ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Структура і функції політичної системи суспільства

Поняття «політична система суспільства» введено в науковий обіг в XX в. У розробку теорії політичної системи внесли вклад Т. Парсонс, Г. Алмонд, Д. Істон, Р. Даль.

Політична система суспільства - комплекс державних і громадських організацій, політичних інститутів, що здійснюють політичну владу і беруть участь у політичному житті суспільства відповідно до історично склалися політичними і соціальними цінностями, нормами і традиціями.

Політична система суспільства являє собою багаторівневе утворення, що складається з багатьох компонентів. Елементами політичної системи суспільства виступають численні політичні інститути разом з породжуються ними зв'язками і відносинами, нормами, в єдності з усіма лежать в їх основі політичними ідеями, теоріями, поглядами і уявленнями. Тим самим політична система характеризує політичну владу, відносини між суспільством і державою, перебіг політичних процесів, рівень політичної творчості в суспільстві, характер політичної участі (рис. 6).

Всі елементи політичної системи суспільства об'єднані в політичну організацію (що складається в основному з політичних інститутів) і велику групу, умовно названу «політичні взаємодії». До політичної організації віднесені держава, політичні партії і суспільно-політичні рухи, в тому числі профспілки, організації підприємців, засоби масової інформації. Вони є важливими учасниками політичного процесу, хоча діяльність деяких організацій може не носити суто політичного характеру. Серед політичних взаємодій відзначені найбільш значущі: політична свідомість, форми поведінки та участі, культура, форми здійснення влади.

Політична система існує в політичному просторі, що має територіальний вимір, окреслений державними кордонами, і функціональне, визначається сферою дії елементів політичної системи. У цьому сенсі сфери впливу тих чи інших асоціацій, дії політичних інститутів, кордонів політичного і економічного управління, сфери політичного життя суспільства й особистого життя людини будуть відрізнятися.

Політична система суспільства

Мал. 6. Політична система суспільства

Межі політичного простору різних політичних утворень юридично фіксуються в законах. Це одне із завдань демократичного процесу, що визначає прерогативи влади, партій, органів управління та інших елементів політичної системи, а також відносини між ними, включаючи такі істотні взаємодії, як узгодження управління і самоврядування, простору централізованої концентрованої влади і децентралізованої і т. Д.

Функціонування політичної системи відображає її динаміку. Найважливішими функціями є:

  • • вироблення політичних цілей, закріплення їх в політичних документах і надання їм загального характеру;
  • • ранжування цілей на стратегічні, тактичні, пріоритетні, поточні ит.п .;
  • • артикуляція інтересів, т. Е. Пред'явлення вимог до політичної еліти, що виробляє політичні рішення;
  • • інтеграція суспільства на основі спільних політичних цілей;
  • • регулювання соціально-політичної діяльності в суспільстві, забезпечення стійкості суспільних відносин;
  • • цілісне управлінське вплив на суспільні процеси через обробку та використання інформації, прийняття і реалізацію політичних рішень;
  • • політична соціалізація (прилучення членів суспільства до політичної діяльності).

Ефективність функціонування політичної системи залежить від повноти реалізації її функцій.

Будь-яка політична система потребує визнання її з боку суспільства. Воно проявляється насамперед у дотриманні законів, виплати податків, виконання військового обов'язку, участі в голосуванні, лояльному ставленні до влади, зацікавленості в політичній інформації. Втрачаючи довіру народу, політична система втрачає стійкість. Спроби продовжити її існування з допомогою насильства не матимуть стійкого ефекту. Значної шкоди їй можуть завдати непрофесійні дії еліти, переслідування правителями вузькогрупових або корисливих інтересів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >