ВИМОГИ ДО СЛУЖБОВОГО ПОВОДЖЕННЯ

Вимоги до службового поводження містять конкретні норми поведінки державних службовців при реалізації повноважень державних органів у взаємовідносинах з колегами та громадянами. Ці вимоги визначають в тому числі і моральні норми службової поведінки. Законодавець при закріпленні вимог до службового поводження спирався на суспільні звичаї і традиції, узгоджував вимоги з системою цінностей, що існують в суспільстві, що історично склалися уявленнями про мораль.

Вимоги до службовому поведінки цивільних службовців сформульовані у Федеральному законі «Про державну цивільну службу Російської Федерації» (ст. 18). В основному вони повторюють положення указу Президента РФ від 12 серпня 2002 № 885 «Про затвердження загальних принципів службової поведінки державних службовців», прийнятого з метою підвищення довіри суспільства до державних інститутів, забезпечення умов для сумлінного та ефективного виконання державними службовцями посадових (службових) обов'язків, виключення зловживань на державній службі.

Більшість вимог до службового поводження цивільного службовця пов'язано з обов'язками цивільного службовця (ст. 15), правами (ст. 14), обмеженнями (ст. 16), заборонами (ст. 17) федерального закону «Про державну цивільну службу Російської Федерації».

Вимоги до службового поводження включають в себе два типи поведінкових норм:

 • а) розпорядчі (як потрібно поступати з точки зору професійної моралі громадянського службовця);
 • б) заборонні (що неприпустимо в рамках службової поведінки).

До розпорядчим слід віднести наступні норми:

 • 1) виконувати посадові обов'язки сумлінно, на високому професійно ал ь н ом рівні;
 • 2) виходити з того, що визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина визначають сенс і зміст його професійної службової діяльності;
 • 3) здійснювати професійну службову діяльність в рамках встановленої законодавством Російської Федерації компетенції державного органу;
 • 4) забезпечувати рівне, неупереджене ставлення до всіх фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть перевагу будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, професійним або соціальним групам, громадянам і організаціям та не допускати упередженості щодо таких об'єднань, груп, громадян і організацій;
 • 5) дотримуватися обмеження, встановлені Федеральним законом «Про державну цивільну службу Російської Федерації» і іншими федеральними законами для цивільних службовців;
 • 6) дотримуватися нейтральність, яка виключає можливість впливу на свою професійну службову діяльність рішень політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань та інших організацій;
 • 7) виявляти коректність у поводженні з громадянами;
 • 8) виявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів Російської Федерації;
 • 9) враховувати культурні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, а також конфесій;
 • 10) сприяти міжнаціональному і міжконфесійній злагоді;
 • 11) дотримуватися встановлених правил публічних виступів і надання службової інформації.

До заборонним відносяться такі норми:

 • 1) не здійснювати дії, пов'язані з впливом будь-яких особистих, майнових (фінансових) та інших інтересів, що перешкоджають сумлінному виконанню посадових обов'язків;
 • 2) не здійснювати вчинки, що ганьблять честь і гідність цивільного службовця;
 • 3) не допускати конфліктних ситуацій, які могли б зашкодити репутації організації чи авторитету державного органу;
 • 4) цивільний службовець, який замінює посаду цивільної служби категорії «керівники», зобов'язаний не допускати випадки примусу цивільних службовців до участі в діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань і релігійних об'єднань.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >