СТРУКТУРНА КОМПОЗИЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Суспільство до тих пір не буде мати конкретного образу, поки ми не побачимо його внутрішній каркас і конкретні прояви.

У структурній композиції суспільства виділяються три рівня, причому кожний наступний організовує і впорядковує попередній:

  • 1) базовий рівень суспільства складають статусно-рольові позиції, що визначають формальні і неформальні взаємодії індивідів, і чим більше в суспільстві статусно-рольових позицій, тим складніше суспільство;
  • 2) другий структурний рівень утворюють соціальні інститути, які не допускають хаотичного нагромадження статусно-рольових позицій, впорядковують і зв'язуючі їх між собою;
  • 3) соцієтальний рівень, представлений культурою і політичною владою, що організує і впорядкує за допомогою норм і цінностей все елементи суспільної системи, забезпечує відтворення зв'язків, які є значущими для суспільства в цілому (рис. 4).
Структурна композиція суспільства

Мал. 4. Структурна композиція суспільства

Який механізм цього впливу? Культура об'єднує в єдине ціле суспільство (в особі соціальних інститутів) і людини. Вона задає загальну спрямованість розвитку інститутів зсередини, т. Е. На основі цінностей, цілей, інтересів людини, що сформувався в певній культурному середовищі. У свою чергу, людина, отримуючи в процесі соціалізації уявлення про розмаїття інститутів, їх доцільності, функціях, освоює очікувані від нього рольові моделі поведінки і навчається безболісно переходити від однієї статусної позиції до іншої, виконуючи протягом дня послідовно ролі сина, пасажира, студента, покупця, друга, брата, глядача і т. д.

Однак впоратися із завданням підтримки єдності суспільства тільки своїми засобами культура не може. Їй допомагає в цьому політична влада, яка спирається на закон, що володіє правом на насильство і безліччю інших важелів впливу (економічних, політичних), що дозволяють їй домагатися проведення своєї волі в тих випадках, коли впливу культури вже недостатньо і норми моралі вимагають підтримки з боку закону, права, примусу. Політична влада регулює взаємодію різних соціальних сил, нейтралізує групові конфлікти, запобігає кризові явища, узаконює діяльність формальних інститутів, груп і організацій. Її роль в сучасному складному суспільстві настільки велика, що криза політичної влади здатний привести до розпаду суспільства.

Так культура і політична влада, впливаючи на інші структурні рівні та елементи, забезпечують їх єдність, цілісність, відтворення і зміцнює тим самим суспільство.

При цьому суспільство постає перед нами як складна система, що складається з взаємозв'язаних і упорядкованих елементів, самовос- виробляється і розвивається самостійно за рахунок внутрішніх і зовнішніх взаємодій, під час яких відбувається обмін енергією, речовиною та інформацією, саморегулююча за рахунок перегрупування, переорієнтування соціальних взаємодій і відносин . «Соціальні системи, - пише Т. Парсонс, - це системи, утворені станами і процесами соціальної взаємодії між діючими суб'єктами ... Це системи відкриті, що знаходяться в стані постійного взаємообміну енергією, речовиною та інформацією з навколишнім середовищем ...» [1] .

Розглянемо докладніше найважливіші структурні елементи суспільства.

  • [1] Парсонс Т. Система сучасних суспільств. М., 1997. С. 18.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >