ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СЛУЖБИ

В результаті вивчення даного розділу студенти будуть:

знати

 • • зміст і специфіку проходження державної служби;
 • • кваліфікаційні вимоги до громадян, що надходять на цивільну службу;
 • • механізм формування кадрового резерву;
 • • особливості вступу на державну службу за контрактом;
 • • специфіку присвоєння та збереження класних чинів, дипломатичних рангів, військових і спеціальних звань;

вміти

 • • визначати зміст і мета проходження державної служби;
 • • узагальнювати і систематизувати вимоги до осіб, що надходять на цивільну службу;
 • • застосовувати теоретичні знання до ситуацій, пов'язаних з атестацією державних службовців;
 • • давати самостійну оцінку перспектив вдосконалення системи професійного розвитку цивільних службовців;

володіти

 • • методами визначення змісту та етапів проходження державної служби;
 • • навичками системного аналізу професійної відповідності осіб, які вступають на цивільну службу, кваліфікаційним вимогам;
 • • основними підходами до вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності державних службовців;
 • • навичками пошуку інформації, необхідної для аналізу особливостей професійного розвитку державних службовців;
 • • знаннями щодо особливостей проходження державної служби.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >