ")».

Наказ Мінспорттуризму РФ від 06.03.2009 № 82: (ред. Від 05.07.2010) «Про створення Атестаційної комісії Міністерства спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації за узгодженням кандидатур на посади ректорів підвідомчих вищих навчальних закладів» (разом з «Положенням про Атестаційної комісії Міністерства спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації за узгодженням кандидатур на посади ректорів підвідомчих вищих навчальних закладів »).

Наказ Мінспорттуризму РФ від 25.01.2011 № 35 «Про затвердження порядку класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі».

Наказ Мінспорттуризму РФ від 25.01.2011 № 35 «Про затвердження порядку класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі».

Наказ Мінспорттуризму РФ від 26.09.2011 № 1117 «Про затвердження Адміністративного регламенту з надання Федеральним агентством з туризму адміністративної послуги щодо формування та ведення єдиного федерального реєстру туроператорів».

Наказ Мінтрансу Росії від 16.04.2012 № 96 «Про внесення змін до Правил проведення передпольотного і післяпольотного оглядів, затверджені наказом Міністерства транспорту Російської Федерації від 25 липня 2007 р № 104».

Наказ Мінтрансу РФ від 29.11.2010 № 267 «Про внесення зміни до наказу Міністерства транспорту Російської Федерації від 25 липня 2007 р №104».

Наказ Мінтрансу Росії від 28.06.2007 № 82 «Про затвердження Федеральних авіаційних правил" Загальні правила повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажів і вимоги до обслуговування пасажирів, вантажовідправників, вантажоодержувачів "».

Наказ Мінтрансу Росії від 25.07.2007 № 104 «Про затвердження Правил проведення передпольотного і післяпольотного оглядів».

Наказ Мінфіну РФ від 09.07.2007 № 60н "Про затвердження форми бланка суворої звітності».

Наказ Рослесхоза від 21.02.2012 № 62 «Про затвердження Правил використання лісів для здійснення рекреаційної діяльності».

Наказ Мінкультури Росії от03.12.2012 № 1488 «Про затвердження порядку класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси і пляжі, що здійснюється акредитованими організаціями» ».

Наказ Мінкультури Росії від 01.08.2012 № 820 «Про затвердження Положення про Департамент туризму і регіональної політики Міністерства культури Російської Федерації».

Наказ Міністерства охорони здоров'я РФ від 12.03.2012№ 220н «Про затвердження Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, розділ« Кваліфікаційні характеристики посад працівників організацій сфери туризму »».

Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.07.2002 № 30 «Про затвердження Правил перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу на федеральному залізничному транспорті».

Наказ Мінтрансу Росії від 28.06.2007 № 82 «Про затвердження Федеральних авіаційних правил" Загальні правила повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажів і вимоги до обслуговування пасажирів, вантажовідправників, вантажоодержувачів "» (зареєстровано в Мін'юсті Росії 27.09.2007 № 10186).

Постанова Уряду РФ від 14.02.2009 № 112 «Про затвердження Правил перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом».

Наказ Мінтрансу Росії від 05.05.2012 № 140 «Про затвердження Правил перевезень пасажирів та їх багажу на внутрішньому водному транспорті».

Наказ Росстандарта від 23.11.2012№ 1146 ст «Про затвердження національного стандарту».

Наказ Ростуризму від 11.07.2007 № 66 «Про затвердження типової структури регіональної (муніципальної) програми розвитку туризму суб'єкта Російської Федерації».

Наказ Ростуризму від 14.02.2006 № 33 «Про заходи щодо підвищення рівня правового забезпечення діяльності Федерального агентства по туризму».

Наказ Ростуризму від 19.07.2011 № 187 «Про затвердження порядку проведення антикорупційної експертизи нормативних правових актів та проектів нормативних правових актів Федерального агентства по туризму».

Наказ Ростуризму від 28.11.2007 № 128 «Про Порядок визначення туристичних організацій, що мають право на здійснення діяльності в рамках реалізації Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом Китайської Народної Республіки про безвізові групових туристичних поїздках від 29 лютого 2000 року».

Наказ Ростуризму від 10.05.2007 № 28 «Про затвердження Положення про ведення єдиного федерального Реєстру туроператорів».

Наказ Ростуризму від 20.08.2009 № 190 «Про затвердження Регламенту Федерального агентства по туризму».

Наказ Ростуризму від 11.07.2013 № 204-Г1р / 13 «Про затвердження форми рішення про надання екстреної допомоги туристу (туристам)».

Наказ Ростуризму від 04.08.2009 № 175 «Про затвердження Порядку подання юридичними особами, які здійснюють туроператорську діяльність, бухгалтерської звітності в Федеральне агентство з туризму та внесення змін до Наказу Ростуризму від 10 травня 2007 года№ 28».

Наказ ФСБ Росії від 17.04.2012 № 179: (ред. Від 04.03.2013) «Про затвердження Інструкції про виїзд військовослужбовців і цивільного персоналу органів федеральної служби безпеки з Російської Федерації у приватних справах».

Постанова Головного державного санітарного лікаря РФ від 22.01.2008 № 3 «Про затвердження санітарно-епідеміологічних правил СП 3.4.2318-08» (разом з «СП 3.4.2318-08. Санітарна охорона території Російської Федерації. Санітарно-епідеміологічні правила»).

Рішення Волгоградської міської Думи від 06.12.2010 № 39/1207 «Про структуру адміністрації Волгограда».

Рішення Волгоградської міської Думи від 07.09.2011 № 49/1494 «Про перейменування комітету у справах молоді адміністрації Волгограда в комітет молодіжної політики та туризму адміністрації Волгограда, затвердження Положення про комітет молодіжної політики та туризму адміністрації Волгограда і про внесення зміни до структури адміністрації Волгограда, затверджену рішенням Волгоградської міської Думи від 06.12.2010 № 39/1207 "Про структуру адміністрації Волгограда" ».

Постанова Уряду Волгоградської обл. від 23.04.2013 № 188-п «Про довгострокову обласну цільову програму" Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Волгоградської області "на 2013- 2017 роки».

Постанова Уряду Волгоградської обл. від 19.03.2013 № 113-п «Про внесення змін до постанови Уряду Волгоградської області від 22 травня 2012 року № 101-п" Про затвердження Положення про міністерство культури Волгоградської області "».

Постанова Губернатора Волгоградської обл. від 19.03.2013 № 234 «Про міністерство спорту Волгоградської області».

Наказ Комітету у справах молоді адміністрації Волгоградської області від 15 листопада 2011 № 252-ОД «Про акредитацію Комітетом у справах молоді Адміністрації Волгоградської області організацій, що здійснюють класифікацію об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі».

Наказ Комітету у справах молоді адміністрації Волгоградської області від 28.06.2012 № 66 «Про Внесення змін до відомчу цільову програму" Відродження іміджу міста-героя Волгограда як туристичного центру "на 2012 рік»

Наказ комітету з фізичної культури і спорту Адміністрації Волгоградської області від 10 червня 2009 р № 681 «Про затвердження державного стандарту Волгоградської області" Просування і реклама волгоградського туристського продукту на російському і міжнародному туристичних ринках "».

Наказ Комітету молодіжної політики та туризму адміністрації Волгограда про затвердження відомчої цільової програми «Відродження іміджу міста-героя Волгограда як туристичного центру» на2013-2014гт.от21.01.2013№ 7а.

«Методичні рекомендації щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя та безпеки перевезень організованих груп дітей автомобільним транспортом».

«МУ 3.2.1756-03. 3.2. Профілактика паразитарних хвороб. Епідеміологічний нагляд за паразитарними хворобами. Методичні вказівки".

Лист Держстандарту РФ від 14.08.2000 № ЮГ-110-19 / 2558 «Про сертифікації туристських послуг і послуг засобів розміщення».

Лист Мінфіну РФ від 16.06.1994 № 16-30-65 «Про затвердження бланків суворої звітності» (документ втратив чинність).

Лист Росспоживнагляду від 31.05.2011 №01 / 6620-1 -32 «Про заходи щодо попередження захворювань російських громадян, що виїжджають в зарубіжні країни».

Лист ГТК РФ від 18.12.2002 № 01-06 / 50275 «Про порядок вивезення фізичними липами документів за кордон».

Лист Росспоживнагляду від 21.01.2008 № 01 / 195-8-32 «Про форму надання відомостей про виконання доручення Росспоживнагляду від 31.08.2007 № 0100 / 8935-07-23".

Інформаційний лист Держстандарту РФ від 11.07.2003 № ВК-110 28/2522 «Про сертифікації послуг в системі сертифікації ГОСТ Р».

Інформаційний лист Мінфіну РФ від 22.08.2008 «Про порядок затвердження форм бланків суворої звітності».

ГОСТ 32611-2014- Туристські послуги. Вимоги щодо забезпечення безпеки туристів.

ГОСТ 32612-2014 - Туристські послуги. Інформація для споживачів. Загальні вимоги.

ГОСТ 32613-2014 - Туристські послуги. Послуги туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Загальні вимоги.

ГОСТ 50935 - 2007 - Послуги громадського харчування. Вимоги до персоналу.

ГОСТ Р 50681 -2010 - Туристські послуги. Проектування туристичних послуг.

ГОСТ Р 50690 -2000 - Туристські послуги. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 51185-2008 - Туристські послуги. Засоби розміщення. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 51185-2014 - Туристські послуги. Засоби розміщення. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 52113 -2014 - Послуги населенню. Номенклатура показників якості.

ГОСТ Р 53423-2009 - Туристські послуги. Готелі та інші засоби розміщення туристів. Терміни та визначення.

ГОСТ Р 53522-2009 - Туристські й екскурсійні послуги. Основні положення.

ГОСТ Р 53998-2010 - Туристські послуги. Послуги туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54599-2011 - Послуги засобів розміщення. Загальні вимоги до послуг санаторіїв, пансіонатів, центрів відпочинку.

ГОСТ Р 54600-2011 -Турістскіе послуги. Послуги турагентств. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54601-2011 - Туристські послуги. Безпека активних видів туризму. Загальні положення.

ГОСТ Р 54602-2011 - Туристські послуги. Послуги інструкторів-про- водників. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54604-2011 - Туристські послуги. Екскурсійні послуги. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54605-2011 - Туристські послуги. Послуги дитячого та юнацького туризму. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 54606-2011 - Послуги малих засобів розміщення. Загальні вимоги.

ГОСТ Р 55881-2013 - Туристські послуги. Загальні вимоги до послуг гірськолижного туризму.

ГОСТ Р 56197-2014 - Туристський інформаційний центр. Туристська інформація та послуги прийому. Вимоги.

ГОСТ Р 56221-2014 - Туристські послуги. Річкові круїзи. Загальні вимоги.

ГОСТ Р EH 14804-2012 - Туристські послуги. Організатори освітніх мовних турів. Вимоги.

Періодичні юридичні і наукові видання

Адвокатська практика. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // lawinfo.ru. - Загл. з екрану.

Арбітражний і цивільний процес. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://lawinfo.ru/catalog/_magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij- process. - Загл. з екрану.

Вісник МГУ. Серія 11 «Право». - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.law.msu.ru/smi/vestnik. - Загл. з екрану.

Вісник цивільного права. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: / /yurportal.ugra-gateway.ru/periodicals/25/8839/. - Загл. з екрану.

Держава і право. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www.ugra-gateway.ru/periodicals/25/936/. - Загл. з екрану.

Цивільне право. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo. - Загл. з екрану.

Журнал російського права. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www.mpsf.org. - Загл. з екрану.

Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://lawfirm.ru/catalog/index.php?id=2503. - Загл. з екрану.

Правознавство. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // mars. arbicon.ra /? mdl = journalinfo & idjournal = 2. - Загл. з екрану.

Міжнародне публічне та приватне право. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe- i-chastnoe-pravo. - Заппа. з екрану.

Право і економіка. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www. jusinf.ru/journalpe. - Загл. з екрану.

Відомості Верховної Ради. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www. jurizdat.ru/editions/periodics/_russianj ustice / history.htm. - Загл. з екрану.

Господарство і право. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www. hozpravo.ru. - Загл. з екрану.

Юрист. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.jurist.by. - Загл. з екрану.

Цивілісти. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.jurpro.ru/. - Загл. з екрану.

Федеральний портал «Острів знань». - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.edu.ru. - Загл. з екрану.

Федеральний освітній портал «Економіка. Соціологія. Менеджмент ». - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // wwwecs. - Загл. з екрану.

Усіх галузей права «Юридична Росія». - Електрон. дан. - Режим доступу: http: // www. law.edu.ru. - Загл. з екрану.

Соціально-гуманітарна і політологічна освіта. - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.humanities.edu.ru. - Заппа. з екрану.

Портал Електронна бібліотека: дисертації. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/. - Загл. з екрану.

Портал наукової електронної бібліотеки. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. з екрану.

Періодичні електронні видання в сфері туризму

Бібліотека туризму (Статті, огляди, книги, бібліографічний покажчик). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.turbooks.ru/. - Загл. з екрану.

Вісник Асоціації вузів туризму і сервісу (Статті в області економіки туризму, культурного туризму, туристично-екскурсійного обслуговування). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://elibrary.ru/ issues.asp? Id = 26671. - Загл. з екрану.

Турбізнес (Журнал для фахівців туристичної галузі). - Електрон, дан.- Режим доступу: http://tourbus.ru/. - Загл. з екрану.

Туризм: право і економіка (Правове регулювання туризму в Росії і ін.). - Доступ з справ.-правової системи «Консультант Плюс».

Туризм: практика, проблеми, перспективи (Щомісячний журнал для професіоналів). - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www.tpnews.ru/. - Загл. з екрану.

National Geographic Traveler. - Electronic data. - Mode of access: http: / / www.ngtraveler.ru. - Title from screen.

Journal of Travel Research (Журнал туристських досліджень) .- Electronic data. - Mode of access: http: //jtr.sagepub.com/.

Бази даних, інформаційно-довідкові та пошукові системи

Гарант: інформ.-правовий портал. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.garant.ru. - Загл. з екрану.

Право: справ.-правова система. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://docs.pravo.ru. - Загл. з екрану.

КонсультантПлюс: справ.-правова система. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.consultant.ru. - Загл. з екрану.

Кодекс: інформ.-правова система. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.kodeks.ru. - Загл. з екрану.

Офіційні сайти органів державної влади Російської Федерації, російських організацій, що беруть участь в регулюванні або саморегулювання туризму і предметної сфери

Сайт Державної Думи Федеральних Зборів РФ. - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.duma.gov.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Президента РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www.president.kremlin.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Уряду РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: www.government.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Конституційного Суду РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://ksrf.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Верховного Суду РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: / /www.supcourt.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Вищого Арбітражного Суду РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.arbitr.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Прокуратури РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // genproc.gov.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Ради Безпеки РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.scrf.gov.ru/index.shtml. - Загл. з екрану.

Сайт Міністерства юстиції РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.mibjust.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Міністерства Культури РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://mkrf.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.russiatourism.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Федеральної служби з нагляду за дотриманням законодавства в сфері масових комунікацій та охорони культурної спадщини (Росохранкультура). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.rosohrancult.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Державного бюджетної установи Волгоградської області «Агентство розвитку туризму». - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.turizm-volgograd.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Торгово-промислової Палати РФ. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.tpprf.ru. - Загл. з екрану.

Сайт Асоціації «Об'єднання туроператорів в сфері виїзного туризму" Турпомошь "». - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www.tourpom.ru. - Загл. з екрану.

Спеціалізовані інтернет-ресурси

Асоціація готелів, ресторанів і кафе Європейського союзу (HOTREC). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.hotrec.org. - Загл. з екрану.

Всесвітня митна організація. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.wcoomd.org. - Загл. з екрану.

Всесвітня організація охорони здоров'я. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.who.int/ru. - Загл. з екрану.

Світова організація торгівлі (World Trade Organization). - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.wto.org. - Загл. з екрану.

Всесвітня туристська організація (ЮН ВТО). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.unwto.org. - Загл. з екрану.

Загальна декларація прав людини: (прийнята резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 г.). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ declhr.shtml. - Загл. з екрану.

Законодавство ЄС. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // eur- lex.europa.eu/. - Загл. з екрану.

Міжнародна асоціація готелів і ресторанів (IHRA). - Електрон. дан. - Режим доступу: http://www.ih-ra.com. - Загл. з екрану.

Міжнародна конвенція У НІДРУА за контрактом на подорож (Брюссель, 1970 г.). - Електрон, дан. - Режим доступу: http: //www.unidroit. org / cjnventions / c-trav.htm. - Загл. з екрану.

Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (У НІДРУА). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.unidroit.org. - Загл. з екрану.

Об'єднання туроператорів в сфері виїзного туризму «Турпо- міць». - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.tourpom.ru/tourist. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт Американського Інституту законодавчої інформації (The Legal Information Institute). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.law.cornell.edu. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт Американського інституту права (The American Law Institute). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.ali.org. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт Британської Співдружності (The British Commonwealth). - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www. thecommonwealth.org. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт Світової організації торгівлі. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.wto.org. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт Європейського Союзу. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://europa.eu. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт законодавства Великобританії. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.opsi.gov.uk. 1. - Загл. з екрану.

Офіційний сайт Міжнародної організації з уніфікації приватного права (УНІДРУА). - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // www.unidroit.org. - Загл. з екрану.

Сайт законодавства Великобританії. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.opsi.gov.uk/. - Загл. з екрану.

Сайт Законодавства Республіки Білорусь. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.lawbelarus.com. - Загл. з екрану.

Звід федеральних законів США (US Code) (The Legal Information Institute). - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.law.cornell.edu. - Загл. з екрану.

Сервер про туризм і подорожі Молдови. - Електрон, дан. - Режим доступу: http://www.travels.md. - Загл. з екрану.

Спеціалізований інформаційний ресурс по туризму та відпочинку Республіки Казахстан. - Електрон, дан. - Режим доступу: http: // tour.mylife.kz. - Загл. з екрану.

California Civil Code. - Electronic data. - Mode of access: http: // www.find.law.com. -Title from screen.

California Travel Seller Law. - Electronic data. - Mode of access: http: //

wwv, '. good tiniest ravel, com. -Title from screen.

Dickerson Th. A. Travel Law, 1981-2000. New York: Law Journal Press, j approx. 700 pages, revised every 6 months. Розділи книги розміщені на постійному сайті в Інтернеті. - Electronic data. - Mode of access: http: // members.aol.com/travellaw/index.html. - Title from screen.

Florida Seller ofTravel Law. - Electronic data. - Mode of access: http: //

www. flsenate.gov. - Title from screen.

LexMercatoria (International Trade / Commercial Law & e-Commerce Monitor). - Electronic data. - Mode of access: http://www.lexmercatoria.org. - Title from screen.

Web byA. Anolik. A Professional Law'Corporation, 1997-2007. -Electronic data. - Mode of access: http: //www.travellaw'.com. -Title from screen.

  • [1] При вивченні і використанні нормативних правових актів в практікеследует звертатися до діючих останнім редакціям.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ