Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Макроекономічна рівновага в народному господарстві

Зміст та умови загального макроекономічного рівноваги.

Безліч різнотипних ринків, існуючих в Економіці, переплетені в складну національну ринкову систему, де зміни на одному ринку тягнуть за собою численні і значні зміни на інших. Національне ринкове господарство в цілому, подібно частковим ринкам, характеризується загальним рівновагою.

Загальна економічна рівновага (ОЕР) - стійкий стан економіки, при якому: 1) споживачі максимізують значення функції корисності; 2) виробники максимізують отриманий прибуток; 3) ринкові ціни забезпечують рівність попиту та пропозиції; 4) ресурси в суспільстві розділені ефективно.

В основі ОЕР лежить механізм саморегулювання.

Макроекономічна рівновага всієї національної економіки дозволяє підтримувати:

 • - Динамічний стійке зростання національного виробництва;
 • - Стабільний рівень цін на основі вільного ринкового ціноутворення та контролю інфляції;
 • - Високий рівень зайнятості;
 • - Рівноважний зовнішньоторговельний баланс країни.

Теоретичні погляди на рівновагу в народному господарстві.

Вперше на можливість ОЕР в економіці звернув увагу А. Сміт у середині XVIII ст., Висловивши припущення про "невидиму руку провидіння", яке спрямовує корисливі дії людей до загального блага. Послідовники Сміта (неокласична школа) виходять з автоматизму у формуванні ОЕР, оскільки пропозиція товарів, на їхню думку, створює попит: адже ніхто не буде виробляти товари і виносити їх на ринок, якщо їх там ніхто не купить. Тому ОЕР дотримується при

де АБ - сукупна пропозиція; АТ - сукупний попит.

Механізм переходу з макроекономічного рівня рівноваги до ОЕР в рамках цієї концепції розробив Л. Вальрас (див. Тему 32). Загальна економічна рівновага по Вальраса:

де т - перелік благ; п - перелік факторів, витрачених на виробництво товару; Ху, Х2, .... Хп - кількість вироблених благ; Р1 ... Ра - ціни вироблених благ; У1 ... Уп - ціни проданих факторів; У1 ... Ув - передання та спожиті фактори.

З формули випливає, що загальна пропозиція кінцевих продуктів в грошовому вираженні має дорівнювати загальному попиті на них у вигляді суми доходів, отриманих їх власниками.

Д. М. Кейнс виходячи з досвіду Великої депресії 30-х рр. XX ст. обгрунтував неможливість досягнення ОЕР без державного втручання в економіку. Він же довів, що рівновага між АТ і АБ є похідним від балансу інвестицій і заощаджень в економіці. Отже, за Кейнсом ОЕР дотримується при

де 5 - загальні заощадження населення; / - Загальні інвестиції в економіку.

Моделювання рівноваги.

Як і на багато інших господарські процеси, що протікають в ринковій економіці, в сучасній економічній теорії немає єдності поглядів щодо ОЕР. Проте їх можна звести до двох позицій: а) до класичного підходу і б) кейнсианскому підходу.

Кожна з перерахованих концепцій має свою модель ОЕР. Класична модель ОЕР припускає:

 • а) економіку досконалої конкуренції;
 • б) повну саморегуляцію ринку;
 • в) гроші як лічильну одиницю;
 • г) повну зайнятість населення і повне завантаження виробничих потужностей;
 • д) результатом виробництва є виробнича функція лише по одному єдиному фактору - праці.

За цією моделлю формування ОЕР відбуватиметься наступним чином (рис. 44.1).

Класична модель ОЕР:

Рис. 44.1. Класична модель ОЕР:

N0 - попит на працю; УУ5- пропозиція праці

У квадранті III формується рівновага на ринку праці, де встановлюється ставка заробітної плати (І7-,) і кількість зайнятих (/ V,).

У квадранті IV шляхом проектування рівноважного значення зайнятих (N ^) на криву виробничих можливостей У '(Л') отримуємо рівноважний обсяг національного продукту.

У квадранті I рівноважний обсяг національного продукту передбачає рівність сукупної пропозиції з попитом. Сукупна пропозиція представлено вертикальною лінією / 15, так як в умовах повної зайнятості виробництво максимально завантажено і не може бути збільшена. Перетин / 15 і Ай дає не тільки рівноважний обсяг виробництва у, але і рівноважний рівень цін (Р,).

У квадранті II відкладається рівноважна ціна праці, яка, як і ціна товару в квадранті I, залежить від кількості грошей в обігу, тобто МУ = Р (). Якщо пропозиція грошей зросте, то рівновага не порушиться, а лише перейде на більш високий рівень цін. Саме це і демонструють зрушення кривих АВ до АП і №к І ^ 'в квадрантах I і II.

В цілому класична модель при одночасному рівноважному стані ринків факторів виробництва, грошей і благ показує можливість досягнення ОЕР.

Кейнсіанці, визначаючи ОЕР, виходять з відмінних від класичної школи суджень:

 • а) в економіці відсутні гнучкість цін і повна саморегуляція, що викликає необхідність втручання держави (опосередковано, через економічну політику);
 • б) не пропозиція зумовлює попит, а навпаки. Тому вихідним є не ринок праці (квадрант III), а ринок благ (квадрант I);
 • в) ринок грошей не відділений від інших ринків, а ціни не є номінальними величинами, а важливим чинником формування ОЕР.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук